ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


LP4 - Materialteknik 11/12, MTT010

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2012-08-30 - 2012-09-17
Antal svar: 33
Procent av deltagarna som svarat: 51%
Kontaktperson: Barbro Briheim»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Teknisk design 300 hp


Läs detta först!

Tack för att du svarar på denna enkät. Din insats är viktig för att programledningen och examinator ska få reda på att kurserna ligger rätt i utbildningen och att de gagnar studenterna på det sätt som är tänkt. Vi är intresserade av vad som varit bra med kursen och vilka moment som bör bevaras. Vi är även intresserade av om något varit mindre bra och som borde ändras eller utebli enligt er uppfattning. Det finns även möjligheter att lämna kommentarer om kursen. Tänk även på att hålla kommentarerna på en konstruktiv nivå.

1. Vilket program är du inskriven på?

33 svarande

Teknisk design»17 51%
Industriell ekonomi»16 48%
Annat program»0 0%

Genomsnitt: 1.48

2. Allmänna frågor om kursen*

Gradera påståendena om kursen på en skala 1-5, där
1 innebär att du INTE ALLS instämmer i påståendet, och
5 betyder att du HELT OCH HÅLLET instämmer i påståendet

Matrisfråga

- Facit till uppgifterna stämde inte så bra överens med uppgifterna. I övrigt fungerade kursadministrationen bra.»
- kändes som att man hade lärt sig väldigt mycket som tyvärr inte fick visas på tentan, skulle gärna se att tentan kanske kompletterades med en inlämningsuppgift eller liknande. Inte alltid som examination i form av tenta passar alla. »
- Första "tekniska" kurs som var rolig och som man kände att man skulle kunna ha användning för i framtiden.»
- Inrapporteringen av tentaresultat dröjde. »

Kursens mål var tydliga*
33 svarande

0 0%
1 3%
0 0%
13 41%
17 54%
Vet ej»2

Genomsnitt: 4.48 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

Examinationen speglade kursmålen på ett bra sätt*
33 svarande

0 0%
0 0%
2 6%
13 41%
16 51%
Vet ej»2

Genomsnitt: 4.45 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

Kursadministrationen fungerade utmärkt bra*
33 svarande

1 3%
1 3%
2 6%
14 45%
13 41%
Vet ej»2

Genomsnitt: 4.19 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

Kursen krävde en stor arbetsinsats*
33 svarande

0 0%
0 0%
2 6%
16 51%
13 41%
Vet ej»2

Genomsnitt: 4.35 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

Kursen hade en jämn arbetsbelastning*
33 svarande

0 0%
1 3%
2 6%
18 58%
10 32%
Vet ej»2

Genomsnitt: 4.19 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

Kursen kändes angelägen för min utbildning*
33 svarande

1 3%
0 0%
5 16%
7 22%
18 58%
Vet ej»2

Genomsnitt: 4.32 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

3. Vilka moment i kursen gynnade ditt lärande mest?*

Välj ut ett eller flera inslag som du vill lyfta fram!
Om något inslag saknas i listan, svara gärna under Annat, och förklara i fritextrutan.
Svar för alla moment behövs inte.

Matrisfråga

- Studiebesöket var roligt, men det hade varit ännu bättre om de som höll det hade haft mer fokus på vad vi läste om i kursen! Känns som att det handlade mer om SKF i allmänhet än om material och vämebehandlingar som ju var det vi var intresserade av i kursen.»
- små testar i början av varje föreläsning»
- Bra upplägg på kursen! Bra föreläsare.»

