ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


Strömningsmekanik 2012-2013, MTF052

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2012-11-01 - 2012-11-15
Antal svar: 65
Procent av deltagarna som svarat: 41%
Kontaktperson: Alf-Erik Almstedt»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Maskinteknik 300 hp
Utbildningsprogram studenten tillhör: Maskinteknik 300 hp


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

65 svarande

Högst 10 timmar»3 4%
Cirka 15 timmar»6 9%
Cirka 20 timmar»9 13%
Cirka 25 timmar»23 35%
Cirka 30 timmar»13 20%
Minst 35 timmar»11 16%

Genomsnitt: 4.07

- Varierande dock. I början mindre och sista veckan mer» (Cirka 20 timmar)

2. Ungefär hur stor del av föreläsningarna har du deltagit i?

65 svarande

0%»3 4%
25%»2 3%
50%»4 6%
75%»19 29%
100%»37 56%

Genomsnitt: 4.3

- Var på första och andra föreläsningen.» (0%)
- Jag deltog inte på något under sista läsveckan då jag fick ägna den till att räkna ikapp, då kursen involverade alldeles för mycket.» (100%)

3. Ungefär hur stor del av övningarna har du deltagit i?

65 svarande

0%»6 9%
25%»6 9%
50%»6 9%
75%»18 27%
100%»29 44%

Genomsnitt: 3.89

- Då flera av övningsledrna var dåligt förberedda, i alla fall i början, tyckte inte jag att det gav mig något att gå på dem.» (25%)
- Gick på 2/3 räkneövningar per vecka eftersom jag hade föreläsningi en annan kurs på ett tillfälle.» (75%)


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

4. Hur begripliga är kursens mål?

63 svarande

Jag har inte sett/läst målen»4 6%
Målen är svåra att förstå»1 1%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»19 30%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»39 61%

Genomsnitt: 3.47

- Kommer ej ihåg målen» (?)

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

63 svarande

Nej, inte alls»0 0%
I viss utsträckning»11 17%
Ja, i hög grad»48 76%
Vet ej/har inte examinerats än»4 6%

Genomsnitt: 2.88

- Svårt att veta om tentan testade hurvida jag är "väl skickad att utföra industriellt utvecklingsarbete inom strömningsområdet" eftersom jag inte vet själv om jag är det. I övrigt var tentan bra.» (I viss utsträckning)
- Trots att jag inte läst kursmålen tyckte jag tentan var bra. Ingen lam typtenta och lagom svårighetsgrad» (Ja, i hög grad)


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har föreläsningarna varit för din inlärning?

65 svarande

Mycket liten»5 7%
Ganska liten»22 33%
Ganska stor»26 40%
Mycket stor»12 18%

Genomsnitt: 2.69

- Endast teori och härledningar» (Mycket liten)
- Bättre och tydligare anteckningar hade varit bra samt fler exempel på föreläsningarna så att man kan koppla teorin till något verkligt.» (Ganska liten)
- Bättre anteckningar på tavlan» (Ganska liten)
- Väldigt teoretiskt, var som på en helt annan nivå än själva kursen ibland» (Ganska liten)
- Föreläsningsanteckningarna var hyfsade, men halvsvåra att följa.» (Ganska liten)
- Det hade varit bättre om materialet var kopplat till verkligheten och inte bara härledningar av talan. Allmännt behöver materialet på föreläsningarna göras om då det märks att det använts i flera år.» (Ganska liten)
- Upplägget på föreläsningarna gör det svårt att få meningsfulla föreläsniongsanteckningar. Bättre vore att skriva mer på tavlan och hänvisa till bilderna i föreläsningskompendiet.» (Ganska liten)
- Svårt med overhead. » (Ganska stor)

