ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


LP4 - Strömningsmekanik 11/12, MTF246

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2012-08-30 - 2012-09-17
Antal svar: 17
Procent av deltagarna som svarat: 56%
Kontaktperson: Barbro Briheim»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Teknisk design 300 hp
Utbildningsprogram studenten tillhör: Teknisk design 300 hp


Läs detta först!

Tack för att du svarar på denna enkät. Din insats är viktig för att programledningen och examinator ska få reda på att kurserna ligger rätt i utbildningen och att de gagnar studenterna på det sätt som är tänkt. Vi är intresserade av vad som varit bra med kursen och vilka moment som bör bevaras. Vi är även intresserade av om något varit mindre bra och som borde ändras eller utebli enligt er uppfattning. Det finns även möjligheter att lämna kommentarer om kursen. Tänk även på att hålla kommentarerna på en konstruktiv nivå.

1. Allmänna frågor om kursen*

Gradera påståendena om kursen på en skala 1-5, där
1 innebär att du INTE ALLS instämmer i påståendet, och
5 betyder att du HELT OCH HÅLLET instämmer i påståendet

Matrisfråga

- Föreläsaren var lyhörd för de åsikter som framfördes från klassen och undervisningen anpassades snabbt efter våra önskemål. »
- kändes väldigt angelägen för utbildningen, framför allt kunskapen om tryck och rör och pumpar och sånt. även aerodynamiken kändes väldigt relevant.»

Kursens mål var tydliga*
17 svarande

0 0%
0 0%
3 18%
7 43%
6 37%
Vet ej»1

Genomsnitt: 4.18 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

Examinationen speglade kursmålen på ett bra sätt*
17 svarande

0 0%
0 0%
1 6%
6 37%
9 56%
Vet ej»1

Genomsnitt: 4.5 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

Kursadministrationen fungerade utmärkt bra*
17 svarande

0 0%
1 5%
1 5%
8 47%
7 41%
Vet ej»0

Genomsnitt: 4.23 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

Kursen krävde en stor arbetsinsats*
17 svarande

0 0%
0 0%
6 35%
10 58%
1 5%
Vet ej»0

Genomsnitt: 3.7 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

Kursen hade en jämn arbetsbelastning*
17 svarande

0 0%
0 0%
0 0%
10 58%
7 41%
Vet ej»0

Genomsnitt: 4.41 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

Kursen kändes angelägen för min utbildning*
17 svarande

0 0%
2 11%
5 29%
4 23%
6 35%
Vet ej»0

Genomsnitt: 3.82 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

2. Vilka moment i kursen gynnade ditt lärande mest?*

Välj ut ett eller flera inslag som du vill lyfta fram!
Om något inslag saknas i listan, svara gärna under Annat, och förklara i fritextrutan.
Svar för alla moment behövs inte.

Matrisfråga

- Bra fördelning med duggor först och sedan lab innan tentan, så man inte behövde plugga ihjäl sig sista veckorna!»

Föreläsningar*
17 svarande

Gav inget / Dåligt»0 0%
Gav lite /Ganska dåligt»1 5%
Gav tillräckligt / Bra»8 47%
Lärorikt / Ganska bra»3 17%
Mycket lärorikt / Mycket bra»5 29%
Ingick inte i kursen / Vet ej»0

Genomsnitt: 3.7 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

Gästföreläsare*
17 svarande

Gav inget / Dåligt»0 0%
Gav lite /Ganska dåligt»1 8%
Gav tillräckligt / Bra»3 25%
Lärorikt / Ganska bra»4 33%
Mycket lärorikt / Mycket bra»4 33%
Ingick inte i kursen / Vet ej»5

Genomsnitt: 3.91 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

Övningar*
17 svarande

Gav inget / Dåligt»0 0%
Gav lite /Ganska dåligt»0 0%
Gav tillräckligt / Bra»5 33%
Lärorikt / Ganska bra»7 46%
Mycket lärorikt / Mycket bra»3 20%
Ingick inte i kursen / Vet ej»2

Genomsnitt: 3.86 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

Datorövningar*
17 svarande

Gav inget / Dåligt»0 0%
Gav lite /Ganska dåligt»0 0%
Gav tillräckligt / Bra»2 66%
Lärorikt / Ganska bra»0 0%
Mycket lärorikt / Mycket bra»1 33%
Ingick inte i kursen / Vet ej»14

Genomsnitt: 3.66 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

Laborationer*
17 svarande

Gav inget / Dåligt»0 0%
Gav lite /Ganska dåligt»0 0%
Gav tillräckligt / Bra»0 0%
Lärorikt / Ganska bra»10 58%
Mycket lärorikt / Mycket bra»7 41%
Ingick inte i kursen / Vet ej»0

