ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


Tillämpad matematik, TMA682, Lp1 2012

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2012-10-15 - 2012-11-04
Antal svar: 56
Procent av deltagarna som svarat: 39%
Kontaktperson: Jessica Andersson»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Kemiteknik 300 hp


Läs detta först!

I denna enkät finns möjlighet att i fritextfälten ge kommentarer kring både vad som varit bra och vad som varit mindre bra med kursen.
Du har större möjlighet till påverkan om du håller kritiska kommentarer på en konstruktiv nivå.


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

56 svarande

Högst 15 timmar»13 23%
Cirka 20 timmar»12 21%
Cirka 25 timmar»16 28%
Cirka 30 timmar»9 16%
Minst 35 timmar»6 10%

Genomsnitt: 2.69

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

56 svarande

0%»0 0%
25%»4 7%
50%»7 12%
75%»16 28%
100%»29 51%

Genomsnitt: 4.25


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

56 svarande

Jag har inte sett/läst målen»21 37%
Målen är svåra att förstå»4 7%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»22 39%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»9 16%

Genomsnitt: 2.33

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

38 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»0 0%
Ja, målen verkar rimliga»26 68%
Nej, målen är för högt ställda»12 31%

Genomsnitt: 2.31

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

44 svarande

Nej, inte alls»0 0%
I viss utsträckning»5 11%
Ja, i hög grad»18 40%
Vet ej/har inte examinerats än»21 47%

Genomsnitt: 3.36


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

56 svarande

Mycket liten»10 17%
Ganska liten»16 28%
Ganska stor»23 41%
Mycket stor»7 12%

Genomsnitt: 2.48

7. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

56 svarande

Mycket liten»11 19%
Ganska liten»30 53%
Ganska stor»11 19%
Mycket stor»4 7%

Genomsnitt: 2.14

8. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

56 svarande

Mycket dåligt»3 5%
Ganska dåligt»6 10%
Ganska bra»37 66%
Mycket bra»10 17%

Genomsnitt: 2.96


Arbetsklimat

9. Hur var möjligheterna att få hjälp samt att ställa frågor?

56 svarande

Mycket dåliga»3 5%
Ganska dåliga»11 19%
Ganska bra»16 28%
Mycket bra»21 37%
Har ej sökt hjälp»5 8%

Genomsnitt: 3.25

10. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

56 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»2 3%
Ganska bra»19 33%
Mycket bra»32 57%
Har ej sökt samarbete»3 5%

Genomsnitt: 3.64

11. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

55 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»13 23%
Hög»30 54%
För hög»12 21%

Genomsnitt: 3.98

12. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

55 svarande

För låg»0 0%
Låg»1 1%
Lagom»10 18%
Hög»34 61%
För hög»10 18%

Genomsnitt: 3.96


Sammanfattande frågor

13. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

56 svarande

Mycket dåligt»6 10%
Dåligt»13 23%
Godkänt»24 42%
Gott»12 21%
Mycket gott»1 1%

Genomsnitt: 2.8

14. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Stora delar av kursmaterialet är ej relevanta för utbildningen.»
- Lecture notes, crashcourse och övningstillfällen.»
- John Bondestam Malmberg, övningsledare»
- Räkneövningarna»
- övningar med demouppgifter»
- Övningstillfällena. »
- Övningstillfällen»
- Övningstillfällena var mycket bra, speciellt John som var en väldigt bra handledare.»
- John är förjävla go som övningsledare, cred till honom! Mohammad är oerhärt tillmötesgående med hjälp och allt sånt, härligt med engagemang!»
- Övningstillfällen»
- John»
- Crash-course. Övnings tillfällena och consultation-time.»
- Demoövningarna, det var där jag lärde mig. »
- Övningsledaren och Muhammads hjälptillfällen har varit väldigt bra!»
- ...»
- Johns stor-demoövningar gav mycket förståelse. »
- Bra övningsledare »
- demoövningar»
- John. Material som framtagits i samarbete med F. Bengtzon»
- John som övningsledare var mycket bra då jag hade honom.»
- antalet demotillfällen»
- Lecture notes, var till stor användning och förklarade på ett klart och tydligt sätt hur man skulle lösa uppgifter samt hade många exempeluppgifter. »
- Antalet räknestugor»
- Övningstillfällena, det var under dessa jag lärde mig som mest.»
- John som övningsledare.»
- Demonstrationsövningarna med John var väldigt bra. Tydligt, grundligt och med vänligt bemötande!»
- Inlämningsuppgift hjälpte mycket för att förstå FEM. »
- John! Väldigt bra övningsledare!»
-
- John som övningsledare. han gjorde ett riktigt bra jobb!»
- Demonstrationsräkningarna»

15. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Litteraturen och föreläsningar.»
- Examinatorn Mohammad Asadzadeh. Absolut minsta kravet är att han tar tjänstledigt och tar en kurs i pedagogik. Men en helt ny examinator vore att föredra.»
- Dra ner tempot på föreläsningarna. Förklara bättre vad vi går igenom, och ex. vad vi försöker komma fram till vid exempel och bevis»
- duggor hade varit bra för att under kursens gång "stämma av" att man är i fas. Jag hade även gärna sett att det hade funnits övningstillfällen då man själv fick räkna men att det finns en handledare närvarande.»
- så att man förstår vad föreläsaren gå igenom på tavalan »
- Lite tydligare inledning på kursen, där man faktiskt får reda på vad vi ska ha alla formler och metoder till, istället för som nu, då det bara var massa nya begrepp som introducerades utan någon förklaring varför. Kurshemsidan kan med fördel förbättras. »
- Fler övningstillfällen, samt inte så många generella lösningar på föreläsningarna. Tydligare genomgångar.»
- Mer övningstillfällen och räknestugor»
- Kurslitteraturen måste förändras. Föreläsarens egna bok var mycket dålig. Den var tung, svårsmält, hade ett fruktansvärt dåligt facit och dåligt organiserad. Förslag på förbättringar är att varje nytt koncept förklaras med ord och exempel, ett index, ett facit med svar på ALLA problem och inte bara tips och ohjälpsam text, tex "trivial" (uppg 3.15) och att boken delas upp i mer lätthanterliga stycken. Vi behöver också fler övningstillfällen där vi kan räkna själva och fråga. Vi behöver mera pass med matlab.Det var ett pass med matlab där ingen datorsal var bokad. Föreläsningarna måste också bli mer pedagogiska, men där har jag inga konkreta tips. »
- Mohammad är jätteduktig på det han gör, men jag tror han ibland förutsätter att vi kan mer än vad vi kan.. Kanske kan man lägga en eller två föreläsningar till repetition eller grundläggande matematik, det blir en liten kaosstart där man direkt från början måste kämpa för att hänga med mellan alla beteckningar och tillvägagångssätt...»
- Kursboken. Den är opedagogisk, saknar helt räkneexempel och det enda bra i den är bevisen.»
- Boken behöver fler räkneexempel på konkreta uppgifter. Behövs även ett index. Behövs även beräknas fler uppgifter på föreläsningarna. »
- Genomgångarna. Mohammad pratade lite tyst och det var svårt att förstå.»
- Mer chans att ha övningar där man kan sitta och räkna och få hjälp.»
- Att de finns övningstillfällen där man faktiskt får sätta sig ner och räkna, inte bara övningar där det gås igenom en massa uppgifter.»
- Ny glöd i kursen behövs. Det känns som att kursen inte utvecklats på många år fastän det är många som har svårt för att klara den. Tror en ny examinator med mer engagemang skulle hjälpa många framtida studenter att ta sig igenom kursen mer smärtfritt.»
- Det är alldeles för mycket teori som ska gås igenom på föreläsningarna. Kursen innehåller för mycket information. Muhammad kan tyvärr inte på ett förståeligt sätt hinna förmedla kursens innehåll. Det krävs mer problemlösning på föreläsningstimmarna. Borde verkligen införas klassrumsövningar under hela läsperioden där det finns möjlighet för eleverna att räkna själv samt ställa frågor. Då uppgifterna är så tidskrävande att endast två hinner lösas på ett demoövningstillfälle krävs fler tillfällen. Muhammad höll mycket bra och tydliga genomgångar under miniövningarna i MVL12, vilket var mycket givande inför tentan. Detta ger dock endast möjlighet för ett fåtal elever att få mer hjälp, vilket jag har uppfattat det som att alla egentligen behöver. Krävs ett riktigt klassrum & avsatta tider för att få det att fungera bra. Inlämningsuppgiften i matlab var bra för att öka förståelsen kring FEM och bör bevaras, men inte hålla så hög svårighetsgrad.»
- Jag har haft stora problem att hänga med under kursen och har haft svårt att förstå vad kursen egentligen handlar om, följande tror jag hade hjälpt mig att hänga med bättre: Ge sammanfattning och sammanhang i början av kursen, tala långsammare, sätt in i sammanhang och säg till när ett nytt begräpp tas upp, säg till i slutet av varje föreläsning vilka sidor man kan läsa det vi går igenom nästa föreläsning, var tydlig med att dessa sidor måste läsas igenom innan föreläsningen för att man ska kunna hänga med på föreläsningen.»
