ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


Från idé till färdig byggnad, år 2012, AFT 106

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2012-08-31 - 2012-09-14
Antal svar: 17
Procent av deltagarna som svarat: 77%
Kontaktperson: Peter Lindblom»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Arkitektur 300 hp
Utbildningsprogram studenten tillhör: Arkitektur 300 hp


Mål och måluppfyllelse

1. Lärandemål 1

Projekt,
- förstå principerna för hur man presenterar en liten byggnad genom arkitekt- och byggritningar.
- förstå byggnadens uppbyggnad och konstruktion.
- förstå detaljernas betydelse för uttryck och kvalitet.
- förstå den praktiska byggprocessen genom det egna projektet.

17 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»1 5%
Mycket bra»16 94%
Vet ej»0

Genomsnitt: 3.94

- Under de här veckorna har jag fått lära mej mer än under snart fem år.» (Mycket bra)

2. Lärandemål 2

Moment CAD-från skiss till presentation:
- tillämpa CAD i skissande
- tillämpa CAD i färdigställande av arkitektritningar enligt branschstandard.

17 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»9 52%
Mycket bra»8 47%
Vet ej»0

Genomsnitt: 3.47

- Lite oklart vad som är branchstandard när det gäller lagerhantering, färger och linjetjocklekar mm, men det kanske beror på att det är olika på olika kontor. » (Ganska bra)
- Använde inte CAD att skissa i.» (Ganska bra)

3. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper ?

17 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»0 0%
Ja, målen verkar rimliga»17 100%
Nej, målen är för högt ställda»0 0%
Vet ej»0

Genomsnitt: 2

4. Är målen rimliga i förhållande till kursens omfång och poängantal?

17 svarande

För litet omfång i förhållande till poäng»0 0%
Rimligt omfång i förhållande till poäng»17 100%
För stort omfång i förhållande till poäng»0 0%
Vet ej»0

Genomsnitt: 2


Undervisning och kursadministration

5. Handledning under kursen. Hur fungerade den?17 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»1 5%
Ganska bra»4 23%
Mycket bra»12 70%
Vet ej»0

Genomsnitt: 3.64

- Jag önskar att vi fick mer sammanhållen handledning av en handledare under hela kursen så att det blev någon slags kontinuitet och gett möjlighet till att vidareutveckla projektet på ett bättre sätt genom att undvika att prata om samma sak flera gånger. Ett annat tillägg: Jag är mycket tacksam för möjligheten att alltid gå och fråga Peter om han har tid för en liten fråga! Guld värt att kunna göra.» (Ganska dåligt)
- Vi har fått ganska varierande svar och hjälp beroende på vilken handledare...» (Ganska bra)
- tycker att alla lärare som är involverade borde vara med på alla handledningar. man får oftast olika svar från olika personer och det skapar osäkerhet.» (Ganska bra)
- Lite för lite handledningstid under ritningsprocess. Men så länge man kan komma ner till snickeriet för att fråga om nån detalj så går det ju bra ändå.» (Ganska bra)
- Lite för lite tid dock.» (Ganska bra)
- Bra handledning lagom ofta» (Mycket bra)
- Hade kanske varit bra med en enkel genomgång av generella tips när det gäller modellbyggnad, misstänker att Peter och Tabita fick svara på samma frågor många gånger.» (Mycket bra)

6. Hur väl fungerade kursadministration, KursPM, anvisningar, besked om ändringar, etc ?

17 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»5 29%
Mycket bra»12 70%
Vet ej»0

Genomsnitt: 3.7

- Kominikationen brast bara om när presentationen var. Annars bra!» (Ganska bra)
- Kom bara åt kurshemsidan innan sommaruppehållet?» (Ganska bra)
- Mail är effektivt. » (Mycket bra)


Praktiskt genomförande

7. Gav 1:1 byggnationen en större förståelse för mindre träbyggnad?

17 svarande

Mycket lite»0 0%
Ganska lite»0 0%
Ganska mycket»2 11%
Mycket»15 88%
Vet ej»0

Genomsnitt: 3.88

- Superbra» (Mycket)
- Passar bra att börja kursen med det.» (Mycket)
- Bra att den var i början av kursen.» (Mycket)
- Bra att det låg i början av kursen. » (Mycket)
- Väldigt bra att ha den först. Bra för att få lite namn på olika delar av huset, typ syll, hammarband. och bra att se redan då vad man behöver tänka på, kritiska punkter osv. » (Mycket)

8. Ökade er egna förståelse för projektet genom modellbyggnad 1:10 ?

17 svarande

Mycket lite»0 0%
Ganska lite»0 0%
Ganska mycket»1 5%
Mycket»16 94%
Vet ej»0

Genomsnitt: 3.94

- Super» (Mycket)
- Skönt att se att de som vi ritade faktiskt stämmer. Dessutom så var vi tvungna att ändra några små saker.» (Mycket)


Föreläsning och genomgång

9. Vilka byggregler gäller för 15 kvm?

17 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»8 57%
Mycket bra»6 42%
Vet ej»3

Genomsnitt: 3.42

- Missade tyvärr det här pga en annan kurs men informationen jag fick efteråt var bra.» (Ganska bra)

10. Litet trähus-konstruktion och genomförande ?

17 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»7 50%
Mycket bra»7 50%
Vet ej»3

Genomsnitt: 3.5

11. Konstruktionsberäkning - genomförande?

17 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»1 6%
Ganska bra»9 56%
Mycket bra»6 37%
Vet ej»1

