ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


E12/13-1 Mikroelektronik, MCC086

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2012-10-26 - 2012-11-08
Antal svar: 36
Procent av deltagarna som svarat: 63%
Kontaktperson: Calle Lindquist»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Elektroteknik 300 hp


Din egen arbetsinsats


Läs detta först!

Kom ihåg att samtliga personer inblandade i kursen kommer att läsa enkäten, därför bör man undvika personliga påhopp.
Du har större möjlighet till påverkan om du håller kritiska kommentarer på en konstruktiv nivå.

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

36 svarande

Högst 15 timmar»1 2%
Cirka 20 timmar»5 13%
Cirka 25 timmar»8 22%
Cirka 30 timmar»16 44%
Minst 35 timmar»6 16%

Genomsnitt: 3.58

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

36 svarande

0%»0 0%
25%»1 2%
50%»4 11%
75%»11 30%
100%»20 55%

Genomsnitt: 4.38


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

36 svarande

Vet ej, har inte sett/läst målen»3 8%
Vet ej, målen är svåra att förstå»2 5%
Målen är för lågt ställda»0 0%
Målen verkar rimliga»28 77%
Målen är för högt ställda»3 8%

Genomsnitt: 3.72

4. Testade examinationen om du uppnått målen?

36 svarande

Nej, inte alls»7 19%
I viss utsträckning»13 36%
Ja, i hög grad»15 41%
Vet ej/har inte examinerats än»1 2%

Genomsnitt: 2.27


Undervisning och kursadministration

5. Till hur stor hjälp har föreläsningarna varit för din inlärning?

36 svarande

Mycket liten»0 0%
Ganska liten»8 22%
Ganska stor»21 58%
Mycket stor»7 19%

Genomsnitt: 2.97

6. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

36 svarande

Mycket liten»0 0%
Ganska liten»2 5%
Ganska stor»21 58%
Mycket stor»13 36%

Genomsnitt: 3.3

7. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

36 svarande

Mycket dåligt»1 2%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»20 55%
Mycket bra»15 41%

Genomsnitt: 3.36

8. Hur bra har övningarna fungerat?

32 svarande

Mycket dåligt»1 3%
Ganska dåligt»7 21%
Ganska bra»14 43%
Mycket bra»10 31%

Genomsnitt: 3.03

9. Hur bra har laborationen fungerat?

36 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»5 13%
Ganska bra»20 55%
Mycket bra»11 30%