Föreläsningar*
33 svarande

Gav inget / Dåligt»1 3%
Gav lite /Ganska dåligt»0 0%
Gav tillräckligt / Bra»3 9%
Lärorikt / Ganska bra»3 9%
Mycket lärorikt / Mycket bra»24 77%
Ingick inte i kursen / Vet ej»2

Genomsnitt: 4.58 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

Gästföreläsare*
33 svarande

Gav inget / Dåligt»1 4%
Gav lite /Ganska dåligt»5 20%
Gav tillräckligt / Bra»7 28%
Lärorikt / Ganska bra»8 32%
Mycket lärorikt / Mycket bra»4 16%
Ingick inte i kursen / Vet ej»8

Genomsnitt: 3.36 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

Övningar*
33 svarande

Gav inget / Dåligt»0 0%
Gav lite /Ganska dåligt»5 18%
Gav tillräckligt / Bra»8 29%
Lärorikt / Ganska bra»9 33%
Mycket lärorikt / Mycket bra»5 18%
Ingick inte i kursen / Vet ej»6

Genomsnitt: 3.51 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

Datorövningar*
33 svarande

Gav inget / Dåligt»0 0%
Gav lite /Ganska dåligt»5 23%
Gav tillräckligt / Bra»6 28%
Lärorikt / Ganska bra»9 42%
Mycket lärorikt / Mycket bra»1 4%
Ingick inte i kursen / Vet ej»12

Genomsnitt: 3.28 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

Laborationer*
33 svarande

Gav inget / Dåligt»0 0%
Gav lite /Ganska dåligt»2 6%
Gav tillräckligt / Bra»4 12%
Lärorikt / Ganska bra»16 51%
Mycket lärorikt / Mycket bra»9 29%
Ingick inte i kursen / Vet ej»2

Genomsnitt: 4.03 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

Grupparbete*
33 svarande

Gav inget / Dåligt»0 0%
Gav lite /Ganska dåligt»0 0%
Gav tillräckligt / Bra»0 0%
Lärorikt / Ganska bra»4 66%
Mycket lärorikt / Mycket bra»2 33%
Ingick inte i kursen / Vet ej»27

Genomsnitt: 4.33 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

Studiebesök*
33 svarande

Gav inget / Dåligt»0 0%
Gav lite /Ganska dåligt»5 20%
Gav tillräckligt / Bra»7 29%
Lärorikt / Ganska bra»6 25%
Mycket lärorikt / Mycket bra»6 25%
Ingick inte i kursen / Vet ej»9

Genomsnitt: 3.54 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

Självverksamhet*
33 svarande

Gav inget / Dåligt»0 0%
Gav lite /Ganska dåligt»0 0%
Gav tillräckligt / Bra»3 10%
Lärorikt / Ganska bra»11 39%
Mycket lärorikt / Mycket bra»14 50%
Ingick inte i kursen / Vet ej»5

Genomsnitt: 4.39 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

Kurslitteratur*
33 svarande

Gav inget / Dåligt»0 0%
Gav lite /Ganska dåligt»0 0%
Gav tillräckligt / Bra»2 6%
Lärorikt / Ganska bra»20 64%
Mycket lärorikt / Mycket bra»9 29%
Ingick inte i kursen / Vet ej»2

Genomsnitt: 4.22 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

Inlämningsuppgifter*
33 svarande

Gav inget / Dåligt»0 0%
Gav lite /Ganska dåligt»1 20%
Gav tillräckligt / Bra»0 0%
Lärorikt / Ganska bra»4 80%
Mycket lärorikt / Mycket bra»0 0%
Ingick inte i kursen / Vet ej»28

Genomsnitt: 3.6 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

Projektarbete/-n*
33 svarande

Gav inget / Dåligt»0 0%
Gav lite /Ganska dåligt»0 0%
Gav tillräckligt / Bra»0 0%
Lärorikt / Ganska bra»2 100%
Mycket lärorikt / Mycket bra»0 0%
Ingick inte i kursen / Vet ej»31

Genomsnitt: 4 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

Fått hjälp och svar på frågor*
33 svarande

Gav inget / Dåligt»0 0%
Gav lite /Ganska dåligt»0 0%
Gav tillräckligt / Bra»2 6%
Lärorikt / Ganska bra»13 44%
Mycket lärorikt / Mycket bra»14 48%
Ingick inte i kursen / Vet ej»4