- mindre teori och mer exempel under föreläsningarna»
- Räkneövningar borde tillkomma. Inte bara demoövningar. »
- Finns det kompletterande FEM-böcker som är lättare att förstå? »
- Jag fick inte ut mycket av föreläsningarna, jag skulle gärna se att upplägget mer var, Gå igenom en liten teoretisk del, ta ett enkelt exempel eller två så man hänger med, gå igenom en del till och ta exempel. Långa härledningar tyckte jag det blev lite för mycket av. Känslan jag är ute efter är (för mig på en föreläsning): "Hmm jag lyssnar på teorigenomgången, hmm... japp jag hänger med.. Ok nu kommer ett exempel... Aha nu fattar jag hur jag ska använda teorin jag lär mig till att lösa en uppgift!" Det känns mycket mer motiverande och man känner att man lär sig mycket»
- hade varit bra om det fanns tillfällen där man kunde sitta och räkna och få hjälp, övningstillfällen, som det var nu så fick man vänta tills föreläningarna om man fastnade på något när man satt och räknade. Inlämningsuppgiften som vi hade är väldigt otydlig i beskrivningen vad som ska vara med och inte, vilket gjorde att vi var många som fick stora returer pga att vi inte förstod omfånget av det som skulle stå med i rapporten. Det hade varit lämpligt om det stod i beskrivningen att vi till exempel skulle ha med fullständiga analytiska lösningar på båda problemen och att alla moment i en FEM-lösning måste härledas och beskrivas i teorin.»
- Något tillfälle för räknestund med övningsledarna. Det var endast föreläsningar i år.»
- Mohammad sa själv i början av kursen att en kräver mer förkunskap än vi har och att det inte finns tid att ha någon föreläsning om det så de första veckorna går mycket tid åt att försöka förstå det "grundläggande". Jag tycker också att det är opedagogiskt att använda så många olika beteckningar för samma sak, som rummen V V0 V01 H1 etc. tanken är att ge oss möjligheten att förstå tyngre texter men det är i så fall lättare att slå upp det istället för att lägga veckor på att försöka förstå det. Gör att hela FEM-delen blir mycket svårbegripligt på föreläsningarna!»
- Mohammad skriver för fort och talar för lågt/mumlar för mycket. Den gröna boken har för mycket teori och för lite "praktik", man drunknar lite i teorin och förstår inte hur den ska appliceras. Må se "snyggt och korrekt ut" men då det ska vara en introduktionsbok känns det som att fokus läggs helt fel, känns snarare som att den riktar sig till personer som redan kan metoderna som beskrivs. »
- Mohammed får skriva långsammare studenter hinner inte tänka samtidigt som att skriva. Finns tid att ta det lugnare»
- Den här kursen måste gå att lägga upp på ett bättre sätt. Varken jag eller någon av mina kurskamrater förstod något alls de första fem läsveckorna, kunde inte lösa några tal. »
- Tempot på föreläsningarna skulle, om möjligt, kunna vara lite lägre.»
- 1. Låt John göra mer i kursen. 2. Reducera mängden olika sätt att uttrycka samma sak»
- Tydligare föreläsningar med mer konkreta exempel, inte ENDAST härledningar.»
- Några bonuspoäng för inlämningsuppgiften kanske?»
- Alla bevis som vi förväntas lära oss är rätt meningslösa. De är på tok för många för att det ska vara vettigt att försöka gå igenom dem vilket betyder att mycket poäng på tentan är bortkastade. De få som faktiskt pluggar bevis är de som är duktiga på att lära sig en lång rad text utantill och sedan bara skriva av den igen. Typsik bulimikunskap, man lär sig det för att sedan spy upp det på en tenta och sedan är det borta igen. Det vore bättre att lägga de poängen på att testa andra delar av kursen.»
- Målen måste vara tydligare när det gäller inlämmningen! inkonsekvent rättning»
- Gör ännu mer "reklam" för office-hours och försök göra uppgifter som man kan lösa i början av kursen för som det ser ut nu kan man inte räkna något under de första fem veckorna för at man vet för lite. »
- Matlab projektet var bra i sig men informationen om vad man skulle göra, hur man skulle göra och framförallt vad som skulle vara med i rapporten kunde vara mycket tydligare!»