7. Vad tyckte du om föreläsningarna?

65 svarande

1 Inte bra»6 9%
6 9%
3 OK»16 24%
28 43%
5 Mycket bra»9 13%

Genomsnitt: 3.43

- Ostrukturerade och kändes inte givande.» (1 Inte bra)
- Handskrivna overhead slides är inte okej 2000-talet» (1 Inte bra)
- Svårt att sätta in det som sägs på föreläsningen i ett sammanhang » (1 Inte bra)
- Jag fick uppfattningen av att examinatorn tröttnat på att föreläsa.» (2)
- Det lät självklart när Alf rabblade men när man tänkte på vad han sa var det väldigt svårt att förstå. » (3 OK)
- Lite sövande med alla overhead» (3 OK)
- Det går ganska fort fram när allting dras på OH, så det är svårt att hänga med. Gärna mer tavelskrift istället.» (3 OK)
- bra kunnande och pedagogisk lärare, jag tycker dock att det var för mycket overhead och för lite skrivet på tavlan. vore bra med fler kortare räkne ex även på föreläsningarna. » (3 OK)
- Bra med OH-bilder men omstrukturerat då han använde tavlan» (3 OK)
- De var rätt svåra bara och jobbit att härleda långa tal. Paradoxalt nog blev det blev även svårare att hänga med då man hade föreläsningsanteckningar utskrivna. Det blev ett högre tempo än när föreläsaren skriver ner härledningarna för hand. » (4)
- Bra med utskrivna overhead-bilder» (4)
- Det går snabbt och är svårt, men grymt intressant och Alf-Erik är bäst! Väldigt bra att han varje gång kör en snabbrepetition av det senaste, så att man kommer in i det.» (5 Mycket bra)

8. Vad tyckte du om övningarna?

61 svarande

Totalt:

1 Inte Bra»1 1%
4 6%
3 OK»9 14%
19 31%
5 Mycket bra»28 45%

Genomsnitt: 4.13

Fördelat på olika grupper:

Bastian Nebenführ: (43 st)
1 Inte Bra1 2%
22 4%
3 OK5 11%
410 23%
5 Mycket bra25 58%

Genomsnitt: 4.3

- Bastian var duktig och pedagogisk, lade kraft och tid på rätt saker. Bra med teorigenomgångar som sammanfattar föreläsningen och ger ett intro på övningen. Tyvärr var de andra övnings» (?)
- Bastian va den bästa övningslddaren. Fick jag inte plats där räknade jag på egen hand. » (3 OK)
- Bastian var grundlig när han förklarade och det gjorde det lättare. Tyvärr hamnade jag efter tidigt och då var det svårt att ta till sig informationen om det som vi gjorde just då. » (4)
- Bastian 5 Ragnar 4 Guillaume 3» (4)
- Jag hade flera olika övningsledare» (4)
- Om jag klarar kursen är det helt och fullt tack vare honom. » (5 Mycket bra)
- Bastian är grymt bra! Ställer alltid upp och svarar på frågor!» (5 Mycket bra)
- Var aldrig på någon föreläsning, men frågade Bastian om hjälp då och då. Han var mycket bra.» (5 Mycket bra)
- Bastian var jättebra. Lärde ut utifrån en teknologs perspektiv och förstod vad vi hade svårt med.» (5 Mycket bra)
- Tyvärr lite för mycket personer som gick på hans övning. Inte alltid lätt att få plats.» (5 Mycket bra)
- Mycket bra övningsledare.» (5 Mycket bra)
- Bra övningar men det vore även bra med fler räknestugor. Fanns inte mycket tid att hinna räkna själv.» (5 Mycket bra)
- Bastian var överlägset bäst» (5 Mycket bra)

Guillaume Jordain: (3 st)
1 Inte Bra0 0%
21 33%
3 OK1 33%
41 33%
5 Mycket bra0 0%

Genomsnitt: 3

- Gick lite snabbt ibland, så svårt att hänga med» (3 OK)

Haukur Hafsteinsson: (4 st)
1 Inte Bra0 0%
20 0%
3 OK1 25%
42 50%
5 Mycket bra1 25%

Genomsnitt: 4

Ragnar Larusson: (11 st)
1 Inte Bra0 0%
21 9%
3 OK2 18%
46 54%
5 Mycket bra2 18%

Genomsnitt: 3.81

- Ragnar var den som förklarade bäst» (3 OK)
- Övningsledaren kan förbereda sig bättre så att han inte gör fel lika ofta och kan svara på alla frågor.» (3 OK)
- Lite svårt med språkbarriären» (4)

9. Vad tyckte du om systemet med inlämning av teoriuppgifter?

Kommentera gärna om du tyckte urvalet av frågor var bra.

