ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


E11/12-4 Kandidatarbete ENMX02

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2012-08-08 - 2012-09-01
Antal svar: 9
Procent av deltagarna som svarat: 39%
Kontaktperson: Calle Lindquist»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Elektroteknik 300 hp


Allmänna frågor

1. Vilket program går du?

9 svarande

Automation och mekatronik»0 0%
Datateknik»0 0%
Elektroteknik»9 100%
Informationsteknik»0 0%
Kemiteknik»0 0%
Kemiteknik med fysik»0 0%
Maskinteknik»0 0%
Teknisk design»0 0%
Teknisk fysik»0 0%
Annat»0 0%

Genomsnitt: 3


Arbetsinsats

2. Hur har du upplevt arbetsinsatsen i förhållande till kursens poäng, (15 högskolepoäng)?

9 svarande

Mycket högre»0 0%
Något högre»3 33%
Lagom»6 66%
Något mindre»0 0%
Mycket mindre»0 0%

Genomsnitt: 2.66

3. Hur har du prioriterat kursen?

9 svarande

Mycket högt»2 22%
Högt»5 55%
Medel»2 22%
Lågt»0 0%

Genomsnitt: 2

- Tyvärr så gjorde kanske inte resten av gruppen detta. Detta tror jag beror på att det ställdes väldigt låga krav från energi och miljös sida.» (Mycket högt)


Mål och måluppfyllelse

4. Har kursens mål och syften varit tydliga?

9 svarande

Mycket tydliga»0 0%
Ganska tydliga»6 66%
Inte så tydliga»2 22%
Något oklara»1 11%
Mycket oklara»0 0%

Genomsnitt: 2.44

- Det handlar ju om att lära sig att skriva rapport och handla i grupp. Jag hade gärna velat ha mer feedback så man vet vad man gjort och inte skulle gjort.» (Ganska tydliga)

5. I vilken mån upplever du att kursens mål uppfyllts?

9 svarande

I mycket hög mån»0 0%
I ganska hög mån»4 44%
I medelhög mån»5 55%
I mindre mån»0 0%
Inte alls»0 0%

Genomsnitt: 2.55


Information och administration

6. Har det varit tydligt vem du kan vända dig till med olika frågor om kursen? T. ex. med frågor om de generella kompetenserna respektive projektarbetet?

9 svarande

Mycket tydligt»1 11%
Ganska tydligt»1 11%
Okej»5 55%
Mindre tydligt»2 22%
Mycket otydligt»0 0%

Genomsnitt: 2.88

- Skulle kunna bli bättre» (Okej)
- nja biblioteket/handledare vet man ju men.» (Okej)

7. Anser du att institutionen haft en tydlig sammanhållande funktion i kursen?

9 svarande

Mycket tydlig»0 0%
Ganska tydlig»2 22%
Tillfredsställande»3 33%
Mindre tydlig»2 22%
Mycket otydlig»2 22%

Genomsnitt: 3.44

- Oklarheter när det gäller datum» (Mycket otydlig)
- EN handledare som vi aldrig träffa, sen fick vi en doktorand som handledare som skötte sig grymt. Men kändes inte som om det var något prio på kandidatarbeterna från institutionens sida. Feedbacken har ju varit under all kritik. Mittmötet som kunde använts till att göra en bra mellanpresentation eller liknande blev istället en 45 min utläggning om planeringsrapporten som man lämnade bakom sig sisodär 4 veckor innan.» (Mycket otydlig)

8. Hur funkade det med PingPong?

9 svarande

Mycket bra»0 0%
Bra»3 33%
Godkänt»3 33%
Mindre bra»1 11%
Dåligt»0 0%
Använde inte PingPong»2 22%

Genomsnitt: 3.44

- Saknar dock ett mail om man blivit godkänd på biblioteks-saken eller inte. Eller skulle i varje fall vilja haft ett när rättningen var klar.» (Godkänt)
- Varför ett verktig till?» (Mindre bra)


Generella kompetenserna

9. Hur har informationen kring generella kompetenserna fungerat? (Vad som ska göras, när det ska göras, hur...)

Matrisfråga

- mycket bra info från fackspråk. Bliblioteket gav ingenting.»
- vad är projektledning? Bibliotekskille 3 var ruggigt bra samt vår oppositionsgrupp i nr 1.»
- Nollpoängsmomentet borde antingen få poäng eller göras frivilligt. Och att tredje gången göra samma sak på biblioyeket ger inte mycket.»

