ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


TKITE_2012 SI i programmering

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2012-10-18 - 2012-11-04
Antal svar: 72
Procent av deltagarna som svarat: 57%
Kontaktperson: Anette Järelöw»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Informationsteknik 300 hp
Utbildningsprogram studenten tillhör: Informationsteknik 300 hp

1. Hur många SI-pass har du gått på?

72 svarande

Inga (besvara enbart fråga nr 2)»14 19%
1-2»9 12%
3-4»23 31%
5 eller fler»26 36%

Genomsnitt: 2.84

- Tror två + var där och vände en gång när jag såg vad vi skulle göra.» (1-2)
- Har varit på alla SI-pass, både för nybörjare och för avancerade» (5 eller fler)
- Missade endast det passet för erfarna som var flyttat. » (5 eller fler)
- Jag har gått på alla pass, från början till slut.» (5 eller fler)
- 4-5, tror det var 5 men lite osäker.» (5 eller fler)
- Alla.» (5 eller fler)

2. Om du valt att inte gå på några SI-pass, vad beror det på?

Frågan besvaras enbart av dem som svarat "inga" på förra frågan.

31 svarande

Visste inte att SI fanns»0 0%
Har inte haft tid»6 19%
Jag studerar hellre själv»11 35%
Tror inte SI är något för mig»4 12%
Tiderna för SI-passen passade inte mig»10 32%

Genomsnitt: 3.58

- Jag kände att jag kunde få bättre hjälp från annat håll under denna läsperiod» (Jag studerar hellre själv)
- Det gav inte så mycket. Har skrivit loopar sedan 2005, behöver inte lära mig det igen...» (Jag studerar hellre själv)
- Dålig genomgång på SI-passen, givande att öva tillsammans med andra men knappt någon tid till lösningarna så det gav ändå lite resultat.» (Jag studerar hellre själv)
- Kändes som man hade koll på dessa kurser. Nu med lite mer "nya" kurser kan det nog vara smart att gå!» (Jag studerar hellre själv)
- Kursen var relativt enkel. Kändes inte nödvändigt/värt att gå på SI.» (Tror inte SI är något för mig)
- Kunde innehållet i kursen tillräckligt väl. Behövde prioritera den andra kursen. Svarskod: 6532936595» (Tror inte SI är något för mig)
- Har inte tagit tid i kombination med att de för det mesta var på morgonen klockan 8. I och med att jag förut inte bodde i GBG innebar det att jag hade behövt gå upp halv fem varje dag vilket personligen inte kändes som en möjlighet.» (Tiderna för SI-passen passade inte mig)
- Ett pass var samma tid som en labb» (Tiderna för SI-passen passade inte mig)
- Måndag morgon var inte alltid jättelockande.» (Tiderna för SI-passen passade inte mig)
- Jag svarar på den här frågan ändå, då jag enbart gått på ett av passen (som var flyttat till en annan tid). Då min restid till skolan är väldigt lång, kände jag att passen inte skulle vara givande nog för min del för att vara värda att gå upp väldigt tidigt på morgonen för. Hade de i stället legat på tider där jag redan hade befunnit mig i skolan så hade jag nog gått på dem, för passet jag var på var fortfarande trevligt att vara på, även om det för min del kanske inte gav så mycket gällande ämnet.» (Tiderna för SI-passen passade inte mig)
- Valt att sova ut vissa SI pass» (Tiderna för SI-passen passade inte mig)

3. Vilka SI-pass har du gått på?

Resterande frågor besvaras enbart av dig som gått på SI-pass

57 svarande

Måndagspassen: för dig med programmeringserfarenhet»30 52%
Tisdagspassen: för dig som är nybörjare»24 42%
Båda passen»3 5%

Genomsnitt: 1.52

- Fast när det var flyttat till en torsdag.» (Måndagspassen: för dig med programmeringserfarenhet)
- Måndag morgon...» (Måndagspassen: för dig med programmeringserfarenhet)

