ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


HT12 lp1 ZBASS Matematik A, LMA164

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2012-10-22 - 2012-11-11
Antal svar: 143
Procent av deltagarna som svarat: 48%
Kontaktperson: Zorica Geelnlard»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Tekniskt basår 60 hp


Läs detta först!

I denna enkät finns möjlighet att i fritextfälten ge kommentarer kring både vad som varit bra och vad som varit mindre bra med kursen.
Du har större möjlighet till påverkan om du håller kritiska kommentarer på en konstruktiv nivå.


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

143 svarande

Högst 15 timmar»11 7%
Cirka 20 timmar»36 25%
Cirka 25 timmar»36 25%
Cirka 30 timmar»31 21%
Minst 35 timmar»29 20%

Genomsnitt: 3.21

- Fysiken tog mycket av min tid» (Högst 15 timmar)
- Varit lat.» (Högst 15 timmar)
- Betydligt mer mot slutet på perioden. » (Cirka 20 timmar)
- Det har blivit många sena kvällar kvar på Lindholmen, men sitter man bara med ett gött gäng kompisar är det oftast inte så farligt.» (Cirka 25 timmar)
- 25 timmar i snitt, de första veckorna. Veckan innan tentan betydligt mer» (Cirka 25 timmar)
- En vild approximation som kan vara både mer och mindre.» (Cirka 30 timmar)
- Jag har suttit i skolan till minst åtta varje dag. dessutom har hela söndagen alltid spenderats med plugg, ibland också lördagar. ingen semester här inte!» (Minst 35 timmar)
- Cirka elva timmar per arbetsdag. Plus ungefär åtta timmar varje söndag.» (Minst 35 timmar)

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

143 svarande

0%»0 0%
25%»0 0%
50%»2 1%
75%»15 10%
100%»126 88%

Genomsnitt: 4.86

- Föreläsningar men ej övningar.» (50%)
- Sjuk sista veckorna.» (75%)
- 90%» (75%)
- Inte alla övningtillfällen» (75%)
- Jag har dock inte varit på SI-mötena. Inte för att de ska vara dåliga utan för att jag har föredragit att plugga på egen hand. Och så var jag sjuk två dagar en gång.» (100%)
- Jag har varit på varje föreläsning.» (100%)
- Förutom 3 föreläsningar + 1 exercise som jag missade pga. sjukdom.» (100%)
- knappt!» (100%)


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

140 svarande

Jag har inte sett/läst målen»43 30%
Målen är svåra att förstå»3 2%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»39 27%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»55 39%

Genomsnitt: 2.75

- Jag lyssnade inte till/läste inte dessa mål särskilt noga.» (?)
- Har inte läst dom tillräckligt noga. Men de verkade väl ganska tydliga vad jag minns.» (Jag har inte sett/läst målen)
- Jag har läst målen men inte så noggrant, minns dem inte.» (Jag har inte sett/läst målen)
- Har säkert sett dem men inte lagt dem på minnet. Bra kontinuerlig information under kursens gång om vad som krävs men inte någon jätte tydlig hänvisning till målen. » (Jag har inte sett/läst målen)
- Jag bryr mig äligt talagit inte kursmålen. Jag lär mig det jag ska lära mig sen vad som står i kursplanen känns inte så relevatn för min egen inlängings skull.» (Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen)

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

114 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»0 0%
Ja, målen verkar rimliga»106 92%
Nej, målen är för högt ställda»8 7%

Genomsnitt: 2.07

- Vet inte vilka mål det var, men kursen var långt långt långt ifrån ens begriplig i förhållande till mina förkunskaper» (?)
- Då basåret endast kräver Ma B som behörighet (vilket även är vad jag har) så tycker jag att nivån är något hög. Måhända att så är fallet för att de som undervisar är professorer, och inte pedagoger.» (Nej, målen är för högt ställda)
- Jag har läst praktisk matematik B i gymnasiet och på 1.5 månad ska jag kunna universitetsmatte? Vi har svårare prov än vad min flickvän har som går på universitetet. Tekniskt basår ska motsvara gymnasiet på 1 år men ändå sätter ni gränsen på universitets nivå... hur ska det gå ihop?» (Nej, målen är för högt ställda)

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

122 svarande

Nej, inte alls»1 0%
I viss utsträckning»25 20%
Ja, i hög grad»77 63%
Vet ej/har inte examinerats än»19 15%

