ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


Biokemi, KBT015, lp1 2012

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2012-10-15 - 2012-11-04
Antal svar: 19
Procent av deltagarna som svarat: 55%
Kontaktperson: Inga-Lena Hagelin»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Kemiingenjör 180 hp


Läs detta först!

I denna enkät finns möjlighet att i fritextfälten ge kommentarer kring både vad som varit bra och vad som varit mindre bra med kursen.
Du har större möjlighet till påverkan om du håller kritiska kommentarer på en konstruktiv nivå.


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

19 svarande

Högst 15 timmar»4 21%
Cirka 20 timmar»5 26%
Cirka 25 timmar»4 21%
Cirka 30 timmar»5 26%
Minst 35 timmar»1 5%

Genomsnitt: 2.68

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

19 svarande

0%»0 0%
25%»1 5%
50%»3 15%
75%»7 36%
100%»8 42%

Genomsnitt: 4.15


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

19 svarande

Jag har inte sett/läst målen»4 21%
Målen är svåra att förstå»0 0%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»8 42%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»7 36%

Genomsnitt: 2.94

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

16 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»0 0%
Ja, målen verkar rimliga»15 93%
Nej, målen är för högt ställda»1 6%

Genomsnitt: 2.06

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

16 svarande

Nej, inte alls»0 0%
I viss utsträckning»7 43%
Ja, i hög grad»6 37%
Vet ej/har inte examinerats än»3 18%

Genomsnitt: 2.75


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

19 svarande

Mycket liten»0 0%
Ganska liten»4 21%
Ganska stor»10 52%
Mycket stor»5 26%

Genomsnitt: 3.05

7. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

19 svarande

Mycket liten»1 5%
Ganska liten»0 0%
Ganska stor»12 63%
Mycket stor»6 31%

Genomsnitt: 3.21

8. Då det användes en ny kursbok i årets kurs ge er bedömning av boken

- Bra bok med mycket bilder och lättläst text.»
- I stort sett bra, aningen komplicerad vissa bitar.»
- Tycker den är rätt svårtydlig. Men den är fin :)»
- Har använt den tidigare kursboken. Har ej sett den nya bokens innehåll.»
- Jag tyckte den var bra men ibland var det svårt att få en övergripande bild över en viss process, till exempel glykolysen. Det var svårt att se vad som var de viktigaste delarna i den. »
- Boken var bra men kanske lite för ingående på deteljer. Dessutom var det ibland något otydligt om avsnittet man läste beskrev en biologisk funktion i allmänhet eller specifikt för en celltyp. Ett fåtal saker som togs upp på föreläsningarna fanns inte med i boken.»
- Okej kursbok, mycket information som ar intressant men for detaljerad. Tar darfor lang tid att ta sig igenom texten och da inte sa motiverande, speciellt da man far hora att gamla boken var valdigt bra, battre an denna. Utforma kursen efter vald kursbok.»
- Det hoppas mycket i boken och halva kapitel inräknas i litteraturen, boken är ibland väldigt förvirrande. »
- Den var krånglig att ta sig igenom. Vissa saker kände man igen men det var svårt att sortera bland all information. Inget dåligt med kunskap men för mycket kan, i mitt fall, leda till att man blandar ihop saker.»
- Den var väldigt tung att läsa då den var omfattande och detaljerad. Engelskan var svår och gjorde det ännu svårare att förstå. »
- Jag använde den gamla kursboken. Den tyckte jag var väldigt bra. »
- den var helt okej»
- Den var hyfsat lättläst men det är så mycket fakta att det är svårt att förstå dom viktiga bitarna. Det var mycket jag fick läsa lite om i boken och sedan söka fram mer på internet. »
- Otydlig och svårförståelig.»
- Bra»
- Jag hade den gamla och jag tyckte att den var mycket bättre än den nya.»
- Väldigt svår att läsa och inte så tydlig i sina förklaringar.»
- Använde mig av en annan bok, "Biochemistry" skriven av Mary K. Campbell och Shawn O. Farrell, 6th edition. »