4. Har SI ökat din förståelse för ämnet?

57 svarande

Inte alls»3 5%
En del»30 57%
Ganska mycket»17 32%
Mycket»2 3%
Vet ej»5

Genomsnitt: 2.34

- Min kunskap i ämnet var redan väldigt stor, och passet jag var på tog helt enkelt inte upp något som jag inte redan kunde.» (Inte alls)
- Kunde redan nästan allt, men gick ändå för att alla sa att det var viktigt och att det skulle ge mycket.» (Inte alls)
- Hade gärna haft ett alternativ mellan "En del" och "Ganska mycket".» (En del)
- Lärde mig en eller två användbara saker, resten var mest petiga detaljfrågor som inte är särskilt intressanta.» (En del)
- Jag anser att SI passet har gett mig mer förberedelse inför tentan snarare än ökad förståelse inom ämnet, vilket jag tycker är bra.» (En del)
- Kunde varit mer om de gått igenom olika lösningar istället för att bara hafsa igenom dem i slutet.» (En del)
- Jag kan inte med säkerhet kvantisera hur mycket min förståelse har ökat tack vare SI-passen, men jag har definitivt upplevt situationer där ämneskunskapen från SI-passen har hjälpt mig.» (Ganska mycket)
- På det avancerade passet har jag lärt mig mer programmeringsteknik medan nybörjarpasset har erbjudit träning i mer grundläggande teori som är ytterst viktig för att förstå varför man gör som man gör.» (Mycket)

5. Har SI gjort att du förbättrat ditt studieresultat?

57 svarande

Inte alls»3 9%
En del»21 67%
Ganska mycket»6 19%
Mycket»1 3%
Vet ej»26

Genomsnitt: 2.16

- Det har helt enkelt inte haft någon inverkan.» (Inte alls)
- Hade gärna haft ett alternativ mellan "En del" och "Ganska mycket".» (En del)
- Snappade väl upp lite men hade lika gärna kunnat läsa själv.» (En del)

6. Har du, genom att gå på SI-passen, förbättrat din studieteknik?

57 svarande

Inte alls»16 37%
En del»23 53%
Ganska mycket»4 9%
Mycket»0 0%
Vet ej»14

Genomsnitt: 1.72

- Vi har inte direkt... gått igenom studieteknik på SI-passen?» (Inte alls)
- Eftersom mitt mål i den här kursen bara är att visa att jag redan kan det här, så var min studieteknik obefintlig både före och efter passet.» (Inte alls)
- Jag kan egentligen inte uttrycka mig så mycket angående om det har förbättrat min studieteknik då vi inte har gått igenom så mycket studieteknik under SI-passen. I och för sig anser jag mig ha en relativt bra studieteknik redan sen innan och har kanske därför inte varit lika uppmärksam mot tips från SI-ledarna som de kanske hade hoppats på» (En del)
- Man lär ju sig hur frågor kan dyka upp på tentor!» (En del)
- Har inte tänkt så mycket på hur min studie teknik har förändrats utav SI passen. Denna fråga blir nog lättare att besvara när jag har läst en programmeringskurs utan SI som jag kan jämföra med.(Det bör dock tilläggas att jag har läst matematiska ämnen med SI pass innan)» (Vet ej)
- Svårt att säga.» (Vet ej)

7. Har du, genom att gå på SI-passen, lärt dig att arbeta i grupp?

56 svarande

Inte alls»7 15%
En del»26 57%
Ganska mycket»11 24%
Mycket»1 2%
Vet ej»11

Genomsnitt: 2.13

- Tycker snarare labbarna visade på detta. Men var som sagt inte där så ofta, och då jobbade vi mest själva...» (?)
- Kunde redan arbeta i grupp. (Det bör dock tilläggas att jag har läst matematiska ämnen med SI pass innan)» (Inte alls)
- Förmodligen till en viss grad, men bortsett från att man hade pappersark med uppgifter som man skulle samsas om och att man skulle diskutera uppgifterna i sin grupp tycker jag inte det var så mycket fokus på hur det är att arbeta i grupp. I de flesta grupparbeten brukar element tillkomma som inte uppträdde under SI-passen, exempelvis tidsplanering, ansvarsfördelning, och så vidare. En aspekt av grupparbete som dock var väldigt framtonad var att vara bekväm med att börja jobba i en ny grupp varje gång, även om man hade börjat lära känna vissa av sina klasskamrater.» (En del)
- Svårt att säga.» (En del)
- se fråga 9, kan ha sina för-och nackdelar att bli placerad i grupper .» (En del)
- Dåligt att man blev indelad i grupper med personer med olika ambitionsnivåer.» (En del)
- Alltid bra att träna på att både lösa uppg på papper och i grupp» (En del)
- Jag tycker mig ha kunnat arbeta i grupp redan innan, både från skola och arbetsliv.» (Vet ej)