Genomsnitt: 3.16

10. Hur bra har projekten fungerat?

36 svarande

Mycket dåligt»6 16%
Ganska dåligt»6 16%
Ganska bra»17 47%
Mycket bra»7 19%

Genomsnitt: 2.69

11. Kommentarer angående undervisning och kursadministration

- Gällande projekten så var skillnaden mellan redovisningarna stor beroende på vem man redovisade för, saknades dessutom tydliga kriterier för de olika betygen. Ordnas detta till nästa år så är projekten fulländade för de är mycket lärorika!»
- Tycker att målen för respektive betyg är väldigt oklara, speciellt för presentationerna/redovisningarna»
- Projektet tog mycket tid från räknandet av uppgifter.»
- Härligt att bli lite pressad på projektredovisningen. Man måste känna att man lever.»
- Dålig pedagogik. sista projektet hade orimlig tidsram. pm för projektet kom ej upp på hemsidan tillräckligt tidigt och att ha det så sent so. i lv 6 är skandal. »
- Det hade varit bra med en ordentlig genomgång av projekten, vad man ska göra på varje fråga samt hur man gör och räknar ut olika saker. Nu var det mycket som man inte hade en aning om hur man skulle räkna ut, men tack vare de hjälpsamma övningsledarna förstod man tillsist. Jag förstår att en del projektdelen går ut på att man ska resonerar själv, men det är alldeles för nya och svåra begrepp för att det ska kunna gå att komma på alla lösningar själv.»
- Föreläsaren har en tendens att förvirra sina studenter genom att gå för långt fram i ämnet för tidigt. Jag tycker själv att det är lite irriterande och det blir för rörigt när man tar upp ämnen i kursen som man inte kommit till än och väntar sig att alla ska förstå direkt. Jag kollade igenom de första föreläsningarna i slutet av kursen och då förstod jag det som då var helt förvirrat när han gick igenom det. Jag tycker också att det är viktigt att föreläsaren är strukturerad med sina anteckningar på tavlan, skriver ner allt som är viktigt och även sammanhanget runt det, inte bara lösa kommentarer eller uträkningar på tavlan som man febrilt antecknar och sedan när man tittar igenom anteckningarna förstår man ingenting eftersom man inte har skrivit med sammanhanget som han pratade om, men inte skrev ner. Gillar inte alls Powerpoint, förutom när det visades illustrationer som inte hade gått att genomföra för hand utan som gav mycket mer förståelse via datorn.»
- Anpassa lab efter vad vi skall ha data till! Handledaren hade ingen större koll.»
- Projekten var tunga och mycket tidskrävande. Jag började inte alls i tid för att kunna göra det ordentligt eller klarar min presentation men jag tyckte att jag kunde det ändå. När man började tentaplugga kunde man allt tyckte man och hoppades bara på att få en "schysst" tenta. Del ett är tuff för om man får två frågor som man inte kan är man rökt.»
- Dioddelen hade riktigt bra föreläsningar, dessa dras tyvärr ner av resten av kursen.»
- Just vid laborationstillfället kändes det som att den inte tillförde särskilt mycket, men genom att mätdatan användes senare knöts det ihop bra med projekten. Kurshäftet tycker jag var ganska dåligt, det stod visserligen formler och korta förklaringar i det, men de djupare förklaringarna saknades. Att tillåta det som hjälpmedel på tentamen och sedan ta ut ett väldigt högt pris känns inte seriöst. Jag är väldigt skeptisk till att häftet kostar 250 kr att trycka när motsvarande häften i andra kurser kostar ca 100-150 kr. Att läraren skriver egen litteratur tycker jag är bra, men att endast tillåta den litteraturen på tentan gör att man "tvingar" studenterna att köpa häftet. Kurshemsidan har fungerat bra och informationen som sökts har funnits där.»
- Pingpong fungerade bra. Undervisningen var informativ. Labbens pm ska absolut skrivas om! Den del i labben som stora delar av projektet handlade om uppfattades inte vara så viktig medans andra halvan av labben var desto viktigare vilket den uppenbarligen inte var. Det kändes som att labbhandledare och kursansvarig kommit fram till ett bra PM för länge sedan men sen har projekten ändrats och men inte labben. I kort form: Skriv inte i Lab PM att vissa saker är extra viktiga för då blir de andra uppgifterna nedprioriterade vilket det visade sig under projektets gång att man inte skulle nedprioriterat.»
- Projekten var svåra att förstå och veta om man gjort rätt. Kunde inte få hjälp och vägledning. Man fick lägga ner för mycket tid.»
- svårt att förstå vad som riktigt var tanken och därmed vad som skulle tas fram för uppgiften. Per Lundgren är en bra och engagerad föreläsare.»
