ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


HT12 lp1 TIELL Elteknik, LEU460

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2012-10-25 - 2012-11-11
Antal svar: 22
Procent av deltagarna som svarat: 50%
Kontaktperson: Zorica Geelnlard»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Elektroingenjör 180 hp


Läs detta först!

I denna enkät finns möjlighet att i fritextfälten ge kommentarer kring både vad som varit bra och vad som varit mindre bra med kursen.
Du har större möjlighet till påverkan om du håller kritiska kommentarer på en konstruktiv nivå.


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

22 svarande

Högst 15 timmar»3 13%
Cirka 20 timmar»1 4%
Cirka 25 timmar»8 36%
Cirka 30 timmar»7 31%
Minst 35 timmar»3 13%

Genomsnitt: 3.27

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

22 svarande

0%»1 4%
25%»1 4%
50%»0 0%
75%»8 36%
100%»12 54%

Genomsnitt: 4.31

- Inte riktigt 100% men nästan. » (100%)


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

22 svarande

Jag har inte sett/läst målen»0 0%
Målen är svåra att förstå»1 4%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»6 27%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»15 68%

Genomsnitt: 3.63

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

22 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»0 0%
Ja, målen verkar rimliga»18 81%
Nej, målen är för högt ställda»4 18%

Genomsnitt: 2.18

- Men otydliga när det gäller hur djup kunskap man ska ha i varje liten del.» (Ja, målen verkar rimliga)
- Det är en ganska svår kurs med mycket innehåll, dessutom är det väldigt blandat i kursen.» (Nej, målen är för högt ställda)

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

22 svarande

Nej, inte alls»0 0%
I viss utsträckning»6 27%
Ja, i hög grad»15 68%
Vet ej/har inte examinerats än»1 4%

Genomsnitt: 2.77

- Saknade delar på tentan. Kommer inte ihåg exakt vad, men minns att jag var förvånad över delar som tidigare kommit inte dök upp. Tentan var mycket klurigare än alla övningstentor vi fick.» (I viss utsträckning)


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

22 svarande

Mycket liten»1 4%
Ganska liten»3 13%
Ganska stor»10 45%
Mycket stor»8 36%

Genomsnitt: 3.13

7. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

22 svarande

Mycket liten»2 9%
Ganska liten»5 22%
Ganska stor»10 45%
Mycket stor»5 22%

Genomsnitt: 2.81

- Formelsamlingen lämnar en hel del att önska.» (Ganska liten)

8. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

22 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»1 4%
Ganska bra»7 31%
Mycket bra»14 63%

Genomsnitt: 3.59

- Rörigt på hemisdan med nyheter och kurssammanfattningar, vore bättre om sammanfattningarna lades i ett worddokument. Första lektionen låg längst ned på sidan vilket var jobbigt när man skulle läsa igenom alla sammanfattningar.» (Ganska dåligt)
- men lite rörigt med så många olika pdfer. kurs pm för att titta efter sidor att läsa. svårt att veta vilka uppgifter man bör göra. Informationen bör samlas på ett ställe» (Mycket bra)


Arbetsklimat

9. Hur var möjligheterna att få hjälp samt att ställa frågor?

22 svarande

Mycket dåliga»0 0%
Ganska dåliga»2 9%
Ganska bra»6 27%
Mycket bra»13 59%
Har ej sökt hjälp»1 4%

Genomsnitt: 3.59

- Arto är väldigt hjälpsam om och när man behöver hjälp.» (Mycket bra)

10. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

22 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»4 18%
Mycket bra»16 72%
Har ej sökt samarbete»2 9%

Genomsnitt: 3.9

11. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

22 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»6 27%
Hög»14 63%
För hög»2 9%

Genomsnitt: 3.81

- Tycker att innehållet i kursen var mycket bra men förtjänade mer tid och eftertanke.» (För hög)
- labbrapporter i kombination med linjära systems matlab uppgifter gjorde att man inte han läsa eller räkna det man behövde för att hänga med den kursveckan. Labbrapporterna bör inte komma efter varandra utan det är bättre om man kan skriva rapporter på t.ex lab1 och lab3 så man får en vecka i mellan.» (För hög)

12. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

22 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»6 27%
Hög»10 45%
För hög»6 27%

Genomsnitt: 4

- Väldigt krävande med både linjära system och elteknik samtidigt.» (För hög)


Sammanfattande frågor

13. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

22 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Dåligt»0 0%
Godkänt»10 45%
Gott»9 40%
Mycket gott»3 13%

Genomsnitt: 3.68 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

14. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Räknestuga. »
- Duggorna som görs i början av labben och att man har en räknestuga med föreläsaren en gång i veckan. »
- arbetstempo»
- Arto, jättebra och pedagogisk föreläsare!»

15. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Extra räknestuga/excersise i slutet av en vecka. Lite mer räkne-exempel under föreläsningar. »
- Mer typ exempel på det olika delarna så man lättare kan koppla hur man skulle räkna ut något om man hade vissa värden. Det blev lite för mycket teori och lite för lite tillämpningar. »
- labbrapporterna bidrar egentligen inte till något. man lär sig inte mer för att man skriver en rapport om något som man redan förstår. Bidrar bara till extra arbete som gör att man inte hinner hänga med. Kunskaps kontroll kan göras på annat vis, om det inte räcker med tenta?»
- Föreläsningssalen!»
- Känns som man hoppar mycket fram och tillbaka mellan de två olika delarna av kursen. De två delarna känns som de tillhör två olika kurser. Kanske borde väva samman detta bättre eller föreläsa dem på ett sådant sätt att de blir mer skilda. Det tidigare upplägget med två lärare, en i varje del gjorde det mindre rörigt.»

16. Övriga kommentarer

- Bra kursupplägg och föreläsare. »
Genomsnitt totalt för detta stycke: 3.68

Genomsnitt totalt för alla frågor: 3.68
Beräknat jämförelseindex: 0.67


Kursutvärderingssystem från