ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


E12/13-2 Kretsanalys, EMI084

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2012-12-22 - 2013-01-27
Antal svar: 37
Procent av deltagarna som svarat: 45%
Kontaktperson: Calle Lindquist»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Elektroteknik 300 hp


Läs detta först!

Kom ihåg att samtliga personer inblandade i kursen kommer att läsa enkäten, därför bör man undvika personliga påhopp.
Du har större möjlighet till påverkan om du håller kritiska kommentarer på en konstruktiv nivå.


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

37 svarande

Högst 10 timmar»14 37%
Cirka 10 timmar»8 21%
Cirka 15 timmar»11 29%
Cirka 20 timmar»3 8%
Mer än 20 timmar»1 2%

Genomsnitt: 2.16

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

37 svarande

0%»0 0%
25%»1 2%
50%»2 5%
75%»13 35%
100%»21 56%

Genomsnitt: 4.45


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

37 svarande

Vet ej, har inte sett/läst målen»6 16%
Vet ej, målen är svåra att förstå»2 5%
Målen är för lågt ställda»0 0%
Målen verkar rimliga»29 78%
Målen är för högt ställda»0 0%

Genomsnitt: 3.4

4. Testade examinationen om du uppnått målen?

36 svarande

Vet ej/har inte examinerats än»4 11%
Nej, inte alls»0 0%
I viss utsträckning»7 19%
Ja, i hög grad»25 69%

Genomsnitt: 3.47


Undervisning och kursadministration

5. Till hur stor hjälp har föreläsningar varit för din inlärning?

36 svarande

Mycket liten»0 0%
Ganska liten»1 2%
Ganska stor»7 19%
Mycket stor»28 77%

Genomsnitt: 3.75

6. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

36 svarande

Mycket liten»8 22%
Ganska liten»13 36%
Ganska stor»10 27%
Mycket stor»5 13%

Genomsnitt: 2.33

7. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

37 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»12 32%
Mycket bra»25 67%

Genomsnitt: 3.67

8. Hur bra har övningarna fungerat?

35 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»4 11%
Ganska bra»19 54%
Mycket bra»12 34%

Genomsnitt: 3.22

9. Hur bra har laborationerna fungerat?

37 svarande

Mycket dåligt»1 2%
Ganska dåligt»3 8%
Ganska bra»25 67%
Mycket bra»8 21%

Genomsnitt: 3.08

10. Hur bra har inlämningsuppgifterna fungerat?

37 svarande

Mycket dåligt»1 2%
Ganska dåligt»1 2%
Ganska bra»21 56%
Mycket bra»14 37%

Genomsnitt: 3.29

11. Kommentarer angående undervisning och kursadministration

- Bill är verkligen en bra föreläsare. Lugn, extremt kunnig, strukturerad ut i fingerspetsarna, låter en skriva klart uppgifterna innan han går vidare och pratar på! Full pott till Bill!!»
- Undervisning har funkat väldigt bra samt utdelat material har funkat väldigt bra!»
- Jag tycker Bill har varit en helt utmärkt föreläsare med god pedagogik, skön humor och stort intresse för ämnet. Hade varit svårt att fixa det utan föreläsningarna eftersom kursliteraturen var halvbra.»
- Kan vara en bra idé att ha fler handledare som assisterar vid laborationer. Som det är nu, så blir det mycket dötid i väntan på ställa en fråga eller redovisa sin laboration.»
- Inlämningsuppgifterna har tagit mycket tid, men dom har varit väldigt bra eftersom man har kunnat kolla att man kan det, och att man hänger med.»
- Det var lite problem att få tag i kursboken i början av första läsperioden så föreläsningarna har varit bra för inlärningen.»
- Lärs ut för lite förståelse. man behöver detta för att veta hur man skall räkna på olika kretsar. Nu lär vi oss på en och vet ej hur man gör då något flyttas om.»
- Väldigt bra koncept med inlämningsuppgifter. »
- Boken funkade ganska dåligt! Men jättebra med mycket material på kurshemsidan.»
- Tycker Bill är mycket bra lärare!»
- Ibland behövde man vänta väldigt länge för att få sin laboration rättad. (upp till 1,5 timme)»
- Mycket bra kurs»
- Jag gillar kurs-hemsidorna vi haft i matematik. Vore bättre med liknande i kretsen också. Är inte förtjust i mail-utskicken, de försvinner i min inbox. »
- Utdelandet av gamla tentor var något som kunde förbättras. Ta inspiration av matematikkurserna där tentorna från de senaste 20 åren är uppradade enligt tenta - lösning, tenta - lösning usw. Inlämningarna kunde moderniseras och utnyttja den digitala revolutionen som kursen är tänkt att hjälpa. Datorinlämningar borde vara standard och resultaten borde lämnas tillbaks samtidigt eller innan bakåtsträvande pappersslukare får dem.»