- Per Lundgrens inhopp var jättebra. Inspirerande och pedagogisk föreläsare. Kjells föreläsningar kändes som någon sorts dokumentärfilm:mycket information om saker men inget som ger förståelse på riktigt. Ganska spretiga föreläsningar utan riktig tanke bakom. När man fick projekten så hade han inte ännu gått igenom det på föreläsningar. I mosfetproj, gick han igenom grejerna dagen innan projektet skulle vara inne osv. Ingen framförhållning eller tidsplanering öht, kursen igenom. Från måndagen då han började gå igenom vad som skulle komma på projektet till torsdagen då projektet skulle vara lade min grupp 52 timmar på projektet. På 3 dagar. I min värld är det orimligt med sådan framförhållning, eller bristen därav. Dryga kommentarer i pingpong är heller inte helt optimalt och ger ett dåligt intryck. Dålig hjälp när man behövde hjälp och få förklarat ett fenomen fick man 20 frågor tillbaka. Och eftersom boken är slafsig och inför variabler och ekvationer utan att introducera dem fick man ingen hjälp där heller. Den dyraste boken per sida och med lägst kvalitet. Hittills på min tid på chalmers iaf.» (den här kommentaren har blivit redigerad i efterhand)
- Bra med mycket moment under kursen vilket ger kontinuerlig inlämning. Kommentarer angående uppgifterna. Inlämningsuppgift: Jag tycker att han som rättade vår inlämning (Christer) lägger fokus på fel ställe. Han påpekade flera gånger att vi använt fel upplösning, något som det tar en apa 3 sekunder och ändra och inte var relevant då man tydligt kunde se karaktäristiken för plot:en, medan det man inte hade fått rätt på/Missförstått endast fick kommentaren "FEL". Kändes inte som att han alls var intresserad av att lära någon något. Diodprojekt: Lärorikt projekt, finns en tydlig bedömningsmall som bla säger "För att erhålla betyg 3 på uppgiften ska en redovisning där samtliga frågeställningar fått en seriös behandling". Vi tänkte ju självklart att om vi lär oss och skriver kring de uppgifter som givits så borde detta gå bra. Dock har "lärarna" i kursen målet att man ska kunna allt och vi blev nästan underkända. Väldigt svårt som student att angripa ett problem när frågeställningarna givna av examinator inte överensstämmer med faktiska krav. MOSFET Projekt: Till att börja med lades projektet upp på hemsidan, fredag och projektet skulle vara inne på torsdagen, aningen kort med tanke på arbetsbelastningen. För det andra så gick man igenom trivial kunskap för projektet på föreläsning dagen innan.....Uppgiftsformuleringen är dålig tycker jag. Det vore jättebra om man hade bedömningsmall som på diodprojektet(Även jag anser att denna inte följdes). Kontentan av mosprojektet uppfattade jag som: "Lär dig alla de tre mos-kapitlen i boken utantill" (Halva boken). Detta förväntas man i realiteten göra på söndag-onsdag. Sammanfattat så tycker jag att projektet var väldigt opedagogiskt och onödigt tidskrävande. Också här tycker jag att "lärarnas" feedback kanske inte har rätt fokus. Fick lite backning på två saker direkt efter jag redovisat, detta då muntligt. Men man väljer att skriva med saker som är väldig orelevanta för förståelsen i sin feedback på pingpong. Michael skriver t ex: "Plotta om den slutliga modellen med övergången från subtröskelområdet till stark inversion bara upp till Vdd för de olika noderna så att inte transistorna brinner upp. ". Absolut, jag köper detta, men kommer det att ge mig något i fysikalisk förståelse att ändra i en plot när vi ändå var överens om min enkla fadäs redan direkt efter föreläsningen? Som tur var så var jag ju i matlab och inte i verkligheten, kunde ju gått riktigt illa... Förslag till förbättring: För det första så måste vi anta att studenterna vill lära sig så mycket som möjligt, det är därför vi är här. Det finns två sätt att lära studenterna så mycket som möjligt. Ett är att gå Per Lundgrens väg med ett brinnande engagemang och konstant feedback på föreläsningar. Ett annat är den väg som Kjell valt med med en genomgående oförståelse för att studenterna inte kommer ihåg saker som han nämnt EN gång på en föreläsning för 3 veckor sedan. I nuläget har vi fått stora och väldigt ospecificerade uppgifter att lösa. Kjell vill att man ska kunna ALLT. Problemet är att han inte har kompetensen att lära ut ALLT. Jag tycker att man skulle gjort uppgifterna mer specificerade så att de hintade mer vad man vill att vi ska lära oss. Genom att göra uppgifterna mer ledande så tror jag att man hade kunnat lägga hälften av tiden på Tex MOS-Projektet och fortfarande ha lärt sig lika mycket. Det hade varit ganska bra, så att man hade hunnit läsa lite regler också. Något annat som jag tycker är viktigt är möjligheten att kunna diskutera det man inte förstått med kursens ”,,lärare”,,. Frågade lite saker på övningar men fick sällan något annat än kryptiska svar. Detta är ett måste då man svävar ut så mycket från det som faktist står i fråeställningarna. ATTITYDFÖRÄNDRING! » (den här kommentaren har blivit redigerad i efterhand)


