ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


2012 Mentorprogram MEDIT_Mentorer

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2012-11-01 - 2012-11-15
Antal svar: 14
Procent av deltagarna som svarat: 60%
Kontaktperson: Anette Järelöw»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Informationsteknik 300 hp
Klass: Övriga
Utbildningsprogram studenten tillhör: Informationsteknik 300 hp


Programmets upplägg

1 = håller inte med alls
5 = håller med helt och hållet

1. Programmets upplägg under året har varit bra

14 svarande

0 0%
0 0%
4 28%
5 35%
5 35%

Genomsnitt: 4.07

- Lite fler träffar hade varit bra, jag missade ett par och det blev en stor andel av de totala antalet.» (4)
- Bra att vi strök några gemensamma möten på hösten det räcker med ett uppstartsmöte» (5)

2. Den första träffen var en bra och informativ start på programmet

14 svarande

0 0%
0 0%
2 18%
3 27%
6 54%
Var ej med»3

Genomsnitt: 4.36

3. Att ha med gästpratare har varit inspirerande

14 svarande

0 0%
1 20%
3 60%
0 0%
1 20%
Har ej varit på dem»9

Genomsnitt: 3.2

- Nästa gång kanske en väldigt erfaren mentor från annat mentorprogram vore givande» (5)

4. Antalet gemensamma träffar har varit:

14 svarande

För få»2 14%
Lagom»12 85%
För många»0 0%

Genomsnitt: 1.85

- Jag kunde inte vara med på de två träffar som varit. » (För få)

5. Längden på träffarna har varit:

14 svarande

För korta»0 0%
Lagom»14 100%
För långa»0 0%

Genomsnitt: 2

- Jag har inte kunnat vara med på de två träffar som varit, så jag kan inte uttala mig om längden på dem.» (Lagom)
- Vet ej, eftersom jag inte har varit på någon.» (Lagom)

6. Mentorträffen var ett uppskattat inslag i programmet

14 svarande

0 0%
0 0%
4 44%
2 22%
3 33%
Var ej med»5

Genomsnitt: 3.88

- Det var tråkigt att den andra mentorsträffen blev inställd.» (4)
- Tyvärr inte möjligt att deltaga, men havde hoppas på en ny anleding...» (Var ej med)

7. Programmets längd (1 år) är:

14 svarande

För kort»0 0%
Lagom»13 92%
För långt»1 7%

Genomsnitt: 2.07

- Ett år är rimligtvis den tid man behöver för att verkligen komma igång. Om adepten känner ett behov och mentorn har tiden och viljan finns det inget som hindrar att samarbetet fortsätter efter programmet.» (Lagom)

8. Förslag på förändringar av upplägget, detta saknar jag:


Information och material

1 = håller inte med alls
5 = håller med helt och hållet

9. Jag känner att jag har fått tillräckligt med information under året

14 svarande

0 0%
1 7%
3 21%
3 21%
7 50%

Genomsnitt: 4.14

10. Mentorguiden har varit användbar

14 svarande

0 0%
0 0%
5 38%
6 46%
2 15%
Har ej läst den»1

Genomsnitt: 3.76

- Det var bra med en beskrivning av vad mentor och adept förväntades göra.» (4)

11. Förslag på förändringar/tillägg i mentorguiden:

12. Hemsidan har gett mig den information jag behöver

14 svarande

0 0%
1 8%
2 16%
0 0%
3 25%
Ej använt»6 50%
Vet ej»2

Genomsnitt: 4.91

- Jag visste inte att det fanns en hemsida.» (Ej använt)


Relation med din adept

1 = håller inte med alls
5 = håller med helt och hållet

13. Min adept har haft en tillräckligt hög ambitionsnivå

14 svarande

1 7%
0 0%
2 14%
3 21%
8 57%

Genomsnitt: 4.21

- hoppade av» (1)
- Adepten har haft svårt att komma på saker att prata om» (3)
- I löpet av min mentor tid har adept utvecklat sitt företag väsentlig samtidig med studier. Jag är mycket imponerad över ambitionsnivået.» (5)

14. Min adept har varit aktiv och tagit initiativ

14 svarande

1 7%
1 7%
3 21%
1 7%
8 57%

Genomsnitt: 4

- ser 13» (1)
- Se 13, dessutom har jag påminnt om många träffar dagen innan» (2)
- Saknat önskemål inför träffarna. Svårt att förbereda sig.» (3)

