ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


E12/13-1 Inledande matematik, TMV157

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2012-10-26 - 2012-11-08
Antal svar: 51
Procent av deltagarna som svarat: 72%
Kontaktperson: Calle Lindquist»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Elektroteknik 300 hp


Läs detta först!

Kom ihåg att samtliga personer inblandade i kursen kommer att läsa enkäten, därför bör man undvika personliga påhopp.
Du har större möjlighet till påverkan om du håller kritiska kommentarer på en konstruktiv nivå.


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

50 svarande

Högst 15 timmar»3 6%
Cirka 20 timmar»13 26%
Cirka 25 timmar»22 44%
Cirka 30 timmar»8 16%
Minst 35 timmar»4 8%

Genomsnitt: 2.94

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

51 svarande

0%»0 0%
25%»0 0%
50%»2 3%
75%»13 25%
100%»36 70%

Genomsnitt: 4.66


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

51 svarande

Vet ej, har inte sett/läst målen»8 15%
Vet ej, målen är svåra att förstå»3 5%
Målen är för lågt ställda»0 0%
Målen verkar rimliga»37 72%
Målen är för högt ställda»3 5%

Genomsnitt: 3.47

4. Testade examinationen om du uppnått målen?

51 svarande

Nej, inte alls»0 0%
I viss utsträckning»19 37%
Ja, i hög grad»27 52%
Vet ej/har inte examinerats än»5 9%

Genomsnitt: 2.72


Undervisning och kursadministration

5. Till hur stor hjälp har föreläsningar varit för din inlärning?

51 svarande

Mycket liten»0 0%
Ganska liten»9 17%
Ganska stor»26 50%
Mycket stor»16 31%

Genomsnitt: 3.13

6. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

51 svarande

Mycket liten»4 7%
Ganska liten»16 31%
Ganska stor»22 43%
Mycket stor»9 17%

Genomsnitt: 2.7

7. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

50 svarande

Mycket dåligt»1 2%
Ganska dåligt»1 2%
Ganska bra»24 48%
Mycket bra»24 48%

Genomsnitt: 3.42

8. Hur bra har övningarna fungerat?

50 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»2 4%
Ganska bra»25 50%
Mycket bra»23 46%

Genomsnitt: 3.42

9. Hur bra har MATLAB-momentet fungerat?

Här avses endast kursmomentet i MATLAB, alltså inte studentledd MATLAB

51 svarande

Mycket dåligt»6 11%
Ganska dåligt»9 17%
Ganska bra»31 60%
Mycket bra»5 9%

Genomsnitt: 2.68

10. Hur fungerade SI:n i kursen?

51 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»11 21%
Mycket bra»40 78%
Ej närvarat»0 0%

Genomsnitt: 3.78

11. Kommentarer angående undervisning och kursadministration

- Väldigt snabba och flummiga föreläsningar. Hade gärna sett ett lite lägre tempo och lite mer jordnära förklaringar.»
- Den studentledda Matlaben var också mycket bra.»
- Jag föredrar mkt fler ex med numeriska tillämpningar»
- Jag tycker att mattekursen har funkat riktigt bra, med allt i stort sett.»
- MATLAB undervisningen var inte bra. Den studentledda MATLAB-inledningen var VÄLDIGT BRA! där gick man igenom saker i början av lektionen och sedan fick man arbeta med uppgifter som likande det. På den studentledda MATLABen fick man även lära sig lite "kortkommandon" och tips som gör det lättare att jobba i MATLAB. Men på den riktiga MATLAB undervisningen gick allt alldeles för snabbt. Det enda som gicks igenom var teori men det kändes ändå inte som att det räckte för att klara av uppgifterna. Mycket av arbetet i MATLAB gick ut på att leta sig fram till hur man skulle göra, eftersom ledaren inte hade förklarat innan labben startade. Detta gjorde att man inte hann med alla uppgifter, och därför inte lärde sig allt man skulle gjort under den labben!! Därför borde man ha gått igenom mer, innan man startade igång labben. »
-
- För lite genomgång av MATLAB, kändes mest som förstudier som skulle in. Hade också önskat tydligare matematiska bevis eller färre. Blev lite för mycket genomhastade bevis.»
- Ville och Erik Jedvik var väldigt bra som lärare.»
- Behövs mer genomgång på matlablektionerna. Mer pedagogiskt på vanliga matteföreläsningarna.»
- Lektionerna med Wille har varit riktigt bra. Si funkade perfekt. Matlab var väldigt svårt och tog mycket tid. »
- Svårt att hinna fråga på övningen »


Arbetsklimat

12. Hur var möjligheterna att få hjälp samt att ställa frågor?

51 svarande

Mycket dåliga»0 0%
Ganska dåliga»3 5%
Ganska bra»23 45%
Mycket bra»22 43%
Har ej sökt hjälp»3 5%

