ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


LP4 - Datorstödd modellering 11/12, MPP067

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2012-08-30 - 2012-09-17
Antal svar: 28
Procent av deltagarna som svarat: 80%
Kontaktperson: Barbro Briheim»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Teknisk design 300 hp
Utbildningsprogram studenten tillhör: Teknisk design 300 hp


Läs detta först!

Tack för att du svarar på denna enkät. Din insats är viktig för att programledningen och examinator ska få reda på att kurserna ligger rätt i utbildningen och att de gagnar studenterna på det sätt som är tänkt. Vi är intresserade av vad som varit bra med kursen och vilka moment som bör bevaras. Vi är även intresserade av om något varit mindre bra och som borde ändras eller utebli enligt er uppfattning. Det finns även möjligheter att lämna kommentarer om kursen. Tänk även på att hålla kommentarerna på en konstruktiv nivå.

1. Allmänna frågor om kursen*

Gradera påståendena om kursen på en skala 1-5, där
1 innebär att du INTE ALLS instämmer i påståendet, och
5 betyder att du HELT OCH HÅLLET instämmer i påståendet

Matrisfråga

- Riktigt ojämnt med tilldelad tid, ibland mycket för litet arbete, ibland lite för mycket arbete.»
- Otroligt bra upplägg för hur föreläsninga och övningar vävdes samman på ett smidigt och pedagogiskt sätt. (Har tidigare läst div. kurser i CAD och programmering etc, där det inte alls fungerat lika bra)»
- arbetsbelastningen: jättestor första 4 veckorna medan man lärde sig programmet från grunden, sedan jämnare och något lättare. Det hade känts bra för mig om Håkan sagt att det blir lättare. »
- Det blev stundtals stressigt!»
- Kursen hade en relativt jämn arbetsbelastning, men den var samtidigt också väldigt hög.»
- Mycket problem med inlämningar och filer på kurshemsidan.»

Kursens mål var tydliga*
28 svarande

0 0%
0 0%
1 3%
13 48%
13 48%
Vet ej»1

Genomsnitt: 4.44 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

Examinationen speglade kursmålen på ett bra sätt*
28 svarande

0 0%
0 0%
0 0%
8 29%
19 70%
Vet ej»1

Genomsnitt: 4.7 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

Kursadministrationen fungerade utmärkt bra*
28 svarande

0 0%
1 3%
6 22%
11 40%
9 33%
Vet ej»1

Genomsnitt: 4.03 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

Kursen krävde en stor arbetsinsats*
28 svarande

0 0%
0 0%
0 0%
7 25%
21 75%
Vet ej»0

Genomsnitt: 4.75 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

Kursen hade en jämn arbetsbelastning*
28 svarande

2 7%
2 7%
4 14%
11 39%
9 32%
Vet ej»0

Genomsnitt: 3.82 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

Kursen kändes angelägen för min utbildning*
28 svarande

0 0%
0 0%
0 0%
0 0%
28 100%
Vet ej»0

Genomsnitt: 5 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

2. Vilka moment i kursen gynnade ditt lärande mest?*

Välj ut ett eller flera inslag som du vill lyfta fram!
Om något inslag saknas i listan, svara gärna under Annat, och förklara i fritextrutan.
Svar för alla moment behövs inte.

Matrisfråga

- Tillfällen för muntlig/skriftlig kritik/feedbac kunde varit fler.»
-
- Att jobba två med väldigt olika motivation gö att det lätt blir fel i grupparbeten. Eftersom modellera är något varje student bör kunna borde man inte göra grupparbeten på det.»
- En riktigt bra och organiserad kurs! Riktigt bra med de ppt slides som lades ut på kurshemsidan, väldigt tydliga och pedagogiska.»

Föreläsningar*
28 svarande

Gav inget / Dåligt»0 0%
Gav lite /Ganska dåligt»0 0%
Gav tillräckligt / Bra»2 7%
Lärorikt / Ganska bra»8 28%
Mycket lärorikt / Mycket bra»18 64%
Ingick inte i kursen / Vet ej»0

Genomsnitt: 4.57 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

Gästföreläsare*
28 svarande

Gav inget / Dåligt»0 0%
Gav lite /Ganska dåligt»2 11%
Gav tillräckligt / Bra»8 44%
Lärorikt / Ganska bra»6 33%
Mycket lärorikt / Mycket bra»2 11%
Ingick inte i kursen / Vet ej»10

Genomsnitt: 3.44 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

Övningar*
28 svarande

Gav inget / Dåligt»0 0%
Gav lite /Ganska dåligt»0 0%
Gav tillräckligt / Bra»0 0%
Lärorikt / Ganska bra»2 7%
Mycket lärorikt / Mycket bra»25 92%
Ingick inte i kursen / Vet ej»1

Genomsnitt: 4.92 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

Datorövningar*
28 svarande

Gav inget / Dåligt»0 0%
Gav lite /Ganska dåligt»0 0%
Gav tillräckligt / Bra»0 0%
Lärorikt / Ganska bra»3 12%
Mycket lärorikt / Mycket bra»22 88%
Ingick inte i kursen / Vet ej»3