Genomsnitt: 2.93

- eftersom jag tyckte målen var lite luddiga är det svårt att ska om tentan kollat målen » (I viss utsträckning)
- Det kändes som om en helhetsuppfattning av kursen var en nackdel under examinationen, då spetskompetens inom ett specifikt område kunde vara helt avgörande. » (I viss utsträckning)
- Allt var med förutom trigonometri, som vi ska gå in på mer i nästa läsperiod.» (Ja, i hög grad)
- Tyckte dock tentamens uppgifter skiljde det sig något från det vi fått att öva på.» (Ja, i hög grad)
- Tyckte examinationen tog upp det som vi arbetat mest med under läsperioden. Därför tycker jag att examinationen förhållde sig bra till kursen!» (Ja, i hög grad)
- Inte fått tillbaka tentan än... men tror det» (Vet ej/har inte examinerats än)
- Vet inte riktigt vad som stod i målen.» (Vet ej/har inte examinerats än)
- Det är synd att provet består av enbart de svårare uppgifterna, borde finnas finns, om än bara några få, enklare frågor - som ger mindre poäng givetvis. » (Vet ej/har inte examinerats än)


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

142 svarande

Mycket liten»0 0%
Ganska liten»9 6%
Ganska stor»51 35%
Mycket stor»82 57%

Genomsnitt: 3.51

- Jag tror det beror på att jag personligen inte läst någon matematik på 6 år och inte kommit in i det riktigt, men jag upplever det som svårt att hänga med i terminologin och alla snabba uträkningar på tavlan och har tvingats använda externa källor (främst khanacademy.com) väldigt mycket för att kunna hänga med i undervisningen.» (Ganska liten)
- Det går lite för snabbt» (Ganska liten)
- Hade svårt att hänga med pga att läraren hoppade över steg i lösningarna. Fick lägga många extra timmar i självstudier i boken och på lektion i youtubes hemsida.» (Ganska liten)
- Vi bytte lärare mitt i, vilket kanske inte är optimalt. » (Ganska stor)
- Efter att Peter tog över kursen har genomgångarna gått aningen fort. Det är inte alltid Peter reagerat bra då elever ställt frågor, utan har en tendens att borsta bort eventuella frågeställningar.» (Ganska stor)
- Eftersom jag inte har läst så mycket matte innan(bara matte B på gymnasiet) hade det varit svårt att förstå allt om jag inte hade föreläsningarna där man får det förklarat. » (Ganska stor)
- Jag bytte grupp en bit in i läsperioden för att bland annat få komma till den andra föreläsningsgruppen, eftersom jag inte förstod eller tyckte att jag lärde mig av min första lärare, Peter Hegarty. Han var inte dålig, han gjorde förmodligen bara allt på ett annorlunda sätt än mig, och därför funkade det helt enkelt mellan oss. » (Ganska stor)
- I början var den bra. Vår föreläsare (i grupp 10) var väldigt smart men inte lika duktig på att undervisa.» (Ganska stor)
- Hade Johnny och han är pedagogisk och bra.» (Mycket stor)
- Bra föreläsningar. Bra tempo och tydliga exempel» (Mycket stor)
- Bra föreläsningar, bra med mycket tid att räkna själv med stöd om det skulle behövas. Mkt nöjd med grupp 10s extralärare, Damiano» (Mycket stor)

7. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

140 svarande

Mycket liten»8 5%
Ganska liten»13 9%
Ganska stor»59 42%
Mycket stor»60 42%

Genomsnitt: 3.22

- Teoriboken har varit det sämsta jag någonsin läst, den var så opedagogiskt så det inte var sant. Författaren löser tal genom att visa en process som han utför när han löser tal istället för att berätta vad han gör och varför, det ser ut som en kladdbok. Och eftersom han inte förklarar vad man ska göra och varför har du ingen chans när du landar på de svåra talen i övningsboken. Den verkar heller inte utformad för de som han förkunskaper upp till B » (?)
- En opedagogisk teoribok, där man måste vara mycket insatt i terminologin för att förstå. » (Mycket liten)
- Boken är fruktansvärt svårförståelig. Haft MYCKET bättre hjälp från andra studenter och övningsledare.» (Mycket liten)
- Mer studiematerial borde finnas tillgängligt på hemsidan. Då undervisningen skiljer sig på många plan från den rekommenderade kurslitteraturen borde mer material finnas att tillgå online.» (Mycket liten)
- Matteböckerna hade mått bra av ett typsnitt som tydliggör matematiska uttryck bättre, det är extremt svårt att tyda formler och exempel så som böckerna ser ut i dagsläget.» (Ganska liten)
- Självklart använder man kurslitteraturen för att göra övningarna, men förklaringarna i boken är mycket svårförståeliga.» (Ganska liten)
- Böckerna var enligt mitt tycke ingen succé. Jag är väl medveten om att vi inte går på mellanstadiet men ett uns pedagogiskt tänk i såväl språk som layout vore välkommet.» (Ganska liten)
- Boken är ganska heltäckande och lätt förståelig, med undantag för kapitel elva som är väldigt teoretiskt.» (Ganska stor)
- teoriboken var mycket rörigt och svårtydd» (Ganska stor)
- I matten var boken till stor nytta, inte så mycket annat material dock. » (Ganska stor)
- Den "tjocka" boken kändes överflödig, det hade varit bra om man kunde få valmöjligheten att välja bort den till ett reducerat pris» (Ganska stor)
- Matteböckerna har vart till stor hjälp..» (Ganska stor)
- Speciellt övningsboken med de korta sammanfattningarna innan frågorna har varit ovärderlig. Teoriboken var också bra, men jag använde den inte fruktansvärt mycket.» (Mycket stor)
- Bra böcker. Svåra att förstå i början men efter lite vana visade det sig att böckerna var bra!» (Mycket stor)
- Vad ska man göra utan mattebok?» (Mycket stor)

8. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

141 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»11 7%
Ganska bra»72 51%
Mycket bra»58 41%

Genomsnitt: 3.33

- Lite förvirrande med hemsidan, lite svårt att förstå sig på systemet. » (?)
- Portalen fungerade dåligt under tentaveckan.» (Ganska dåligt)
- Bra, förutom att studentportalen låg nere dagen innan en tenta (stort minus där).» (Ganska bra)
- Eftersom man hittar till kurshemsidan via studentportalen och studentportalen är kass så har det varit jobbigt, speciellt när studentportalen ligger nere dagen innan tenta. » (Ganska bra)
- Jag använde inte dessa verktyg så mycket för denna kursen.» (Ganska bra)
- Kan ni inte få en enhetlig form för alla kursers hemsidor? Det känns onödigt att lära sig tre olika navigeringssätt när det kunde räcka med ett. » (Ganska bra)


Arbetsklimat

9. Hur var möjligheterna att få hjälp samt att ställa frågor?

143 svarande

Mycket dåliga»0 0%
Ganska dåliga»9 6%
Ganska bra»56 39%
Mycket bra»70 48%
Har ej sökt hjälp»8 5%

Genomsnitt: 3.53

- För lite tid per elev, långa väntetider. Men bra hjälp.» (Ganska dåliga)
- Exercise lektionerna var väldigt bra, om man väl fick fram sin fråga och fick den förstådd av läraren, och därmed hjälp, men det var lätt att man inte förstod till 100% efteråt ändå, men jag tror det kan bero på mig själv också, och sättet jag pluggar på, som jag tror mycket utgår på att jag själv gärna försöker många gånger innan jag ber om hjälp.» (Ganska dåliga)
- lite för stora grupper» (Ganska dåliga)
- Matte konceptet med skilda föreläsare och övningsledare funkar bättre, då har man möjlighet att få det förklarat på ett nytt sätt. » (Ganska dåliga)
- Vår exerciseledare, Nils, var underbar och mycket hjälpsam. Däremot vår föreläsare, Peter, var inte så bra på att hjälpa när man ställde frågor. Det kändes som att han hade svårt att förstå att alla inte fattar allt på en gång, som att han blev lite irriterad när man frågar om något som han tycker är hur simpelt som helst. » (Ganska bra)
- Hade t.ex. inte möjlighet att gå på Chalmers mattehjälp som bara finns en gång i veckan på Lindholmen då vi redan hade lektioner den tiden.» (Ganska bra)
- via övningstillfällen och si-möten fungerade det bra, dock var inte alltid övningstillfällena riktigt bra och ibland hann man inte få hjälp för att för många behövde hjälp och läraren således inte hann med t.ex.» (Ganska bra)
- För högt tryck på lärare under övningstillfällena, vilket innebär en väntetid på ca 30min innan man får hjälp.» (Ganska bra)
- Som tidigare nämnt var frågeklimatet inte alltid det bästa under genomgångarna, men tack vare engagerade övningsledare fanns ändå chansen att få frågetecken utredda.» (Ganska bra)
- Mattestugan var ganska bra men lektionerna kunde varit mycket bättre om läraren visat varje steg.» (Ganska bra)
- Det är tyvärr så att övningsledarna är bättre matematiker än de är pedagoger. Försök värva de som går lärarprogrammet och läser till mattelärare för gymnasiet istället. De har säkert en mycket större pedagogisk kunskap och vet de ska lära ut. Finns det inte ett lärareprogram för matematik på GU?» (Ganska bra)
- ++ Svinbra» (Mycket bra)
- Både övningsledare samt si-ledare har varit utmärkta!» (Mycket bra)
- Man hjälper varandra och våran övnings ledare Damiano var väldigt duktig.» (Mycket bra)
- Vi hade en mycket, mycket bra övningsledare Damiano. Han hjälpte mig otroligt mycket och var väldigt pedagogisk. Det bästa med hela kursen.» (Mycket bra)
- Bra med många övningstillfällen!» (Mycket bra)
- Matte övningarna var till stor hjälp. » (Mycket bra)
- Antalet övningstillfällen var perfekta och god hjälp gavs!» (Mycket bra)

10. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

143 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»4 2%
Ganska bra»21 14%
Mycket bra»110 76%
Har ej sökt samarbete»8 5%

Genomsnitt: 3.85

- Folk hjälper inte varandra, tror att det är föratt de konkurerrar med varandra» (Ganska dåligt)
- Jobbat mycket tillsammans med gruppkamrater, funkat hur bra som helst.» (Mycket bra)
- Det har varit helt ovärderligt att sitta och plugga ihop med kompisarna. Både att själv kunna få hjälp, och att känna att man kan hjälpa någon annan, är jättebra. Dessutom får man mycket mer motivation att stanna sena kvällar om man samtidigt får sitta och ha det bra tillsammans med trevliga människor.» (Mycket bra)
- Väldigt viktigt med samarbetet!» (Mycket bra)
- Vi är ett gäng som suttit nästan varje dag och arbetat ihop efter skoldagens slut.» (Mycket bra)

11. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

143 svarande

För låg»0 0%
Låg»3 2%
Lagom»54 37%
Hög»76 53%
För hög»10 6%

Genomsnitt: 3.65

- Dock handlar det mycket om vilket betyg man vill ha.» (Hög)
- Jag tillhör förmodligen gruppen med absolut sämst förkunskaper när jag började på basåret så min arbetsbörda har varit väldigt hög (dock främst i mekaniken, men även i matten). Jag tycker dock det är rimligt. Jag är övertygad om att jag klarade tentan med rätt god marginal och med mina förkunskaper i åtanke är det ett gott kvitto på att studiekraven är rimligt ställda.» (Hög)
- Eftersom jag kommer direkt från gymnasiet så var det väl en smärre chock, men mot slutet lyckades jag samla mig lite och ta igen det jag låg efter med. Dock tycker jag inte att man ska ha mindre att göra heller. Lagom och högt tempo är väl egentligen rätt svar.» (Hög)
- Jag har klarat mig helt okej, men jag har trots allt läst väldigt mycket matte på gymnasiet. Jag kan tänka mig att de som kommer från gymnasiet med "bara" Ma B i bagaget har haft det väldigt jobbigt med studietempot. » (Hög)
- Detta hänger så klart samman med att målen är något högt ställda i förhållande till den erfordrade behörigheten.» (Hög)
- Men det får jag ju räkna med eftersom att tempot är högt vilket jag var medveten om när ja sökte kursen. Kan rekommendera att ni skriver att matte c kan vara bra att ha i bagaget när man börjar basåret. » (Hög)
- Jag tror detta är där det "svåra" med kursen ligger. Det måste inte nödvändigtvis vara så att allting man går igenom är svårt i sig, utan det svåra är att hinna med. Tempot i kursen är väldigt hög, och hamnar man efter är det svårt att komma ikapp. Men det är bara att acceptera och plugga på.» (Hög)
- Men jag antar att det är för att chocka oss med tempot som gäller nästa år om vi söker vidare.» (För hög)

12. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

142 svarande

För låg»0 0%
Låg»2 1%
Lagom»27 19%
Hög»85 59%
För hög»28 19%

Genomsnitt: 3.97

- Stundtals för hög. » (Hög)
- På snudd till för hög, mekaniken tar mycket, mycket tid.» (Hög)
- Återigen. Det är en mycket hög studiebelastning från mitt perspektiv sett. Jag tror dock att nivån är rimlig för de som fortfarande kommer ihåg någonting från gymnasiematten ,)» (Hög)
- Fysiken har väl varit hetsigare än matten, som egentligen har hållit ett rätt så humant tempo iaf..» (Hög)
- Dubbla kurser ger dubbelt så mycket arbete och båda kurserna var ungefär lika luddiga.» (Hög)
- Tillsammans med fysiken blev det väldigt högt tempo ibland, så att man kände att man aldrig skulle kunna ta sig igenom, men det var som jag skrev tidigare bara att acceptera, plugga på och ta sig igenom. » (Hög)
- Jag tyckte den var hög, men det var det jag hade förväntat mig» (Hög)
- Arbetsbelastningen har varit hög och et har bitvis varit jobbigt att läsa två kurser samtidigt. Å andra sidan så tycker jag att det har gått bra då man efterhand vänjer sig med både arbetsbörda och tempo. Överlag kändes fysikkursen något mer krävande än matematikditon» (Hög)
- Som kommentaren ovan. Visst var man förberedd på att det skulle vara mycket plugg och högt tempo, men att man ska behöva lägga 70 timmar varje vecka känns lite orimligt. » (För hög)
- kändes väldigt mastigt att ha mekaniken tillsammans med matematik del a, jag personligen hade sett ett byte mellan mekaniken och kemi del a » (För hög)
- Familjen blir naturligvis lidande när jag är hemma tio-elva på kvällen fem dagar i veckan och även söndagar.» (För hög)


Sammanfattande frågor

13. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

141 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Dåligt»2 1%
Godkänt»23 16%
Gott»64 45%
Mycket gott»52 36%

Genomsnitt: 4.17 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Negativt att vi byter lärare. Vissa lärare hade ingen bra kontakt med klassen.» (Dåligt)
- Anser den för svår till de förkunskaper som krävs!» (Dåligt)
- Briljant kurs-litteratur och en ofantligt pedagogisk föreläsare (i form av Jonny) med god insikt i klimatet på basåret. » (Godkänt)
- bra schema, god stämning på lektioner samt tillräckligt med lektioner per vecka» (Godkänt)
- Det är på intet sätt att byta föreläsare under en pågående kurs.» (Godkänt)
- Min uppfattning är att föreläsningarna och kurslitteraturen inte följer varandra i den utsträckning jag hoppats. » (Godkänt)
- Det som hjälpte mig var varken den usla boken eller föreläsningarna utan övningstillfällena och tack Gud för mattesupporten på johanneberg» (Godkänt)
- » (Gott)
- Gott, men lite sömn och mycket plugg.» (Gott)
- Det var VÄLDIGT dumt att vi fick byta föreläsare efter tre läsveckor. Vi missade liksom nästan en vecka när Peter och vi försökte komma underfund med vad vi hunnit lära oss och vad vi missat. Om man vet om att en föreläsare försvinner efter ynka tre veckor så kan man väl byta redan från början? » (Gott)
- Grym föreläsare!» (Gott)
- innehållet var helt underbart men svårighetsgraden var väldigt hög på den korta tiden som vi hade.» (Gott)
- tycker kursen överlag har varit bra, bitvis svår men ändå givande.» (Gott)
- Min inställning till matte har blivit bättre :)» (Mycket gott)
- Bevis får gärna tas vid överbliven undervisningstid.» (Mycket gott)
- Mycket stor tumme upp till Johnny» (Mycket gott)
- Bra kurs. Mycket algebra och räkne repetition. » (Mycket gott)

14. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- SI-mötena »
- Si-mötena har varit guld, men mer fokus borde läggas på att hitta bra si-ledare. Annars har exercise-tillfällena gett väldigt mycket.»
- Jag tycker att kursens upplägg har varit extremt bra. Man fick en logisk följd på allt som skedde vilket gjorde inlärningen lättare. Besvara upplägget på kursen så som den är då jag tror att det är det mest förståeliga upplägget man kan ha vid dessa mattekurser»
- övningar, SI, »
- Mindre grupper för föreläsningarna, jag föredrog veterligen att vara i alfa och beta istället för att vara i styrbord/babord»
- Den välplanerade undervisningsgången. Allt verkar komma i rätt ordning inlärningsmässigt. »
- Upplägget och innehållet i kursen»
- Jonny! Grymt duktig!»
- SI-matten»
- SI»
- Introduktionsmatematiken, den var guld värd. »
- Johnny!»
- Jonny som föreläsare. Han har vart grym.»
- SI-mötena.»
- Planeringen. Repetitionen i slutet med gamla tentor.»
- Johnny =) Han är skön»
- ta till baka oskar monron från tyskland»
- Jag var med i grupp 8-10 och det var fantastiskt att ha undervisning i en "mindre" grupp.»
- Johnny!»
- Jonny!»
- Peter var bra, övningsledarna var riktigt bra»
- Johnny»
- Johnny»
- kursmålen»
- Studietakten och litteraturen»
- övningstillfällen»
- Excersise-tillfällen»
- Allt kring föreläsningar etc. Mycket bra!»
- All information som man kunde få ut på hemsidan på nätet»
- Johnny.»
- Räknestugorna med andra mattelärare (förutom försäljaren Jonny, som för övrigt är väldigt duktig).»
- Jonny som lärare. En toppenkille.»
- Det höga tempot, det var bra att man gick igenom grunderna också, men hade man inte hållit det tempot man höll hade man inte hunnit med allt det viktiga. »
- Undervisningen»
- lektionerna med tidigare elever, inte si utan övningstillfällena.»
- Definitivt SI-möterna. Mycket givande timmar! »
- SI-mötena»
- Övningspassen»
- Innehållet.»
- Jonny»
- Jonny»
- Alla tillfällen för extrahjälp»
- Jonny "Hulken" Lindström! Otroligt bra föreläsare.»
- si mötena»
- Allt! Tyckte allt fungerade bra så ser ingen anledning till att förändra någonting.»
- Johnny Lindström. Han är verkligen jättebra, men det känns inte som att han hade tänkt försvinna ändå på ett tag. »
- SI och allt extra stöd. Det var matte"stugor" lite varstans. Bra.»
- Tydligt vilka sidor och uppgifter som ska gås igenom varje vecka, det gör det enkelt att läsa på rätt saker inför föreläsning.»
- Johnny»
- Si möten »
- Föreläsare och tydlighet»
- SI möten»
- Jonny, han var en outstanding föreläsare som gjorde så alla förstod. »
- Jonny»
- SI timmarna»
- SI-möterna var riktigt bra och till stor hjälp.»
- Jonny! Han var bra på att förklara. Också övnings och SI tillfällena. »
- Damiano Ognissanto! Fantastisk övningsledare som verkligen brinner för matematik och att hjälp till. »
- Si»
- Johnnys sätt att undervisa, pedagogiskt, lätt att förstå med relevanta exempel som låg till grund för den kommande tentan.»
- Antalet Övningstillfällen och övningsledare iallafall den jag hade. »
- hemsidans utdelat material och gammla tentor»
- Si-möterna och Johnny.»
- Jhonny Lindström.»
- Jag tycker att SI-tillfällena vr mycker värdefulla och resultatgivande»
- Introkursen med algebra för att komma i form inför den riktiga läsperioden.»

15. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Att föreläsaren går igenom fler exempel knutna till kapitlet och förklarar arbetarsgång och tankesätt.»
- Längre tid mellan tentorna.»
-
- Vi kunde slutat att gå igenom nya saker lite tidigare, var lite stressigt att ha ett så knepigt kapitel som absolutbelopp och olikheter näst sista veckan.»
- Mer än en dag mellan tentor»
- Att dela upp matematik i grupper med olika föreläsare är ett orättvist och klyftbildande beslut. Jag hoppas verkligen nästa årskull slipper detta. Undersök tentamens-resultaten utifrån de båda grupperna. Detta borde inte få förekomma då vi har gemensam tenta. »
- Lite mer tid på att gå igenom de matematiska bevisen vore att föredra.»
- Tentan borde hållas striktare, de sista 20 minuterna blev stämningen väldigt högljud med öppna dörrar ut till oväsen i korridoren, rop i salen samt dålig respekt för de som fortfarande skrev»
- Det skulle vara bra om det fanns lösningsgång och svar till de gamla tentorna som delas ut.»
- Mera absolutbelopp och komplexa tal - mindre olikheter.»
- Inga direkta klagomål jag kan komma på just nu.»
- Bättre och mer pedagogiska läroböcker.»
- Tentan borde ligga i slutet eller mitten av tentaveckan. I år låg den på måndagen då det känns som om man tappar några dagar av intensivt tentaplugg som man kanske känner att man behöver till sin första högskoletenta som detta var.»
- Mer undervisning/föreläsning i studieteknik.»
- Typsnittet i matteböckerna! Att läsa och försöka förstå långa matematiska uttryck och lösningsgångar med många parenteser i ett platt och tätt typsnitt är rent ut sagt fruktansvärt för det otränade ögat.»
- Si-matten var inte givande alls. Mekaniken däremot är guld värd.»
- Vet faktiskt inte.»
- Inte lägga tentan på en måndag»
- se ovan»
- Som sagt, byt inte föreläsare i början av kursen (fast det är trots allt bättre att vi bytte i början än om vi hade bytt i mitten).»
- Att vi inte har tentorna med så kort mellanrum. Mån/Fredag är det minsta man kan begära när det är första gången man skriver tenta över huvud taget.»
- Ha med Studieteknik på schemat! HUR skall vi på bästa sätt ta in den stora mängden information som förväntas av oss. Tips och råd. Märkte stor skillnad när jag började få koll på det!»
- Sänka priserna på böckerna, alldeles för dyrt»
- Se kommentar Sammanfattat intryck.»
- Mer föreläsningstillfällen, färre övningstillfällen»
- Riktigt dåligt att tentorna för oss låg måndag och onsdag. Jag har full förståelse att det måste vara någon som får bättre tentadagar och någon som får sämre. Men tenterar man för första gången någonsin och är ovan så gör det stor skillnad. Har man vanan för att tentera hade detta troligtvis inte påverkat på samma sätt, man vet hur man ska förbereda sig. I mitt fall kan detta göra skillnaden för att jag ska få godkända eller underkända resultat, jag känner alltså att jag ligger vid gränsen och någon enstaka dag hade absolut gjort skillnad! Vi på TB har inte heller möjlighet att göra hur många omtentor som helst för då hinner man inte klart utbildningen i tid. Får man då två underkända resultat redan i början så är det svårt att klara studierna på Chalmers.»
- Planering på vad som sker under föreläsningarna så att alla är på samma blad och att man följer planeringen så man inte hamnar efter»
- Längre tid mellan matte- och fysik provet, hade nog kunnat göra det ännu bättre.»
- Övningstillfällena.. kanske lärare som är anpassade efter nivå på eleverna? gruppindelning efter samma tänk?»
- Att man håller sig till en (bra) lärare, och inte kastas mellan flera (som oftast har olika synsätt på hur ämnet ska läras ut).»
- Exemplen i övningsboken var väldigt otydliga för enkla tal och bör ändras.»
- Mer kontinuerlig repetition av grunderna, som förenkling, korsmultiplikation m.m. Många elever har inte räknat matte pålänge och är ringrostiga.»
- Det borde vara möjligt att filma lektionerna och lägga upp dem online så att man i fall av sjukdom eller liknande inte tvingas gå till skolan och smitta andra då man annars känner att man hamnar för långt efter. Vi går trots allt på en av Sveriges bästa tekniska högskolor. »
- En del saker behöver lite mer genomgång på tavlan och andra lite mindre, men i det stora hela tycker jag kursen har funkat bra. »
- Att ha samma lektor under hela kursen kan vara en fördel. Grupp 7-10 fick byta efter några veckor.»
- tentan kan vara på torsdag eller fredag eftersom att alla enda kommer festa resten av veckan, då hade man hellre fått plugga mer och fått bättre resultat än festa.»
- Min upplevelse av excersize timmarna har inte varit bra. Min åsikt är att utöka SI-möterna för de verkar vara mer givande»
- Lägg tentan i slutet av tentaveckan istället för första dagen i veckan. Tycker det skulle vara självklart att man vill ge studenterna bästa möjliga förutsättningar till att klara den. »
- Bättre arbetsro på övningspassen. »
- Mycket bättre support så att man ej behöver sitta ensam och slösa bort otal antal timmar utan att hitta lösningar.»
- Försökstentan efter de två första veckorna borde ha varit svårare, helst av samma typ som de uppgifterna som kommer på den ordinarie tentan i slutet av kursen.»
- Inget.»
- Mer spridda examinationer mellan kurserna, vi tentades måndag och onsdag, vilket blev mycket stressigt.»
- fler typexempelövningar»
- Möjligtvis, tyvärr, måste jag kanske svara Peter Hegarty. Det kan vara jag personligen som verkligen inte passade ihop med honom, men jag hörde också många andra som inte riktigt förstod honom heller. »
- borden/bänkarna är inte dom mest skrivvänliga i föreläsningssalarna»
- Tyvärr måste jag säga, bättre lärare. Våran första lärare var riktigt bra, men han var tvungen att flytta. Läraren vi fick efter var inte så pedagogisk.»
- Teoriboken.Ta bort den eller skriv om den, värsta slöseriet med pengar någonsin!»
- Bevisen kan gås igenom mer än en gång, speciellt om man efterfrågar det. Det verkade som om det var lite hemligt hur ett korrekt bevis ser ut, föreläsarna ville inte gå igenom det mer än en gång.»
- Inget!»
- Det står bara svar i facit. Ett lösningshäfte hade underlättat otroligt mycket!»
- Bättre exercise ledare»
- Mer tid till hjälp av övningsledare»
- Peter var en intressant fillur..»
- Övningsledare får gärna ha läst basår själva, och det får gärna finnas lite mer självstudietid»
- Ibland kunde det kännas som att det var lite delade meningar från föreläsarnas håll. Att de inte hade pratat samman riktigt vilken typ av lösningsgång de skulle lära ut. »
- Fler dagar mellan tentorna för basårselevernas första tentaperiod. Många har aldrig tentat på högskola förut och därför hade några fler dagar mellan de båda tentorna hjälpt många.»
- Föreläsningarna, utgå från att man har de förkunskaper ni hade krav på och ha fokus på även de minsta detaljerna för även de minsta lättaste sakerna hade jg svårt med tills någon berättade det utförligt istället för att utgå att man redan kan det»
- att inte byta lärare 3 gånger under 1 månad»
- Två föreläsningar utan en längre rast emellan var tungt..»
- Möjligen färre personer vid föreläsningarna.»
- Första veckan bör bestå av en repetitionsvecka då man går igenom den matten som är för¨, »
- Ett ordenligt utskick som säger vilka böcker som behövs, dvs litteraturlista. Poängtera att det inte spelar så stor roll att det är den senaste upplagan om då är fallet.»