Genomsnitt: 3.31

- för krångligt tycker jag som bara har läst arkitektur. Hade behövt ha enskilda sådana genomgångar för varje byggnad för att jag verkligen skulle förstått. » (Ganska dåligt)
- Lite förvirrande stundvis.» (Ganska bra)


Arbetsklimat

12. Hur var möjligheterna att få hjälp och ställa frågor?

17 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»0 0%
Mycket bra»17 100%
Har ej sökt hjälp»0 0%
Vet ej»0

Genomsnitt: 4

- Det fanns alltid tillgång till hjälp då snickerit var öppet. Mycket smidigt.» (Mycket bra)
- bra att Peter finns i snickeriet och dit kan man alltid gå.» (Mycket bra)


Sammanfattande frågor

13. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

17 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»0 0%
Mycket bra»17 100%
Vet ej»0

Genomsnitt: 4

- Alla borde läsa denna kurs» (Mycket bra)
- Fantastisk kurs. Genom att följa snickerits arbetstider så blir arbetsdagen strukturerad.» (Mycket bra)
- Skönt att äntligen få lära sig hur man bygger något.» (Mycket bra)
- Väldigt lärorik kurs som ger handfast kunskap. Vilket vi får lite av på chalmers.» (Mycket bra)
- Jag är så glad över att ha läst kursen! Jag vågar nog säga att det är den bästa kursen under hela arkitektutbildningen! Den borde vara obligatorisk för alla arkitektstuderande!» (Mycket bra)

14. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Kombinationen ritningar o modellbygge»
- Allt!»
- Allt.»
- Byggnationen av den fysiska modellen. Fysiska modellen förbättrar förståelsen för konstruktionen och rumsbildningen. »
- Det var bra att få bygga i 1:1 innan vi ritade. »
- Lärarna.»
- 1:1 byggnation»
- byggdagarna»
- Allt»
- Hela strukturen på kursen.»
- Att bygga fullskala först. Att bygga 1:10.»
- hus bygget i början»
- Att få bygga i skala 1:1»
- 1:1 bygget»
- (Modell)byggande 1:1 och 1:10. Presentationen på slutet var mycket intressant. »
- Allt!»
- Allt! Kursen är helt fantastisk, verkligen!»

15. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Det var jobbigt att två kurser överlappade varandra.»
- Vet ej!»
- Inget vad jag kan komma på.»
- Möjligtvis (och i mån av tid)lite mer konceptstudier i form av enkla fysiska modeller.»
- Låt studenterna ha en huvudhandledare. Fortfarande bra att få prata med flera dock...»
- Kanske skulle det vara trevligt med en liten studieresa eller något i den stilen. Att åka till en byggarbetsplats eller något fint hus och diskutera detaljlösningar vore ytterligare en fin start på kursen.»
- saknade konstruktionskritik på examinationen»
-
- Inget»
- Tycker det mesta har funkat bra, men hade som sagt kunnat hjälpa med en liten introduktion till den här typen av modellbyggnadsteknik. Tror att i alla fall några kände sig ganske handfallna från början.»
- Kontruktionsberäkningen. Ge den mer tid, och möjlighet till specifik handledning om studenten önskar det.»
- Inget»
- Lite mer handledartid. Det kändes lite stressigt och som att man inte fick ut så mycket av tiden som man hade velat. Hade velat veta lite mer om hur man (i verkligheten) namnger ritningar osv. Även om inte alla använder samma system och även om det är ett gammalt system så kan det vara bra att känna till. En annan sak är att under CAD-genomgången sa Stefano många ggr att det finns flera sätt att göra en viss sak på och ändå visade han det mest komplicerade och långsammaste. Det hade varit bra att veta det effektivaste sättet redan från start.»
- Jag kommer inte på något, kanske en inspirationsföreläsning om olika små träbyggnader som upprättats, med olika uttryck som kan visa på olika möjligheter. Men kursen fokuserar ju inte på koncept eller utformandet på det sättet så det kanske ligger utanför kursplanen, dessutom är vi studenter ju bra på att hitta sånt själva!»

16. Övriga kommentarer.

- Bra lågiskt upplägg av kursen. Trevligt med paus mitt i.»
- Kursen borde vara obligatorisk för alla arkitektstudenter på CTH.»
- En viktig kurs för förståelsen av vad man egentligen designar och detaljernas betydelse för rumsupplevelsen.»
- Den inbjudna kritikern Kristina Fridh var mycket duktig och gav kursen ett värdigt slut.»
- Mycket bra kurs, men varför är den inte en obligatorisk del av utbildningen? Hade önskat att ha en liknade inledningskurs i ettan!»
- Skolan borde satsa på att erbjuda denna kurs till alla studenter redan i första eller andra årskurs. Det är något som känns viktigt.»
- Allt var toppen!»
- Bra kurs, kul att få gå in i många detaljer och lära sig verkstaden ordentligt. Ökar definitivt förståelsen för hur saker byggs på riktigt.»
- Väldigt bra kurs!»
- Vore bra/roligt med föreläsning som ganska djupgående behandlar träets materialegenskaper, dvs. vilka träslag är bra till det ...vad händer med trä om man behandlar det på det här viset osv..»
- Jättebra kurs! Jag önskar att det vore en obligatorisk kurs på arkitekturprogrammet.»


Kursutvärderingssystem från