16. Övriga kommentarer

- Fruktansvärt att jobba med en bok som saknar bra exempel, lösningsförslag och har korta svar (om det ens finns).»
- Kursen är under all kritik. John Bondestam Malmberg är ENDA anledningen till att denna kurs kanske går att klara.»
- Det är väldigt mycket man skall hinna med med både rekommenderade uppgifter, repetitionsuppgifter, labbförberedande uppgifter, labbrapporter, termodynamikprojektet samt en kurs till. Eller snarare, det är mycket man inte hinner med....»
- Kursen kändes bättre de sista tre veckorna då man mer förstod vad man skulle göra och varför man gjorde vissa beräkningar. »
- Mohammad var ibland lite väl snabbt i genomgångarna.»
- Jag tror att kursen skulle gynnas mycket av att Mohammad gick en kurs i pedagogik inriktad mot struktur då det är mycket svårt att se något liknande en röd tråd i hans föreläsningar. Samt ett headset då det kan vara svårt att höra honom ibland över ljudet av luftkonditionering och övriga elevers skrivande.»
- Engagerad föreläsare! Saknas dock en del pedagogik»
- Föreläsaren är en väldigt trevlig man, som är OTROLIGT bra på att förklara. Problemet med kursen är att den är alldeles för stor på alldeles för kort tid. Så all den potential som föreläsaren har nyttjas inte, då han måste beta igenom kursen i ett sådant högt tempo. Jag hade uppskattat räkneövningar där det finns chans att räkna själv med lärare på plats så att man kan få hjälp vid behov. I tentaveckan ordnades sådana tillfällen, vilket var väldigt bra, men det var på tok för sent i perioden för att kunna göra någon större skillnad till tentan tyvärr.»
- Att man går igenom de olika räknedelarna (FEM, Fourier, Laplace mm). Så att man får en grund och kan räkna. »
- Jag tror tyvärr att många tycker illa om kursen för att den är svår att sätta sig in i och att de tar ut sin ilska genom att klaga på Muhammad. Jag tycker han har varit jätte hjälpsam, kanske lite otydlig ibland.»
- Tycker i allmänt att föreläsningarna var lite dåliga, det kändes alltför högt tempo. Dessutom var kursmaterialet (boken) inte särkilt pedagogisk»
- Varken kursnoken eller föreläsningarna var pedagogiska. Slutade gå på föreläsningarna för jag lärde mig inget. Doktoranderna som höll i demoövningar var duktiga. Dåligt när det inte finns några riktlinjer för vad som ska finnas med i rapporten för projektet och när returen kommer tillbaka så står det massa klagomål på sakerssakers inte finns med. »
- Mohammad är mycket snäll och inte alls överlägsen mot eleverna som andra föreläsare kan kännas, han är mån om att eleverna ska förstå och förklarar tills man fattar. »
- Den gröna boken som vi skulle köpa var inte till någon direkt hjälp. Jag fick söka hjälp på annat håll istället. Jag gick knappt på några föreläsningar som Mohammad höll i då jag inte förstod vad han sa samt att han la väldigt stor fokus på delar som inte ens skulle komma på tentan. Däremot är han väldigt hjälpsam samt bra på att förklara för en personligen så jag kom ofta till salen i rasterna/till hans kontor då jag förstår och hör vad han säger när jag står bredvid honom. I det stora hela en bra kurs men hade kunnat bli mycket bättre och intressantare. »
- Mohammad är egentligen en bra lärare men tempot var alldeles för högt i förhållande till de förkunskaper vi hade. det är inte heller så pedagogiskt att bara skriva rakt upp och ner på tavlan, bara för att hinna få med allting som ska med, när ingen har en chans att reflektera eller förstå. »
- Mycket tid läggs på att bevisa saker innan eleverna har någon förståelse för det som ska bevisas, den tiden blir helt bortkastad.»
- Jag som har läst kursen en gång innan upplevde att med den nya ordningen på kursupplägget så förstod man FEM mycket bättre, men hade lite svårare att hinna smälta Fourier-biten istället. Vet inte vilket som var bäst.»
- Kursen har blivit bättre och bättre under de åren jag läst den. Arbetsbördan har blivit mer och mer rimlig nu när vissa stressande obligatoriska uppgifter är borta och ett par saker tagits bort ur kursen. Tyvärr tycker jag fortfarande att kursen känns för teoretisk och abstrakt för att kunna koppas tydligt till övriga utbildningen. Det vore också trevligt om mer tid och fokus lades på de delar som vi faktiskt kommer ha lite nytta av i framtiden.»


Kursutvärderingssystem från