ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


HT12 lp1 TIDAL Introduktion, LSP300

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2012-10-17 - 2012-11-11
Antal svar: 40
Procent av deltagarna som svarat: 33%
Kontaktperson: Zorica Geelnlard»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Dataingenjör 180 hp


Läs detta först!

I denna enkät finns möjlighet att i fritextfälten ge kommentarer kring både vad som varit bra och vad som varit mindre bra med kursen.
Du har större möjlighet till påverkan om du håller kritiska kommentarer på en konstruktiv nivå.


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

38 svarande

Högst 15 timmar»24 63%
Cirka 20 timmar»9 23%
Cirka 25 timmar»3 7%
Cirka 30 timmar»1 2%
Minst 35 timmar»1 2%

Genomsnitt: 1.57

- minimalt» (?)
- Dåliga svarsalternativ med tanke på kursens omfattning. 1,5p/15p * 40h/vecka * 40v/36faktiska v ger 4.4h/vecka som rimligt. Gissar någonstans runt 5h/v.» (?)
- Högst 4 timmar i veckan.» (Högst 15 timmar)
- De andra kurserna krävdes betydligt högre ansträngning » (Högst 15 timmar)

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

40 svarande

0%»0 0%
25%»2 5%
50%»0 0%
75%»10 25%
100%»28 70%

Genomsnitt: 4.6

- Missade 1-2 tillfällen pga VAB.» (75%)
- Missade en gästföreläsning, stress och hantering del 1» (75%)
- Var sjuk vid två tillfällen, men undervisningen sades vara obligatorisk...» (75%)
- lite onödiga obligatoriska föreläsningar (om raportskrivandet) som man kanske kunde skippat» (75%)
- gått på det obligatoriska» (100%)
- Missade dock en av de första föreläsningarna pga sjukdom, men pratade med klasskamrater om vad som hade hänt under min period av sjukdom.» (100%)
- 100% om man frångår att man gick 3 av 4 av gästföreläsningarna.» (100%)


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

40 svarande

Jag har inte sett/läst målen»11 27%
Målen är svåra att förstå»2 5%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»8 20%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»19 47%

Genomsnitt: 2.87

- minns ej» (Jag har inte sett/läst målen)
- Det här? "Beskriva hur processen ser ut för att producera en tydlig teknisk-vetenskaplig rapport. Kursen belyser de olika moment som utgör skrivprocess, utforming och presentation av en sådan rapport."» (Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare)

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

35 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»2 5%
Ja, målen verkar rimliga»31 88%
Nej, målen är för högt ställda»2 5%

Genomsnitt: 2

- Ej läst målen.» (?)
- för lite poäng» (Ja, målen verkar rimliga)
- För mycket för så kort tid.» (Nej, målen är för högt ställda)

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

37 svarande

Nej, inte alls»0 0%
I viss utsträckning»17 45%
Ja, i hög grad»12 32%
Vet ej/har inte examinerats än»8 21%

Genomsnitt: 2.75

- Vet fortfarande inte målen.» (Vet ej/har inte examinerats än)
- Ingen examination.» (Vet ej/har inte examinerats än)


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

39 svarande

Mycket liten»9 23%
Ganska liten»12 30%
Ganska stor»15 38%
Mycket stor»3 7%

Genomsnitt: 2.3

7. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

40 svarande

Mycket liten»16 40%
Ganska liten»16 40%
Ganska stor»8 20%
Mycket stor»0 0%

Genomsnitt: 1.8

- Inte alls.» (Mycket liten)
- Inte tagit mig tid att läsa mycket av materialet.» (Mycket liten)
- ingen kursliteratur» (Ganska liten)

8. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

38 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»3 7%
Ganska bra»20 52%
Mycket bra»15 39%

Genomsnitt: 3.31

- Pingpong funkar inte på firefox med adblock och ghostery add-ons på.» (Ganska dåligt)
- Hemsidan ok.» (Ganska bra)
- pingpong borde alla kurser använda» (Mycket bra)

9. Hur fungerade Biblioteks-delen av kursen?

40 svarande

Mycket dåligt»2 5%
Ganska dåligt»5 13%
Ganska bra»19 50%
Mycket bra»12 31%
Har ej deltagit.»2

Genomsnitt: 3.07

- Folk som redan vet hur man använder databaser och dylikt är de som använder dem. Tvivlar starkt på att de som ej använt dessa förut kommer att börja använda dem istället för andra infokällor.» (Ganska dåligt)
- Tråkig.» (Ganska dåligt)
- bra att veta vad som finns tillgängligt» (Mycket bra)
- Visste inte ens att det fanns en biblioteksdel» (Har ej deltagit.)