Genomsnitt: 3.49

13. Jag tycker att arbetsbelastningen på kursen bör:

50 svarande

Sänkas markant»1 2%
Sänkas lite»9 18%
Förbli densamma»40 80%
Höjas lite»0 0%
Höjas markant»0 0%

Genomsnitt: 2.78

14. Jag tycker att arbetsbelastningen under läsperioden bör:

51 svarande

Sänkas markant»1 1%
Sänkas lite»16 31%
Förbli densamma»33 64%
Höjas lite»1 1%
Höjas markant»0 0%

Genomsnitt: 2.66


Sammanfattande frågor

15. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

51 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Dåligt»1 1%
Godkänt»18 35%
Gott»26 50%
Mycket gott»6 11%

Genomsnitt: 3.72

16. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Den studentledda matlaben, SI-passen.»
- SI-matte, föreläsningar samt övningar»
- Takten, hur momenten är upplagda»
- Duggorna, SI-matten»
- SI»
- SI matte»
- Bra SI-frågor»
- SI-möten»
- SImatten»
- studentledd matlab, si»
- Den studentledda MATLAB:en! Och Erik som övningsledare.»
- Bra övningsledare och vettiga SI-ledare, tentagenomgång.»
- SI matte och matlab introduktion»
- SI»
- dugga systemet och SJ»
- Ville»
- SI och Matlab»
- Alla föreläsningar»
- Övningarna »
- Hemsidan fungerade mycket bra och uppdateades regelbundet.»
- SI, MATLAB»
- SI-mötena, en frågestund och övningarna.»
- Ville»
- SI-lektionerna samt övningslektionerna- Jättebra!»
- Si, studentledd matlab»

17. Vad bör främst förändras till nästa år?

- TA lite mer tid att låte den nya kunskapen smälta lite, fler exempel.»
- Mer numeriska ex»
- På föreläsningarna bör läraren kanske gå igenom långsammare på tavlan och ge en kort introduktion för varje nytt avsnitt.»
- Kanske att man får mer tid att räkna själv.»
- Ett försök att motverka att man hamnar efter i planeringen med förläsningarna, dvs inte ha förläsningar om det som ska vara under läsvecka 4 när vi i själva verkat är i läsvecka 5. »
- Matlab laborationerna borde vara mer pedagogiska jag har haft svårt att lära mig. Fler övningstilfällen då jag känner att dessa har hjälpt mig att förstå»
- Matlab bör gås igenom mer grundligt, för det är svårt att komma in i programmerings-tänket.»
- Gå egenom färre tal tydligt och ordentligt under föreläsningarna»
- Bättre struktur på föreläsningarna. Man förstod inte förrän i slutet av kursen vad som var viktigt eller inte. Det kändes inte som att man fick reda på varför man gick igenom olika satser m.m. Jag skulle vilja ha en klarade beskrivning till när och varför man använder sig av teorin man går igenom. Annars blir det bara att man sitter och skriver av, och inte förrän mkt senare förstår att det där som man tog upp på föreläsningen ska användas vid problemlösning av en viss typ av uppgifter. »
-
- MATLABinlämningarna»
- mer tillfällen att ställa frågor»
- Tydligare vad man förväntas kunna för teori till tentan, samt gärna mer MATLAB-genomgångar och färre "labbar"...»
- Tempot under föreläsningar, det kunde ibland gå väldigt snabbt.»
- matlab genomgångar!»
- Matlab- dåligt upplägg. Väldigt svårt och väldigt tidskrävande uppgifter. »
- Vet ej»
- Matlab lektionerna »
- Större salar till Matlaben. »
- Mer strukturerade föreläsningar.»
- Mindre press under veckan, lite mer tid at göra uppgifterna, måste läsa på konstant för att hinna med får ingen fritid.»
- Tycker att det är viktigt att bli informerad om vikten av duggor och liknande»
- hade velat ha mer strukturerade föreläsningar samt mer genomgångar eller lathundar för matlaben »
- Tydligare ordning så att föreläsaren inte måste hasta igenom något område för att vi borde ha läst det innan.»

18. Övriga kommentarer

- Allt var bra överlag. Det blev dock ett väldigt högt tempo när vi blev en aning efter i planeringen. »
-
- Schysst kurs, bra föreläsare.»
- Behövs mer genomgång på matlablektionerna. Mer pedagogiskt på vanliga matteföreläsningarna.»
- För mig som inte pluggat matte på väldigt länge kändes det som ett väldigt stort steg från gymnasiematten och högskolematten. Jag skulle efterfråga bättre anpassning för de som inte klarar matten lika bra, exempelvis genom att inleda med ett lugnare tempo och kanske schemalägga frivilliga extralektioner som man kan gå till om man har svårigheter, i stil med engelska-workshops i Tek. Komm.»
- Man kanske kan försöka göra en lite mjukare övergång, då man i denna kursen i stort sett bara går igenom en massa satser och bevis, detta gör man inte i gymnasiet, så det blir ett helt annat sätt att plugga på.»


Kursutvärderingssystem från