8. Vad bör främst bevaras vad gäller SI-passen?

- Gruppuppgifterna och att man kan ställa frågor.»
- Arbete med gamla prov»
- Upplägget av övningarna.»
- Problemlösning i grupp»
- Uppgifterna har varit väldigt givande, och SI-ledarna har inte agerat som lärare utan mer lett oss fram till svaren. Detta har varit väldigt bra eftersom det är när man kommer på någonting själv som man har lättast att komma ihåg det (detta är i alla fall min uppfattning)»
- Fokusen på tentauppgifter. »
- SI-ledarna Brook och Piggy. Hemsidan med SI-materialet och eventuellt extramaterial är en god resurs. Upplägget med de fria, förståelsevidgande gruppdiskussionerna kring uppgifter är definitivt en värdefull tillgång.»
- Intressanta och utmanade uppgifter, som lär en "tips och tricks", vi hade någon sådan bara. Fler!»
- Den tentaförberedande delen.»
- Allt.»
- Att man arbetar i grupper och får diskutera. Det gav mycket. Att lösa saker tillsammans.»
- + till si-ledarna, kunniga och bra på att förklara »
- SI-passet kanske inte var särskilt givande för min egen del, men jag tycker fortfarande att det verkade bra för folk som inte har lika djup kunskap i Java som jag hade. Det mesta borde bevaras som det är.»
- allt bör vara i stort sett obevarat»
- Olika sätt att tänka och lösa problem. Förberedelser inför tentan.»
- Allt var bra tycker jag.»
- Att man i grupper får diskutera fram en lösning.»
- Bra att höra äldre studenters erfarenhet av ämnet, vad man ska tänka på inför tentan osv. Även bra att gå igenom många olika typer av relevanta uppgifter och gamla tentauppgifter.»
- Tenta-tipsen.»
- Inte så insatt men tycker det var ett bra och kunskapsmässigt varierat innehåll. Kommer nog gå på SI i andra ämnen/fortsättningskurser, för nytta & nöje. :) En bra grej var att passen låg så att man kunde skippa dem utan att få ett hål i schemat.»
- Att de delade med sig av de bra länkarna med inlärningsuppgifter. Har riktigt svårt att ta åt mig den boken vi fick.»
- Grupparbete, tenta uppgifter och att faktiskt göra uppgifter och inte bara läsa och säga "detta kan jag redan" eller "så här gör man" får då lär man sig inget nytt»
- Härlig stämning! Man kan få sina frågor besvarade och väldigt bra att arbeta och diskutera i grupp! Roligaste SI"n jag varit med om i alla fall, vilket gör det lättare att lära sig nytt! »
- Tillfället att kunna fråga någon som kan. Allt innehåll känns relevant.»
- Genomgång av gamla tentauppgifter. Arbeta i grupper.»
- Att man får öva på gamla tentauppgifter.»
- Slumpa grupperna, Mycket bra ide <3 Trevliga ledare»
- Bra att grupperna delas in slumpmässigt så att man får prova på att jobba med olika. Upplägget är bra med frågorna som besvaras i grupp, fokus på diskussion, och genomgången på slutet.»
- Bra med många exempeluppgifter från gamla tentor, för att se vad som krävs av oss att kunna.»
- Att arbetet är i grupp. »
- Det är bra att det finns, bra att öva på tentafrågor»
- Frekvensen»
- Att de är riktade saker som förmodligen kommer på tentan.»