Fackspråk
9 svarande

Mycket bra»1 11%
Bra»3 33%
Godkänt»4 44%
Mindre bra»0 0%
Dåligt»1 11%

Genomsnitt: 2.66

Biblioteket
9 svarande

Mycket bra»1 11%
Bra»3 33%
Godkänt»3 33%
Mindre bra»0 0%
Dåligt»2 22%

Genomsnitt: 2.88

Projektledning
9 svarande

Mycket bra»0 0%
Bra»2 22%
Godkänt»3 33%
Mindre bra»1 11%
Dåligt»3 33%

Genomsnitt: 3.55

10. Vad tyckte du om innehållet i de generella kompetenserna?

Matrisfråga

- Fullständigt slöseri med tid. Dessa moment gjorde mig bara irriterad»
- vad var projektledningen. hade gärna haft lite av det. Föreläsningarna kunde ju vara lite roligare. Kanske mer i workshop-upplägg eller liknande.»

Fackspråk
9 svarande

Mycket bra»1 11%
Bra»2 22%
Godkänt»4 44%
Mindre bra»1 11%
Dåligt»1 11%

Genomsnitt: 2.88

Biblioteket
9 svarande

Mycket bra»1 11%
Bra»0 0%
Godkänt»4 44%
Mindre bra»1 11%
Dåligt»3 33%

Genomsnitt: 3.55

Projektledning
8 svarande

Mycket bra»0 0%
Bra»2 25%
Godkänt»4 50%
Mindre bra»0 0%
Dåligt»2 25%

Genomsnitt: 3.25

11. I vilken mån har den generella kompetensdelen varit till hjälp i genomförandet, rapportskrivandet och examination av ditt projekt?

Matrisfråga

- I motsats till syftet så fick vi felaktig information angående vilket system som skulle användas till referenser »

Fackspråk
9 svarande

I mycket stor mån»2 22%
I stor mån»2 22%
I viss mån»2 22%
I mindre mån»1 11%
Inte alls»2 22%

Genomsnitt: 2.88

Biblioteket
9 svarande

I mycket stor mån»0 0%
I stor mån»0 0%
I viss mån»2 22%
I mindre mån»2 22%
Inte alls»5 55%

Genomsnitt: 4.33

Projektledning
9 svarande

I mycket stor mån»1 11%
I stor mån»2 22%
I viss mån»0 0%
I mindre mån»2 22%
Inte alls»4 44%

Genomsnitt: 3.66


Projektuppgiften

12. Hur har informationen kring projektet fungerat? (Vad som ska göras, när det ska göras, hur...)

9 svarande

Mycket bra»0 0%
Bra»2 22%
Godkänt»5 55%
Mindre bra»2 22%
Dåligt»0 0%

Genomsnitt: 3

- Det förmedlades ungefär som "gör som ni vill" fram till den riktiga deadlinen närmade sig och det kom feedback och det skulle göras på vissa sätt...» (Mindre bra)
- Lite otydliga direktiv uppifrån» (Mindre bra)

13. Hur motsvarade ditt projekt förväntningarna ifrån beskrivningen?

9 svarande

Mycket bra»1 11%
Bra»2 22%
Godkänt»4 44%
Mindre bra»2 22%
Dåligt»0 0%

Genomsnitt: 2.77

- I och med att det var två elever som skrivit beskrivningen blev de mycket de som styrde i början. Det var dock låg amitionsnivå i min grupp trots att alla "satsade" på 5:a. Alla var rädda att ta vatten över huvudet i början och så fort man kom med nya förslag så tyckte alla det var jobbigt.» (Mindre bra)