Genomsnitt: 4.41 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

Grupparbete*
17 svarande

Gav inget / Dåligt»0 0%
Gav lite /Ganska dåligt»0 0%
Gav tillräckligt / Bra»1 5%
Lärorikt / Ganska bra»9 52%
Mycket lärorikt / Mycket bra»7 41%
Ingick inte i kursen / Vet ej»0

Genomsnitt: 4.35 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

Studiebesök*
17 svarande

Gav inget / Dåligt»0 0%
Gav lite /Ganska dåligt»0 0%
Gav tillräckligt / Bra»0 0%
Lärorikt / Ganska bra»1 50%
Mycket lärorikt / Mycket bra»1 50%
Ingick inte i kursen / Vet ej»15

Genomsnitt: 4.5 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

Självverksamhet*
17 svarande

Gav inget / Dåligt»0 0%
Gav lite /Ganska dåligt»0 0%
Gav tillräckligt / Bra»4 25%
Lärorikt / Ganska bra»5 31%
Mycket lärorikt / Mycket bra»7 43%
Ingick inte i kursen / Vet ej»1

Genomsnitt: 4.18 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

Kurslitteratur*
17 svarande

Gav inget / Dåligt»0 0%
Gav lite /Ganska dåligt»0 0%
Gav tillräckligt / Bra»2 12%
Lärorikt / Ganska bra»11 68%
Mycket lärorikt / Mycket bra»3 18%
Ingick inte i kursen / Vet ej»1

Genomsnitt: 4.06 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

Inlämningsuppgifter*
17 svarande

Gav inget / Dåligt»0 0%
Gav lite /Ganska dåligt»0 0%
Gav tillräckligt / Bra»0 0%
Lärorikt / Ganska bra»9 90%
Mycket lärorikt / Mycket bra»1 10%
Ingick inte i kursen / Vet ej»7

Genomsnitt: 4.1 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

Projektarbete/-n*
17 svarande

Gav inget / Dåligt»0 0%
Gav lite /Ganska dåligt»0 0%
Gav tillräckligt / Bra»2 16%
Lärorikt / Ganska bra»7 58%
Mycket lärorikt / Mycket bra»3 25%
Ingick inte i kursen / Vet ej»5

Genomsnitt: 4.08 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

Fått hjälp och svar på frågor*
17 svarande

Gav inget / Dåligt»0 0%
Gav lite /Ganska dåligt»1 6%
Gav tillräckligt / Bra»4 25%
Lärorikt / Ganska bra»6 37%
Mycket lärorikt / Mycket bra»5 31%
Ingick inte i kursen / Vet ej»1

Genomsnitt: 3.93 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

Tillfällen för muntlig kritik/feedback*
17 svarande

Gav inget / Dåligt»0 0%
Gav lite /Ganska dåligt»1 12%
Gav tillräckligt / Bra»2 25%
Lärorikt / Ganska bra»2 25%
Mycket lärorikt / Mycket bra»3 37%
Ingick inte i kursen / Vet ej»9

Genomsnitt: 3.87 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

Tillfällen för skriftlig kritik/feedback*
17 svarande

Gav inget / Dåligt»0 0%
Gav lite /Ganska dåligt»0 0%
Gav tillräckligt / Bra»3 42%
Lärorikt / Ganska bra»4 57%
Mycket lärorikt / Mycket bra»0 0%
Ingick inte i kursen / Vet ej»10

Genomsnitt: 3.57 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

Dugg/-a/-or*
17 svarande

Gav inget / Dåligt»0 0%
Gav lite /Ganska dåligt»0 0%
Gav tillräckligt / Bra»0 0%
Lärorikt / Ganska bra»5 38%
Mycket lärorikt / Mycket bra»8 61%
Ingick inte i kursen / Vet ej»4

Genomsnitt: 4.61 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

Rapportskrivning*
17 svarande

Gav inget / Dåligt»0 0%
Gav lite /Ganska dåligt»2 20%
Gav tillräckligt / Bra»4 40%
Lärorikt / Ganska bra»2 20%
Mycket lärorikt / Mycket bra»2 20%
Ingick inte i kursen / Vet ej»7

Genomsnitt: 3.4 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

Seminarium*
17 svarande

Gav inget / Dåligt»0 0%
Gav lite /Ganska dåligt»0 0%
Gav tillräckligt / Bra»1 50%
Lärorikt / Ganska bra»1 50%
Mycket lärorikt / Mycket bra»0 0%
Ingick inte i kursen / Vet ej»15