15. Kommunikationen med min adept har fungerat bra

14 svarande

0 0%
1 7%
3 21%
1 7%
9 64%

Genomsnitt: 4.28

- ser 13» (2)
- Redan första träffen skapade vi ett starkt förtroende i adept-mentor-relationen genom att våga vara öppna med vilka vi var. Det har varit en bra grund för det fortsatta arbetet.» (5)

16. Mentorkontraktet har varit till hjälp för mig och min adept att definiera mål för mentorskapet

13 svarande

1 7%
2 15%
4 30%
1 7%
5 38%

Genomsnitt: 3.53

- Inte använt» (?)
- ser 13» (1)
- Minns inte vad vi skrev, ej använt det.» (3)
- Tyvärr är det lätt att glömma målen, då man oftast kommer fram till ny per träffa man har med sin adept» (5)
- Det var en bra startpunkt, men i och med att vi tidigt fann ett ömsesidigt förtroende har den formella konstruktionen varit mindre viktig för oss. Dock är det generellt sett ett mycket viktigt verktyg för att försäkra sig om att man har ett samförstånd kring mål och "regelverk" för relationen, eftersom jag kan föreställa mig att utgångspunkten ibland kan skilja sig mycket mellan adept och mentor.» (5)

17. Hur många gånger har du och din adept träffats utöver de gemensamma träffarna?

14 svarande

0-2»0 0%
3-5»11 78%
6-10»3 21%
>10»0 0%

Genomsnitt: 2.21

- 5 ggr» (3-5)
- Alla träffar utom en via Skype.» (3-5)
- Inte medräknade introduktioner till företagsnätverk mm» (3-5)
- En gång per månad är ett bra mål. I praktiken, med sommaruppehåll, etc. blir det kanske i snitt var sjätte vecka.» (6-10)

18. Antalet träffar med min adept har varit:

14 svarande

För få»3 21%
Lagom»11 78%
För många»0 0%

Genomsnitt: 1.78

- Bra frekvens i våras även om de var via Skype. För få under hösten.» (För få)
- ser 13» (För få)
- Adepten har inte hittat ämnen» (För få)
- Vi har träffats var tredje vecka. Det har känts lagom.» (Lagom)

19. Tips till blivande mentorer:

- Låt adepten i första hand ta fram agnendan för mötet, men såklart bör vi ge lite tips vad som kan vara bra att ta upp. Var flexibel och ge mycket av dig själv, då får man massor igen tillbaks.»
- Var öppen (men inkännande) redan från början. Om man inleder relationen på ett lite formellt sätt tror jag det finns en risk att man fastnar i sådana roller.»


Helhetsintryck

1 = håller inte med alls
5 = håller med helt och hållet

20. Mina förväntningar på mentorprogrammet är uppfyllda

14 svarande

0 0%
2 14%
3 21%
5 35%
4 28%

Genomsnitt: 3.78

- efter ett mycket framgångsrik 1e adept var årets "upplaga" en besvikelse. Det krävs mycket mognad hos adepten och ett starkt drivkraft iom de MÅSTE var drivande i processen. Vi kan ger inrikning men längden på resan är deras ansvar» (3)
- Över förväntan. Men det hade nog att göra med en engagerad, läraktig och positiv adept.» (5)

21. Har du fått några kontakter utöver din adept?

14 svarande

Ja»4 28%
Nej»10 71%

Genomsnitt: 1.71

- Har missat de gemensamma träffarna hittills, men hoppas på avslutningsträffen.» (Nej)

22. Jag har kunnat vända mig till projektledare/ansvariga vid frågor och problem

14 svarande

0 0%
0 0%
1 20%
2 40%
2 40%
Har ej varit aktuellt»9

Genomsnitt: 4.2

23. Mitt helhetsintryck av mentorprogrammet:

14 svarande

0 0%
0 0%
3 21%
6 42%
5 35%

Genomsnitt: 4.14

- Alla borde vara både mentor och adept samtidigt. Jag skaffade mig ganska snart en mentor efter att jag själv trätt in i den rollen inom MentorEDIT.» (5)


Övrigt

24. Övriga kommentarer/synpunkter:

- Medverkan i Mentor programmet har varit mycket givande for mig personligen och inte minst for min verksamhet Västkust Innovation som driver privat inkubatorvärksamhet och såddfinansiering. Jag ställer mycket gärna opp igen.»
- Tack för en rolig och lärorik resa! Nästa år tar jag paus, men om två år är jag säkert tillbaka som mentor igen, om intresse finns från adepthåll.»


Kursutvärderingssystem från