Arbetsklimat

12. Hur var möjligheterna att få hjälp samt att ställa frågor?

36 svarande

Mycket dåliga»0 0%
Ganska dåliga»8 22%
Ganska bra»12 33%
Mycket bra»12 33%
Har ej sökt hjälp»4 11%

Genomsnitt: 3.33

13. Jag tycker att arbetsbelastningen på kursen bör:

36 svarande

Sänkas markant»3 8%
Sänkas lite»12 33%
Förbli densamma»21 58%
Höjas lite»0 0%
Höjas markant»0 0%

Genomsnitt: 2.5

14. Jag tycker att arbetsbelastningen under läsperioden bör:

36 svarande

Sänkas markant»3 8%
Sänkas lite»11 30%
Förbli densamma»22 61%
Höjas lite»0 0%
Höjas markant»0 0%

Genomsnitt: 2.52


Sammanfattande frågor

15. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

36 svarande

Mycket dåligt»4 11%
Dåligt»7 19%
Godkänt»14 38%
Gott»8 22%
Mycket gott»3 8%

Genomsnitt: 2.97

16. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Projekten.»
- Projekten»
- Föreläsningsterapin var riktigt bra»
- Föreläsningarna med per lundgren»
- Projekten ger ett utmärkt tillfälle att resonera kring ämnet. Det jag känner att jag läst mig mest av är just projekten.»
- Projekten borde finnas kvar men det behövs ordentligare genomgångar av hur man räknar ut saker och ting som ingår i projekten.»
- Per Lundgren»
- Projekten var mycket bra och jag lärde mig mycket genom att ha projektet. Däremot blev det väldigt stressigt eftersom man gick igenom på föreläsningarna det projektet handlade om väldigt tätt inpå deadline. Svårt att få ihop såklart, men det hade nog satt sig bättre om det hade fått sjunka in lite.»
- Projekt är en bra inlärningsform»
- Projekten, bra att lära in.»
- Projekten. Mycket viktigt är att trycka på att det är extremt tidskrävande uppgifter och att man verkligen måste kunna det för att bli godkänd. »
- Per Lundgren är en väldigt pedagogisk lärare som gör sitt jobb mycket väl, tyvärr är han endast med och undervisar under dioddelen av kursen.»
- Projektformen var ett bra arbetssätt»
- Studiebesöket»
- Projekten, tanken är god. Diodprojektet var bra, men mosfet blev allt för mycket på för kort tid, väsentliga saker för att lösa uppgifterna gicks igenom dagen innan deadline! »
- Projektredovisningen. Det är helt fantastiskt lärorikt att få förklara hur man har tänkt och få feedback.»
- Per Lundgren»

17. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Laborationen går att titta lite extra på. Den bör ha lite hårdare krav. Jag och min partner fick gå därifrån med undermåliga mätvärden och detta påverkade sedan resultatet på Transistorprojektet.»
- Redovisningen av projekten»
- Redovisningarna, dvs tydligare med allt»
- föreläsningarna med kjell jeppson»
- Projekten!»
- mosfetprojektet. tentamen.»
- Mer tid till projekten alternativt mindre omfattande projekt då detta tagit mycket tid, och uteslutit studier av övriga kurser. »
- Examinationen, ska man ha en godkänt del MÅSTE man också delge vad som kommer att komma, enda sättet att förbereda sig till den delen har varit genom gamla tentor dom täcker ju tyvärr inte in allt. Tycker även Mikroelektronik historia är oerhört irrelevant, kan vara intressant som kuriosa men inget som ska examineras(är för övrigt väldigt glad att jag inte la ner tid på att läsa på detta nivån på uppgiften var så låg, tycker det är rent elakt att be folk läsa in sig o sen ge en sån uppgift)»
- Tentans upplägg borde förändras. Det känns som att det är lite för lätt att kugga på den första teoridelen där man måste ha 3 av 4 rätt för att få godkänt. Det är lätt att göra slarvfel på en tenta eller att det är smågrejer i kursen som man missat, trots att man har en bra helhetsbild av kursens innehåll som ska kunna räcka till en trea på tentan. Ett förslag är att första delen utvidgas med fler frågor, typ 8 stycken, och att man ska ha 4 rätt på dem för godkänt på teoridelen.»
- Kjell Jeppson och övningsledarna. Kurslitteraturen är bristfällig. Står ett gäng ekvationer och sedan lite text om hur de skall användas. Väldigt opedagogisk, dåligt register. »
- Dugga»
- Tentan tycker jag inte alls testade rätt kunskaper, jag pluggade mycket inför tentan men hade aldrig sett liknande frågor eller kände igen alls hur jag skulle hantera de flesta frågorna. Men det är ju bara min personliga åsikt:)»
- Projekten behöve mer vägledning i vad som skall göras om upplägget skall behållas. Altenativt kan man låta den vara som den är men då måste man kunna få svar på fler frågor vid vägledning.»
- Jämnare bedömning av projekten»
- Möjligheter att komplettera saker man inte lyckats med. Jag själv och flera kompisar tycker att man kunde sina saker om än var lite osäker på sin presentation. Redovisningen bör se mer samma ut för alla också då den skiljde sig en hel del beroende på vilken lärare man hade.»
- Tentamensutformningen var katastrof. Projektdel 2 var ett enda formel-sökande, på tok för lite avsatt tid.»
- Tentastrukturen. Meningslöst med så många kriterier för godkänt.»
- Projektet, läs ovan, även tyckte jag hjälpen man fick när man behövde hjälp med projektet var luddig, ingen sa något, allt var bara "kanske", "så kanske det kan vara". Visst är det bra att vi skall lära oss anta saker själva men det blev lite väl mycket ibland.. »
- Stryk en veckas repetition och ge oss en extra vecka på MOSFET-projektet. Tre dagar är på tok för lite.»
- Projektens omfattning!! Projekten tog oerhört lång tid att göra (och inte två kvällar som det låter som på Kjell). Det blev många sena kvällar tack vara att den kunskap man behövde för att lösa uppgifterna presenterades 1-2 dagar innan dead line! Alldeles för stora projekt som tog mycket tid från andra studier. Presentationerna av diodprojektet är jag skeptisk till. Det verkar inte som att de olika lärarna ens hade talat med varandra om hur upplägget skulle vara vilket gjorde att beroende på vilken lärare man fick så blev upplägget på presentationen helt olika. Detta hade inte varit några problem om det handlade om godkänt eller inte så hade det inte varit några bekymmer men nu skulle ett riktigt betyg sättas! Enligt mig så är det ganska viktigt att betyget sätts rätt. Bra för vår grupp att betygskriterier fanns till första projektet vilket gjorde att vi kunde ifrågasätta betygsättningen. Tydligare kriterier för MOS-projektet är ett måste! »
- Projektredovisningen, tentamen och målen. Det finns inga tydliga mål för godkännt.»
- Det finns ingen som helst information om vad som händer ifall examinationen på projektdelen inte blir godkänd. Tentamen är en total katastrof eftersom allt beror på att godkäntdelen skall vara överkomligt svår, medan resten av tentan är betydligt enklare. Det hela görs inte bättre av att Kjell ett par dagar efter tentamen skickar ett mail till alla som tagit kursen där han demonstrerar hur han, med lite för många år inom ämnet, lyckas lösa varje tal på samma yta som ett ölunderlägg har. Rubriken på detta mail är något i stil med "Hur det var tänkt". Detta är inget annat än ett hån och Kjell borde ha överseende för att en teknolog givetvis vill ge en bakgrund till sitt argument, speciellt på uppgifter där ingen formelsamling som helst får användas.» (den här kommentaren har blivit redigerad i efterhand)