Genomsnitt: 3.5 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

Muntlig redovisning*
17 svarande

Gav inget / Dåligt»0 0%
Gav lite /Ganska dåligt»3 20%
Gav tillräckligt / Bra»4 26%
Lärorikt / Ganska bra»7 46%
Mycket lärorikt / Mycket bra»1 6%
Ingick inte i kursen / Vet ej»2

Genomsnitt: 3.4 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

Skriftlig tentamen*
17 svarande

Gav inget / Dåligt»0 0%
Gav lite /Ganska dåligt»0 0%
Gav tillräckligt / Bra»1 5%
Lärorikt / Ganska bra»7 41%
Mycket lärorikt / Mycket bra»9 52%
Ingick inte i kursen / Vet ej»0

Genomsnitt: 4.47 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

Annat*
17 svarande

Gav inget / Dåligt»0 0%
Gav lite /Ganska dåligt»0 0%
Gav tillräckligt / Bra»0 0%
Lärorikt / Ganska bra»0 0%
Mycket lärorikt / Mycket bra»0 0%
Ingick inte i kursen / Vet ej»17

Genomsnitt: 0 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

3. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i när det gäller ...?

Matrisfråga

Föreläsningar
17 svarande

0%»0 0%
25%»0 0%
50%»0 0%
75%»1 5%
100%»16 94%

Genomsnitt: 4.94

Övningar
17 svarande

0%»1 5%
25%»1 5%
50%»3 17%
75%»7 41%
100%»5 29%

Genomsnitt: 3.82

Genomsnitt totalt för detta stycke: 4.06


Sammanfattande frågor

4. Vad tycker du främst bör BEHÅLLAS i kursen till nästa år?

- Föreläsare och övningsledare. Labben med vindtunneln.»
- Övningarna var jättebra när Linda gick igenom uppgifter. Också väldigt bra att det fanns lösningar på kurshemsidan. Laborationen i vindtunneln var kul och lärorik, bra att få tillämpa sina kunskaper. Bra med hand-outs på föreläsningarna. Bra med duggor. Upplägget på kursen var jättebra.»
- Hela upplägget med duggor, projektet och den fantastiska tentan! Gillar att det är så många poäng per uppgift, en tenta som faktiskt känns som om den är gjord för eleverna. »
- Duggorna»
- Duggorna, vindtunnel-labben»
- Upplägg med duggor och bonuspoäng, projektarbete.»
- Laborationer-givande & kul »
- det mesta! föreläsningar övningar funkade bra! projektet var roligt och lärorikt»

5. Vad tycker du främst bör FÖRÄNDRAS i kursen till nästa år?

- Tydligare formuleringar på duggor och tenta så att inga missförstånd kan ske kring vad som ska innefattas i svaret.»
- Det var dumt när vissa bevis på power-pointarna inte stämde överens med de i boken. Jag pluggade t.ex. på ett bevis från ppt till duggan men fick inte rätt eftersom det saknades en del om man gick efter det i boken. I så fall är det viktigt att tydligt markera på ppt att det inte är ett godkänt bevis!»
- Det enda jag tycker bör ändras är att om ett bevis tar en "genväg" på en pp måste det skrivas ut!»
- Mer genomgång av aeorodynamiken. Och lite mer uppstyrt vid byggandet, hade kanske varit bättre att dela upp det i ett tillfälle för förberedelse och ett för att bygga. »
- Niclas bör bli bättre på att lägga tyngd på de viktigaste sakerna och inte glida in på vissa andra saker.»
- Färre bevis!»
- Inte så mycket härledningar på föreläsningen. sånt kan man lära sig själv. mer fokus på själva förståelsen av strömning o mer verkliga fall!»
- lite tydligare instruktioner innan projektet, lite mer obligatoriskt förarbete kanske. samt att det krävdes ganska lite jobb att få ihop en duglig rapport, kanske kunde vara lite högre krav på den.»

6. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?*

17 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Dåligt»0 0%
Godkänt»3 17%
Gott»9 52%
Mycket gott»5 29%

Genomsnitt: 4.11

- Bra föreläsare som var villig att anpassa sig till önskemål från klassen. Roliga ("häftiga") exempel på relevanta fenomen» (Mycket gott)
- föreläsaren var mycket kunnig, engagerad och pedagoisk men kan gärna ta för sig lite mer och låta lite mer självsäker i sin undervisning. då skulle det bli ännu mer trovärdigt och ännu bättre föreläsningar! ännu mer intressant!» (Mycket gott)


Genomsnitt totalt för alla frågor: 4.06
Beräknat jämförelseindex: 0.76

* obligatoriska frågor


Kursutvärderingssystem från