ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


HT12 lp1 TIDAL Digital- och Datorteknik, LEU431

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2012-10-22 - 2012-11-11
Antal svar: 51
Procent av deltagarna som svarat: 41%
Kontaktperson: Zorica Geelnlard»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Dataingenjör 180 hp


Läs detta först!

I denna enkät finns möjlighet att i fritextfälten ge kommentarer kring både vad som varit bra och vad som varit mindre bra med kursen.
Du har större möjlighet till påverkan om du håller kritiska kommentarer på en konstruktiv nivå.


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

50 svarande

Högst 15 timmar»11 22%
Cirka 20 timmar»12 24%
Cirka 25 timmar»15 30%
Cirka 30 timmar»5 10%
Minst 35 timmar»7 14%

Genomsnitt: 2.7

- Läst liknade kurs i gymnasiet så mesta utav kursen blev repetition. » (Högst 15 timmar)

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

51 svarande

0%»0 0%
25%»2 3%
50%»2 3%
75%»16 31%
100%»31 60%

Genomsnitt: 4.49

- Jag tycker dock att föreläsningarna var bra. Föreläsaren lyckades göra informationen lättbegriplig vilket jag ser som ett väldigt bra betyg.» (50%)
- Alla föreläsningar, ej exercise. » (75%)
- Mer än 75%, men inte 100%.» (75%)
- Missade 3 tillfällen» (100%)


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

51 svarande

Jag har inte sett/läst målen»9 17%
Målen är svåra att förstå»1 1%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»12 23%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»29 56%

Genomsnitt: 3.19

- Har sett dem men kommer ej ihåg exakt vad som stod i dem.» (Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen)
- Grejen är att jag förstår vad där står nu. Däremot är det väldigt svårt att förstå sådana lärandemål innan man läst hela kursen.» (Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen)

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

46 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»0 0%
Ja, målen verkar rimliga»39 84%
Nej, målen är för högt ställda»7 15%

Genomsnitt: 2.15

- Målen är kanske en ANING för höga för det antal timmar vi får.» (Nej, målen är för högt ställda)

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

47 svarande

Nej, inte alls»0 0%
I viss utsträckning»9 19%
Ja, i hög grad»34 72%
Vet ej/har inte examinerats än»4 8%

Genomsnitt: 2.89

- Fick inte göra något elektroniskt lås.» (I viss utsträckning)


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

51 svarande

Mycket liten»1 1%
Ganska liten»1 1%
Ganska stor»23 45%
Mycket stor»26 50%

Genomsnitt: 3.45

- Har svårt att förstå/koncentrera mig på långa föreläsningar » (Ganska liten)
- Läste kursen första gången ht 10 och läste om den nu. Tycker Lars-Erik hade ett mycket bättre upplägg den här gången. Framförallt med programmeringsdelen. Mycket exempel och genomgångar. Stort +» (Mycket stor)

7. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

50 svarande

Mycket liten»4 8%
Ganska liten»9 18%
Ganska stor»26 52%
Mycket stor»11 22%

Genomsnitt: 2.88

- Boken känns som att den kunde innehållit många fler exempel på det som gjordes. Det känns väldigt konstigt att den fortfarande kallas "kompendium" långt efter det att det slutade handla om en bunt lösa blad. Det finns dessutom inget facit till övningsuppgifterna, vilket gör att de känns tämligen meningslösa. Hur ska man veta om man gjort rätt?» (Ganska liten)
- Boken öppnades knappt för att den var svår att förstå, utdelade papper var betydligt bättre.» (Ganska liten)
- Arbetsboken för digiflex var mycket bra, den "blå boken" öppnade jag aldrig.» (Ganska stor)
- Blå boken borde dock bytas ut, liber har gett ut en bok i digital teknik av lars nordlund bla. Utdelatmaterial i programmering samt arbetsbok var dock mycket nyttiga» (Ganska stor)
- I synnerhet arbetsboken och digiflex har betytt mycket.» (Mycket stor)
- Arbetsboken var underbar, hjälpte mig förstå allting. Blåa boken var pengar i sjön» (Mycket stor)

8. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

51 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»19 37%
Mycket bra»32 62%

Genomsnitt: 3.62

- Länkarna på kurshemsidan fungerar, i alla fall. Till skillnad från t.ex den för linjär algebra.» (Ganska bra)
- Lite rörigt med de lösa häftena. Man kan ibland få bläddra ganska mycket efter den info man letar efter. Samtidigt har de varit ett ovärderligt komplement till kompendiet.» (Ganska bra)
- Mycket material att ta del av.» (Mycket bra)
- Det utdelade materialet var aningen för mycket. Borde kunna distribueras på smidigare form än i pappershög efter pappershög. Antingen sålla bort eller hänvisa till hemsidan.» (Mycket bra)
- Bra webbsida, uppdaterades ofta.» (Mycket bra)
- För mycket lösblad, oorganiserat.» (Mycket bra)


Arbetsklimat

9. Hur var möjligheterna att få hjälp samt att ställa frågor?

51 svarande

Mycket dåliga»1 1%
Ganska dåliga»4 7%
Ganska bra»20 39%
Mycket bra»15 29%
Har ej sökt hjälp»11 21%

