ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


TKITE 1213-1 Objektorienterad programvaruutveckling, TDA545

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2012-10-25 - 2012-11-11
Antal svar: 69
Procent av deltagarna som svarat: 54%
Kontaktperson: Börje Johansson»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Informationsteknik 300 hp


Läs detta först!

I denna enkät finns möjlighet att i fritextfälten ge kommentarer kring både vad som varit bra och vad som varit mindre bra med kursen.
Du har större möjlighet till påverkan om du håller kritiska kommentarer på en konstruktiv nivå.


Din tidigare erfarenhet.

1. Vilka var dina erfarenheter av programmering innan du började på Chalmers?

Detta skall naturligtvis vara samma grupp som du hade efter datorintron. Begränsningen i hur många tecken som får skrivas gör att det är avhugget nedan. Här är hela texten:
0 Har inte programmerat förrut, bara surfat, mailat och sånt.
1 Har inte programmerat förrut, men känner mig säker med min dator, kan “,,,fixa”,,, saker.
2 Någon programmering tex en kurs på gymnasiet eller pulat lite själv men det var ett tag sedan så jag har nog glömt en del.
3 Flera kurser i programmering (tex på gymnasiet) och kan det vi lärde där ganska bra.
4 Jag är en klippa på programmeringen från gymnasiet. Kan även objektorientering ganska bra.

69 svarande

0 - Har inte programmerat förrut»4 5%
1 - Har inte..., men känner mig säker med...»12 17%
2 - Någon programmering tex en kurs på gymnasiet...»25 36%
3 - Flera kurser i programmering ...»17 24%
4 - Jag är en klippa på programmeringen»11 15%

Genomsnitt: 3.27

- Programmering A i c++» (2 - Någon programmering tex en kurs på gymnasiet...)
- Jag tog en sommarkurs i programmering med språket Python som erbjöds i samband med att jag blev antagen på Chalmers, och har tidigare varit intresserad av programmering men aldrig gjort något utav det. Det har hjälpt mig mycket, men det mesta har gåtts igenom här på undervisningen.» (2 - Någon programmering tex en kurs på gymnasiet...)
- Inte en kurs utan självexperiment» (2 - Någon programmering tex en kurs på gymnasiet...)
- Programmering A första året på gymnasiet, hade glömt 99%» (2 - Någon programmering tex en kurs på gymnasiet...)
- Programmerade på gymnasiet en del men var några år sedan.» (2 - Någon programmering tex en kurs på gymnasiet...)
- Tog tvåan, kom i gruppen med erfarenhet. (grupp 3)» (2 - Någon programmering tex en kurs på gymnasiet...)
- Jag har läst flera kurser på nybörjarnivå på olika högskolor. » (3 - Flera kurser i programmering ...)
- Minns ej exakt men tror det var den gruppen.» (3 - Flera kurser i programmering ...)
- Kändes som att man ibland kunde mer än Erland. Då och då lärde han ut felaktiga saker.» (4 - Jag är en klippa på programmeringen)
- Programmerat med bland annat: C++ (både använt STL & Win32 API:t [tyvärr] extensivt), PHP, C#, Javascript (jQuery framförallt), SQL (MySQL), xQuery, xPath... på avancerad objektorienterad nivå där OOP är tillämpningsbart.» (4 - Jag är en klippa på programmeringen)
- Ja, fast gymnasiet ska inte ha cred för det jag lärt mig om programmering. En av mina lärare på gymnasiet kunde knappt programmera själv... Lärde mig inte mycket där.» (4 - Jag är en klippa på programmeringen)
- Jag hade betydligt större kunskaper än så. Jag jobbade som javautvecklare i ett år mellan gymnasiet och Chalmers, och hade väldigt kunniga och kompetenta kollegor med bakgrund bland annat från Chalmers, så jag hade betydligt mer erfarenhet och kunskap om java och objektorientering än någon som kommer direkt från gymnasiet.» (4 - Jag är en klippa på programmeringen)


Din egen arbetsinsats

2. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

69 svarande

Högst 15 timmar»15 21%
Cirka 20 timmar»30 43%
Cirka 25 timmar»14 20%
Cirka 30 timmar»6 8%
Minst 35 timmar»4 5%

Genomsnitt: 2.33

- Då jag redan kunde i princip hela kursen, så har jag i princip enbart gjort labbarna, efter att ha varit med på ett par föreläsningar under de första veckorna.» (Högst 15 timmar)
- Det kändes som att jag började ganska starkt de första veckorna, och läste mer och mer för varje vecka, men sedan kom en period där jag sackade efter, vilket även ledde till att jag tappade drivet och fick svårt att komma igång igen.» (Cirka 20 timmar)
- Mycket pga att labbarna tog så lång tid.» (Cirka 25 timmar)
- Större delen labbar» (Cirka 30 timmar)
- Nästan alla timmar lades på labbarna. Kan nästan säga med gott samvete att det inte fanns tid över till att göra övningsuppgifter eller uppgifter ur boken. » (Cirka 30 timmar)
- Runt 50h, laborationer tog större delen av tiden» (Minst 35 timmar)

3. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

69 svarande

0%»0 0%
25%»3 4%
50%»3 4%
75%»20 28%
100%»43 62%

Genomsnitt: 4.49

- Gick inte på många föreläsningar... men läste slides.» (25%)
- 25% kanske är lite väl mycket. Jag var med på föreläsningarna under de första veckorna, samt det första övningspasset, men det är i alla fall lite mer än 0%.» (25%)
- inte deltagit på övningar..» (75%)
- 100% föreläsingar missat en eller två övnings tillfällen/SI-pass» (75%)
- Jag gick på fler föreläsningar än vad jag behövde.» (75%)
- Valt att inte gå på vissa föreläsningar under bla. onsdag på grund av labbinlämning.» (75%)
- Schemalagda har fått stå åt sidan när det varit stressigt med labbar.. » (75%)
- Närmare 80%.» (75%)
- Närmare 100% än 75%, men jag har missat en föreläsning och ett par övningstillfällen, vilket var en förlust för min del.» (100%)
- Till största del var detta dock bortkastad tid.» (100%)
- Knappt 100 %. Missade något SI-pass och något mer kanske..» (100%)
- Allt utom en övning.» (100%)
- 90%» (100%)
- 90%» (100%)

4. Är du nöjd med den arbetsinsatsen?

69 svarande

Nej jag la för lite tid»27 40%
Ja det var lagom»38 57%
Nej jag la för mycket tid»1 1%
Vet ej»3

Genomsnitt: 1.6

- Som beskrivet ovan, men lite utförligare, så hamnade jag efter med de teoretiska självstudierna, vilket även påverkade mina praktiska kunskaper och prestationer.» (Nej jag la för lite tid)
- Eller snarare, mer balans i läsandet. Dvs. hinna repetera osv. men labbarna tog upp extremt mycket tid» (Nej jag la för lite tid)
- Man kan alltid lägga mer tid, programmering är roligt» (Nej jag la för lite tid)
- Mycket fokus på andra kursen vi läste. Lite få övningar emellanåt kanske. Kände dock att jag hade hyfsad pejl.» (Nej jag la för lite tid)
- Egentligen tycker jag att jag jobbade väldigt bra, men jag hade behövt plugga mer själv utöver labbarna. Dock upplevde jag att det var svårt att hitta tid till det, eftersom att vi behövde sitta så många timmar med labbarna.» (Nej jag la för lite tid)
- Trodde definitivt att jag låg bra till när jag kommer upp i 50 timmar i veckan, men inser att även om 50 timmar i veckan sägs vara mycket, är det inte tillräckligt.» (Nej jag la för lite tid)
- Svårt att veta innan tentaresultatet är klart» (Nej jag la för lite tid)
- » (Nej jag la för lite tid)
- Jag har varit nöjd med min egen prestation, inte lärarens.» (Ja det var lagom)
- Men slarvade lite på tentan» (Ja det var lagom)
- Det räckte för mig.» (Ja det var lagom)
- Det spelar ingen roll hur mycket tid man lägger om den inte är effektiv nog. Jag har verkligen försökt förstå och ligga i fas, men programmering är inte det lättaste att lära sig från grunden i högt tempo. » (Nej jag la för mycket tid)


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

5. Hur begripliga är kursens mål?

69 svarande

Målen är svåra att förstå»1 3%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»17 53%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»14 43%
Jag har inte sett/läst målen»37

Genomsnitt: 2.4

- Tydligare mål hade varit hjälpsamt. T.ex. hur mycket utöver det vi använde på labbarna ska vi kunna? Detta är ju jätteviktigt att man sitter med själv och pluggar in. Hade varit superbra med veckomål, och tydligare läshänvisning ("delar av det här kapitlet" hjälper en inte så mycket när man ska läsa i boken).» (Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare)
- Dock förklarade läraren (Erland) dem bra och var tydlig med sina krav.» (Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare)
- Minns inte om Erland har tagit upp målen» (Jag har inte sett/läst målen)
- har inte läst målen men de har alltid funnits tillgängliga» (Jag har inte sett/läst målen)
- Jag läste målen i början av kursen, men jag kommer inte ihåg dem. » (Jag har inte sett/läst målen)
- Tror inte jag läst dem...» (Jag har inte sett/läst målen)
- Hörde att de tydligen låg på hemsidan, men många har inte sett dem. Det kunde varit tydligare. Skulle definitvt hjälpa att använda sig av dem under kursens gång så man är konstant medveten om vad man ska kunna klara av.» (Jag har inte sett/läst målen)
- Brydde mig inte om målen, och de trycktes aldrig på heller.» (Jag har inte sett/läst målen)

6. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

44 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»0 0%
Ja, målen verkar rimliga»36 81%
Nej, målen är för högt ställda»8 18%

Genomsnitt: 2.18

- Håller man sig till eller åtminstone nära den rekommenderade studietakten med 25 timmars studier och 100 sidors läsande per vecka så känns det definitivt som görbart.» (Ja, målen verkar rimliga)
- Svårt att svara på eftersom jag inte vet vad målen är..» (Ja, målen verkar rimliga)
- Vet som sagt inte, men antar att de är rimliga med tanke på vad jag lärt mig.» (Ja, målen verkar rimliga)
- Baserar detta på att tentan kändes bra.» (Ja, målen verkar rimliga)
- Det är nog tufft om man inte programmerat förut...» (Ja, målen verkar rimliga)

7. Testade examinationen om du uppnått målen?

52 svarande

Nej, inte alls»4 10%
I viss utsträckning»25 62%
Ja, i hög grad»11 27%
Vet ej/har inte examinerats än»12

Genomsnitt: 2.17

- Helt värdelös examination, dåligt formulerade frågor (som det alltid är när det kommer till Erland) och allvarliga tryckfel. Sedan var den obalanserad om man ställer den i jämförelse för förra årets tenta t.ex. TA TILL DIG KRITIKEN DU FÅR FÖR DN GÅNGS SKULL!» (Nej, inte alls)
- Tentan bestod av fruktansvärda mängder boiler-plate kod som bara får handleden att göra ont, inte om man faktiskt kan kursen...» (Nej, inte alls)
- nej proven var dåligt utformade och testade inte dina kunskaper på ett bra sett. Provet krävde att du kunde skriva snabbt på papper och inte dina programmeringskunskaper i första hand!! för de som inte kunde skriva snabbt tog en uppgift upp mot 3 timmar och då var det inget direkt tänkande ca 95% skrivande och 5 % tänkade sen fanns det yterligare 3 stora uppgifte av totalt 6 uppgiter» (Nej, inte alls)
- Jag anser att för mycket vikt läggs på tentan och för lite på laborationerna.» (I viss utsträckning)
- Väldigt otruktuerade uppgifter, känns som om man skulle kunna korta ner stoffet (om inte detta var meningen).» (I viss utsträckning)
- ...» (I viss utsträckning)
- Jag kanske klarade tentan, i sådana fall precis, jag har dock lärt mig mycket och fall nog snarare på hur jag tog mig an uppgifterna då jag fastnade lite för längre på en svår uppgift och inte han med ett par jag tror jag hade klarat av.» (I viss utsträckning)
- Labrationer visar på ett tydligt sätt om man lärt sig mål o.dyl. Tentamen kändes ganska meningslös, då det är otroligt svårt att visa sina kunskaper genom att programmera på papper.» (I viss utsträckning)
- Tentan var ruskigt stressig, och då upplevde jag inte ens att jag fastnade särskilt länge vid någon uppgift (hoppade t.o.m. över två deluppgifter när jag kände att jag hade fastnat lite), och jag hann bara göra hälften av alla uppgifter.» (I viss utsträckning)
- Rekursionsuppgiften kunde ha varit mer inriktad på typisk rekursion. Nu var den krångligare än den borde ha varit för att man skulle bevisa att man förstod hur rekursion fungerade.» (I viss utsträckning)
- Jag var medveten om att jag inte hade uppnått målen, och det visade sig tydligt i min prestation under examinationen.» (Ja, i hög grad)
- Kan inte uttrycka mig så mycket om målen i sig, men skulle ändå vilja påpeka att examinationen var för svår, kanske inte mot målen, men med tanke på antalet timmar man hade på sig på tentan. Många inklusive mig själv hade svårt att hinna med alla uppgifter, man stressade igenom hela tentan även om allt flöt på bra. Jag vet också att det handlar mycket om prioriteringar, men jag tycker ändå att man borde få chansen att hinna med och läsa, förstå samt försöka lösa alla uppgifter på de 4 timmarna man har på sig. » (Vet ej/har inte examinerats än)
- Har ingen uppfattning då jag inte funderat på målen.» (Vet ej/har inte examinerats än)


Undervisning och kursadministration

8. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

Matrisfråga

- Laborationerna i kombination med föreläsningarna gav allra mest, men även om jag nu i efterhand känner att övningarna (övningspassen, inte övningsuppgifterna) känner att inte gav mig jättemycket, tyckte jag ändå att det var en bra idé att jag gick (bättre än att inte ha gått).»
- Laborationerna har varit väldigt dåligt formulerade och har i de flesta fallen sagt emot det vi lärt oss på föreläsningarna (namn på engelska, indentering osv.)»
- Kunde redan i princip allt sedan tidigare.»
- Själva föreläsningarna är okej men det är när man får skriva kod själv (det som gås igenom på FL) som man fattar. Kanske hemupgifter på FL?»
- Kände till det mesta som togs upp på föreläsningar och övningar, och den här kursen har handlat mer om att komma ihåg saker jag lärde mig för flera år sedan än att lära mig nya saker. SI passen var mycket bra dock. »
- Laborationerna har tvingat fram att man lärt sig saker, dock har det varit ett väldigt tidsineffektivt sätt att lära sig, jag har inte haft de förkunskaper vid labbtillfällena för att snabbt kunna jobba mig igenom utan behövt lära mig under labbarna. Det verkar i och för sig rimligt då det inte hade vart mycket mening att göra massa man redan kan. Resultatet har dock varit att man spenderat massa tid med att inte förstå något och inte riktigt vetat hur/vad man ska ta reda på. Det hade varit mycket mer givande att byta ut ett par labbar mot uppgifter man ska lösa som man har facit till. Då kan man lära sig hur man tar sig an problem och sedan när man har någon sorts grund i hur programmering ser ut kan man försöka göra riktiga labbar. Känns som att man slösat massa tid i LP1 med labbar man kunde använt för att lära sig saker.»
- Man förstår mer om man kan ställa frågor tycker jag och även kan arbeta mycket själv. Ofta när jag kom till övningar var jag inte så förberedd och kunde allt så var svårt att förstå och använda det man skulle använda...»
- Labbarna har varit verkligen varit hjälpsamma för inlärningen! Föreläsningarna skulle nog många velat se lite mer exempel på hur man skriver riktig kod, vad man ska tänka på och lite tips och tricks. Det var svårt att sätta sig med det materialet senare och försöka skriva kod med hjälp av det eftersom ingen kod var helt färdigskriven. Svårt när man är nybörjare och först vill testa saker man gått igenom på föreläsningen för att sedan kunna bygga på det själv när koden inte kompilerar. Vore definitivt hjälpsamt för mig att få se hur det ska se ut först, innan man börjar testa själv.»
- Dålig svenska i laborationerna och ingen pedagogik i föreläsningarna. overhead fungerar inte»
- Finner det lite underligt att föreläsaren inte skrev en enda rad kod på tavlan under hela kursens gång.»
- Laborationerna var krångligt formulerade»
- Labbarna var bra utformade, gillade dem.»
- Med det inte menat att det var dåligt på något sätt. Jag råkade bara kunna 95% redan...»
- Det enda som egentligen var nytt för mig var delar av Swing, som jag inte använt mig så mycket av tidigare.»

Föreläsningar
69 svarande

Mycket liten»6 8%
Ganska liten»24 34%
Ganska stor»32 46%
Mycket stor»7 10%
Vet ej»0

Genomsnitt: 2.57

Övningar
69 svarande

Mycket liten»7 10%
Ganska liten»21 31%
Ganska stor»26 39%
Mycket stor»12 18%
Vet ej»3

Genomsnitt: 2.65

Laborationer
69 svarande

Mycket liten»2 2%
Ganska liten»7 10%
Ganska stor»13 18%
Mycket stor»47 68%
Vet ej»0