16. Övriga kommentarer

- Bra jobbat av lärare och kursplanernare. Känner att jag aldrig lärt mig så här mycket matte på såhär kort tid någon annanstans än på tekniskt basår! »
- Vi införde Absolutbelopp tidigt i Mekaniken men sent i Matematiken. Då hade vi redan fått en "uppfattning" av vad det var innan vi gick i igenom det i Matematiken och kunde därför inte lära lika bra.»
- Det var synd att vi fick byta lärare efter två veckor då vi trivdes väldigt bra med Oscar.»
- Fantastiskt ogenomtänkt avslutning på kursen, med mattetenta så nära inpå fysiktentan. Skärpning. »
-
- Läraren Peter Hagerty var väldigt svårförstådd och man var tvungen att sålla hans föreläsningar p.g.a onödig information - detta tog tid att göra i hans redan väldigt, väldigt snabba tempo. Jag bytte föreläsningsgrupp för att hamna med Jonny istället.»
- Jonny är väldigt bra som föreläsare.»
- Jonny gjorde ett bra jobb trots att han gick lite snabbt fram ibland.»
- Eftersom jag antar att även lärare är människor och behöver positiv kredit ibland, så kan ni hälsa Johnny att han har varit toppen (trots att han är skåning)! ,)»
- Nu kanske det verkar som att jag tycker Peter är kass, men det gör jag inte. Vi har ju trots allt lärt oss allt vi behöver. »
- Tentorna ligger för tätt inpå varandra (mån & ons). Borde var fler dagar i mellan.»
- Dåligt att lägga matte tentan och fysik tentan så nära varandra»
- Det har varit en bra kurs med högt tempo och jag har lärt mig mycket!»
-
- Vore riktigt gött att ha SI-möten hela terminel eller tom hela året. »
- Tentorna i Matte och Fysik var alldeles för nära varandra, Fysiken blev mycket lidande då vi bara fick en dag emellan tentorna.»
- Nöjd tillsvidare. Krävande och givande utbildning. Ser fram emot "riktiga" Chalmers.»
- Dumt att ha matte-tenta på måndagen och fysiktentan på onsdagen....»
-
- Att tentorna låg så tätt (måndag & onsdag) var ett onödigt stressmoment! »
- Är väldigt nöjd med kursen i sin helhet!»
- Lite otydligt med litteratur. Att förra årets upplaga inte va helt rätt att ha. Vilket inte stämde. Det är väldigt kul att det är lärare på Chalmers som skrivit våra böcker men känner att det trycktes på väldigt att vi skulle ha nya böcker även om det inte va nödvändigt. Att det finns personer på skolan som tjänar på att böckerna säljs känns lite korrupt. Men vet inte helt hur det funkar annars. Själv hade jag inte köpt några böcker innan och kände mig otroligt lättad för det när jag hörde vilken "miss" folk som köpt begagnat gjort. Det var helt klart överdrivet. »
- Väldigt svårt för de som redan läst matte och fysik i gymnasiet... OMÖJLIGT för de som inte har gjort det»
- Det var en välplanerad kurs. Vi höll oss enligt schemat med studieundervisningen och fick bra med tid att repetera inför tentamen. »
- Att ha tentan på måndag kanske hade varit gött att ändra på bara för första tentan och att även ha den på morgonen. Att tydligare gå igenom bevisen.»
Genomsnitt totalt för detta stycke: 4.17

Genomsnitt totalt för alla frågor: 4.17
Beräknat jämförelseindex: 0.79


Kursutvärderingssystem från