ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


2012 Mentorprogram MEDIT_Adepter

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2012-11-01 - 2012-11-15
Antal svar: 7
Procent av deltagarna som svarat: 30%
Kontaktperson: Anette Järelöw»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Informationsteknik 300 hp
Klass: Övriga
Utbildningsprogram studenten tillhör: Informationsteknik 300 hp


Programmets upplägg

1 = håller inte med alls
5 = håller med helt och hållet

1. Programmets upplägg under året har varit bra

7 svarande

0 0%
0 0%
1 14%
3 42%
3 42%

Genomsnitt: 4.28

2. Den första träffen var en bra och informativ start på programmet

7 svarande

0 0%
0 0%
2 28%
3 42%
2 28%
Var ej där»0

Genomsnitt: 4

- var lagom» (4)

3. Att ha med gästpratare på träffarna har varit inspirerande

7 svarande

2 28%
0 0%
3 42%
0 0%
1 14%
Har ej gått på det»1 14%

Genomsnitt: 3.14

- Var ok» (3)
- Gärna fler, tyckte mycket om dem.» (5)

4. Adeptträffen var ett uppskattat inslag i programmet

7 svarande

1 16%
0 0%
1 16%
3 50%
1 16%
Var ej med»1

Genomsnitt: 3.5

- Var givande då vi diskuterade mycket om hur vi nyttjar våra kontakter» (4)
- Bra att kunna dela erfarenheter.» (5)

5. Antalet gemensamma träffar har varit:

7 svarande

För få»0 0%
Lagom»7 100%
För många»0 0%

Genomsnitt: 2

6. Längden på träffarna har varit:

7 svarande

För korta»0 0%
Lagom»6 85%
För långa»1 14%

Genomsnitt: 2.14

7. Programmets längd (1 år) är:

7 svarande

För kort»1 14%
Lagom»5 71%
För långt»1 14%

Genomsnitt: 2

- Borde börja år 1 och avslutas som tidigast år 5.» (För kort)
- Har haft lite svårt att komma på man ska prata om så här på slutet.» (För långt)

8. Förslag på förändringar av upplägget, detta saknar jag:


Information och material

1 = håller inte med alls
5 = håller med helt och hållet

9. Jag känner att jag har fått tillräckligt med information under året

7 svarande

0 0%
0 0%
2 28%
2 28%
3 42%

Genomsnitt: 4.14

10. Adeptguiden har varit användbar

7 svarande

1 16%
0 0%
4 66%
1 16%
0 0%
Har ej läst den»1

Genomsnitt: 2.83

- Har väl tittat i den, men nyttigast för mig som redan hade klara idéer var att prata om det istället.» (3)

11. Förslag på förändringar/tillägg i adeptguiden:

- Tar upp sunt förnuft. Kanske är bra för de som fattas det.»

12. Hemsidan har gett mig den information jag behöver

7 svarande

0 0%
1 25%
2 50%
0 0%
1 25%
Har ej använt den»3

Genomsnitt: 3.25

- Mailkontakten har gett mest.» (3)


Relation med din mentor

1 = håller inte med alls
5 = håller med helt och hållet

13. Min mentor uppfyller de önskemål på profil som jag angav vid ansökan

7 svarande

0 0%
0 0%
2 28%
3 42%
2 28%

Genomsnitt: 4

- Jag visste inte riktigt vad jag sökte från början, vi har haft nyttiga och bra diskussioner. Bra med ett annat perspektiv» (4)
- Jag har haft en väldigt bra kontakt med min mentor och fått ut mycket. Blir antagligen fortsatt kontakt även i framtiden.» (5)

14. Min mentor har varit engagerad och tillmötesgående

7 svarande

0 0%
0 0%
1 14%
3 42%
3 42%

Genomsnitt: 4.28

- Lite tråkigt att han lägger allt ansvar på mig.» (3)
- Vi har mötts var tredje vecka.» (4)

15. Kommunikationen med min mentor har fungerat bra

7 svarande

0 0%
0 0%
1 14%
3 42%
3 42%

Genomsnitt: 4.28

- Mailat mest» (3)

16. Mentorkontraktet har varit till hjälp för mig och min mentor att definiera mål för mentorskapet

6 svarande

2 33%
1 16%
3 50%
0 0%
0 0%

Genomsnitt: 2.16

- Lekskola?» (1)
- Vi har mest kört ändå» (3)

17. Hur många gånger har du och din mentor träffats utöver de gemensamma träffarna?

7 svarande

0-2»0 0%
3-5»1 14%
6-10»6 85%
>10»0 0%

Genomsnitt: 2.85

- Lunchmöten.» (3-5)

18. Antalet träffar med min mentor har varit:

7 svarande

För få»0 0%
Lagom»6 85%
För många»1 14%

Genomsnitt: 2.14

19. Tips till blivande adepter:

- Planera i förväg om man har saker att prata med sin mentor om.»
- Dra ut på ämnena som ni vill prata om. Ta inte allt intressant på först träffen. »


Helhetsintryck

1 = håller inte med alls
5 = håller med helt och hållet

20. Mina förväntningar på mentorprogrammet är uppfyllda

7 svarande

1 14%
0 0%
1 14%
2 28%
3 42%

Genomsnitt: 3.85

- Inte för att jag riktigt visste vad jag väntade mig, men det har gått bra.» (4)
- Jag fick bra kontakt med min mentor. Det är det som är huvudsaken. Grejerna runt omkring, som möten osv är nog också bra. Tyvärr kunde jag medvara på tillräckligt med möten för att ge en riktigt omdöme.» (5)

21. Har du fått några kontakter utöver din mentor?

7 svarande

Ja»1 14%
Nej»6 85%

Genomsnitt: 1.85

- Fördjuppat några tidigare kontakter.» (Ja)

22. Jag har kunnat vända mig till projektledare/ansvariga vid frågor och problem

7 svarande

0 0%
0 0%
1 50%
0 0%
1 50%
Har ej varit aktuellt»5

Genomsnitt: 4

23. Mitt helhetsintryck av mentorprogrammet:

7 svarande

0 0%
0 0%
1 14%
3 42%
3 42%

Genomsnitt: 4.28

- Är nyttigt och har varit värt tiden.» (4)
- Får man en mentor man trivs med, och sköter sig, så blir det oundvikligen bra.» (4)


Övrigt

24. Övriga kommentarer/synpunkter:

- Inbjudan via mail till avslutningsmiddagen som kom för några dagar var lite kort och opersonlig. Kändes mer som en kallelse än en inbjudan. Annars så har kommunikationen varit bra.»
- Kul att programmet finns. Bra jobbat.»


Kursutvärderingssystem från