Genomsnitt: 3.52

9. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

Matrisfråga

- Köpte aldrig boken.»
- OH-bilderna var väldigt röriga. Engelska och svenska blandat hejvillt, alldeles för stor font, pseudokod istället för riktigt java-kod, en del felaktig information. »
- Kurshemsidan hade kunnat vara en bra resurs, men väldigt inte alls användarvänlig i sin nuvarande form. Nya webbläsare fungerade den dåligt i samtidigt som den inte alls gick att använda med en touch device.»
- Tyckte boken var riktigt dålig. Fruktansvärt mycket text i förhållande till fakta. (Även jämfört med andra Amerikanska böcker på högskolenivå). Ofta kändes det som att det inte var någon idé att läsa mer än bara sammanfattningarna. Kanske är ett allmänt problem för kurslitteratur i det här ämnet, men jag föredrog att läsa en äldre bok om java från en kurs jag läste för några år sedan. OH bilderna hade nog varit till mycket större hjälp om de hade givits ut något tidigare så man använda dem för att förbereda sig. Jag kan förstå att de inte ges ut i början av kursen, men jag skulle gärna se dem läggas ut innan klockan sex kvällen innan. Jag skulle gärna vilja se att läsanvisningarna förbättras. Framför allt så tycker inte om att anvisningarna inför varje föreläsning bara gick att få tag på via OH bilderna. De leder till det är svårt att få en överblick över var man bör ligga i boken. Helst skulle jag se att sidan med läsanvisningar görs om och istället för att fokusera på vad varje kapitel heter översatt till Svenska (vilket är helt ointressant då studenter bör antas tillräckliga Engelska kunskaper för att klara av det själva), så bör den vara strukturerade på vilka kapitel som bör läsas under vilka läsveckor.»
- Det givna kursmaterialet gav mig nästan ingenting. Dock är webben en guldgruva när det gäller att lära sig. Mer pedagogiskt och tydligare än föreläsningar. Skall dock erkänna att jag nog skulle läst boken ännu mer.»
- Har kollat igenom boken och känt att jag lärt mig vissa saker, men med tanke på priset kunde man lärt sig det mesta via webben osv (med tanke på det lilla jag läst).»
- Hade önskat en tydlig läsanvisningsplan på boken eftersom man i slutets gång skulle ha stenkoll. Kanske till nästa år ha rekommenderade uppgifter och läsanvisningar inför varje vecka eller så. Vet att det fanns lite av det på kurshemsidan, men väldigt svårt att förstå vilka angivelser som hörde till vilken vecka osv. Speciellt när det står "delar av" ett kapitel men inga sidoangivelser. Det var bra att man fick OH-bilder utskrivna, uppskattat! »
- Boken var nästan helt oanvändbar för mig. För mycket text och dåliga exempel. Välj en annan bok!»
- Köpte aldrig boken.»

Boken (Niño, Hosch )
68 svarande

Mycket liten»34 54%
Ganska liten»19 30%
Ganska stor»9 14%
Mycket stor»0 0%
Vet ej»6

Genomsnitt: 1.59

OH-bilder
68 svarande

Mycket liten»6 8%
Ganska liten»23 34%
Ganska stor»31 46%
Mycket stor»7 10%
Vet ej»1

Genomsnitt: 2.58

Kurshemsidan
68 svarande

Mycket liten»15 22%
Ganska liten»29 43%
Ganska stor»22 32%
Mycket stor»1 1%
Vet ej»1

Genomsnitt: 2.13

Webben
68 svarande

Mycket liten»1 1%
Ganska liten»7 10%
Ganska stor»24 36%
Mycket stor»34 51%
Vet ej»2

Genomsnitt: 3.37

Kurskompisar
68 svarande

Mycket liten»4 5%
Ganska liten»12 17%
Ganska stor»24 35%
Mycket stor»27 40%
Vet ej»1

Genomsnitt: 3.1

10. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

67 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»12 17%
Ganska bra»41 61%
Mycket bra»14 20%

Genomsnitt: 3.02

- Hemsidans dropmenu försvinner » (Ganska dåligt)
- OH-bildena innehöll en hel del fel. Dessutom fanns de inte tillgängliga långt efter att föreläsningen hade varit. Kurshemsidan kändes väldigt gammal, dåligt gjord och rörig.» (Ganska dåligt)
- Hemsidan är rörig och det är oerhört svårt att hitta.» (Ganska dåligt)
- Utdelat material borde skickas eller läggas upp på hemsidan. Inte delas ut på papper! Och som sagt webbsidan tycker jag fungerade mindre bra. » (Ganska dåligt)
- Helt orimligt att INTE lägga ut OH-bilder innan föreläsning. Blir omöjligt att förbereda sig!» (Ganska dåligt)
- Dålig hemsida, overheadbladen kom inte före föreläsningstillfället så att man kan förbereda sig» (Ganska dåligt)
- Jag ser ingen som helst anledning till att hålla OH-bilderna dolda på kurshemsidan till efter föreläsningen. Hade man haft en möjlighet att läsa igenom materialet innan hade man kunnat förbereda sig bättre än att bara gå igenom läsanvisningarna. (vilka för övrigt är rätt svåra att hitta på kurshemsidan) » (Ganska dåligt)
- Ganska dåligt är kanske ett lite väl hårt betyg, men delar av det var ibland ganska rörigt, och hade kanske dragit nytta av att moderniseras lite.» (Ganska dåligt)
- Programmen vi fick givna till labbarna var dåligt skrivna och instruktionerna dåligt formulerade.» (Ganska dåligt)
- I början låg OH-bilderna ute på hemsidan innan föreläsningen, MYCKET UPPSKATTAT» (Ganska bra)
- Lägg upp oh-bilderna dagen innan!» (Ganska bra)
- Bra med materialet. Inte så mycket uppdateringar på sidan över saker som händer osv dock.» (Ganska bra)
- Det fungerade väl hyfsat bra. Stort plus skulle varit om OH-bilderna kom upp innan föreläsnigen så man hade möjlighet att se över dem innan.» (Ganska bra)
- Hade önskat att OH bilderna kom upp senast dagen innan så man kunde kolla igenom dom innan föreläsning.» (Ganska bra)
- Väldigt bra att man fick ut utskrivna OH-bilder!» (Mycket bra)

11. Övningarna och hälften syndromet

Övningarna lider av hälften syndromet dvs efter halva tiden är det bara hälften av studenterna kvar. Varför är det så?

Matrisfråga

- Ofta gick man igenom saker för snabbt. De var bättre i början o sämre i slutet.»
- Ibland var det förvirrande med vilka salar man skulle gå till, vilket ibland ledde till att jag satte mig vid första bästa lediga dator och gjorde uppgifterna för mig själv. Sen tappade jag även motivationen något efter ett tag, vilket gjorde det lite mindre intressant att gå till övningarna, dumt nog. Många tyckte nog även att det var mer intressant att arbeta med laborationsuppgifterna om man väl arbetade med programmering.»
- Jag tyckte övningarna var bra och gick på alla passen.»
- Gick på alla övningar »
- Tog för lång tid att gå igenom enkla uppgifter. Demonstration av grafiska uppgifter hade varit bra för att de som kan programmering dåligt att lära sig.»
- just på fredagar var det min enda lektion. Alltså kan jag spendera de 2 timmar + de knappt 2 timmarna det tar att gå till skolan att plugga hemma»
- Var aldrig där, trivs bäst med att testa på egen hand.»
- Elever är lata»
- Kände aldrig att det var nödvändigt.»
- Problemet med övningarna var att det var för många och för enkla uppgifter. Jag tror det hade varit bättre med färre lite svårare uppgifter som man får jobba mer individuellt med på övningarna. Alltså inte några stora genomgångar av alla uppgifter på tavlan med hela klassen. Jag tror det är svårt att hålla dessa genomgångar på rätt nivå, det blir för enkelt för vissa och för svårt för andra.»
- Pluggade mestadels med klasskompisar lr hemma.»
- De övningar jag gick på var bra!»
- Gick i början men fick mer gjort hemma»
- Jag var på alla övningar och tyckte dessa gav mycket! Vad andra anser vet jag inte.»
- Gick inte på en enda, blev bara så. Gjorde dock en del av dem hemma och uppgifterna var ofta bra och givande.»
- Upplevde ej att det var många som gick under torsdags övningarna. Gick ej på Fredags övningarna. Tyckte förövrigt att Peter gjorde ett bra jobb. »
- det blev att man gjorde labb under övningstillfällena, för att hinna med dem»
- ?????????»
- Jag gick på dem men tyckte de var svåra... Bra att kunna ställa frågor!»
- Betyder "halva tiden" halva tiden av kursen eller halva tiden av övningen? Har inte riktigt märkt detta själv, men kanske känner man att man hellre sitter med labben? Eller så kanske man hellre tar sovmorgon?»
- Jag tror många inte tycker det ger så mycket. Man vill nog gärna ha genomgång så som man hade med rekursionen och att man sedan går igenom exempel än att man får sitta själv och göra en massa uppgifter som man inte hinner med. I det fallet ville man hellre fokusera på labbarna eftersom de måste bli klara, och de tog upp medparten av vår tid. Många av övningarna förstod jag mig inte på, och en del handlade om sådant vi inte gått igenom på föreläsningarna vilket gjorde det svårt att lösa dem.»
- gick på övningarna»
- Jag gick på övningarna och tyckte dom var bra»
- Förberedde för EDA433»
- Jobbade med labbar ist!»
- De var bra dock lite små rum och få lärare»
- När man har fått hjälp med det som man önskar få hjälp med ang. labben finns det ingen anledning till att sitta kvar i övningssalen. »
- I och med att labbarna tar så enormt stor tid att förstå och genomföra när man inte programmerat innan så prioriteras övningarna lätt bort. »
- Jag tycker inte det skall vara några genomgångar på övningarna, utan bara ren "övningstid".»
- Grymt tråkiga. Insåg detta efter andra övningen. Måste tyvärr också säga att övningsledaren inte var särskilt engagerande.»
- Det var bra innehåll på de som jag gick på, men tror jag kunde spendera tiden bättre... Tror däremot att majoriteten hade nytta av dem. De låg lite avigt på schemat, kanske därför?»
- Satt hellre med lab eller SI.»

