ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


E12/13-1 Reglerteknik, ESS017

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2012-10-26 - 2012-11-08
Antal svar: 46
Procent av deltagarna som svarat: 52%
Kontaktperson: Calle Lindquist»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Elektroteknik 300 hp


Din egen arbetsinsats


Läs detta först!

Kom ihåg att samtliga personer inblandade i kursen kommer att läsa enkäten, därför bör man undvika personliga påhopp. Du har större möjlighet till påverkan om du håller kritiska kommentarer på en konstruktiv nivå.

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

45 svarande

Högst 15 timmar»9 20%
Cirka 20 timmar»13 28%
Cirka 25 timmar»15 33%
Cirka 30 timmar»6 13%
Minst 35 timmar»2 4%

Genomsnitt: 2.53

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

45 svarande

0%»1 2%
25%»5 11%
50%»6 13%
75%»9 20%
100%»24 53%

Genomsnitt: 4.11


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

44 svarande

Vet ej, har inte sett/läst målen»10 22%
Vet ej, målen är svåra att förstå»0 0%
Målen är för lågt ställda»0 0%
Målen verkar rimliga»33 75%
Målen är för högt ställda»1 2%

Genomsnitt: 3.34

4. Testade examinationen om du uppnått målen?

44 svarande

Nej, inte alls»0 0%
I viss utsträckning»5 11%
Ja, i hög grad»27 61%
Vet ej/har inte examinerats än»12 27%

Genomsnitt: 3.15


Undervisning och kursadministration

5. Till hur stor hjälp har föreläsningarna varit för din inlärning?

44 svarande

Mycket liten»9 20%
Ganska liten»17 38%
Ganska stor»13 29%
Mycket stor»5 11%

Genomsnitt: 2.31

6. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

45 svarande

Mycket liten»0 0%
Ganska liten»14 31%
Ganska stor»18 40%
Mycket stor»13 28%

Genomsnitt: 2.97

7. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

45 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»3 6%
Ganska bra»28 62%
Mycket bra»14 31%

Genomsnitt: 3.24

8. Hur bra har övningarna fungerat?

43 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»1 2%
Ganska bra»11 25%
Mycket bra»31 72%

Genomsnitt: 3.69

9. Hur bra har inlämningsuppgifterna fungerat?

45 svarande

Mycket dåligt»1 2%
Ganska dåligt»4 8%
Ganska bra»24 53%
Mycket bra»16 35%

Genomsnitt: 3.22

10. Hur bra har laborationerna fungerat?

44 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»3 6%
Ganska bra»20 45%
Mycket bra»21 47%