18. Övriga kommentarer

- Mycket lärorik kurs som går ut över reglertekniken, sömnen och dygnsrytmnen.»
- Lundgrens föreläsningar var fantastiska.»
- grundläggande kunskaper på del 1 på tentamen bör vara just grundläggande eller åtminstonde sådan kunskap som tydligt anmärkts på under kursens gång.. Egentligen borde den delen på tentan bara få hantera formler som finns med i sin exakta form i utdelat material eller i kursboken.»
- Att tentamen har mycket liten anknytning till vad fokus har legat på under kursen är oerhört förvånande och det faktum att tentamen enligt mig har en helt annan utformning mot äldre tentor (alla äldre tentor som finns att tillgå) är också lite chockerande då dessa äldre tentor hade testat kunskaper som använts under kursen på ett bra vis. Verkar som att målet med tentamen kan ha varit att underkänna så många som möjligt vilket ju låter konstigt, dock det intrycket jag fått.»
- Jag lärde mig jättemycket under kursen. Dock så känner jag att jag hade kunnat lägga ned hälften av tiden på vissa moment om man tänkt lite på pedagogik. Tentan har en väldigt hög godkäntnivå och blir väldigt missvisande då de inledande uppgifterna inte är så många. Tror att jag kuggade tillsammans med minst hälften av klassen. Känns lite som ett skämt att prata om genomströmning då man i examinationen kuggar elever som faktiskt kan någonting. Lite fel attityd tycker jag. Kjell Jeppson har också varit väldigt dryg mot några av mina kursare. En kille var bortrest under den dag som han och hans partner hade redovisning förra året fick inte redovisa förrens i år. Tycker att det är onödigt att vägra ge chans till examination. Tar ju en kvart ungefär. Två andra av mina kamrater fick backning på diodprojektet. När de frågade om när de kunde få göra om så fick de svaret att: "Vi får väl se om ni klarar nästa projekt. Då kanske ni kan få en tid" ..... »
- Bra att Föreläsaren är så engagerad och intresserad av hur det går för studenterna, det gör det mycket roligare att lära sig. När man väl var på samma nivå som han så var föreläsningarna väldigt givande och bra. Skönt att det var så lätt att fråga och prata med både föreläsare och övningsledarna!»
- Svårt tentasystem, oförlåtande på del 1. Om den klaras är tentan relativt lätt. »
- Tentan behöver göras om helt. Första delen finns det en bakgrund för att ha kvar, men svårigheten på denna måste förbli samma på varje tentamen. Den andra delen är ett skämt och bör avskaffas helt. Slutligen blir den tredje delen tillkrånglad bara för att allt vi behöver egentligen står i boken. Gör en helt vanlig tentamen med en formelsamling istället.»
- Trevlig föreläsare och duktiga "hjälplärare".»
- Upplägget på tentan fattar jag inte riktigt, visst är det bra att kanske lära sig vissa teoretiska saker utantill utan hjälpmedel, men tentan vi fick var näst intill enbart teoretisk rätt igenom. Att ett poäng skall skilja på del ett när man mycket väl kunnat få godkänt om resten av poängen på del två räknats med känns bara dumt!»
- Fallet med kursboken är en skandal och funderar nästan på om man kan gå vidare med detta till någon. För det första är den ofantligt dyr för sitt tunna utförande och när man väl har läst i den så hittar man otillfredställande mängder felstavning, ekvationsfel och exakt likadana stycken efter varandra. Har någon ens granskat denna boken innan den tryckts! Utöver detta så är den praktiskt taget ett krav att köpa för det finns inga alternativ till den och den är det ända hjälpmedel man får ha på tentan vilket gör att, har man inte köpt det dyra lilla häftet så kan man inte klara tentan! Som grädde på moset är det föreläsaren själv som har skrivit boken och kommit fram till att den ska få användas på tentan vilket gör att man funderar på hur mycket han själv tjänar på att sälja sitt häfte! Om han skulle ta 300 Kr för sitt häfte så hade man ändå behövt köpa den för att klara tentan... Någon oberoende borde granska häftet och sätta rätt pris på den. Utöver mina klagomål (som inte är menade som klagomål utan saker som kan tänkas på/förbättras) var kursen intressant och lärorik och en stor vikt lades på förståelse vilket var ett spännande upplägg. »
- Krånglig tentamen, många krav som skall uppfyllas för att få godkänt, vad ska man egentligen kunna? svårt att veta med så många regler: 3p här och 3p där och/eller något poäng där, eller så kan man byta ut uppgifter. Sätt en poänggräns för 3:a, 4:a och 5:a istället.»


Kursutvärderingssystem från