Grupp Torsdag
46 svarande

Hann inte gå»4 18%
gav inget, dom var för lätta»5 22%
gav inget, dom var för svåra»1 4%
gav inget, dom var dåliga»2 9%
annat, se kommentar»10 45%
Vet ej»24

Genomsnitt: 3.4

Grupp Fredag
48 svarande

Hann inte gå»4 18%
gav inget, dom var för lätta»1 4%
gav inget, dom var för svåra»3 13%
gav inget, dom var dåliga»0 0%
annat, se kommentar»14 63%
Vet ej»26

Genomsnitt: 3.86

Gick ej på övningar
30 svarande

Hann inte gå»3 27%
gav inget, dom var för lätta»3 27%
gav inget, dom var för svåra»0 0%
gav inget, dom var dåliga»0 0%
annat, se kommentar»5 45%
Vet ej»19

Genomsnitt: 3.09

12. Vad tyckte ni om de två första övningarna?

dvs när vi körde 4 timmar och i datorsal jämfört med att köra 2 timmar och utan datorer?
(Kommentera gärna för och nackdelar och dina synpunkter här så jag vet åt vilket håll jag skall gä nästa år. Man kan ju även tänka sig andra alternativ tex 4 timmar utan datorer osv.)

68 svarande

2 timmar var lite bättre»3 8%
2 timmar var mycket bättre»3 8%
spelar ingen roll»9 26%
4 timmar var lite bättre»11 32%
4 timmar var mycket bättre»8 23%
Vet ej»34

Genomsnitt: 3.52

- bra att få arbeta lite utan att ha en dator framför sig.» (2 timmar var mycket bättre)
- Jag föredrog de två första övningarna, men jag kan även tycka att det är en bra idé att diskutera och resonera kring programmering utan datorer. Ett förslag vore att man gjorde det växelvis och använde datorer varannan vecka, eller kanske två timmar med datorer och två timmar utan (eller vice versa).» (4 timmar var lite bättre)
- Att sitta vid dator var roligare än att sitta utan dator. Och det var ju två timmar extra handledartid, vilket ju alltid är bra.» (4 timmar var lite bättre)
- Jag tror ändå på 4 timmar! Som nybörjare behöver man all tid man kan få, det är redan så mycket man behöver lära sig så ju mer tid man får schemalagt desto bättre. Däremot behövs nog lite ändras på när det gäller övningarna för att det ska bli optimalt.» (4 timmar var lite bättre)
- Med eller utan datorer spelar ingen roll. Men strömuttag behövs alltid!» (4 timmar var lite bättre)
- Det var på tok för liten sal även om själva konceptet va bra.» (4 timmar var lite bättre)
- datorer spelar ingen roll, men 4 timmar behövdes för att hinna med (2timmar hade också räckt men då hade elven tvingats förbereda sig mycket mer) » (4 timmar var mycket bättre)
- Jag kände inte att jag ens var i närheten att kunna klara av alla uppgifter på 2h.» (4 timmar var mycket bättre)
- Med dator är ju också en fördel när man ska öva sig på att programmera.» (4 timmar var mycket bättre)
- Övning var den enda schemalagda aktiviteten för mig på fredagar. Därför kändes det lönlöst att åka till Chalmers för två timmars övning.» (4 timmar var mycket bättre)
- Var i gruppen som bara körde 2 timmar hela tiden.» (Vet ej)
- Hade inte 4 timmar långa övningar.» (Vet ej)
- Antog att dessa endast var för nybörjare och gick därför ej på dem. » (Vet ej)
- Spelade inte så stor roll :) De var bra ändå :)» (Vet ej)
- Gjorde vi? Alltså, vad var ens övningar isf.? Är det samma som SI?» (Vet ej)
- Gick bara på en övning.» (Vet ej)

13. Vad tyckte du om laborationerna?

Lab 1 handlade mest om att skaffa labpartner, registrera sig i fire och komma igång lite.
Lab 2 var RatNum och rowSumsEqual.
Lab 3 var Counter och Secant.
Lab 4 var Memory.
Svar 1 betyder att labben inte gav något/var dålig.
Svar 5 betyder att labben var toppen.
Motivera dina svar dvs varför var en lab bra/dålig.