Genomsnitt: 4.88 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

Laborationer*
28 svarande

Gav inget / Dåligt»0 0%
Gav lite /Ganska dåligt»0 0%
Gav tillräckligt / Bra»0 0%
Lärorikt / Ganska bra»0 0%
Mycket lärorikt / Mycket bra»3 100%
Ingick inte i kursen / Vet ej»25

Genomsnitt: 5 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

Grupparbete*
28 svarande

Gav inget / Dåligt»0 0%
Gav lite /Ganska dåligt»3 11%
Gav tillräckligt / Bra»3 11%
Lärorikt / Ganska bra»7 25%
Mycket lärorikt / Mycket bra»14 51%
Ingick inte i kursen / Vet ej»1

Genomsnitt: 4.18 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

Studiebesök*
28 svarande

Gav inget / Dåligt»0 0%
Gav lite /Ganska dåligt»0 0%
Gav tillräckligt / Bra»0 0%
Lärorikt / Ganska bra»0 0%
Mycket lärorikt / Mycket bra»1 100%
Ingick inte i kursen / Vet ej»27

Genomsnitt: 5 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

Självverksamhet*
28 svarande

Gav inget / Dåligt»0 0%
Gav lite /Ganska dåligt»0 0%
Gav tillräckligt / Bra»3 10%
Lärorikt / Ganska bra»8 28%
Mycket lärorikt / Mycket bra»17 60%
Ingick inte i kursen / Vet ej»0

Genomsnitt: 4.5 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

Kurslitteratur*
28 svarande

Gav inget / Dåligt»1 10%
Gav lite /Ganska dåligt»0 0%
Gav tillräckligt / Bra»1 10%
Lärorikt / Ganska bra»3 30%
Mycket lärorikt / Mycket bra»5 50%
Ingick inte i kursen / Vet ej»18

Genomsnitt: 4.1 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

Inlämningsuppgifter*
28 svarande

Gav inget / Dåligt»0 0%
Gav lite /Ganska dåligt»0 0%
Gav tillräckligt / Bra»0 0%
Lärorikt / Ganska bra»9 32%
Mycket lärorikt / Mycket bra»19 67%
Ingick inte i kursen / Vet ej»0

Genomsnitt: 4.67 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

Projektarbete/-n*
28 svarande

Gav inget / Dåligt»0 0%
Gav lite /Ganska dåligt»0 0%
Gav tillräckligt / Bra»4 19%
Lärorikt / Ganska bra»1 4%
Mycket lärorikt / Mycket bra»16 76%
Ingick inte i kursen / Vet ej»7

Genomsnitt: 4.57 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

Fått hjälp och svar på frågor*
28 svarande

Gav inget / Dåligt»0 0%
Gav lite /Ganska dåligt»1 3%
Gav tillräckligt / Bra»5 17%
Lärorikt / Ganska bra»11 39%
Mycket lärorikt / Mycket bra»11 39%
Ingick inte i kursen / Vet ej»0

Genomsnitt: 4.14 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

Tillfällen för muntlig kritik/feedback*
28 svarande

Gav inget / Dåligt»0 0%
Gav lite /Ganska dåligt»3 12%
Gav tillräckligt / Bra»5 20%
Lärorikt / Ganska bra»10 41%
Mycket lärorikt / Mycket bra»6 25%
Ingick inte i kursen / Vet ej»4

Genomsnitt: 3.79 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

Tillfällen för skriftlig kritik/feedback*
28 svarande

Gav inget / Dåligt»0 0%
Gav lite /Ganska dåligt»3 25%
Gav tillräckligt / Bra»6 50%
Lärorikt / Ganska bra»1 8%
Mycket lärorikt / Mycket bra»2 16%
Ingick inte i kursen / Vet ej»16

Genomsnitt: 3.16 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

Dugg/-a/-or*
28 svarande

Gav inget / Dåligt»0 0%
Gav lite /Ganska dåligt»0 0%
Gav tillräckligt / Bra»0 0%
Lärorikt / Ganska bra»3 100%
Mycket lärorikt / Mycket bra»0 0%
Ingick inte i kursen / Vet ej»25

Genomsnitt: 4 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

Rapportskrivning*
28 svarande

Gav inget / Dåligt»0 0%
Gav lite /Ganska dåligt»0 0%
Gav tillräckligt / Bra»0 0%
Lärorikt / Ganska bra»0 0%
Mycket lärorikt / Mycket bra»0 0%
Ingick inte i kursen / Vet ej»28

Genomsnitt: 0 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

Seminarium*
28 svarande

Gav inget / Dåligt»0 0%
Gav lite /Ganska dåligt»0 0%
Gav tillräckligt / Bra»0 0%
Lärorikt / Ganska bra»0 0%
Mycket lärorikt / Mycket bra»1 100%
Ingick inte i kursen / Vet ej»27