Genomsnitt: 3.4

11. Kommentarer angående undervisning och kursadministration

- Bättre vägledning inför laboration, gärna i text, hade sparat många timmar. Kurslitteraturen var svårläst jämfört med andra svenska introducerande böcker i ämnet.»
- Kanske en inlämningsuppgift till som handlar observatör, Kalman filter eller noget till sist i kursen»
- Lite onödigt teoretiska föreläsningar ibland.»
- Viktor och Nina var jätteduktiga. Något för teoretiskt på föreläsningarna.»
- Vissa föreläsningar var lite för mycket bevis(står redan i boken). Mer konkreta exempel på tillämpningar med tex alla slags regulatorer»
- Vi skulle klara av fler inlämningsuppgifter. Problemet nu blev att reglertekniken fick lida för att vi prioriterade projekten i Mikroelektroniken. Skulle vi haft fler inlämningar i Regler skulle vi varit bättre i fas.»
- Föreläsningarna var väldigt teoretiska och man kände inte riktigt sambandet mellan tillämpbar regleteknik och det som sades.»
- Föreläsningarna är kass. Claes börjar i fel ände. Finns inte någon röd tråd i hans undervisning. Claes börjar med att beskriva en matris , varefter han beskriver i vilket sammanhang den finns och vart man kan använda den. Sist beskriver han vart denna används. Den progression han borde använda är en där han börjar med något stort och förtåerligt varefter han bryter ned detta problem i mindre och mindre delar för att till sist komma till den matris han brukar börja på. Claes är en föreläsare som gillar att gnälla på att dittan och dattan är gymnasiekurser. Det där och det där ska ni kunna, bla bla bla. Jag tröttnade rätt snabbt då jag inte kände att jag kunde ta till mig något på föreläsningarna. Jag gick dock på viktors övningar, något som lite räddade mig. Viktor är en väldigt kompetent övningsledare som försöker återknyta till verkligheten så ofta det går. Tack Viktor! »
- Se till att alla kurser finns på samma plattform. I dagsläget ligger olika kurser på olika ställen, dåligt!»
- Tycker att man ska ha möjlighet att fråga mer på övningar»
- Clas skulle gå igenom lite mer enklare, basic, saker än att gå på för djupt vatten»
- Det är otroligt viktigt att föreläsaren är strukturerad med sina anteckningar på tavlan, skriver ner allt som är viktigt och även sammanhanget runt det, inte bara lösa kommentarer eller uträkningar på tavlan som man febrilt antecknar och sedan när man tittar igenom anteckningarna förstår man ingenting eftersom man inte har skrivit med sammanhanget kring det man antecknade som han pratade om, men inte skrev ner. Föreläsningarna gav mig inte alls mycket tyvärr, eftersom jag inte kände att föreläsaren kunde lägga sig på samma nivå som oss studenter och förstå vad som var svårt att begripa. Tycker att det är slöseri på miljön att dela ut så mycket papper. Vore bättre för mig att få anteckna ner det och att läraren går igenom allt ordentligt samtidigt. Alltså att man själv antecknar precis det som står på papprena istället, så har man skrivit det en gång, sdå sätter det sig lättare. Man blir lätt oaktiv när man bara får ett papper och läraren pratar på.»
- Föreläsningarna ibland helt oförståeliga, övningarna gav i princip all kunskap. Viktor var görbra. Känns inte alltid som att det som gicks igenom på föreläsningarna var relevant för kursen.»
- Mer exempel på föreläsningarna av det som precis gåtts igenom. Även om man förstår när man går till övningarna, så är det bra att ha en liten förkunskap.»
- Inlämningsuppgift två är tuff, den borde absolut ligga separat från uppgift ett så som den gör nu.»
- Fokuset på föreläsning har delvis känts lite underligt. Bland annat gick en föreläsning ut på att bevisa Nyquist via argumentationsvariationsprincipen, där många begrepp ur komplex analys användes. Eftersom vi inte har läst någon komplexanalys förstod i alla fall jag ingenting av föreläsningen, eller syftet med den. Det var även flera tillfällen då tid togs till att förklara väldigt grundläggande matematiska operationer (t.ex. tan), medan andra mer avancerade bara introducerades i förbifarten. Övningarna fungerade dock mycket mycket bra. Båda övningsledarna var kompetenta och hade bra genomgångar. Viktors genomgångar var extra bra, eftersom han la till mycket saker som inte förklarades i boken och dessutom hade en del intressanta filmer på reglertekniska problem.»
- Nina är en bra övningsledare och det var på övningarna man lärde sig mest. Synd på några av de utvalda uppgifterna som var ganska värdelösa.»
- Kursboken (Glad Ljung) är riktigt usel! Den nämner många saker men mer nytta än så har man inte av den. Reglerboken som är skriven av Bengt Lennartsson är 100 ggr bättre och det var den jag fick hämta min kunskap ifrån då det oftast inte stod något användbart i Glad Ljung. »
- Tycker att föreläsningarna var lite väl generella. Kunde tagit upp fler exempel på hur man kan använda olika metoder och varför man vill reglera ett system på just detta sätt.»
- En kurshemsida med TYDLIG information om tex kursbok, kursupplägg och vad de första föreläsningarna kommer handla om bör kunna gå att komma åt ett par veckor innan kursstart så att man kan förbereda sig, köpa boken på nätet osv. »
- Jag tyckte matlabmomentet med syms under labben var väldigt bra. »
- Om man inte visste vad som eftersöktes kunde inlämningar ta väldigt lång tid.»


Arbetsklimat

12. Hur var möjligheterna att få hjälp samt att ställa frågor?

45 svarande

Mycket dåliga»1 2%
Ganska dåliga»2 4%
Ganska bra»9 20%
Mycket bra»25 55%
Har ej sökt hjälp»8 17%

Genomsnitt: 3.82

13. Jag tycker att arbetsbelastningen på kursen bör:

44 svarande

Sänkas markant»0 0%
Sänkas lite»3 6%
Förbli densamma»37 84%
Höjas lite»3 6%
Höjas markant»1 2%

Genomsnitt: 3.04

14. Jag tycker att arbetsbelastningen under läsperioden bör:

43 svarande

Sänkas markant»2 4%
Sänkas lite»13 30%
Förbli densamma»26 60%
Höjas lite»2 4%
Höjas markant»0 0%

Genomsnitt: 2.65


Sammanfattande frågor

15. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

46 svarande

Mycket dåligt»1 2%
Dåligt»2 4%
Godkänt»21 45%
Gott»13 28%
Mycket gott»9 19%

Genomsnitt: 3.58

16. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Inlämningsuppgifterna och laborationerna.»
- laborationen var väldigt nyttig»
- Övningarna»
- Övningarna och labbarna.»
- Övningarnas upplägg»
- räkneövningarna var givande.»
- Viktor, låt han ta över kursen helt.»
- Räkneövningsledarna»
- Viktor»
- övningsledarna»
- Övningarna gav mest och övningsledarna var väldigt bra! Väldigt skönt att få se lösta uppgifter och att man som Viktor efteråt gick igenom vad som var viktigt med just denna uppgiften och vad man ska ta till sig. Roligt med lite videoklipp om vad reglerteknik kan användas till i verkligheten! Gjorde så att man fick lite extra motivation. Tentan testade rätt saker!»
- Viktor»
- Jättebra övningar!»
- Labbarna är mycket bra för att få förståelse för ämnet»
- Labbarna»
- Övningarna var mycket bra. Laborationen var mycket bra, vattentankarna var en bra plattform att arbeta med.»
- Laborationera, mycket bra!»
- Demonstrationsräkningarna på övningspassen.»
- Övningshandledarna!! Det va på övningarna som jag hämtade min kunskap.»
- Tycker Viktor gjort ett bra jobb som övningsledare. Har fått mycket förståelse för kursen därifrån. »
- Labhandledarna.»

17. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Kurslitteraturen.»
- Vet inte»
- Föreläsningarna»
- Tentan kunde gott vara lite svårare, men inte så mycket tidskrävande algebra.»
- Personligen tycker jag att fler inlämningsuppgifter vore positivt. Annars kommer reglerteknik bortprioriteras.»
- Föreläsningarna borde vara mer blandade med teori samt "verkliga exempel"»
- claes föreläsningar. han är alltid sen. han ödslar mycket tid på sådant som är irrelevant för kursen.»
- ständiga kommentarer om vad som ingår i gymnasiets fysikkurser och vilka kurser i komplexanalys som elektroteknologer bör läsa. Detta tycker jag att Claes kan ta med programledningen istället för studenterna. Blir ganska tjatigt. »
- Inte lika mycket onödigt på föreläsningarna»
- Inlämningsuppgift 2»
- Byt ut kursboken Glad ljung mot den gamla av Lennartson »
- Vore bra med egen övningstid någon timme i veckan alltså där man kan sitta själv och räkna och få hjälp med uppgifter. Dumt att vissa rekommenderade uppgifter hörde till en annan bok än kursboken.»
- Föreläsningsupplägg? Mindre bevis mer relevanta saker och förståelse»
- Mer exempel under föreläsningarna!»
- Tentan fokuserar för mycket på jobbig algebra. Mer fokus på att förstå reglerteknik och mindre fokus på att förenkla ett jobbigt uttryck utan att räkna fel.»
- Inlämningsuppgifterna tog fruktansvärt mycket tid. Föreläsningarna gav ytterst lite. »
- Föreläsningarnas innehåll bör ses över och diskuteras vad som tillför kursen och vad som inte gör det. Det är möjligt att det är bra som det är nu och det är bara min personliga åsikt att det bör förändras, men att ta lite tid och tänka igenom innehållet tror jag »
- Tycker föreläsningarna inte gav så mycket, allt var så generellt, inte förrän övningen man förstod sammanhangen. »
- Mindre upprepning av elementär matematik (typ logaritmlagar och matrismultiplikation) och gärna en lugnare mer metodisk genomgång av linjärisering av tillståndsekvationer.»
- Föreläsningarna är ofta väldigt komplicerade och svåra att förstå sig på vad han gör på tavlan. Det borde vara mer i klass med övningarna då man faktiskt kunde förstå vad de menar. Kursboken borde omedelbart bytas ut mot Bengt Lennartssons! Glad Ljung (Vår kursbok) var i princip lika informativ som ett vitt A4 papper och jag skulle aldrig rekommendera den till en person som vill lära sig reglerteknik även om den möjligen ser lite behändigare ut i sitt tunna utförande. Men skulle starkt rekommendera en tjockare bok som i alla fall förklarar något. »
- Föreläsningarna.»

18. Övriga kommentarer

- Laborationsassistenterna var väldigt hjälpsamma och trevliga. De förtjänar ett stort tack.»
- Claes var dålig på att passa tider - både för start för föreläsnignarna, rasterna och sluttiderna. Detta tyckte jag var störande. Som TM-student tyckte jag att det lades alldeles för mycket tid på relativt grundläggande matematik, medan man hastade igenom de fysikaliska egenskaperna hos systemen som skulle regleras - i synnerhet när det gällde elektriska kretsar som vi inte har någon erfarenhet av.»
- Jätterolig kurs med bra lärare och övningsledare! :)»
- Känns som ett ämne där man ganska enkelt skulle kunna jobba mycket med exempel från ganska enkla tekniska system och bygga upp kursen kring detta. Synd att man inte gör detta på föreläsningsnivå. Kursen känns inte så omöjlig alls men det känns som att man gör den med ett väldigt teoretiskt fokus. Det vore jättebra om claes inte bara slänger upp en gammal OH med lite text och några matriser. Viktor var en bra övningsledare som dock behövde hinna med väldigt mycket på sina övningar, något som dock var bra då jag inte tyckte föreläsningarna var så bra. Men Viktor, skriv gärna lite saktare nästa år:)»
- Tack själv!»
- Jag deltog inte i undervisningen tillräckligt mycket för att ta kursen till mig»
- Eloge till övningshandledarna, duktiga!»
- Roliga labbar! Trevlig kurs»


Kursutvärderingssystem från