9. Vilken är din bedömning av föreläsarna? Betygsätt

Eva Albers

19 svarande

1, dålig»0 0%
0 0%
5 26%
10 52%
5, utmärkt»4 21%

Genomsnitt: 3.94

- Jättetrevlig och glad vilket är väldigt positiv. Men föreläsningarna kunde ibland gå väldigt fort fram. Det är alltid svårt att hänga med när man använder sig av power point så ett tips är att åtminstone skriva lite på tavlan. Ex. reaktioner osv. » (3)
- Kanon PowerPoints!» (4)
- Eftersom det är mycket teori så kan jag förstå att det tar tid att rita upp olika processer. Men kan vara bra att ibland skriva upp sammanfattande meningar om vad som händer. Cirkulerade och kollade själv klipp på youtube om replikation och det gav mig mer än boken och föreläsningarna att lyssna och se, göra en anteckning om vad som skett, och sedan kolla vidare etc...» (4)
- När powerpoint används är det svårare som åhörare att hänga med och det går ofta för fort.» (4)
- Föreläsningarna var väldigt intensiva. Jag tyckte att jag lärde mig mycket av att läsa själv i boken. » (4)
- Väldigt bra powerpoints! Lätt att hänga med. » (5, utmärkt)
- Kan ga lite for fort fram med powerpointbilderna och da ocksa informationen om dem. Om man valjer att inte skriva ut dem i for hand utan anteckna under lektionen for man lar sig battre sa, sa har man smatt kramp i handen efter lektionen. Annars bra powerpoints-hjalper en verkligen att se vad som ar viktigt att kunna for kursen nar boken ar lite for overflodig och detaljrik» (5, utmärkt)

10. Vilken är din bedömning av föreläsarna? Betygsätt

Joakim Norbeck

19 svarande

1, dålig»0 0%
1 5%
6 31%
9 47%
5, utmärkt»3 15%

Genomsnitt: 3.73

- Lite svåra PowerPoints, lite svåra förklaringar. Kanske ska dela upp vissa delar och hitta bättre filmer att visa grunderna på delarna på.» (2)
- Bra föreläsare. Håller ett lugnt tempo vilket är bra.- Dock kände jag personligen att nivån ibland låg lite väl högt. Ibland kan det vara enklare om man åtminstone pratar i lite lättare termer för blir det för mycket "facktermer" slutar man lyssna för att det låter för svårt. Men snäll och trevlig!» (3)
- Missade ett par av hans föreläsningar så därför svårt att säga men det var enkelt att gå tillbaka till powerpointsen också, då såg man lätt vad man kunde läsa för att komma ikapp.» (4)
- Samma kommentar som för Eva.» (4)
- När powerpoint används är det svårare som åhörare att hänga med och det går ofta för fort.» (4)
- Väldigt bra med animationerna, det hjälpte förståelsen mycket. » (4)
- Samma sak har, lite for fort, lite smatt kramp. Bra powerpoints-hjalper en verkligen att se vad som ar viktigt att kunna for kursen nar boken ar lite for overflodig och detaljrik» (5, utmärkt)