Matrisfråga

- Första laborationen kändes udda.»
- Laboration 1 var ju givande i det att den fick oss att komma igång med laborationer, med studier och (UNIX) datorsystemet för de som inte var vana, men annars var det inte fruktansvärt stimulerande. Annars tycker jag att alla labbar var bra och givande, då de fick oss att fördjupa vårt objektorienterade tänkande och satte våra programmeringskunskaper på prov och utvecklade dem. Roligast var väl nog laboration 4, då det ledde till en allmänt förströande produkt, men med vilket jag självklart inte menar att det är poänglöst att skapa ett program som nästan fungerar som sekantmetoden eller en klocka som med enkla utökningar skulle kunna räkna millennier.»
- Labb 3 kunde inte två erfarna systemutveklare lösa. Hur förväntas vi veta hur det ska funka då?»
- Labbarna var bra, det enda dåliga var att det blandades mycket svenska och engelska. Det var bra att man inte riktigt förstod vad man skulle göra med en gång utan att man fick tänka till lite först.»
- Jag tyckte alla labbarna gav mycket och man lärde sig väldigt mycket av dem, labb4 var roligast att göra eftersom man gjorde något man kunde använda sen.»
- Laborationerna var dåligt formulerade och allmänt förvirrande. Jag ser ingen mening med att dela upp laborationerna i olika filer. Dessutom var HTML-sidorna dåligt formaterade för att läsa, eftersom de täcker hela skärmen och raderna blir alldeles för långa. Anvisningar om att använda svenska namn på variabler, som ibland måste följas för att kunna göra uppgiften. Samarbete mellan de som granskade laborationerna och Erland funkade sådär, då de gav fel och retur för saker som Erland skulle ha godkänt. Systemet Fire känns dåligt, och mailen från Fire formateras fel. Erland föregår inte heller med gott exempel i sina filer och exempel-kod.»
- Memory var riktigt bra! För att komma igång med swing måste man jobba med det, och memory var en bra övning. Samt att även se produkten av sitt arbete är mycket givande.»
- Lab 1 - Det är säkert nyttig kunskap, men sådan man lär sig och sen inte har användning att göra fler gånger under kursens gång, så det fastnar inte pga att det inte är nödvändigt att hålla vid liv. Utom fire-delen då. Lab2 - Bra laboration, inte så spännande grejer att programmera kanske men bra för att träna på att skapa konstruktorer osv. Lab 3 - Counter var hyfsat bra, men sekantmetoden kändes svår rent matematiskt, vilket gjorde att själva programmeringsuppgiften hamnade lite i skymundan, det man mest minns från den är att det var svårt att få ihop matten. Lab 5 - bra uppgift överlag!»
- hade en trevlig labb partner så den här delen var det inget att klaga på... moving on...»
- I labbarna var det lite konstiga variabelnamn ibland, t.ex. blandad eng och svenska (TestaCounter) exempelvis. Kändes fel när man får vissa instruktioner om hur man skriver program själv.»
- Alla laborationerna var riktigt dåliga. Svengelska överallt, dålig struktur som man skulle följa och instruktioner om att göra saker som man sen inte ska göra i verkligheten, dålig kod i filerna man fick med. Ni lägger stor vikt på att man ska skriva bra, tydlig, väldokumenterad kod. Men sen är koden som ni själva delar ut otroligt dålig. Visst kanske det ger något att lära sig tyda svårläst kod, men hur ska man lära sig skriva bra kod om allt man får se är dålig kod?»
- För mycket matte och för lite programmering i lab 3, borde förklaras ännu tydligare med några fler illustrationer/exampel.»
- Labbarna var väldigt dåligt framförda, mycket av koden som skulle skrivas gick emot det man lärde sig på föreläsningarna, t.ex. att använda variabelnamn o.dyl. på engelska. Det man gjorde i labbarna var bra, men det var dålig presentation i samtliga labbar, speciellt labben Secant var väldigt dåligt beskriven, det var svårt att förstå vad som skulle göras. Även användningen av roten och funktionsvärdet var onödigt, och skulle enkelt kunna ersättas av "där den skär x-axeln" respektive "y-värdet".»
- Lab 1, mycket jobb, lite att lära. Tyckte om de andra labbarna, retur-systemet väldigt smidigt.»
- Laboration 4 tyckte jag var väldigt rolig, man fick chans att visa vad man lärt sig! Uppskattades väldigt mycket att det fanns handledare för alla labbarna. »
- Lätt obegripliga uppgifter, då de var konstigt formulerade.»
- Labb 1 var tråkig med nödvändig. I de andra labbarna kändes det lite konstigt att programmera på Svengelska, men jag personligen kom jag snabbt över det. »
- Labbarna byggde mycket på att man redan kunde vad man skulle bli lärd eller att man ägnade alldeles för mycket tid utan att komma någon stans. Man var tvungen att ägna massa tid åt labbarna vilket gjorde att man lärde sig en del, men det var väldigt tidsinneffektivt. »
- det var för stor hopp kunskapsmässigt mellan labb ett och två»
- Lab 1 kändes rätt meningslös... Lab 2 var rätt vettig, men förbannat svår att förstå vad man skulle göra.. Lab 3: Secanten ger oss INGENTING! Bara få folk att tappa intresset för programmering. Ta bort den direkt ELLER skriver ett VETTIGT PM så man förstår vad som skall göras!! Lab 4 var rätt kul. »
- Laboration 1 var inte så rolig, men bra för att förstå hur systemet fungerade. Resten tycker jag var bra och de gav förståelse. Beskrivningen av uppgiften tycker jag ibland var lite oklar, det var svårt att få fram vad som menades med texten.»
- Lab 2 var mycket svår(för svår) med tanke på det jag hunnit lära mig innan vi gjorde den. »
- Bökiga frågor, svårtolkade uppgifter»
- Bra! Man lärde sig mycket! Lab 1: Bra att kunna basic stuff inom terminalen. Lab 2: Bra men lite ihopblandning i termer. Exempelvis gcd och sgd varvades lite. Lab 3: Kul lab! Bra rekursionsidé. Lite mycket fokus på mattebiten bara. Lab 4: Så roligt! Känns som något man kan "ha nytta av" eller vad man ska säga. Kul att man fick vara väldigt fri i det. Även om det tog väldigt lång tid (i alla fall för min del) var det oerhört lärorikt! :)»
- Man kanske kunde ha lite tydligare instruktioner för de som aldrig programmerat tidigare, och friare tyglar till de som har programmerat mycket innan? Labbarna kändes väldigt stora, och var väldigt tidskrävande. Visserligen lärde man sig mycket på de också, men man hade även behövt sitta och plugga en hel del själv också. Eller är tanken att labbarna ska innehålla allt vi ska kunna? Upplevde det inte riktigt så. »
- Vet inte riktigt hur jag ska sätta poängen för det finns så mycket att jämföra. Jag tyckte nog mest om RatNum och CounterModel för att jag kände att man lärde sig mest på dem. Memory var roligast, men dåligt formulerad eftersom de grafiska komponenterna inte stod med i beskrivningen. Problemet var inte att man fick fria tyglar, utan att sakerna kom i lite fel ordning. Det var till exempel svårt att förstå att vissa delar skulle ligga i nyttSpel() då nyttSpel stod beskriven längre ner i lab PM:et, alltså efter att det stor att man ska skapa de grafiska för spelet. Första labben var svår att komma igång med för en nybörjare, mycket text som var svår att förstå, och allt tog mycket längre tid än vad det behövde. Vill också försöka förmedla vad killen menade (han från kursenkäten förra året) med sitt uttalande. Så som jag bedömmer det efter kursens gång är att han menade att texten är svårläst och det är inte tydligt vad man ska göra. Problemlösningen ska inte ligga i "vad man ska göra" utan "Ok, man ska göra det här. Hur löser jag det?". Alltså hur, och inte vad. Texterna skulle kunna göras lättare att förstå så att man kan börja på själva lösningen av problemet, inte förstå vad som är skrivet.»
- Att be folk att skriva identifierare på svenska är att lära dem fruktansvärt dålig praktik, det anstår inte Chalmers som universitet. Laborationerna hade oerhört otydliga riktlinjer... t.ex angavs inte alls om shuffle-metoden i Memory skulle undvika att använda Javas API (Collections.shuffle...). Det var inte heller tydligt om man fick lägga "hjälp-klasser" i andra filer eller i samma fil men icke-publika eller om de var tvungna att vara inre/statiska klasser. Det är då väldigt märkligt att lab-handledarna klagar på detta. Deras invändningar t.ex saker som är godtycke (vad är equals? det behöver inte alls vara arvs-säkert enl. konvention). Secant-metoden var inte secant-metoden utan regula-fasi vilket ställde till problem för många. Utöver detta var det mycket boiler-plate kod. Antingen så borde vi få uppgifter att lösa där riktlinjerna endast avser beteende, inte exakt vilka signaturer som ska ha vad... eller så borde vi få fullständiga riktlinjer... inget mellanting, det är bara förvirrande.»
- Ska det krävas att man måste använda Linux när det egentligen inte har något med kursen att göra? (ang lab1). »
- Alla får ett mediumbetyg då alla hade hade mer eller mindre luddiga instruktioner. Och ja, de ska inte beskriva exakt vad man ska göra, men de ska inte heller förvirra (vilket jag tyckte de gjorde). Frågade man en övningsledare över någon formulering i labbtexten eller liknande så fick man ett svar, och frågade man sedan en annan övningsledare så fick man ett annat. Ena sa att man skulle göra javadoc på lab 4, andra inte etc etc..»
- labbarna var bra men vad man skulle göra var lite otydligt ibland»
- Dåligt språk i labbarna och mycket dubbelmoral vad de gäller att skriva kod på engelska. dålig beskrivning på hur labbarna ska vara utformade och vad man egentligen ska göra. labbarna har varit en definitionsfråga och man har ibland fått skriva om kod för att upnå kraven som ställs»
- Labben i sig lärde inte ut mycket om programmering, men det var ändå praktiskt att göra sig bekväm med procedurer kring inlämning, fire etc. Bra intro till klasser och liknande. Fick kläm på interface, lätt introduktion till MVC, rekursion etc. Gav mycket. Den största labben på kursen, och den enda som använde Swing. Bra att testa på båda dom områdena.»
- Labbarna är bra och lärorika men labb-beskrivningarna stjälper mer än de hjälper. Problemlösning är inte samma sak som att försöka förstå dåligt formulerade problem. Problemlösning är att lösa väl formulerade problem.»
- Labbarna var tunga för två personer som aldrig programmerat tidigare. lab 3 och 4 var det lite bättre och roligare då vi började använda oss av användargränssnitt. »
- Lab 3 är alldeles för stor som en inlämning. Secant-delen tar för mycket matematisk tänketid.»
- lab1: Nyttig men lite tråkig. lab2: Lärde mig mycket och roliga uppgifter. lab3: Tyckte att Counter var väldigt rolig medans Secant var lite tristare(men bra att få arbeta med rekursion). lab4: Rolig att få göra ett spel och arbeta grafiskt.»
- Den tid som laborationer tog stod inte i proportion med vad man lärde sig, enkla fel tog lång tid. Blev bättre mot slutet då man lärt sig grunderna, att uppskatta det nya moment som laborationen försökte introducera.»
- Tvåan var alldeles för dåligt formulerad och det framgick inte varför man gjorde vissa saker. Tycker nog även att den var på gränsen till för svår för de som ej programmerat innan.»
- Uppgifterna i sig var helt ok, men att mycket av kommentarer, utskrifter och liknande var på svenska, trots att "åäö" ger problem, är oacceptabelt .»
- Lab 1: Tråkig, gick aldrig vidare med UNIX-delen så den kändes väldigt isolerad och onödig. Lab 2: En aning för styrd, det var som en instruktionslista och gav inget utrymme för att göra som man ville. Detta kanske var själva tanken för att hjälpa nybörjare, men kan det inte vara en bra idé att låta de som vet vad de håller på med göra som de vill? Lab 3: Counter var en okej lab, gjorde jobbet men var inte särskilt kul. Secant var lärorik men en aning specifik. Kändes som att den tryckte mer på att lära ut hur man hittar en rot istället något användbart koncept. Att hitta en rot är trots allt inget särskilt tryckande behov för en aspirerande programmerare. Lab 4: Jättebra tycker jag. Inte för specifikt, men fanns ändå en del hjälp på vägen. Kommentar till alla labbar, och som du säkert fått höra en del: föregå med gott exempel i din kod! Använd inte svenska variabelnamn, använd alltid klammrar { } runt if-satser, kommentera allt nödvändigt, använd javadoc-kommentarer (varför ska vi göra det om inte du gör det?), osv.»
- Jag tyckte Laboration 4 kunde haft lite mer riktlinjer. Min grupp försökte använda sig av MVC vilket inte fungerade alls bra... Kan vara bra att nämna sådant. Annars bra :)»
- De var bra. De visade på att "du kan ställas inför ett dåligt system och måste anpassa dig" samt dåligt specificerade uppgifter. Precis som det ser ut i verkligheten. (Detta var medvetet gjort vad jag förstod det som). vi fick t.om. skriva dålig kod för att komma på varför den var det i senare moment.»
- Instruktionerna för labbarna var väldigt röriga, och mycket av koden som vi skulle arbeta med var av onödigt dålig kvalitet. För min egen del var problemet att när jag ständigt möttes av dålig kod, dålig namngivning, dåliga gränssnitt och dålig design, så hade jag hela tiden varningsklockor ringande i mitt huvud, vilket distraherade mig från de riktiga uppgifterna. Egentligen var inget av problemen jättestort i sig själv, men då de var många och fanns överallt så var det ett ständigt irritationsmoment. Dessutom tycker jag att koden i laborationerna borde föregå med gott exempel för de mindre erfarna. Visst måste man kunna läsa och förstå dåligt skriven kod, men är det verkligen lämpligt att låta den här sortens kod vara det första som oerfarna programmerare kommer i kontakt med? Labbarna kändes också väldigt uppstyrda. På vissa ställen fanns det väldigt specifika instruktioner om hur man skulle göra något, som kanske egentligen hade kunnat lösas bättre på andra sätt. Då instruktionerna dessutom var röriga, så var det svårt att hålla reda på vad som faktiskt krävdes av en. Också här är det ju självklart att man måste kunna följa instruktioner och kravspecifikationer ute i arbetslivet, men i dessa fall brukar instruktionerna bara säga VAD som ska göras och inte hur, så länge det inte handlar om att en specifik algoritm ska användas.»