65 svarande

1 Inte bra»0 0%
2 3%
3 OK»13 20%
18 27%
5 Mycket bra»32 49%

Genomsnitt: 4.23

- Till viss del bra, tog dock väldigt mycket tid vilket resulterade i att det fanns mindre tid att räkna hemuppgifter» (2)
- Helt okej men lite svagt med 4 poäng för så många uppgifter. Samt lite för många teoriuppgifter allt som allt.» (3 OK)
- Bra tänkt men det funkade inte så bra med att göra dom i grupp» (3 OK)
- Bra med inlämningar. Dock tycker jag det var för många teorifrågor (totalt). Det vill säga, det kändes nästan omöjligt att lära sig alla till tentan.» (4)
- Vissa frågor kunde inte ens övningsledarna hjälpa oss med» (5 Mycket bra)
- Mycket bra. Kan vara tydligare med hur viktigt det är att lär sig dem så kanske man hade börjat plugga dem lite tidigare. » (5 Mycket bra)
- Första kursen jag kunde teorin bakom det hela, troligtvis mycket pga inlämningarna» (5 Mycket bra)
- Effektivt sätt att följa med i kursen.» (5 Mycket bra)
- Bra förberedelse för tentan. » (5 Mycket bra)
- Bra med extra motivation att göra frågorna. Frågorna kändes relevanta. Jag tycker att man lika gärna kan ha med alla de viktigaste frågorna, det är ju några "femmor" som inte lämnas in.» (5 Mycket bra)
- Bra motivation för att lära sig mycket teori» (5 Mycket bra)
- Lagom nivå på frågorna och lagom antal extrapoäng.» (5 Mycket bra)

10. Vad tyckte du om lab. omströmmade kroppar?

65 svarande

1 Inte bra»2 3%
4 6%
3 OK»16 24%
27 41%
5 Mycket bra»16 24%

Genomsnitt: 3.78

- Utrustningen var i dåligt skick och det gick inte att få vettiga resultat» (1 Inte bra)
- För många försök. » (2)
- Dålig utrustning» (2)
- Värdelös utrustning» (3 OK)
- Tanken är ganska bra, men utrustningen är bedrövlig. Se till att ha en struktur när grupperna byter vindtunnel, att alla byter åt "samma håll", så att inte en grupp får vänta i slutet. Hörselproppar?!» (3 OK)
- Ganska bra labb men utrustningen sänker betyget, nästan omöjligt att få korrekta resultat.» (3 OK)
- Språkbarriären..» (3 OK)
- Ta bort ett moment så man hinner tänka! Annars relevant.» (4)
- Vet inte om den gav så mycket men det var intressant. » (4)
- Riggen som mätte kraften på olika former och geometrien bör ses över! Fungerade knappt alls » (4)
- Gav bra praktisk förståelse.» (4)

11. Vad tyckte du om konstruktionsuppgift 1?

(K1 är matlab-uppgiften)

65 svarande

1 Inte bra»3 4%
2 3%
3 OK»36 55%
19 29%
5 Mycket bra»5 7%

Genomsnitt: 3.32

- Tog alldeles för mycket tid. » (1 Inte bra)
- Svårt att sätta i perspektiv till resterande kursen.» (2)
- Borde finnas ett lärarlett tillfälle till, då 4 timmar är alldles för kort. Tror de flesta upplevde det så» (3 OK)
- Det är dåligt att den delen av konstruktionsuppgiften som handlade om en labb som ströks från föregående år fanns med. Vi fick värden som vi satte in i ett färdigt program vilket vi inte lärde oss något på.» (3 OK)
- Lite spridda svar på vad som egentligen skulle göras och hur vissa saker skulle tolkas.» (3 OK)
- Det jobbiga var matlaben» (3 OK)
- Mycket märkligt att ha en såpass svår konstruktionsuppgift att inte ens handledarna förstår delar av den. Kändes inte som att uppgiften togs på så stort allvar av uppgiftsansvariga som den gav sken av.» (3 OK)
- Svår. Tiden räcker inte till.» (4)

12. Vad tyckte du om konstruktionsuppgift 2?

(K2 är Fluent-uppgiften)