10. Hur fungerade gästföreläsningarna?

Skriv gärna i fritextsvar vilken/vilka gästföreläsningar som du uppskattade mest/minst och ev. varför.

40 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»4 10%
Ganska bra»22 56%
Mycket bra»13 33%
Har ej deltagit.»1

Genomsnitt: 3.23

- Uppskattade den första mest.» (Ganska dåligt)
- Stresshanteringen var inte bra. Gamla elever som berättade var bra.» (Ganska dåligt)
- stundtals inspirerande» (Ganska dåligt)
- Det var ju bra föreläsningar, men inte så engagerande. Man gick bara på dem för att det var obligatoriskt.» (Ganska bra)
- Stresshanterings-föreläsningarna var bra.» (Ganska bra)
- den mest givande gästföreläsningen var när gamla chalmersstudenter kom och berättade om sina nuvarande arbeten som ingenjörer och hur deras arbetsuppgifter såg ut. Det är något man annars har svårt att få någon insikt på.» (Ganska bra)
- Varierande. Dock har jag svårt att se vad de har med kursen att göra. Den där med tidigare studenter berättar var rätt dålig, men svårt att förvänta sig mer av dem egentligen.» (Ganska bra)
- Stress-föreläsningarna är intressanta och nyttig lärdom» (Ganska bra)
- Första föreläsningen, var intressant att se hur fort teknologin har gått framåt de senaste decennier.» (Mycket bra)
- Intressant med teknikens historia, mycket bra föreläsare!» (Mycket bra)
- Alla som jag var på var bra!» (Mycket bra)
- Deltog ej på den första då jag var sjuk. Dock så uppskattade jag den sista föreläsningen minst, då stresshanteringen gav väldigt mycket.» (Mycket bra)
- Föreläsningarna om stresshantering var fantastiskt bra!» (Mycket bra)
- kul» (Mycket bra)
- Gästföreläsningar?» (Har ej deltagit.)


Arbetsklimat

11. Hur var möjligheterna att få hjälp samt att ställa frågor?

40 svarande

Mycket dåliga»0 0%
Ganska dåliga»2 5%
Ganska bra»13 32%
Mycket bra»9 22%
Har ej sökt hjälp»16 40%

Genomsnitt: 3.97

- Men jag tror det funkade bra.» (Har ej sökt hjälp)

12. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

40 svarande

Mycket dåligt»3 7%
Ganska dåligt»6 15%
Ganska bra»17 42%
Mycket bra»12 30%
Har ej sökt samarbete»2 5%

Genomsnitt: 3.1

- aldrig bra med grupparbeten så tidigt» (Mycket dåligt)
- Vi var ju tvugna att sammarbeta >.<» (Ganska bra)
- En kille i vår grupp drog sig ur, men det skapade inga större problem» (Ganska bra)

13. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

38 svarande

För låg»0 0%
Låg»4 10%
Lagom»24 63%
Hög»6 15%
För hög»4 10%

Genomsnitt: 3.26

- I förhållande till att kursen endast är en 1.5poängskurs, dvs skulle tagit en vecka full belastning, hade inte genomförts» (Hög)
- För hög i den mening att man inte lärde sig tillräckligt för att tycka att det var värt 1,5 poäng.» (För hög)
- Den tid kursen borde kräva uppslukas mestadels av föreläsningstid. Att ovanpå detta ha ett grupparbete är att förvänta sig för mycket av 1.5p.» (För hög)

14. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

40 svarande

För låg»0 0%
Låg»3 7%
Lagom»19 47%
Hög»13 32%
För hög»5 12%

Genomsnitt: 3.5

- Tror inte att den går att göra lägre. Ta bort introkursen så blir det nog bra.» (Lagom)
- Arbetsbelastningen är ju mycket högre än vad man tidigare varit van vid på gymnasiet osv, vilket är ovant nu i början. Att det skulle vara mer att göra på högskolan är ju dock något man räknat med så det är bara en fråga om att vänja sig.» (Hög)
- Se förra svaret.» (Hög)


Sammanfattande frågor

15. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

40 svarande

Mycket dåligt»3 7%
Dåligt»5 12%
Godkänt»21 52%
Gott»10 25%
Mycket gott»1 2%

Genomsnitt: 3.02 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- överflödig kurs.» (Mycket dåligt)
- Jag tycker inte att innehållet var meningsfullt. Det var bara en bunt med obligatoriska saker att gå på. » (Dåligt)
- Kunde varit mer givande. Kursen är för spretig och siktar för högt.» (Dåligt)
- Okej kurs om man inte har gjort många rapporter tidigare.» (Godkänt)

16. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Kursen kan ju få finnas kvar, men gör den "frivillig" så att den inte ger poäng.»
- Föreläsningarna.»
- Lärarens arbetstakt, då denna var mycket passande»
- Undervisningen på plats i skolan var generellt sett mycket givande.»
- gruppindelningen, mkt bra att man får arbeta i mindre grupper, lära känna fler.»
- Power Point presentationer.»
- gästföreläsningarna»
- Metoden att framställa en rapport i grupp och redovisa den muntligt.»
- Gamla elever kommer och berättar»
- Vet ej»
- Ett par gästföreläsningar räcker. Behålll följande: introduktion till bibloteket, APA och HARVARDsystemet»
- Allt!»
- Uppgifterna»
- Att man jobbar i grupp.»
- Gästföreläsningarna.»
- Stresshantering, »
- gruppövningar»
- Gästföreläsningarna»
- Lärarna var duktiga på att motivera oss elever.»
- SI-möten»
- undervisningarna»
- Det är skönt att det är en mindre krävande kurs i denna period. Lärde mig nog inte så mycket, men är tacksam för möjligheten att lära känna klassen mer. »

17. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Gör kursen frivillig.»
- Längre rapport och längre tid att redovisa.»
- 1. DigiFLEX bör skrivas om så att det inte blir omöjligt att genomföra vissa uppgifter om ens dator har en speciell resolution. 2. Eterm borde ha en funktion som låter den skriva maskinkod till FLEX-datorns minne. Detta skulle minska chansen för felskrivning.»
- Av naturliga skäl med tanke på olika nivåer av motivation i gruppen var det en minoritet som gjorde en majoritet av arbetet och organiseringen. Jag kan inte komma på en lösning till problemet så här på rak arm, men någonting som aktiverar samarbete i gruppen på något sätt hade hjälpt.»
- kursens placering, kursen tar mkt tid samt drar fokus från de andra kurserna man läser, skulle vara bra om man kunde placera introduktionskursen (rapport skrivandet)så det "stör" mindre »
- Lägg in en till tid som grupper kan jobba självständigt men som är obligatorisk att komma på. (Annars kommer nog många att skippa i tiden)»
- Ämnesvalen bör vara smalare och mer inriktade efter programmet.»
- vet inte»
- Vet ej»
- Ta bort hela kursen. Man har inte tid med det. De andra kurserna tar upp alla tid.»
- Att man betonar att det är en introduktionsdugga (introduktionstentamen) under introduktionskursen och inte blanda ihop duggor med introtentan. »
- Få gruppkamraterna att samarbeta på ett annat sätt. Nuvarande sätt ger gruppmedlemmarna chansen att strunta i samarbetet, vilket förstör en större del av kursen.»
- vet ej»
- Jag finner inte något som behöver förändras.»
- Mer Mail om vad som händer nästa lektion, vad man ska ta med sig och annan information om den lektionen.»
- Gällande kommunikationsinslaget: Kanske bör någon mer träff med basgruppshandledaren schemaläggas, då arbetet med rapportskrivandet börjar nå sitt slut. Några basgruppshandledare har varit mer närvarande i projekten, andra inte. Däremot har det alltid gått bra att ställa frågor till dem.»
- grupparbete»
- Tydligare presentera vilken slutprodukt som förväntas, dvs krav på rapporten, och presentera detta tidigt.»
- Allt annat.»
- Fler föreläsningar»
- Labbarna borde förbättras. Frågorna var krångliga att förstå och det tog väldigt lång tid att få hjälp för det fanns för få handledare på laborationen.»
- biblioteks-delan»
- Lärarna bör inte informera så mycket om hur lite det egentligen är att göra. Det kändes som att de själva "klankade ner" på kursen, inte så motiverande.»

18. Övriga kommentarer

- Jag är med på att det kan vara svårt att flytta på denna kurs men så som det ser ut nu så tar den för mkt tid och kraft i relation till vad man får för att fullborda den.»
- inga»
- generellt bra»
- Labbarna fungerade dåligt. Ni borde antingen anställa fler handledare eller ge oss mer tid.»
- inga»
Genomsnitt totalt för detta stycke: 3.02

Genomsnitt totalt för alla frågor: 3.02
Beräknat jämförelseindex: 0.5


Kursutvärderingssystem från