Genomsnitt: 4.41 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

Tillfällen för muntlig kritik/feedback*
33 svarande

Gav inget / Dåligt»0 0%
Gav lite /Ganska dåligt»0 0%
Gav tillräckligt / Bra»3 25%
Lärorikt / Ganska bra»4 33%
Mycket lärorikt / Mycket bra»5 41%
Ingick inte i kursen / Vet ej»21

Genomsnitt: 4.16 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

Tillfällen för skriftlig kritik/feedback*
33 svarande

Gav inget / Dåligt»0 0%
Gav lite /Ganska dåligt»1 14%
Gav tillräckligt / Bra»1 14%
Lärorikt / Ganska bra»4 57%
Mycket lärorikt / Mycket bra»1 14%
Ingick inte i kursen / Vet ej»26

Genomsnitt: 3.71 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

Dugg/-a/-or*
33 svarande

Gav inget / Dåligt»0 0%
Gav lite /Ganska dåligt»0 0%
Gav tillräckligt / Bra»2 33%
Lärorikt / Ganska bra»2 33%
Mycket lärorikt / Mycket bra»2 33%
Ingick inte i kursen / Vet ej»27

Genomsnitt: 4 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

Rapportskrivning*
33 svarande

Gav inget / Dåligt»0 0%
Gav lite /Ganska dåligt»0 0%
Gav tillräckligt / Bra»2 100%
Lärorikt / Ganska bra»0 0%
Mycket lärorikt / Mycket bra»0 0%
Ingick inte i kursen / Vet ej»31

Genomsnitt: 3 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

Seminarium*
33 svarande

Gav inget / Dåligt»0 0%
Gav lite /Ganska dåligt»0 0%
Gav tillräckligt / Bra»2 66%
Lärorikt / Ganska bra»0 0%
Mycket lärorikt / Mycket bra»1 33%
Ingick inte i kursen / Vet ej»30

Genomsnitt: 3.66 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

Muntlig redovisning*
33 svarande

Gav inget / Dåligt»0 0%
Gav lite /Ganska dåligt»0 0%
Gav tillräckligt / Bra»0 0%
Lärorikt / Ganska bra»4 100%
Mycket lärorikt / Mycket bra»0 0%
Ingick inte i kursen / Vet ej»29

Genomsnitt: 4 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

Skriftlig tentamen*
33 svarande

Gav inget / Dåligt»0 0%
Gav lite /Ganska dåligt»0 0%
Gav tillräckligt / Bra»2 6%
Lärorikt / Ganska bra»12 38%
Mycket lärorikt / Mycket bra»17 54%
Ingick inte i kursen / Vet ej»2

Genomsnitt: 4.48 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

Annat*
33 svarande

Gav inget / Dåligt»0 0%
Gav lite /Ganska dåligt»0 0%
Gav tillräckligt / Bra»0 0%
Lärorikt / Ganska bra»0 0%
Mycket lärorikt / Mycket bra»2 100%
Ingick inte i kursen / Vet ej»31

Genomsnitt: 5 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

4. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i när det gäller ...?

Matrisfråga

- Det hade varit bra om övningsledarna själva valt ut uppgifter som de ansåg viktiga och gått igenom hur man skulle lösa dem. Det var bra när "plastkillarna" gick igenom och repeterade om plaster på övning. Det var också väldigt bra när man fick chans att fråga om saker man inte förstått. Föreläsningarna var väldigt bra och inspirerande. Dock svårt att avgöra om man skulle anteckna eller om det räckte med det som stod på ppt. I början antecknade Maria viktiga saker på tavlan men det avtog efter kursens gång. Hade varit bra att det var med mer relevanta saker som det kan komma frågor på på ppt:s alternativt mer antecknande på tavlan. Svårt att hinna anteckna i takt med att Maria pratar annars, går snabbt!»
- Föreläsningarna var så grymt bra, Mia var väldigt duktig på att lära ut.»
- Övningarna kändes ibland lite ostrukturerade, hade hellre sätt att de alltid gick igenom vissa tal som man sedan fick fortsätta själv med att räkna. »
- Missade några föreläsningar under kortègen men annars var jag närvarande vid alla föreläsningar.»

