ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


AT2 Modellering, visualisering och kommunikation ht12, ARK211

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2012-11-16 - 2012-12-02
Antal svar: 13
Procent av deltagarna som svarat: 43%
Kontaktperson: Lena Axelsson»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Arkitektur och teknik 300 hp
Utbildningsprogram studenten tillhör: Arkitektur och teknik 300 hp


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

1. Lärandemål 1

Även om lärandemålen inte är knutna till enbart "ett" verktyg så ställs frågorna som om de vore det. Anledningen är att på ett enkelt sätt fånga upp er syn på kursens olika delar.
Efter avslutad kurs ska studenten kunna: använda digitala verktyg för avancerad 3D-modellering och visualisering. Exempel på datorprogram: Rhino

Hur har detta lärandemål uppfyllts?

13 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»1 7%
Ganska bra»6 46%
Mycket bra»6 46%
Vet ej»0 0%

Genomsnitt: 3.38

- Allt gick väldigt snabbt och var väldigt grundläggande, och jag kan inte säga att jag lärde mig programmet på riktigt förrän jag fick sitta på Youtube och söka i tutorials efteråt. Men visst var det skönt att i alla fall ha sett det, och kunna ställa frågor vid genomgångarna. En ganska stor brist var att vi inte fick göra något som hade med arkitektur att göra -- vi modellerade en vattenkanna och en joystick. Visst visar det grunderna, men jag hade velat ha något jag verkligen hade kunnat använda.» (Ganska bra)
- Delen med programmet i kursen är kort, så det blir inte en jättedjup nivå man behärskar enbart med lektionstiden.» (Ganska bra)

2. Lärandemål 2

Efter avslutad kurs ska studenten kunna: använda digitala och fysiska verktyg för analytiskt skissande och byggande av konceptmodeller. Exempel på verktyg: Grasshopper och laserskärare.

Hur har detta lärandemål uppfyllts?

13 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»3 23%
Ganska bra»7 53%
Mycket bra»3 23%
Vet ej»0 0%

Genomsnitt: 3

- Vi fick ett färdigskrivet template att jobba i och jag flyttade runt delarna utan att veta vad jag höll på med. En genomgång av laserskäraren var jättebra, men Grasshopper har gått mig helt förbi.» (Ganska dåligt)
- Delen med programmet i kursen är kort, så det blir inte en jättedjup nivå man behärskar enbart med lektionstiden.» (Ganska bra)
- Tuffare verktyg att hantera, behöver kanske någon extra timme för att få bättre grepp om.» (Ganska bra)

3. Lärandemål 3

Kursens tredje lärandemål är att använda datorprogram för BIM-modellering (Building Information Model) samt kunna redogöra för användandet av BIM i en projekteringsprocess. Exempel på datorprogram: Revit.

Hur har detta lärandemål uppfyllts?

13 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»2 15%
Ganska bra»7 53%
Mycket bra»4 30%
Vet ej»0 0%

Genomsnitt: 3.15

- Delen med programmet i kursen är kort, så det blir inte en jättedjup nivå man behärskar enbart med lektionstiden.» (Ganska bra)
- Hade gärna haft mer tid med programmet men det kanske vi får under våren.» (Ganska bra)
- Revit verkar vara ett väldigt användbart program! Synd bara att vi måste vänta en hel termin för att få använda det.» (Mycket bra)

4. Lärandemål 4

Kursens fjärde lärandemål är att visa färdigheter i grafisk kommunikation av ett arkitekturprojekt: ritning, bild, text och layout.
Exempel på datorprogram: Ilustrator och InDesign.

Hur har detta lärandemål uppfyllts?

13 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»1 7%
Ganska bra»3 23%
Mycket bra»9 69%
Vet ej»0 0%

Genomsnitt: 3.61

- Även om miniinlämningarna inte fungerade "som tänkt" (dvs att skapa mallar som vi faktiskt kunde använda i Byggnad och struktur-projektet), upplevde jag själva skapandet av en grafisk profil och en presentationsmall som nyttig.» (Mycket bra)
- Marie Kalmnäs är grymt duktig!» (Mycket bra)
- Marie är otroligt duktig och lyckas göra samtliga föreläsningar bra. » (Mycket bra)

5. Lärandemål 5

Kursens femte lärandemål är att visa grundläggande färdigheter i programmering: Exempel på programmeringsspråk: Matlab, C++.

Hur har detta lärandemål uppfyllts?

