ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


HT12 lp1 TIELL Elektriska system, SSY010

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2012-10-25 - 2012-11-11
Antal svar: 17
Procent av deltagarna som svarat: 48%
Kontaktperson: Zorica Geelnlard»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Elektroingenjör 180 hp


Läs detta först!

I denna enkät finns möjlighet att i fritextfälten ge kommentarer kring både vad som varit bra och vad som varit mindre bra med kursen.
Du har större möjlighet till påverkan om du håller kritiska kommentarer på en konstruktiv nivå.


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

17 svarande

Högst 15 timmar»2 11%
Cirka 20 timmar»4 23%
Cirka 25 timmar»4 23%
Cirka 30 timmar»5 29%
Minst 35 timmar»2 11%

Genomsnitt: 3.05

- Frustrerande, men bra labbar.» (Minst 35 timmar)

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

17 svarande

0%»0 0%
25%»1 5%
50%»2 11%
75%»4 23%
100%»10 58%

Genomsnitt: 4.35

- Labbarna har jag varit på, men eftersom mitt schema totalkrockade denna läsperiod så kunde jag inte gå på några föreläsningar.» (50%)
- 95 %» (100%)


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

17 svarande

Jag har inte sett/läst målen»1 5%
Målen är svåra att förstå»0 0%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»3 17%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»13 76%

Genomsnitt: 3.64

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

16 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»1 6%
Ja, målen verkar rimliga»14 87%
Nej, målen är för högt ställda»1 6%

Genomsnitt: 2

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

16 svarande

Nej, inte alls»0 0%
I viss utsträckning»4 25%
Ja, i hög grad»11 68%
Vet ej/har inte examinerats än»1 6%

Genomsnitt: 2.81


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

17 svarande

Mycket liten»1 5%
Ganska liten»7 41%
Ganska stor»5 29%
Mycket stor»4 23%

Genomsnitt: 2.7

- Var på kanske 3 föreläsningar då mitt schema totalkrockade (!!!) ..misstänker starkt att annonymiteten försvann efter jag sa detta...» (Mycket liten)
- Knepig fråga, det mesta gick föreläsarna igenom men ganska ofta hade man ingen aning om vad det var man gjorde på labbarna.» (Ganska liten)

7. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

17 svarande

Mycket liten»4 23%
Ganska liten»5 29%
Ganska stor»5 29%
Mycket stor»3 17%

Genomsnitt: 2.41

- Använde aldrig boken» (Mycket liten)
- Ser gärna att det är lite mer kommentarer på vissa powerpointslides. Hade varit bra om Manne hade gjort föreläsningsmaterialet mer tillgängligt på nätet, tex. en powerpoint av vad han har skrivit på tavlan under en föreläsning.» (Ganska liten)

8. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

17 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»8 47%
Mycket bra»9 52%

Genomsnitt: 3.52

- Labb PMet var inte alltid uppdaterat vilket ganska ofta ledde till onödigt tidsspill.» (Ganska bra)


Arbetsklimat

9. Hur var möjligheterna att få hjälp samt att ställa frågor?

17 svarande

Mycket dåliga»0 0%
Ganska dåliga»2 11%
Ganska bra»5 29%
Mycket bra»10 58%
Har ej sökt hjälp»0 0%

Genomsnitt: 3.47

- Hade nog behövts mer handledare på labbarna.» (Ganska bra)
- Fanns alltid en handledare på plats, dock sjukt långa väntetider ibland för att få hjälp. Vid ett labb tillfälle fick vi vänta i ca 2 timmar på att få hjälp. Vid flera tillfällen fanns det bara en handledare trots att det var två fulla labb salar som användes» (Ganska bra)

10. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

17 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»0 0%
Mycket bra»17 100%
Har ej sökt samarbete»0 0%

Genomsnitt: 4

11. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

17 svarande

För låg»1 5%
Låg»0 0%
Lagom»10 58%
Hög»6 35%
För hög»0 0%

Genomsnitt: 3.23

12. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

17 svarande

För låg»1 5%
Låg»0 0%
Lagom»8 47%
Hög»7 41%
För hög»1 5%

Genomsnitt: 3.41

- MITT SCHEMA KROCKADE, fick ingen upplysning om att kurser var indelade i block när jag valde mina kurser. Detta nya blockschemat är under all kritik. Studenter ska väl inte behöva lida när det handlar om deras utbildning för att underlätta för administrationen, syftet med skolan är väl att vi ska utbilda oss till det vi vill eller?» (För hög)


Sammanfattande frågor

13. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

17 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Dåligt»1 5%
Godkänt»5 29%
Gott»9 52%
Mycket gott»2 11%

Genomsnitt: 3.7 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Kunde inte gå på föreläsningarna så jag har ingen koll på hur dom var, men labbarna var helt ok. » (Godkänt)

14. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Bonuspoängen, labbar»
- labbarna»
- Allt»

15. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Större möjlighet att ställa frågor. »
- 1) blocksystemet för schemaläggningen 2) bonuspoängen (för mycket bonus i nuläget) 3) mer handledare under laborationerna»
- Inget»
- Tentamensdatum var väldigt nära till andra tentor. Exempelvis: Tillämpad reglerdesign med Elektriska system.»
- Tydligare instruktioner. Det kändes som att man förutsattes kopiera föreläsarens kod/koppling och modifiera den lite för att passa oss vilket gjorde att man bara skrev utan att fatta riktigt vad det var man höll på med. Skrev man egen kod blev det till slut oftast fel och bad man om hjälp kunde handledarna oftast inte hjälpa till»

16. Övriga kommentarer

- Kursen borde vara en projektkurs, med tanke på att man lägger så mycket tid på labbarna.»
- Bra att man kunde få bonuspoäng, det får en att plugga på och lära sig lättare. Behövde knappt plugga till tentan tack vare dem.»
- Nu gnällde jag mycket om mitt schema, är medveten om att ni inte har med det att göra, men om ni skulle kunna vidarebefodra mitt gnällande till rätt människor hade det varit väldigt upppskattat.»
Genomsnitt totalt för detta stycke: 3.7

Genomsnitt totalt för alla frågor: 3.7
Beräknat jämförelseindex: 0.67


Kursutvärderingssystem från