Föreläsningar
33 svarande

0%»2 6%
25%»2 6%
50%»1 3%
75%»3 9%
100%»25 75%

Genomsnitt: 4.42

Övningar
33 svarande

0%»5 15%
25%»3 9%
50%»4 12%
75%»12 36%
100%»9 27%

Genomsnitt: 3.51

Genomsnitt totalt för detta stycke: 4.13


Sammanfattande frågor

5. Vad tycker du främst bör BEHÅLLAS i kursen till nästa år?

- Maria är bra som föreläsare, hon engagerar. Studiebesöket var roligt. Bra med laborationer. Quizzarna är jättejättebra så man repeterar och kontrollerar att man förstått kontinuerligt!!! Tentan speglade det som tagits upp under kursen bra.»
- Föreläsningar»
- strukturen, små quiz och Mia.»
- studiebesök på SKF»
- "miniduggor" i början av varje föreläsning var bra. Laborationen med plasterna och även den med mikroskop.»
- Föreläsningarna är väldigt bra, man lär sig mycket. »
- Marias föreläsningar, ligger helt klart i toppen på chalmersföreläsningar! Studiebesöket (som även var intressant ur ett ekonomiperspektiv). Övningshandledarna var mycket roliga. Dagens tips gjorde att man fick ta sig en funderare på vad man kom ihåg. Pluspoäng för den välstrukturerade hemsidan med utdelat material (tacksamt med både pdf- och powerpointformat). Berätta gethistorien nästa år också! :)»
- Maria! Hon dumförklarade ingen, tog sig tid till att svara på frågor så att man förstod och var duktigt på att ta upp relevanta och roliga exempel under sina föreläsningar.»
- Maria är en grym föreläsare! Behåll quizen som varje föreläsning inleds med. Bra repetition och kul! Intressant med studiebesök på SKF.»
- Maria som föreläsare.»
- Små testen som vi fick ut i början av varje föreläsning. De var jättebra!»
- Läraren och boken»
- Laborationerna, gav mycket förståelse.»
- Mycket bra föreläsningar. Upplägget med repetitionsquiz i början gör att man får en chans att diskutera vad som togs upp på föreläsningen innan. Att hon går igenom kursmålen för varje föreläsning är också bra, det blir annars lätt att man bara läser dem i början av kursen för att sen glömma av dem. Detta är en av få kurser då målen faktiskt har märkts av i undervisningen. Maria visar dessutom ett stort engagemang och är duktig på göra undervisningen intressant.»
- Tycker förändringarna gick åt rätt håll med mer förståelse och mindre att lära sig utantill.»
- Labbar. Helt okej.»
- Mini quiz - kul o lärorikt föreläsare - brann för ämnet & inspirerade»
- Huvudexaminator var mycket bra, kommer inte ihåg vad hon heter»
- Maria, duktig föreläsare. Även de återkommande testen i början av föreläsningarna som gav lite repetition.»
- Labbar, "dagens quiz" och de tydliga exemplena på kopplingar mellan det vi läste och "verkligheten".»
- Lärarna»
- Det mesta! Tyckte upplägget var bra och allt kändes relevant. »
- Tentan var bra!»