9. Vad bör förändras vad gäller SI-passen?

- Har tyvärr gått på för få pass för att uttala mig.»
- Att de läggs på annan tid än måndag morron.»
- Uppdelningen i gruppern kan förbättras. På vissa pass blev det en för stor skillnad i kunskapsnivån vilket gjorde att om man låg I framkant i gruppen så bidrog inte passet lika väl till att man lärde sig saker utan snarare fick sitta och förklara sånt man själv kände att de redan borde veta, för de andra.»
- Mer strukturerad genomgång av uppgifter. »
- Som sagt, både passen har haft sina fördelar, men för de som inte har gått på både passen så har dessa missat en hel del. Jag tycker framför allt nybörjargruppen bör ha mer teknikträning inför tentan på sina övningspass, gärna redan tidigt in i läsperioden. Visst kan man bli lite uppskrämd om man ser tentauppgifter tidigt in i läsperioden, men när man sedan börjar närma sig tentan kommer det inte alls vara lika främmande med sådana uppgifter och man kommer ha en mycket bättre inställning mot sådana uppgifter. »
- Tiden. Måndag morgon är tämligen olämpligt för ett av de schemalagda aktiviteter som kräver mest koncentration och kreativitet. (De andra momenten brukar fokuseras på det första)»
- Inte bara ta tentauppgifter som testar swing där mesta delen av uppgiften går åt till att skriva swingkod, som tar alldeles för lång tid för hand under en så kort lektion.»
- Bör göras mer individuellt.»
- »
- Hm.. har inga speciella synpunkter just nu.»
- Vet inte :)»
- Vissa av SI-passen har varit väldigt bra medan andra varit mindre bra! (som med allt annat) De gånger jag upplevt det bra har varit de gånger jag varit placerad med personer som varit på ungefär samma nivå. Det var ganska många som hörde till den "erfarna" gruppen som även gick på våra pass. En del är väldigt hjälpsamma medan andra vill köra igenom uppgifterna i väldigt högt tempo, vilket medfört att jag som inte är så bra på detta med programmering än inte fått ut lika mycket. Dock tycker jag det varit jättebra att ni delat upp i två grupper!»
- Inget som jag kan komma på.»
- allt bör vara i stort sett obevarat»
- Mer genomgång och demonstration av uppgifter (främst grafiska). Att bara använda papper är säkert ett bra sätt att träna inför tentan, men jag tror att många lär sig mycket av att se lösningarna demonstreras, eftersom man lär sig av att testa lösningarna.»
- Inget, kanske att det låg på måndagsmorgonen då det ibland var mer lockande att ligga kvar i sängen...»
- Att man går igenom lite mer av de större uppgifterna.»
- Hade varit trevligt med fler tillfälen.»
- Jag tycket det hade vart bättre med lite kortare brott och att alla gjorde en uppgift var itaget och så hade man fått lösningen presenterad sen. Ibland så trodde gruppen att man hade rätt men senare så insåg man att alla hade haft fel.»
- Inget jag kan tillägga just nu.»
- Det går långsammare att jobba i grupp än ensam och därför kom vi inte igenom alla uppgifterna.»
- Gärna att det finns lite mer fördjupning på vissa delar som kanske studenterna röstar fram, så kan man gå igenom det nästa gång kanske! Gärna små tips och tricks på hur man ska tänka och skriva kod, hur man löser vissa uppgifter på ett smart sätt! Men som sagt, riktigt bra SI!!! »
- Kanske lite färre uppgifter så att SI-ledarna hinner gå igenom allt p slutet. Det har hänt ett par gånger att saker man velat ha förklarat för sig inte hinns med. »
- mer diskusions inriktat snarrare än att faktiskt skriva kod, var någon enstaka gång som de ville att vi skulle skriva program och det tog tid. Håll SI till att diskutera och få förståelse. Att skriva koden kan vara lite eget ansvar»
- Vet ej..»
- lite längre genomgång i slutet så man hinner gå igenom det som var lite svårt»
- Kan inte komma på något särskilt som jag tycker var dåligt. »
- Jag tycker om att prova det som diskuteras. Att bara snacka om programmering kommer man ingenstans med»
- Mer tid till lösningar!»
- Facit hade hjälpt en del när man läste igenom SI inför tentan.»
- Det finns folk som redan är bra på att programmera som kommer till dessa SI-passen. Det kanske låter bra, men så är ibland inte fallet. I och med att vi delas in i smågrupper, så händer det oftast att den som redan kan programmera går igenom frågorna och anser att alla i gruppen redan kan. Det gör att vi som är mindre bra på att programmera inte vågar fråga så mycket, då det kan kännas pinsamt att fråga saker som "verkar" anses klockrena.»
- Kanske indela lite efter erfarenhet. Så att det är blandat mellan bra programmerare och lite mindre erfarna så att inte en grupp inte kommer någonstans och en annan blir klara jätte snabbt. Det ger de personer som har mindre erfarenhet möjlighet att fråga dom andra i gruppen.»


Kursutvärderingssystem från