ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


E12/13-1 Fysik 2, FFY143

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2012-10-26 - 2012-11-08
Antal svar: 34
Procent av deltagarna som svarat: 52%
Kontaktperson: Calle Lindquist»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Elektroteknik 300 hp


Läs detta först!

Kom ihåg att samtliga personer inblandade i kursen kommer att läsa enkäten, därför bör man undvika personliga påhopp.
Du har större möjlighet till påverkan om du håller kritiska kommentarer på en konstruktiv nivå.


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

34 svarande

Högst 15 timmar»8 23%
Cirka 20 timmar»7 20%
Cirka 25 timmar»9 26%
Cirka 30 timmar»8 23%
Minst 35 timmar»2 5%

Genomsnitt: 2.67

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

34 svarande

0%»1 2%
25%»1 2%
50%»1 2%
75%»11 32%
100%»20 58%

Genomsnitt: 4.41


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

34 svarande

Vet ej, har inte sett/läst målen»2 5%
Vet ej, målen är svåra att förstå»0 0%
Målen är för lågt ställda»3 8%
Målen verkar rimliga»29 85%
Målen är för högt ställda»0 0%

Genomsnitt: 3.73

4. Testade examinationen om du uppnått målen?

33 svarande

Nej, inte alls»0 0%
I viss utsträckning»5 15%
Ja, i hög grad»26 78%
Vet ej/har inte examinerats än»2 6%

Genomsnitt: 2.9


Undervisning och kursadministration

5. Till hur stor hjälp har föreläsningarna varit för din inlärning?

34 svarande

Mycket liten»1 2%
Ganska liten»1 2%
Ganska stor»3 8%
Mycket stor»29 85%

Genomsnitt: 3.76

6. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

34 svarande

Mycket liten»7 20%
Ganska liten»17 50%
Ganska stor»9 26%
Mycket stor»1 2%

Genomsnitt: 2.11

7. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

34 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»1 2%
Ganska bra»17 50%
Mycket bra»16 47%

Genomsnitt: 3.44

8. Hur bra har övningarna fungerat?

32 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»18 56%
Mycket bra»14 43%

Genomsnitt: 3.43

9. Hur bra har laborationen fungerat?

32 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»1 3%
Ganska bra»9 28%
Mycket bra»22 68%

Genomsnitt: 3.65

10. Kommentarer angående undervisning och kursadministration

- Labben var häftig!»
- Sidhänvisningarna/figurhänvisningarna m.m. för övning 10, 11 & 12 bör uppdateras.»
- Övningarna har hjälpt massor, Stig-Åke är en entusiastisk och duktig lärare. Laborationen var riktigt rolig och jag vill berömma den duktiga och roliga laborationshandledaren som höjde allas engagemang!»
- det var jobbigt att gå igenom teromdynamiken så hafsigt, jag lärde mig knappt nått om det. det hade varit bättre att inte ha så mycket och gå igenom det långsammare och noggrananare»
- Nej»
- Riktigt bra föreläsningar där man märker att Stig-Åke tycker att det är roligt och viktigt att undervisa. Han gör sitt bästa för att få alla intresserade med hjälp av konkreta exempel och pedagogisk undervisning. Jättebra.»
- Jag tyckte att labben var jätterolig även om vårt prov inte fungerade. Labhandledaren var jättebra.»
- Föreläsare har varit väldigt tydlig, och rolig, och sett till att folk följer med. Allt gällande presentation av facit och rättning har gått väldigt snabbt.»
- Mycket bra föreläsningar»
- Mycket bra föreläsningar och övningspass»
- Tycker att underisningen har varit mkt bra! Underbart med en så engagerad föreläsare/övningsledare.»
- Använde inte kursboken nästan någonting eftersom föreläsningarna var så bra.»


Arbetsklimat

11. Hur var möjligheterna att få hjälp samt att ställa frågor?

34 svarande

Mycket dåliga»0 0%
Ganska dåliga»0 0%
Ganska bra»3 8%
Mycket bra»23 67%
Har ej sökt hjälp»8 23%

Genomsnitt: 4.14

12. Jag tycker att arbetsbelastningen på kursen bör:

34 svarande

Sänkas markant»0 0%
Sänkas lite»0 0%
Förbli densamma»29 85%
Höjas lite»5 14%
Höjas markant»0 0%

Genomsnitt: 3.14

13. Jag tycker att arbetsbelastningen under läsperioden bör:

34 svarande

Sänkas markant»0 0%
Sänkas lite»1 2%
Förbli densamma»32 94%
Höjas lite»1 2%
Höjas markant»0 0%

Genomsnitt: 3


Sammanfattande frågor

14. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

34 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Dåligt»0 0%
Godkänt»4 11%
Gott»8 23%
Mycket gott»22 64%

Genomsnitt: 4.52

15. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Stig-åke :)»
- Stig-Åke, samt laborationen!»
- Laborationen var bra.»
- Stig-Åke!»
- Stig-Åke, samma engagerade labbhandledare, de långa övningspassen.»
- Stig-Åke»
- Laborationen»
- Föreläsaren! Bästa jag haft både under min Chalmerstid och på LTH.»
- Stig-Åke och labhandledaren»
- Att röntgenmaskinen får användas på laborationen. Ett mycket roligt inslag vilket om det saknats gjort laborationen tråkig. Det bör alltså säkerställas att den fungerar i förtid till kursens början.»
- Fungerande laboration»
- Stig-åke»
- Föreläsaren»
- Föreläsaren, labben»
- stig-åke»

16. Vad bör främst förändras till nästa år?

- termodynamiken, den gicks igenom för snabbt»
- Lite mer tid till termodynamiken för att det kändes väldigt hastigt genomgånget vilket gjorde det svårt att förstå.»
- Vissa salar och eventuellt labben.»
- Inget»
- Vet ej»

17. Övriga kommentarer

- Stig-Åke är en jättebra föreläsare!»
- Nej»
- Synd att jag inte klarade den, hade gärna lagt ner mer tid på den men jag kom in dåligt i kursen.»
- Mycket intressant kurs, nödvändig för en ingenjör i elektroteknik och mycket bra utlärt.»
- Fick uppfattningen av att det tidigare år varit med en del relativitetsteori i kursen. Kändes lite synd att vi inte hade det.»
- Mycket bra föreläsare.»


Kursutvärderingssystem från