Genomsnitt: 5 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

Muntlig redovisning*
28 svarande

Gav inget / Dåligt»0 0%
Gav lite /Ganska dåligt»1 4%
Gav tillräckligt / Bra»4 16%
Lärorikt / Ganska bra»13 52%
Mycket lärorikt / Mycket bra»7 28%
Ingick inte i kursen / Vet ej»3

Genomsnitt: 4.04 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

Skriftlig tentamen*
28 svarande

Gav inget / Dåligt»1 100%
Gav lite /Ganska dåligt»0 0%
Gav tillräckligt / Bra»0 0%
Lärorikt / Ganska bra»0 0%
Mycket lärorikt / Mycket bra»0 0%
Ingick inte i kursen / Vet ej»27

Genomsnitt: 1 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

Annat*
28 svarande

Gav inget / Dåligt»0 0%
Gav lite /Ganska dåligt»0 0%
Gav tillräckligt / Bra»1 100%
Lärorikt / Ganska bra»0 0%
Mycket lärorikt / Mycket bra»0 0%
Ingick inte i kursen / Vet ej»27

Genomsnitt: 3 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

3. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i när det gäller ...?

Matrisfråga

Föreläsningar
28 svarande

0%»0 0%
25%»0 0%
50%»0 0%
75%»7 25%
100%»21 75%

Genomsnitt: 4.75

Övningar
27 svarande

0%»0 0%
25%»0 0%
50%»0 0%
75%»6 22%
100%»21 77%

Genomsnitt: 4.77

Genomsnitt totalt för detta stycke: 4.35


Sammanfattande frågor

4. Vad tycker du främst bör BEHÅLLAS i kursen till nästa år?

- Sättet att föreläsa på, ruskigt bra»
- Jag tycker kursen var bra.»
- Föreläsningarna var grymt bra. »
- Håkan»
- Kursen var mycket bra som den var! Undervisningsmetoden med en genomgång och sedan eget arbete var bra.»
- Upplägget mellan föreläsning-övning. (Visa/föreläs om A, elever får göra/öva A, visa B, gör B osv...)»
- genomgångarna i datorsal.»
- Upplägget föreläsning-testa själv-övning varje lektion. »
- Metodiken fungerar utmärkt. »
- strukturen. »
- Bra att föreläsningar och uppgifter lades upp på kurshemsidan. »
- Upplägget»
- Upplägget med en stund föreläsning följt av en stund övning. »
- Det mesta. Tycker att upplägget har varit bra.»
- Slutprojektet i grupper om 2 personer»
- Alla inlämningsuppgifter, gör att man lär sig mycket.»
- Hela konceptet är riktigt bra.»

5. Vad tycker du främst bör FÖRÄNDRAS i kursen till nästa år?

- Vet ej»
- Den bör inte ligga i samma läsperiod som flervariabels analysen.»
- Skippa jack. Jag kan bygga en skissmodell snabbare och testa den på riktigt än det buggiga skräpet till mjukvara. Kanske minska arbetsbelastningen en aning? »
- Lokalen. Fruktansvärt dålig luft. »
- Jag tror att det behövdes mer tid till eget arbete med tillgång till hjälp från lärare. Jag upplevde att alla i klassen arbetade med olika tempo och långt ifrån alla hann klart under lektionstid»
- Bra som det var.»
- Möjligtvis uppdatera till roligare uppgifter/saker att CAD:a. »
- Jag tycker att mängden uppgifter kan vara åt det väl krävande hållet. om nu terminerna blir längre är det viktigt att inte öka arbetsbördan i kursen. »
- powerpoint slidesen kan vara mer tydliga. Det var svårt att få hjälp från Håkan då han verkade ovillig att hjälpa till när man hade frågor och kunde dessutom upplevas som lite otrevlig. Jag gick mycket hellre till läraren som hjälpte till (kommer inte ihåg hans namn) trots att han inte alls var lika kunnig. »
- Grupparbetet, istället samma fast själv eller fler än två.»
- Att Alias hänger sig på många datorer. »
- Det hade varit roligt att få mer feedback på inlämningsuppgifterna.»
- Fler hjälplärare, bättre datorer som inte stänger ner när det "blir för mycket"»
- Luften i salen! Den var väldigt dålig ventilation och man blev riktigt "sömnig" där inne. »

6. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?*

28 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Dåligt»0 0%
Godkänt»0 0%
Gott»8 28%
Mycket gott»20 71%

Genomsnitt: 4.71

- Bör ej vara samtidigt som flervarren... » (Gott)
- En mycket bra kurs» (Mycket gott)
- Lite för långa genomgångar ibland» (Mycket gott)
- Det var en väldigt tung kurs som högst olyckligt låg samtidigt som flervariabelanalys i matten, en annan väldigt tung kurs. Det var mycket att göra och lätt att halka efter under hela läsperioden. Resultatet för mig var att jag blev underkänd i matten.» (Mycket gott)


Genomsnitt totalt för alla frågor: 4.35
Beräknat jämförelseindex: 0.83

* obligatoriska frågor


Kursutvärderingssystem från