64 svarande

1 Inte bra»5 7%
4 6%
3 OK»36 56%
15 23%
5 Mycket bra»4 6%

Genomsnitt: 3.14

- Svårt att sätta i perspektiv till resterande kursen.» (?)
- Tog väldigt lång tid. » (1 Inte bra)
- Lärde mig väldigt lite av denna konstr. uppg.» (2)
- Kändes inte så meningsfullt att hålla på i ett CFD-program när det enda man gjorde var att följa instruktioner till punkt och pricka utan att egentligen veta vad man gjorde.» (2)
- ANSYS kass. Bara klickade. Det andra var ganska bra. » (3 OK)
- Kul att testa på en CFD-programvara! Kändes dock väldigt ytligt och man lärde sig inte jättemycket.» (3 OK)
- Tidskrävande och likaså här vore ett tillfälle då man kan fråga en lärare att rekommendera» (3 OK)
- Kändes inte som man förstod riktigt vad man gjorde utan man följde bara instruktionerna.» (3 OK)
- Blev lite otydligt då vi inte hade gjort labben som nämndes i uppgiften.» (3 OK)
- Lite rörig men ok» (3 OK)
- Bra att se hur programmet fungerade» (4)
- Bra upplägg med muntlig redovisning. Innebar att man var tvungen att faktiskt förstå. Bastian hade grundliga och bra redovisningstillfälle. » (5 Mycket bra)

13. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

65 svarande

Mycket liten»0 0%
Ganska liten»4 6%
Ganska stor»26 40%
Mycket stor»35 53%

Genomsnitt: 3.47

- Men väldigt rörigt rmed litteraturen runt kap 7» (Mycket stor)
- Boken va bra. Bra med OH-bildern så man lätt kunde hänga med och kolla upp senare.» (Mycket stor)

14. Vad tyckte du om boken av White, Fluid Mechanics?

65 svarande

1 Inte bra»0 0%
5 7%
3 OK»21 32%
26 40%
5 Mycket bra»13 20%

Genomsnitt: 3.72

- Liten krock mellan Affe och White ibland» (3 OK)
- Extremt mycket info,svårt att få en överblick» (3 OK)
- För amerikansk: tjock, dyr och mycket material som inte ingick i kursen.» (3 OK)
- Det mesta hittade enkelt där.» (4)
- Mycket bra bok» (5 Mycket bra)
- Bra!» (5 Mycket bra)

15. Vad tyckte du om extramaterialet från institutionen?

65 svarande

1 Inte bra»2 3%
6 9%
3 OK»18 27%
28 43%
5 Mycket bra»11 16%

Genomsnitt: 3.61

- Svårt att veta när det skulle användas relativt White. Annars lättläst i sig.» (1 Inte bra)
- Rörigt» (1 Inte bra)
- föreläsningsanteckningarna kändes meningslösa» (2)
- Rörigt» (2)
- Jag tycker inte att materialet till föreläsningarna fungerade. De var dessutom ouppdaterade vad gäller hänvisningar till den upplagan som vi har av boken.» (2)
- Hade hellre sett att man skrev allt på tavlan. Det hade gjort att man inte hann med lika mycket men däremot hade man kanske förstått bättre. Anser att den här kursen är för stor och att man skulle få den lagom stor om man skrev på tavlan. Då hinner man inte med lika mycket. » (3 OK)
- Använde inte mycket. » (3 OK)
- Kan man skulle skriva ut föreläsningar renskriver och mer strukturerat med tydliga sidnummer på » (3 OK)
- OH-Bilderna väldigt oklara» (3 OK)
- Personligen hade jag kunnat ha materialet på halva mängden papper (exempelvis två slides per sida). Dels för att minska mängden papper att släpa på, men även för att få en bättre överblick.» (4)
- Det behöver kanske Piffas upp lite. Pdf hade varit bra. Det blev mycket papper. » (4)
- Föreläsningsanteckningarna är bra. Kollade aldrig igenom häftet med gränsskiktsekvationer.» (4)
- Bra föreläsningsanteckningar!» (5 Mycket bra)
- Mycket bra att ha.» (5 Mycket bra)

16. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, mm?