6. Vad tycker du främst bör FÖRÄNDRAS i kursen till nästa år?

- Hade varit bra att fundera på att återinföra en dugga på något sätt för att stämma av att man har förstått under kursens gång. Kanske en dugga med tenta-liknande frågor, kanske lite lättare på duggan dock.»
- Korta ner det man behöver läsa i bok, det var onödigt mycket»
- Tycker att Mia kan hälla föreläsningarna om plast med, efter som det var svårt att hänga med på den nuvarande föreläsarens föreläsningar.»
- Hade önskat att miljö och hållbarhetsperspektiv hade fått ta större plats i kursen. Studiebesöket på SKF var mycket intressant men hade gärna fått vara en del a examinationen på något sätt. »
- Datorlabben borde formuleras och struktureras upp mer. Det känns som ett väldigt vettigt program och ett verktyg man verkligen kan ha nytta av, men labben var väldigt ostrukturerad och det blev mest förvirrat.»
- Bättre powerpoints. Det går inte att läsa pp i efterhand för att repetera/ för att man missat föreläsningen då de inte säger en något, utan mest är en massa bilder utan förklaring. »
- Skicka ut den här utvärderingen tidigare, känner att man glömt skriva med nåt.. Föreläsningarna på engelska om plast kändes lite röriga.»
- Övningarna var lite konstiga. Visste inte om övningsledarna skulle räkna exempel, vilket skulle ha varit nyttigt då många hade samma frågor, eller om vi bara skulle räkna på egen hand.»
- Ta bättre tillgång på övningsledarnas pedagogiska kompetens och låt dem hålla i t.ex föreläsningar om plåster»
- TD har läst hållfasthet innan, blir lite repetivit.»
- Avsnitten om plaster och den del de fyller av kursen. Föresläsningarna om plaster gav inte så mycket. »
- Byt ut Rodney mot annan föreläsare som är lättare att förstå.»
- Finns flera versioner av boken och övningsuppgifterna stämde ofta inte.»
- Övningsledarna borde gå igenom några uppgifter på tavlan.»
- e attityd från examinatorn.»
- Jag tyckte några av gästföreläsningarna var ganska dåliga, kolla över dem»
- Det kändes spretigt, så någon slags viktning av vad som är mest betydelsefullt för kursen. »
- Boken var lite omständig. Tog extremt mycket tid och energi att läsa.»
- Kanske lite mer applicerat arbete med polymererna då det känns som man kommer stöta på dessa mycket under utbildningen. Mer identifiera övningar i produkter och egenskaper osv. Har redan glömt vad pvc mest används till t.ex. »
- Det vore nog bra att ha någon form av dugga under kursens gång. Maria måste börja prata högre. Räkna övningsexempel på övningarna så kommer kanske de lektionerna kännas lite mer värda. »
- Vi borde ha en annan föreläsare i plaster.» (den här kommentaren har blivit redigerad i efterhand)
- Är föreläsningarna inte obligatoriska ska personen i fråga INTE säga kommentarer som "ja ni som har varit här ofta kommer inte ha några problem med tentan, men er jag inte känner igen kommer få svårt". Bättre föreläsningsppt:er. Nu används bara stödord. Är det ett försök att "sätta dit" oss morgontrötta som inte orkade gå på föreläsningar.» (den här kommentaren har blivit redigerad i efterhand)

7. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?*

33 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Dåligt»2 6%
Godkänt»2 6%
Gott»7 21%
Mycket gott»22 66%

Genomsnitt: 4.48

- Sent rättad tenta samt granskningstillfälle som examinatorn inte deltog på, inföll innan tentorna var färdigrättade!» (Dåligt) (den här kommentaren har blivit redigerad i efterhand)
- del tog ej» (Godkänt)
- Rolig kurs som känns väldigt relevant för min utbildning.» (Mycket gott)
- jag har lärt mig otroligt mycket och Mia har fått materialteknik att bli intressant, en mycket bra kurs.» (Mycket gott)
- Väldigt intressant ämne och bra att Maria hade kopplat ämnet till vår utbildning så att man kände att man kan ha nytta av kunskapen framöver. Skulle gärna se att miljöbiten utvecklades och fick ta större del av kursen. » (Mycket gott)
- En av de roligaste kurserna hittills, krävdes mycket arbete men mycket kul när man förstod.» (Mycket gott)
- Maria gör materialtekniken intressant och lärorik!» (Mycket gott)
- Lärarinnan var väldigt bra.» (Mycket gott)
- Väldigt sen utvärdering, svårt att komma ihåg!» (Mycket gott)
- Tacksam att Maria fortfarande vill ha kursen. Inte vanligt med sådana pedagogiska och engagerade föreläsare.» (Mycket gott)


Genomsnitt totalt för alla frågor: 4.13
Beräknat jämförelseindex: 0.78

* obligatoriska frågor


Kursutvärderingssystem från