Laboration 1
68 svarande

7 10%
17 25%
32 47%
9 13%
3 4%
Vet ej»0

Genomsnitt: 2.76

Laboration 2
68 svarande

4 5%
9 13%
15 22%
30 44%
10 14%
Vet ej»0

Genomsnitt: 3.48

Laboration 3
68 svarande

6 8%
11 16%
15 22%
25 36%
11 16%
Vet ej»0

Genomsnitt: 3.35

Laboration 4
68 svarande

3 4%
4 5%
8 11%
26 38%
27 39%
Vet ej»0

Genomsnitt: 4.02


Arbetsklimat

14. Hur var möjligheterna att få hjälp samt att ställa frågor?

69 svarande

Mycket dåliga»0 0%
Ganska dåliga»7 12%
Ganska bra»34 61%
Mycket bra»14 25%
Har ej sökt hjälp»14

Genomsnitt: 3.12

- Dom gånger vi velat ha hjälp av handledare har det varit lång väntetid.» (Ganska dåliga)
- var ganska lång kötid.» (Ganska dåliga)
- Under många av laborationerna fanns handledare enbart i en av salarna.» (Ganska dåliga)
- Bara att fråga efter en FL eller på SI/Övn.» (Ganska bra)
- Blandat. SI och övningsledare har varit fantastiska vad det gäller att svara på frågor. Dock behöver Erland bli bättre på att skriva mail. Hans korta rakt på stil gjorde att jag undrade om jag förargat honom genom att ställa en dum fråga, vilket även ledde till att jag undvek att ställa fler frågor till honom tills jag hade pratat med andra studenter och vi kommit fram till att det antagligen har mer att göra med sättet han skriver på än att han faktiskt är irriterad när han svarar. Kanske kan vara en bra idé att tänka på att sarkasm är väldigt svårt att framföra i ett skrivet medium. » (Ganska bra)
- Övningarna var bra till detta.» (Ganska bra)
- Det var jättesnällt av handledarna att stanna kvar längre på deadlinedagarna :)» (Ganska bra)
- Labbarna var toppen för hjälp! Verkligen kunniga handledare som dessutom gärna tog emot mejl om man behövde hjälp! Lite svårare på övningen så jag kände att man inte fick samma slags hjälp utan det kunde förekomma att de visade hur man skrev koden genom att skriva den själv. Kan vara lite svårt att hänga med då. Men kan inte säga att det varit svårt att få hjälp, verkligen inte varit ett problem. Önskar dock att labbtillfällena inte var tre dagar i rad, för då satt man där torsdag, fredag och om man fastna var det svårt att få hjälp. Om möjligheten finns skulle det varit perkfekt att ha ungefär varannan dag eller någon i slutet av veckan också!» (Ganska bra)
- Info på kurshemsidan eller timeEdit om vid vilka pass övningsledare var tillgängliga skulle ha uppskattats!» (Ganska bra)
- Frågor besvarades bra på förläsningar, väntelistan under labbar kunde bli väl lång, men det var inget större problem.» (Ganska bra)
- I början av en lab har väldigt få frågor att ställa och i slutet av en lab vill alla ställa frågor och man får i princip möjlighet att ställa en fråga på ett två timmarspass. Väldigt ineffektivt utnyttjad tid för oss att sitta och vänta när man kört fast. » (Ganska bra)
- Framför allt har de schemalagda laborationspassen varit väldigt bra tillfällen för frågor, även om det oftast har varit väldigt många som har velat ställa frågor samtidigt.» (Mycket bra)
- Labbhandledarna var väldigt duktiga hade bra tålamod. Alexander stannade till och med kvar efter arbetstid att hjälpa till när vi var ett antal som körde fast.» (Mycket bra)
- Kunde ställa massor av frågor! Lärde mig massor av det.» (Mycket bra)

15. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

69 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»3 4%
Ganska bra»23 33%
Mycket bra»43 62%
Har ej sökt samarbete»0

Genomsnitt: 3.57

- Min labpartner sket i att hjälpa mig med sista labben och har inte hört av sig sen ilämningsdagen då han bara skickade ett sms. Han skrev: "Jag är sjuk, jag kommer inte.", det tyckte jag inte var så kul.» (Ganska dåligt)
- Många duktigta programmerare som går år 1, så man kan alltid få hjälp.» (Ganska bra)
- Arbetade ganska mycket självständigt med de sista labbarna. Det var enklast så för mig och min labkompis.» (Ganska bra)
- Jag har hjälpt en del andra studenter, och förhoppningsvis förstod de lite mer efter att jag hade visat och förklarat. Mitt samarbete med min labbpartner har väl fungerat rätt så bra, även om det blev lite dåligt organiserat vid ett par tillfällen.» (Ganska bra)
- I den utsträckning som jag har samarbetat med andra, som till exempel min labpartner, så har det gått problemfritt.» (Mycket bra)
- Både äldre studenter och jämnåriga studenter med större programmeringsvana har varit till mycket stor hjälp för mig. » (Mycket bra)
- Utan varande hade vi aldrig kommit någon vart i dessa labbar.» (Mycket bra)
- På IT är alla verkligen hjälpsamma, tror vi fungerar bra som klass! Man kan alltid fråga varann och diskutera sina idéer. Tror det beror lite på kurserna vi haft också, varit mycket labbar och samarbeten, vilket hjälp mycket!» (Mycket bra)
- Zarth & Petor bidrog med saker som rör Java specifikt.» (Mycket bra)

16. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

69 svarande

För låg»0 0%
Låg»2 2%
Lagom»39 56%
Hög»22 31%
För hög»6 8%

Genomsnitt: 3.46

- Helt ärligt kände jag mig aldrig pressad alls, kanske för att kursen är ganska lätt? Vet inte.» (Låg)
- Tycket att fokus på labbarna gjorde att kursen flöt på nästan automatiskt och man lärde sig det man skulle utan att man tänkte så mycket på det. » (Lagom)
- Det var ganska lagom mycket att lära in, kolla mina kommentarer om labbarna dock, de gjorde det svårt att hinna lära sig tillräckligt.» (Lagom)
- Riktigt hög för de som inte hade programmerat tidigare, men det behövdes för att de skulle komma ikapp.» (Lagom)
- Kändes bra! Man hann inte riktigt med allt men sedan la jag inte full tid då det var mycket i den andra kursen vi läste. Dessutom kände jag att jag kunde en del sen innan.» (Lagom)
- Det kändes som att det fanns väldigt mycket att lära sig om man ville klara av kursen, men inget över förväntan.» (Hög)
- Den var hög, samtidigt gav den väldigt mycket på kort tid, så jag är nöjd.» (Hög)
- Det här är en kurs som Måste ta tid, men tycker man att det är roligt är det inget minus» (Hög)
- Mycket deadlines gör ju att det känns stressigt. I överlag kändes det som att det var så himla MYCKET som man skulle lära sig, men utan tydliga kursmål var det svårt att veta exakt hur mycket. Och det var stressande i sig.» (Hög)
- Utöver att det var mycket att lära sig på en kurs i största allmänhet, så visade det ju sig att det man lärt sig på föreläsningarna och labbarna inte var tillräckligt med kunskap inför tentan. Tror man behöver lägga mer krut på boken och därför vore det just en lämplig idé att göra rekommendera uppgifter etc. Tror i alla fall på något sätt att man msåte få bättre inblick i helheten av vad man ska kunna för kursen.» (Hög)
- Oerhört bråttom led labbarna varje vecka trots mycket spenderad tid. Man hinner knappt programmera på något annat än just labbarna, och inte heller att läsa boken.» (Hög)
- Detta är nog akilles hälen i denna kurs: har märkt bland många studenter att arbetstrycket är för högt. Mestadels för att det finns en otydlighet i vad som ska göras och hur man går till väga. Även om jag mkt väl förstårt att kursen ska även propagera självständighet så blir resultatet att många begåvade elever ger upp eller misslyckas för att de inte ser ljuset i slutet av tunneln.» (För hög)
- Som någon som aldrig har programmerat innan så kände jag aldrig att jag hann fatta tillräckligt mycket för att klara av labbarna i tid. Det gjorde att man hela tiden låg en lab bakom och prioriterade returen före den nya laben och sedan var man fast i en ond cirkel.» (För hög)

17. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

69 svarande

För låg»0 0%
Låg»4 5%
Lagom»39 56%
Hög»24 34%
För hög»2 2%

Genomsnitt: 3.34

- Kändes bra! :)» (Lagom)
- Samma motivering som för 16.» (Hög)
- Digdat hade enligt min mening inte mindre att göra men bättre vägledning (kursmaterial) (villet i sin tur gav mer motivation)» (Hög)
- Väldigt hög i början men lugnade ner sig mot slutet. Hade kanske med nollningen att göra.» (Hög)
- Labbarna tog väldigt mycket tid vilket gjorde att man inte hade mycket tid över för annat som man kanske behövde kunna också.» (Hög)
- Att förbereda sig för labbarna i digodat samtidigt som man skulle försöka hinna kvar de ofta avancerade uppgifterna i programmeringslaborationerna var mycket svårt.» (För hög)


Sammanfattande frågor

18. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

68 svarande

Mycket dåligt»2 2%
Dåligt»7 10%
Godkänt»30 44%
Gott»22 32%
Mycket gott»7 10%

Genomsnitt: 3.36 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- För blandat för att kunna ge ett sammanfattat betyg på det. » (?)
- Okonsekvent lärare, har riktigt dåligt sätt att se på elever. Att göra en obegriplig tenta för att fler än förra året ska kugga är inte okej någonstans. Kommer i framtiden medvetet hålla mig ifrån kurser som har med denna examinator att göra.» (Dåligt)
- Jag har i helhet fått ett ganska dålig intryck av kursen. Inte super-bra föreläsningar, dåliga laborationer, övningar som inte ger så jättemycket. Alldeles för mycket fokus på att "träna inför tentan" istället för att "lära sig programmering". SI-passen har dock hållit lite högre kvalité, vilket alltid är något.» (Dåligt)
- Några små korta koncisa råd: 1: Skriv vettiga lab PM! Du har hört det flertalet gånger, men det är dags att ta åt sig av kritiken. Det är i vissa fall helt omöjligt att förstå vad man egentligen skall göra. Tips! Låt någon annan skriva dina uppgifter. Gång på gång har det bevisats att begriplighetsgraden närmar sig noll när du fattar pennan. 2. Varför får man inte tillgång till OH-bilder innan föreläsningarna? Finns det någon vettig förklaring? Gör det bara! För allas bästa! 3. Nästa gång du skriver en tenta bör du tänka över tidsaspekten på vissa uppgifter. Att sitta i 2,5 timma på 1 uppgift kanske inte är optimalt. Sedan rekommenderar jag korrekturläsning till nästa tenta. "Datum" eller "datum"? 4. Återigen! Se till att skriva vettiga LAB-PM!!!!!! » (Dåligt)
- Som mer erfaren javaprogrammerare var den här kursen ganska jobbig för mig. Inte för att den var svår, utan för att det fanns irritationsmoment överallt. När allting är förenklat för att underlätta för nybörjare, samtidigt som viss kod är dåligt skriven till synes helt utan anledning, och ens egen möjlighet att göra något bättre av situationen lamslås av att instruktionerna är för specifika, eller av att bättre lösningar anses vara för komplicerade, så tappar man motivationen rätt snabbt. Jag var ju beredd på att kursen skulle handla om saker jag redan kunde, men jag trodde snarare att jag skulle bli uttråkad än att jag konstant skulle vara irriterad på kursen och uppgifterna.» (Dåligt)
- Du (Erland) har redan hört hört allt jag vill säga flera gånger innan och du började första föreläsningen med att skylla kommentarerna du fått på att eleverna inte förstod att det handlade om att lösa ett problem och att det inte hade med dina dåliga formuleringar att göra. Med tanke på att även dom allra flesta (om inte alla) i it12 nu också håller med om klagomålen du fått innan, kanske du borde förstå att det inte beror på eleverna?» (Dåligt)
- Blandningen svenska/engelska i uppgifterna var ibland förvirrande, man lär sig lite fel när nästan alla exempel har variabler på svenska, och ibland även med svenska tecknen å, ä och ö.» (Godkänt)
- » (Godkänt)
- Ta med exceptions och andra sådana "detaljer" på labbar.» (Godkänt)
- Rolig kurs och man lär sig massor! Labbarna är både roliga och lärorika! Trodde dock att jag hade kunskapen nog i slutet av kursen efter allt jobb man gjort, men man kanske fick lite av en fel bild på vad man skulle kunna, vad vet jag. Dock känner jag att jag gjorde mitt bästa, la ner 50 timmar i veckan, medparten på programmeringen faktiskt, men ändå så räckte det inte.» (Godkänt)
- Jag tycker absolut det är kul med programmering och vill lära mig ordentligt, men jag tycker föreläsningarna inte bara borde vara OH-bilder utan lite mer aktivt antecknande för oss genom att föreläsaren kan nyttja tavlan för att faktiskt skriva kod till och från.» (Godkänt)
- Det har varit en väldigt givande kurs, trots mina egna prestationsbrister.» (Gott)
- där kursen riktigt faller är boken vi blev rekommenderade att skaffa oss. att köpa den boken var ett stor misstag, den är helt enkelt inte bra, för mycket text, att läsa OH-bilder gav mycket mer» (Gott)
- Lite svåra direktiv ibland. Ibland kunde det vara svårt att tolka uppgiften i sig. Inte det att förstå hur man skulle göra. T.ex. blandat med engelska och svenska kunde röra till det ibland. Pseudokod blandat med Java kunde också bli lite krångligt.» (Gott)
- Det var kul att få lära sig programmering!» (Gott)
- trevliga lärare, mysiga assistenter, bra labb-partner» (Mycket gott)
- Kursen är vettig! dock är upplägget av läraren inte bra och det skulle behöva en uppdatering» (Mycket gott)

19. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Laborationstiden»
- Kalle och Hobbe är ett bra pedagogiskt verktyg för att avdramatisera studierna. Laborationerna var positiva inslag.»
- Dåliga skämt. Att få OH-bilder på föreläsningen.»
- Labbarna och att man fick ut kopior på oh-bilderna innan varje föreläsning.»
- Si-passen»
- Innehållet i kursen»
- labbarna och hjälpen med labbarna. Stort tack till handledarna som stod ut.»
- Laborationer är bra, man lär sig massor på dom. Kanske fler laborationer, men lite mindre komplexa.»
- 4timmars övning för nybörjarna, OH-bilder innan föreläsning»
- SI-passen möjligtvis, men så lite som möjligt av det andra.»
- Fokus på OO-koncept»
- OH-bilderna»
- SI passen. »
- SI passen, dom var guld.»
- övningar och labbar»
-
- Serierna på overhead»
- De roliga förklaringarna! Erland har en bra förmåga att få abstrakta saker att bli konkreta och förståeliga! :) Så kul att Kalle o Hobbe hänger med o även datorskämten :)»
- Alla trevliga handledare :)»
- Handledarna! Utskrivna OH-bilder. Kalle och Hobbe. Mycket handledartid. Långa övningstillfällen.»
- OS-skämten och utdelning av OH-papper.»
- Tyckta OH»
- Labbar»
- labbarna är vettiga (det skulle dock behöves en uppdatering i språket som labbarna är skrivit med)»
- Labbarna!»
- Hobbe!»
- Labhandledarna.»
- Föreläsningarna!»
- Föreläsningarna är bra. Kalle och Hobbe-bilderna är bra, väldigt få lärare som lägger tid på sådant.»
- Kalle och Hobbe slidesen! (Om man var trött så blev man genast pigg!)»
- Av de få föreläsningarna jag var på fick jag i alla fall intrycket att de var ganska intressanta, även om de inte innehöll information som var nyttig för mig, och det smög sig in ett par småfel här och var. För någon med mindre erfarenhet var de nog ett ganska bra sätt att lära sig, så upplägget där kan nog bevaras ungefär som det är, med reservation för de saker jag nämnt i andra kommentarer.»

20. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Examinationsprovet hade nog varit bättre via datorer med Internet frånkopplat. Kanske att man kör utan kompletterings editorer.»
- Blanda inte engelska och svenska inom samma uppgift/övning. Håll dig konsekvent till ett av språken så slipper man onödig förvirring som uppkommer därav. Se också gärna över din egna kod som vi skulle använda oss av under labbarna. Om man skall följa den strikta mallen för indentering, parenteser och kvarlämnade av kod för felsökning bör således de lärarskrivna filerna föregå med gott exempel, vilket de inte kan sägas göra i dagsläget.»
- Ta lärdom av EDA433, grundläggande datorteknik, och dela upp målen vecko- och föreläsningsvis, och gå igenom dem med studenterna. Repetera föregående föreläsnings (eventuellt föreläsningars, om det är relevant) kunskap innan varje föreläsning.»
- Bättre labbbeskrivningar. Var väldigt specifik hur det ska fungera. Inte hur vi ska lösa det men hur resultatet ska se ut.»
- Alla labbar osv ska vara på engelska till 100%»
- Fler assistenter »
- Läraren»
- Det mesta som nämndes i kommentaren till fråga 13.»
- När man hör att man inte ska skriva varken variablar eller kommentarer på svenska, och det sedan görs i nästan varje exempel därefter under kursens gång, så börjar man fundera på vad mer för saker man lär sig som man också egentligen inte borde göra. Så, överlag att Erland gärna får leva som han lär. :)»
- 1, Helt nya laborationer med: - Ingen Svengelska, enbart Svenska eller Engelska. - Inga påtvingade designval som får en att vilja banka huvudet i bordet. - Bra, tydlig, väldokumenterad kod i färdiga klasser. - Större påverkan på betyg. 2, Bättre "OH-bilder". Ingen Svengelska, ingen pesudokod, mindre font så att man slipper alla jobbiga radbrytningar. Det kanske vore en bra idé att byta till Power Point? Erland ritar ju ändå inte på OH-bilderna. 3, Tenta på datorer. Det är pinsamt att vi skriver en programmeringstenta med papper och penna. På gymnasiet så fixade dem detta genom att låta oss skriva på datorer utan internetuppkoppling med Java APIn lokalt sparad på datorn, det fungerade väldigt bra. Nu kommer man till och med få skriva nationella prov i t.ex. Matte och Svenska på datorer på gymnasiet, vilket bara gör det ännu mera pinsamt att Chalmers inte kan ordna så att man får göra en programmeringstenta i en miljö som faktiskt någorlunda simulerar hur man programmerar på riktigt.»
- Mindre fokus på syntax för specifikt språk»
- Materialet som delas ut i form av slides och laborationsinstruktioner får ej innehålla "pseudokod" med felkapitaliserade klassnamn eller indexering av array i array genom [0,4]. (Ska vara [0][4]). En annan synpunkt, skall man skriva metod-/variabel-/klassnamn på svenska eller engelska? Oavsett vad svaret på denna fråga är så borde även läraren följa denna konvention. Kolla över alla slides och kompilera alla exempel, är omöjligt för nybörjare att förstå om exemplena innehåller fel!»
- Framföring av labbar så att man faktiskt får skriva korrekta program.»
- Det är för stort glapp mellan intron och den här kursen. Tycker det skulle vara bättre att lära sig objektorienteringen först så man direkt kommer in i det. Nu blev det mer att man inte fattade nånting när den här kursen började. Jag trodde ju att det var if och for-satser som var programmering. Inte nånting som kallas för objekt och klasser. »
- Om kursen hade varit på engelska hade det underlättat! Speciellt då man söker information.»
- Tror på det där med hemuppgifter efter FL, som motivering till att jobba hemma.»
- Formuleringen av av lab uppgifterna»
- Tydligare lab-pm!!! Nu är det ju så att vi faktiskt inte är ute i arbetslivet och vi måste få reda på vad det är vi ska göra, det behöver inte betyda att ni guidar oss igenom precis varenda rad kod, definiera bara grundproblemet bättre och förklara sen det som ni vill ska se ut på ett visst sätt. För för oss blir det ett problem när vi inte förstår exakt vad som förväntas av oss när vi vet att ni vill ha in ett program som ser ut på ett visst sätt.»
- Boken. »
- Labborationerna.»
- boken. det var lite irriterande med vilket språk som användes, engelska och svenska blandades på så sätt att det blev lite förvirrande, välj ett språk och håll er till det istället!»
- Se ovan. »
- Mer konkreta instruktioner på uppgifterna»
- (Samma svar som på fråga 18) Lite svåra direktiv ibland. Ibland kunde det vara svårt att tolka uppgiften i sig. Inte det att förstå hur man skulle göra. T.ex. blandat med engelska och svenska kunde röra till det ibland. Pseudokod blandat med Java kunde också bli lite krångligt.»
- Tydligare läromål framför allt. En mindre stressig tenta hade varit trevligt också.»
- Tydliga mål - dessa moment skall du kunna. Mer tentauppgiter. Gärna repetition i slutet av kursen, lösa förra årets tenta i repetionsveckan! Väldigt saknat! Mycket kodexempel. Labbbeskrivningar. Anvisningar till boken (läs och uppgifter), visa att den är viktig och betyder mycket för kursen! Lägg krut på det! Övningarna. Försök att göra dem mer betydelsefulla. Visa hur man skriver kod. Visa hur man ska tänka. Rekursionsdelen var bra! Gör så att man känner att övningarna hänger ihop med allt annat, och inte bara finns för att lösa olika uppgifter på ett papper.»
- Mer konkreta och vettiga labb beskrivningar. Använde INTE svenska i bifogade Java filer och håll dig till ett språk i labb handledningen »
- Laborationerna och dess handledare, samt att svenska språket borde utvisas. För att betona vikten av engelska kanske man t.o.m. borde gå så långt att någon inledande lektion är på engelska.»
- prov ska motsvara OH»
- Bättre labbinstruktioner och bättre sammarbete mellan övningsledarna. Frågar man efter någon instruktion som var otydlig eller om man t.ex ska göra javadoc eller inte så ska man INTE få olika svar från olika handledare. Känns som att alla skulle glädjas av om de som skapar uppgifterna sätter sig ner och diskuterar vad de verkligen vill åstadkomma med dem.»
- Övningarna känns inte viktiga»
- det mesta och sluta med overhead»
- Vissa labb-PM var otydliga. Dessa stridde även ofta mot de riktlinjer som lärts ut, exempelvis det med engelska namn.»
- Föreläsningarna. Gå inte bara igenom OH-bilderna från topp till botten, de får vi ju ut ändå.»
- Upp med OH på kurshemsidan i förväg.»
- Det är väldigt svårt att få plats i datasalarna vid labtid. Jag fick intrycket av att alla gick och satte sig i salen oavsett tidigare programmeringskunskap och behov av hjälp. Ett system där man får boka sig till labtider kanske kunde vara ett förslag? Någon som aldrig har programmerat innan behöver förmodligen betydligt mer grundläggande hjälp än någon som inte gjort annat än att programmera på gymnasiet. Labbarna är väldigt svåra att approacha när man inte har någon som helst grund att stå på.»
- Labb 2!»
- Se kommentarer om labbarna.»
- Inlämningsystemet är lite märkligt. (Just att man måste tara ner filerna och göra README till pdf osv) Vet inte riktigt vad man ska ha istället men nurvarande system är krångligt...»
- Längre tentatid eller färre/kortare uppgifter. Hade lätt klarat alla om jag hade haft tid att hinna klart. Nu klarade jag förhoppningsvis alla jag hann göra :) Hann inte med en och en halv uppgift(er).»
- Labbarna behöver förbättras. Både instruktionerna och koden skulle må bra av att bli lite mer strukturerade, och koden - både testen och gränssnitten för den kod studenterna ska skriva - bör dessutom förbättras så pass mycket att den åtminstone följer de rekommendationer som lärs ut under kursen. Om det går, bör de även följa rekommendationerna från nästa programmeringskurs, så länge de inte inför något nytt som nybörjarna inte förstår. Som ett minimum bör all kod i alla fall refaktoriseras så att alla namn översätts till engelska. Något jag också tänkte på var att föreläsningarna (de jag var på i alla fall) verkade hoppa ganska mycket mellan låg nivå med fokus på till exempel syntax, och högre nivå med fokus på klasser och design, men att de båda inte riktigt knöts ihop på ett tydligt sätt. Detta är något som jag själv hade problem med att förstå när jag först lärde mig java, så jag kan tänka mig att det kan ha varit svårt för nybörjare att hänga med när de inte kunde se någon tydlig koppling mellan koden man skrev och konceptet med klasser. Detta kanske togs upp mer under senare föreläsningar, men jag tror att det hade varit bra att ha det tidigt i stället.»

21. Övriga kommentarer

- Föreläsare borde tänka på vad det är de presenterar, och inte lättvindigt inkludera skämt som inkluderar otvetydliga våldtäktsanspelningar Detta var i en skämtteckning som presenterades under en föreläsning. Det innebär inte att skämtteckningar ska sluta visas, eller att skämtet i vilket denna anspelning fanns är dåligt (Det avgör var person själv enligt egen humor om den tycker att det är roligt med rutnät som jämför olika datoranvändares tankar om andra datoranvändare.), men det är inte okej att på det här viset göra våldtäkt och de som upplevt det till ett skämt på detta sätt. Sen bör man även tänka på att vara medveten om de könsnormer man reproducerar, inte minst i en sådan manstät miljö som IT-programmet (och Chalmers och teknologisektorn i allmänhet), och helst inte referera till kvinnor som flickvänner enda gången de kommer på tal och uppmärksammas.»
- Tack för en intensiv men lärorik kurs! :)»
- Hur skulle man hinna skriva en dikt på tentan? det undrar jag.»
- Den här kursen MÅSTE förbättras. För mig gick det okej, eftersom jag läst programmering tidigare. Men eftersom det är många som inte gjort det så är det väldigt viktigt att den första riktiga programmeringskursen håller hög kvalité. Det har den inte gjort, snarare motsatsen.»
- assistenterna under labbarna/övningarna gjorde ett bra jobb»
- nepp»
- Kanonkurs! Ha en fantastisk dag!! :D»
- Rolig kurs, och har verkligen lärt mig massor! Programmering är roligt!»
- Svenska, seriöst?»
- Tydligare instruktioner på labbarna. Detta för att man ska förstå vad uppgiften överhuvudtaget går ut på. Var ibland svårt att förstå vad ni ville att man skulle göra.»
Genomsnitt totalt för detta stycke: 3.36

Genomsnitt totalt för alla frågor: 3.36
Beräknat jämförelseindex: 0.59


Kursutvärderingssystem från