65 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»1 1%
Ganska bra»25 38%
Mycket bra»39 60%

Genomsnitt: 3.58

- Bra, men segt att få svar på inlämningsuppgifterna och man visste inte innan tentan hur många bonuspoäng man hade » (Ganska dåligt)
- Gillar Ping pong nu när det finns som app. Mycket mer lättillgängligt än studieportalen. » (Ganska bra)
- Det är fantastiskt att lösningar till både uppgifter från räkneövningar och hemtal läggs ut på kurshemsidan men de borde läggas upp tidigare. Och att man inte kunde få tag på instruktioner till konstruktionsövning 2 i förväg var illa.» (Ganska bra)
- Föreläsningarna och material kom upp i god tid och allt man behövde fanns där. » (Mycket bra)


Arbetsklimat

17. Hur var möjligheterna att få hjälp och ställa frågor?

65 svarande

Mycket dåliga»0 0%
Ganska dåliga»6 9%
Ganska bra»23 35%
Mycket bra»26 40%
Har ej sökt hjälp»10 15%

Genomsnitt: 3.61

- Vore bra med räknestugor från lv1» (Ganska dåliga)
- Har varit lättare att gå upp och diskutera med övningsledarna i de andra mekanikkurserna.» (Ganska bra)
- Lås gärna upp dörren till institutionen, det blir lättare att fråga då.» (Ganska bra)
- Alf-Erik verkar väldigt mån om att man ska förstå. Han är bäst.» (Mycket bra)
- Den lilla delge hjälp jag sökte fungerade mycket bra men för lite för att yttra mig helt.» (Har ej sökt hjälp)

18. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

65 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»1 1%
Ganska bra»14 21%
Mycket bra»48 73%
Har ej sökt samarbete»2 3%

Genomsnitt: 3.78

- Behövde inte söka hjälp hos lärare mm då det alltid fanns kurskamrater man kunde fråga.» (Mycket bra)

19. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

65 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»8 12%
Hög»40 61%
För hög»17 26%

Genomsnitt: 4.13

- Många moment och lite tid till varje moment. Stressigt med överljudsdelen på slutet. Svårt att lära sig teoriuppgifterna ordenligt då de var väldigt många av dem» (Hög)
- Jag förstår inte hur man kan lägga alla labbar och inlämningsuppgifter i slutet av kursen. Jag tyckte att tempot var högt redan från början och i slutet blev det för mycket.» (Hög)
- Krävde mycket jobb. Som sig bör.» (Hög)
- Kursen är för stor. Jag tycker det är synd för kursen är intressant och jag skulle vilja förstå mer men den är så stor så jag har fått stressa igenom hela och har därför ingen djupare förståelse. » (För hög)
- Tycker det var för mycket med mycket räkneuppgifter, teoriinlämningar, två konstruktionsövningar och en lab.» (För hög)
- Om man jämför med andra kurser som ger lika många poäng så krävde denna på tok för mycket tid. » (För hög)
- Teorideler var helt extremt överdriven» (För hög)

20. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

65 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»10 15%
Hög»35 53%
För hög»20 30%

Genomsnitt: 4.15

- Läste change management bredvid» (Lagom)
- Har aldrig suttit så här mycket i skolan och samtidigt förstått så lite. Utan tvekan tyngsta perioden hittills. Alldeles för tung. » (För hög)
- Var i skolan från 8-20 nästan varje vardag och säkert 8h under helgdagar, i synnerhet under de senare veckorna. Trots detta var det svårt att hinna med räkneuppgifter på grund av alla labbar, teoriuppgifter, och konstruktionsuppgifter.» (För hög)
- Med alla inlämningar och labbar samtidigt som mekatroniken blev det för mycket, speciellt lv 5-6 » (För hög)
- för hög de sista veckorna» (För hög)
- Vi läste mekatronik samtidigt vilket också är en tung räknekurs och el är ju ett helt nytt ämne för oss maskinare villket gjorde att kombinationen strömningslära och mekatronik var en svår kombination.» (För hög)
- Labbar, teoriuppgifter, hemtal samt konstruktionsuppgifter och tenta. Den tiden finns inte.» (För hög)
- Lade min själ på denna kursen vilket resulterade i att mekatroniken blev lidande.» (För hög)