13 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»6 46%
Mycket bra»7 53%
Vet ej»0 0%

Genomsnitt: 3.53

- Programmeringen har varit för lätt, Matlabben bör involvera lite svårare saker.» (Ganska bra)
- Handledarna var riktigt bra! » (Mycket bra)
- Toppenbra uppgift, fått mycket bättre grepp om matlab, bra lärare och underbart stöd från stödlärare.» (Mycket bra)
- Det var bra att äntligen få en bra Matlab-kurs. Jag skulle nog gärna haft den, eller någon liknande, under ettan dock då jag tycker att den var mer grundläggande än vad vi haft tidigare.» (Mycket bra)
- Matlab har aldrig varit roligare! Så himla nöjd med Mats och även masterstudenterna har varit superbra!» (Mycket bra)

6. Hur begripliga är kursens mål?

13 svarande

Jag har inte sett/läst målen»3 23%
Målen är svåra att förstå»0 0%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»7 53%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»3 23%

Genomsnitt: 2.76

- Frågan är om de behöver vara tydligare (det kanske inte är önskvärt att läsa igenom varenda detalj).» (Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare)
- Svårt att veta om "kunna använda" betyder amatörnivå eller expert.» (Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare)

7. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

12 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»1 8%
Ja, målen verkar rimliga»10 83%
Nej, målen är för högt ställda»1 8%

Genomsnitt: 2

- Det beror lite på vilken nivå av kunskap målen faktiskt begär» (Ja, målen verkar rimliga)
- Fast jag skulle gärna ha mer tid med varje del för att lära mig programmen bättre. Sen skulle jag också gärna ha mer handledning i programmen i samarbete med kursen Byggnad och struktur. » (Ja, målen verkar rimliga)
- Det är alldeles för många program på en kort tid, det är svårt att hålla isär dem.» (Nej, målen är för högt ställda)

8. Testade examinationen om du uppnått målen?

13 svarande

Nej, inte alls»1 7%
I viss utsträckning»3 23%
Ja, i hög grad»9 69%

Genomsnitt: 2.61


Undervisning och kursadministration

9. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

13 svarande

Mycket liten»0 0%
Ganska liten»1 7%
Ganska stor»5 38%
Mycket stor»7 53%

Genomsnitt: 3.46

- hade inte gått utan den» (Mycket stor)
- Det hade inte fungerat annanrs. » (Mycket stor)

10. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

12 svarande

Mycket liten»8 66%
Ganska liten»3 25%
Ganska stor»1 8%
Mycket stor»0 0%

Genomsnitt: 1.41

- Har vi ens haft litteratur? » (Mycket liten)

11. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

13 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»5 38%
Mycket bra»8 61%

Genomsnitt: 3.61

- Det etnda som var dåligt var att man veckan innan tentaveckan ändra mycket schemamässigt så det blev rörigt och om man hade tänkt åka hem några dagar så körde det ihop sig.» (Mycket bra)

12. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

13 svarande

För låg»0 0%
Låg»1 7%
Lagom»11 84%
Hög»1 7%
För hög»0 0%

Genomsnitt: 3


Arbetsklimat

13. Hur var möjligheterna att få hjälp och ställa frågor?

13 svarande

Mycket dåliga»0 0%
Ganska dåliga»0 0%
Ganska bra»7 53%
Mycket bra»6 46%
Har ej sökt hjälp»0 0%

Genomsnitt: 3.46

- Stundtals väldigt mycket frågor per lärare» (Ganska bra)

14. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

13 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»3 23%
Mycket bra»10 76%
Har ej sökt samarbete»0 0%

Genomsnitt: 3.76

15. Hur upplever du den totala arbetsbelastningen under läsperioden?

13 svarande

För låg»0 0%
Låg»4 30%
Lagom»5 38%
Hög»4 30%
För hög»0 0%

Genomsnitt: 3

- Lite för låg under period 1 och desto högre under period 2» (Låg)
- Om bi menar lösperiod 2 är den dock väldigt hög » (Lagom)


Sammanfattande omdöme och önskade åtgärder

16. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

13 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Dåligt»1 7%
Godkänt»4 30%
Gott»4 30%
Mycket gott»4 30%

Genomsnitt: 3.84

- Superbra kurs som ligger bra till i programmet och tiden.» (Mycket gott)

17. Vad är viktigast att behålla till nästa år?

- Grasshopper-biten»
- Bra lärare i de olika datorprogrammen!»
- De olika momenten»
- Grasshopper»
- alla lärare och upplägget»
- Grundläggande Matlab»
- Allt. Speciellt Marie, Jocke och Masterstudenterna. »

18. Vad bör främst förändras till nästa år?

- *Utdelat material i de olika datorprogrammen innan föreläsning så att man kan komma lite förbered. (kanske 5 sidor) *Mer samordnat med övriga kurser. T.ex. Rhino innan projekt Brohus och Revit efter Projekt brohus. Det blev lite förvirrande att ha revit precis innan man skulle börja modellera sitt projekt. »
- Det första vi gjorde var ju att lära oss Rhino. Sedan efter ett tag lärde vi oss Revit. När vi sedan skulle börja med våra projekt skulle vi jobba med Rhino men då var vi ganska inställda på Revit men man kom in i programmet efter ett tag. Nästa projekt ska vi göra i Revit och det känns som att man skulle vilja ha Revit-genomgången nästa termin efter som man har kommit ifrån det lite och har glömt en del viktiga småsaker. Men man kanske får stöd-hjälp nästa termin i Revit om man har några frågor? »
- datorer till alla borde vara ett måste!»

19. Övriga kommentarer

- Riktigt nöjd med hela kursen. »


Kursutvärderingssystem från