11. Vilken är din bedömning av laborationerna?

Ang. innehållet, relevans för kursen

19 svarande

1, dålig»2 10%
1 5%
6 31%
7 36%
5, utmärkt»3 15%

Genomsnitt: 3.42

- Eftersom vi var helklass (ca 32 st) som skulle labba samtidigt var vi 6-8 personer i varje grupp. Det är väldigt svårt att få alla aktiverade när vi är så många. Och det var fruktansväer svårt att överhuvudtaget se vad som hände om man inte själv stod och utförde momenten. 3-4 personer i varje grupp hade varit att föredra så att alla fick testa på vissa moment. Den skrivna labhandledningen var inte heller särskillt bra eftersom vi fick instruktioner från handledarna som var helt annorlunda än vad som stod. Steg saknades och andra hoppades över.» (1, dålig)
- Alldeles för stora grupper. Blev meningslöst » (1, dålig)
- Det var svårt att lära sig något när man inte hade gått igenom teorin för labbarna tillräckligt innan och det kändes som att man blev behandlad som det vare första gången man var i ett labb då man inte fick göra något själv. Det var även dumt att vi blev uppdelade i så stora grupper (5-6 pers) eftersom det är svårt för alla att lära sig momenten när det bara är ett par från gruppen som utför varje.» (2)
- De är lite sega, det är för stora grupper så det känns inte som man gör något och då är det svårt att lära sig. » (3)
- För stora grupper. Man blev inte så delaktig. Men de tog upp bra grejer. » (3)
- Bra innehåll. För stora laborationsgrupper/för liten laborationssal.» (4)
- För stora grupper. Inte de grupperna man arbetade i, fyra-fem är okej men en halv klass blir trångt och blir lite stressigt.» (4)
- Jättebra! Roliga och lärorika labbar!» (4)

12. Vilken är din bedömning av laborationerna?

Ang. genomförande och handledning av Peter Adeboye och Gupta Udharta

19 svarande

1, dålig»2 10%
1 5%
9 47%
6 31%
5, utmärkt»1 5%

Genomsnitt: 3.15

- 2 Jätteduktiga killar som förklarar bra och hjälper till. Dock var de inte överens om labbarna då de kunde svara helt olika på exakt samma fråga. De hade ingen genomgång utav labben innan vilket gjorde det väldigt svårt att svara på vissa frågor.» (1, dålig)
- handledarna var bra, men förstora grupper. ingen genomgång, otydlig labinstruktioner som inte stämde och olika besked från handlarna. bättre att använda alla labbtider och mindre grupper så man kan se vad som görs. 9 personer som ska använda en micropipet är sjukt dåligt.» (1, dålig)
- De är lite otydliga i talet ibland.» (3)
- Det fanns ett väldigt stort problem med laborationerna och det var att vi var alldeles för många i gruppen, lokalen hade till exempel nog varit lagom stor för en hälften så stor grupp. Handledarna var bra men den stora gruppen gjorde det svårt för dem att kommunicera med alla. Även samordningen och organisationen blev mycket komplicerad vilket ibland ledde till långa väntetider. Alla dessa problem var mycket bättre vid sista tillfället då vi delades upp. Handledarna var duktiga och trevliga. Något som var ett problem till en början också var att vi inte hade varit i ett biolabb tidigare och inte alls var bekanta med miljön. En kort introduktionslabb då man bara bekantar sig med utrustningen skulle nog få positiva konsekvenser.» (3)
- Bra handledare. Alldelss for liten sal for hela klassen och konstig uppdelninge. Att vara 8 i en grupp ger inte mycket i kunskapsvag. Man tappar intresset da alla knappast kan pipetera samtidigt. syret forsvinner fort i en liten sal med manga elever. Sista laborationen var mycket battre-uppdelad pa 2 tillfallen med 4 i gruppen, mer yta, lattare att rora sig, alla kan deltaga och bra mangd for att diskutera labben. » (3)
- Laborationerna var röriga och svårförstådda, mycket väntetider och avbrott för information. Labbrapporten bör inte ligga en vecka innan tenta då vissa grupper spenderade 2-3 timmar på den. » (3)
- Inledningen var oorganiserad och det tog säkert 30 - 45 min att påbörja labben när det egentligen borde tagit 5 min.» (3)
- Duktiga handledare som förklarade bra! Speciellt Gupta, han var väldigt behjälplig!!» (4)

13. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

19 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»8 42%
Mycket bra»11 57%

Genomsnitt: 3.57


Arbetsklimat

14. Hur var möjligheterna att få hjälp samt att ställa frågor?

19 svarande

Mycket dåliga»0 0%
Ganska dåliga»2 10%
Ganska bra»3 15%
Mycket bra»9 47%
Har ej sökt hjälp»5 26%

Genomsnitt: 3.89

15. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

19 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»6 31%
Mycket bra»13 68%
Har ej sökt samarbete»0 0%