Sammanfattande frågor

21. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

65 svarande

Mycket dåligt»1 1%
Dåligt»5 7%
Godkänt»20 30%
Gott»22 33%
Mycket gott»17 26%

Genomsnitt: 3.75

- Eftersom föreläsaren inte verkar tycka att det är roligt att föreläsa blev hela kursen oinspirerande och svår att koppla till verkligheten.» (Dåligt)
- Intressant och bra men lite för mycket. » (Godkänt)
- Bra föreläsningar och bra övningar men där vissa övningsledare bör tänka på att sänka tempot och inte göra klart uppgifterna så snabbt som möjligt» (Godkänt)
- Kursen har potential till att bli den mest intressanta kursen.» (Gott)
- Man lärde sig mycket. Dock aningen stressigt att ta sig igenom vissa delar. Blev tvungen att rationalisera bort strömningsfunktionsdelen bl.a. för att lära mig resten ordentligt.» (Mycket gott)
- Svår men oerhört intressant kurs! Alf-Erik är bäst.» (Mycket gott)
- En mycket rolig och bra kurs!» (Mycket gott)
- Märks att det är en "gammal" traditionell kurs. Dom brukar alltid vara bäst upplagda.» (Mycket gott)

22. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Strömningslabben och teoriinlämningarna»
- Det mesta. Lektioner, lab1, övningar, räkneuppgifterna, övningshäftet, facit»
- Teoriuppgifterna var bra gjorde att man höll sig mer ifas.»
- »
- Konstruktionsuppgifterna, teorifrågorna och labben.»
- Teorifrågorna»
- Att tentan ligger sist i veckan och att Alf-Erik är bäst.»
- Overhead-bilderna»
- Övningar och labben»
- Teoriuppgifterna.»
- inlämning av teoriuppgifter»
- Teoriinlämningar»
- Bastian.»
- Föreläsningarna. Bra med många gamla tentor att öva på.»
- Laborationer och inlämningsuppgifter»

23. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Kanske någon dugga mitt i perioden? Med möjlighet till ett eller två bonuspoäng. »
- Föreläsningsupplägget»
- KÖ och deras upplägg. Tydligare vad som ska svaras på. »
- »
- Föreläsningarna. Det är riktigt svårt att koppla teorin till räkningen genom föreläsningarna. Känns inte som är föreläsningen hänger ihop med övningen. Gå igenom saker och ting på tavlan avsnitt för avsnitt, så att man tar med sig det viktiga från avsnitten, både teori- och räkningsmässigt.»
- Ta bort de teorifrågor som inte är prio fem och vi inte lämnar in onödig belastning som ändå inte används. »
- En del av övningsledarna hade nog behövt repetera uppgifterna innan de gav sig på och lärde ut dem, och kanske jobba lite på sin pedagogiska förmåga.»
- Räknestugor eller ngn tillgänglig för frågor vid lunch minst en gång i veckan.»
- Om övningsledarna inte kan svenska bra så snacka engelska»
- Tentan»
- Kursen är för omfattande och tar upp för mycket tid. Hade vi bara läst Strömningsmekaniken och ingen kurs parallellt med den så hade det fungerat, men när man läser två kurser blir det för mycket.»
- Mer avsedd lärarledd tid för konstruktionsuppgiften där man kan ställa frågor »
- Föreläsningarna och materialet till föreläsningarna borde göras om från början. Det är väldit oinspirerande när man ser oh-bilder som man vet har varit med i många år och därför inte är uppdaterade.»
- Minska konstruktionsuppgifterna, inför räknestugor»
- Ta ner antalet teoriuppg.»
- konstruktionsuppgifterna borde göras intressantare. Kanske praktikfall?»
- Vissa av övningsledarna va inte jättebra. Bättre att köra övningarna på engelska än knackig svenska.»
- Arbetsbelastningen. Inlämningsuppgifterna kom för tätt inpå tentan.»
- Upplägget på föreläsningarna. Samt mer räknestugor.»

24. Övriga kommentarer

- »
- Tycker kanske att kursen ska delas upp i två eller ges fler poäng. Mycket intressant men för mycket. Av teorifrågorna så skulle man kunna ta bort de som vi inte har haft som inlämning. Det skulle kännas mer okej att bara lära sig dess och kanske alla prioriteing 5. Då skulle man känna sig lite lugnare och mindre stressad. 150 teorifrågor är bara löjligt. 50-80 mer humant. Då kan det iaf kännas som att man har en chans att lära sig och förstå dem. »
- Extremt mycket material och text»
- Går Maskiningenjör, ej Maskinteknik.»
- Jag hade även en ledare i omströmmade kroppar-labben som var mycket bra. jag kommer tyvärr inte ihåg hans namn.»
-


Kursutvärderingssystem från