Arbetsklimat

12. Hur var möjligheterna att få hjälp samt att ställa frågor?

36 svarande

Mycket dåliga»0 0%
Ganska dåliga»0 0%
Ganska bra»6 16%
Mycket bra»27 75%
Har ej sökt hjälp»3 8%

Genomsnitt: 3.91

13. Jag tycker att arbetsbelastningen på kursen bör:

36 svarande

Sänkas markant»0 0%
Sänkas lite»1 2%
Förbli densamma»34 94%
Höjas lite»1 2%
Höjas markant»0 0%

Genomsnitt: 3

14. Jag tycker att arbetsbelastningen under läsperioden bör:

36 svarande

Sänkas markant»1 2%
Sänkas lite»4 11%
Förbli densamma»29 80%
Höjas lite»2 5%
Höjas markant»0 0%

Genomsnitt: 2.88


Sammanfattande frågor

15. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

36 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Dåligt»0 0%
Godkänt»4 11%
Gott»15 41%
Mycket gott»17 47%

Genomsnitt: 4.36

16. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Bill, inlämningsuppgifterna, upplägget. Precis likadant med andra ord!»
- Föreläsningar samt inlämningsuppgifter har gett mig ökad förståelse kring kretsanalys!»
- SI»
- Föreläsaren, Bill. Upplägget med inlämningar mm, man lär sig bra mycket och hänger med i vad man bör kunna. Upplägget i tid, att det är mer första LP än den andra.»
- Tredelad examination (tenta,inlämningsuppgifter och lab) funkar skitbra. Man "tvingas" vara aktiv hela tiden vilket känns som en förutsättning för att lära sig.»
- Att Bill lägger ut mycket på nätet»
- Bill har varit en mycket bra lärare.»
- Strukturen»
- Hemsidan fungerade mycket bra.»
- klara och tydliga genomgångar men mer förståelse om vad varje liten del i t.ex. en krets gör.»
- Tredje labben! Väldigt givande att få löda och testa koppla kretsar. Förståelsen för teorin blev mycket bättre. Gärna fler praktiska labbar! Och så Bill förstår. Mycket bra och pedagogisk föreläsare. Inget att anmärka på!»
- Bill!»
- Bill»
- Föreläsningarna har varit mycket bra :D och de utdelade materialen har varit till stor hjälp. »
- Inlämningsuppgifterna, Laborationerna»
- Ni har hittat ett perfekt tempo av matematik, kretsanalys och teknisk kommunkation, rubbas något rubbas balansen. Bra med statistik från tentan som överträffar alla andra kurser hittills. Trevligt upplägg»

17. Vad bör främst förändras till nästa år?

- För långa väntetider på labbarna.»
- Tentans uppdelning av poäng bör kanske förändras. Det känns som att vissa uppgifter borde ha fler än 3 poäng osv.»
- Matlab»
- Laborationshandledningarna var lite diffusa, svårt att förstå om man aldrig gjort det förut, dock så var lab-handledarna väldigt bra vilket kompenserade detta.»
- Fler handledare till laborationer eller ett förändrat upplägg som eliminerar all dötid under labtillfällena. På så sätt slipper man stressen och lär sig bättre.»
- Lägg ihop två små inlämningar till en stor. D.v.s så som vi hade i slutet av kursen»
- Tempot ökade drastiskt i slutet, lite mer utjämnat hade varit att föredra.»
- En annan bok. Fanns knappt svar till uppgifterna och när de väl fanns svar så var de fel. »
- laborationerna fungerade ganska dåligt pga utrustningen»
- Viktigt att ha mer tid under andra läsperioden! en lektion i veckan är verkligen för lite då allt komplicerat skall läras in.»
- Fler övningar och kanske att man kunde se över kursboken. Kan man hitta en annan?»
- Mer övningar, men viktigast är ny kurslitteratur»
- Kul med labbarna, men inte så bra återkoppling till resten av kursen. »
- Boken. Svår att förstå, jämfört med utdelade materialet och föreläsningar. Har inga svar till många av övningarna i boken. Fel svar på många av övningarna i boken. »
- Gör inlämningarna digitala»

18. Övriga kommentarer

- Trevliga och relevanta mail från Bill. Skulle verkligen vilja ha Bill i fortsatta kursen som t ex elektronik. »
- I övrigt väldigt bra utbildning med väldigt bra lärare.»
- Jag hade önskat att man får ha Bill i fler kurser, mer än gärna i elektroniken nästa år.»
- Skitbra kurs, bra jobbat! Vi vill ha Bill i Elektroniken i tvåan!»
- Första läsperioden hade vi mycket lektioner då man lärde sig enkla saker och andra läsperioden hade vi lite lektioner då man skall lära sig många och mycket svåra saker. Växelström, spole, kondensator och det som hör till borde man börja med redan efter halva första läsperioden!»
- Bra kurs! Hade dock önskat att den låg över en läsperiod istället för två.»
- Mycket bra med utskickat material där vissa metoder är förklarade i detalj. »
- Vad hände med tvåfassystem eller vad det var som skulle släppas som PDF efter tentan? Om det ingår i utbildningen eller kan tänkas vara användbart för framtiden vill jag fortfarande ha det.»


Kursutvärderingssystem från