Genomsnitt: 3.68

16. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

19 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»10 52%
Hög»9 47%
För hög»0 0%

Genomsnitt: 3.47

17. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

19 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»6 31%
Hög»10 52%
För hög»3 15%

Genomsnitt: 3.84


Sammanfattande frågor

18. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

19 svarande

Mycket dåligt»1 5%
Dåligt»0 0%
Godkänt»5 26%
Gott»11 57%
Mycket gott»2 10%

Genomsnitt: 3.68

19. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Upplägget att jobba på lite fortare i början av perioden. Jag tycker att det är mycket bra!»
- Eva och Gupta!»
- Sättet att hålla föreläsningarna på. »
- Larare, kursens innehall och upplagg, laborationerna.»
- Laborationerna.»
- Laborationerna!»
- Att alla föreläsnings-powerpoint-slides läggs upp på kurshemsidan.»
- Den gamla boken»
- Föreläsarna.»

20. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Labbarna. Om det ska vara 6-8 personer i varje grupp kan lika gärna labben utföras i ett vanligt klassrum där en lärare visar labben istället. Då hade man haft större chans att verkligen se labben samtidigt som man hade varit ungefär lika mycket "in action".»
- mindre laborationsgruppernas storlek borde minskas.»
- Lite lättre grunder»
- Storleken på labbgrupperna, max 4 i varje grupp.»
- En introlabb hade varit fint som sagt. Det kanske inte ryms inom poängen men fler labbar hade varit lämpligt då det är de avsnitt som vi labbat kring som jag känner att jag lärt mig mest om»
- Laborationsgrupperna - inte bra med 8 i varje. Finns det ingen annan bok sa finns det ingen annan bok. Den fungerar!»
- Anteckningar om viktiga processer.»
- Tempot var väldigt högt i början och det var en väldigt stor textmängd som skulle läsas. Kanske kan man minska textmängden i läshänvisningarna då en del av det jag läst inte var relevant för kursen.»
- Labbarna. Vi var för många som labbade samtidigt. Det var svårt att få hjälp och man blev väldigt trött för att det blev snabbt dålig luft. När vi delade upp klassen i två grupper gick det väldigt mycket bättre att labba. »
- labortationerna»
- Finns det någon möjlighet att använda sig mindre av power point skulle jag satsa på det. »
- Bättre förberedelse och organisation på labbarna»
- Räkneövning så man fr chansen att ställa frågor. Mindre labbgrupper!!»
- Lite irrelevanta frågor på tentan. Seminariet var ganska värdelöst.»
- Laborationerna, det var för stora grupper och det var mycket förvirring kring laborationerna, syftar mest på lab. 2- fotofosforyleringslabben. Dålig beräknad tidsåtgång för de olika momenten. »

21. Övriga kommentarer

- Rolig kurs!»
- Arbetsbelastningen har kants som aningen hog p.g.a att vi i princip gjort kursens innehall pa 6 veckor istallet for 7 da tentan lag tidigt. darfor har det kants som om det varit mycket information pa kort tid. ganska intensiva lektioner. P.g.a andra kursens jobbiga hemtenta sa har jag inte kunnat lagga sa mycket tid som jag velat pa kursen. Darfor har det blvit annu svarare att hanga med fran gang till gang sa vid fragan om alla hanger med (vilket ar valdigt bra att fraga) sa har jag for mycket att fraga for kunna fraga (mitt eget fel). Vad som gatts igenom pa lektionen blev mycket tydligare nar jag fick tid att sitta ner och ga igenom powerpointsen och lasa boken. Ju mer jag laste boken desto mer markte jag hur viktiga powerpointsen var. Angaende fraga 13 sa ar det webbsidan som inte fungerat alltsa studentportalen, flera ganger vid inloggning sa har de uppladdade filerna varit lasta.»
- Hade varit roligt om man kunde prata lite mer om sjukdomar och mediciner. Vi har visserligen pratat lite om det, men hade varit kul att få höra mer!!»


Kursutvärderingssystem från