Genomsnitt: 3.6

- Det var på labbarna som det inte var bra.» (Ganska bra)

10. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

51 svarande

Mycket dåligt»1 1%
Ganska dåligt»2 3%
Ganska bra»22 43%
Mycket bra»25 49%
Har ej sökt samarbete»1 1%

Genomsnitt: 3.45

- Hade en labbpartner som gång på gång ej gjorde någonting vilket var tråkigt. » (Mycket dåligt)

11. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

51 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»30 58%
Hög»18 35%
För hög»3 5%

Genomsnitt: 3.47

- Svårt att svara på eftersom bristen på facit gör att man inte känner någon mening i att göra övningsuppgifterna.» (Lagom)

12. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

50 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»20 40%
Hög»24 48%
För hög»6 12%

Genomsnitt: 3.72

- läste 50% denna period» (Lagom)
- Jag har svårt att fokusera på mer än två kurser samtidigt.» (Hög)
- Anledningen är nog bara att man själv har ovana till det höga studietempot på kursen. Samtidigt som man hade två andra kurser att tänka på.» (För hög)


Sammanfattande frågor

13. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

51 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Dåligt»0 0%
Godkänt»10 19%
Gott»26 50%
Mycket gott»15 29%

Genomsnitt: 4.09 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Föreläsningarna var bra, för man fick mycket utav det. Det tog tid att lära sig in många nya grejer, men när man väl förstod dom så blev det lättare och roligare med kursen.» (Gott)
- Rolig, intressant och förmedlad på ett relativt lättfattat sätt.» (Mycket gott)
- Läraren bestämmer hur bra kursen är och Lars-Erik är en sk*tbra lärare.» (Mycket gott)

14. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Att föreläsaren använder tavlan och inte jättemånga OH-bilder.»
- Upplägget med laborationerna.»
- excerises»
- Det mesta»
- läraren är fantastisk helt enkelt ! bevara honom ! »
- Lars-Eric»
- Jag har inget att anmärka om vad som bör bevaras. »
- Allt.»
- Föreläsaren, laborationerna och arbetsboken.»
- Labbövningar »
- Bra föreläsningar, behåll föreläsarna!»
- Laborationerna»
- SI-möten»
- Hemsidan, den fungerade fantastiskt och uppdaterades minst en gång per dag.»
- Tydligheten, lösta exempel. Väldigt bra föreläsningar och labbtillfällen»
- Lars Erik som lärare!»
- Föreläsaren»
- Läraren.»

15. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Sista laborationen: Lägg istället in ett exercise pass där alla assembler uppgifter testas och godkänns. Låt sista labben istället vara en mer omfattande assembler uppgift som man får på plats. »
- Det känns som att nivån sjunker när en dator plötsligt ska plockas fram och diverse program förevisas. En mindre sal vore kanske inte fel. Ordna så att kurslitteraturen går att köpa på campus och inte bara vid ett tillfälle. Det är knappast möjligt för oss att både vara på föreläsning OCH fånga öppettiderna på en obskyr boklåda på Johanneberg. Långt i från alla har dessutom pengar vid det enda tillfälle som någon kommer ner från johanneberg för att sälja till oss.»
- Mera övningspass där man kan ställa frågor.»
- Antalet uppgifter för labbar är ganska mycket.»
- Att man aldrig använder den blå boken. När man pluggar hemma.»
- Lägg till något exercisetillfälle i veckan med den blåa boken(kompendiet) varje vecka.»
- Mer nutida exempel»
- Jag har inget att anmärka om vad som bör förändras.»
- Lite mer tid mellan sista labben till tentan. Man hinner inte öva så bra på tentan när man har labb.»
- mer exercise tillfällen»
- Kursmetrial »
- Försök implementera laborationerna tidigare»
- Utrustningen i labbsalarna var ofta trasig och gav således felaktiga resultat vid laborationerna vid flertalet tillfällen.»
- Labbarna»
- Programmeringen borde kommit allra sist.»
- Se över blåboken»
- mindre antal lösblad»
- Kanske häftena/lösbladen... Eller inte, kan inte riktigt bestämma mig för vad jag tycker om dessa.»
- Inget.»

16. Övriga kommentarer

- Vid minst ett tillfälle försenades labben med en timme därför att rätt moduler inte var framtagna när labassistenterna anlände. Detta kan inte vara acceptabelt, vi är inte här för att sitta på ändan medan några stackare springer runt som yra hönor och försöker göra det som deras överordnade (?) skulle ha gjort åt dem.»
- inget»
- Generellt bra kurs som är nutida aktuell.»
- Labbarna fungerade dåligt. Det fanns för få handledare på plats vilket gjorde att man inte kunde fråga så mycket. Till nästa gång borde ni fixa fram fler handledare eller ge oss mer tid till labben»
Genomsnitt totalt för detta stycke: 4.09

Genomsnitt totalt för alla frågor: 4.09
Beräknat jämförelseindex: 0.77


Kursutvärderingssystem från