14. I vilken mån har planeringsrapporten varit till hjälp för det fortsatta arbetet?

9 svarande

Till stor hjälp»0 0%
Till någon hjälp»5 55%
Till lite hjälp»1 11%
Till mycket lite hjälp»0 0%
Till ingen hjälp»3 33%

Genomsnitt: 3.11

- Onödigt. Gör så det blir en presentation. Ställ lite krav. Kom igen. Ge feedback direkt,» (Till ingen hjälp)
- Fick ingen respons på den på över en månad. Och ingen möjlighet att ändra fel, det va ju som redan för sent» (Till ingen hjälp)

15. Hur har reglerna i gruppens kontrakt/överrenskommelse fungerat och efterlevts?

9 svarande

Mycket bra»2 22%
Ganska bra»2 22%
Godkänt»3 33%
Mindre bra»2 22%
Inte alls»0 0%

Genomsnitt: 2.55

- ser man i efterhand så har ju några som satsade på 5:a knappt varit i skolan under våren.» (Mindre bra)

16. Vad tyckte du om svårighetsgraden i projektuppgiften?

9 svarande

Mycket svår»0 0%
Ganska svår»1 11%
Lagom svår»6 66%
Lite för lätt»2 22%
Alldeles för lätt»0 0%

Genomsnitt: 3.11


Projekthandledaren

17. Hur blev ni bemötta av handledaren?

9 svarande

Mycket bra»3 33%
Bra»6 66%
Godkänt»0 0%
Mindre bra»0 0%
Dåligt»0 0%

Genomsnitt: 1.66

- lite konstigt med handledarbyte mitt i arbetet» (Bra)
- mattias var bra. JAg minns inte ens vad han heter vi hade egentligen» (Bra)

18. Hur fungerade kontakterna med handledaren?

9 svarande

Mycket bra»4 44%
Bra»4 44%
Godkänt»1 11%
Mindre bra»0 0%
Dåligt»0 0%

Genomsnitt: 1.66

- Fungerade fint. kunde droppa förbi osv.» (Bra)

19. I vilken mån fick gruppen den tid och hjälp av handledaren som behövdes?

9 svarande

I mycket hög mån»4 44%
I ganska hög mån»2 22%
I medelhög mån»3 33%
I mindre mån»0 0%
Inte alls»0 0%

Genomsnitt: 1.88

- Hade kanske velat att de ställde mer krav. Eller snarare sporrade mer.» (I ganska hög mån)
- Vi fick hjälp med det praktiska men ingen hjälp med rapportskrivningen.» (I medelhög mån)


Arbetet i kandidatgruppen

20. Hur upplever du att det har fungerat att arbeta i en blandad projektgrupp med teknologer från olika utbildningsprogram?

9 svarande

Mycket bra»1 11%
Ganska Bra»2 22%
Okej»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Mycket dåligt»0 0%
Hela gruppen var ifrån samma program»6 66%

Genomsnitt: 4.55

- Asså spelar ju ingen roll det är ju individer vi snackar om. Det finn toppar och dalar på alla utbilningsprogram.» (Ganska Bra)

21. Hur fungerade arbetet inom projektgruppen?

8 svarande

Mycket bra»2 25%
Bra»1 12%
Godkänt»4 50%
Mindre bra»1 12%
Dåligt»0 0%

Genomsnitt: 2.5

- Är besviken på gruppen och hur man kan sätta sig och ta en kaffe i stället för att springa spurten i ett maraton.» (Godkänt)
- Väldigt skev arbetsfördelning eftersom gruppen var för stor (6 st).» (Mindre bra)

22. Har gruppens överenskommelse/kontrakt varit till någon hjälp vid konflikter inom gruppen?

9 svarande

Mycket stor hjälp»1 11%
Ganska stor hjälp»0 0%
Till viss hjälp»0 0%
Mindre hjälp»2 22%
Ingen hjälp alls»3 33%
Har ej haft några konflikter»3 33%

Genomsnitt: 4.66


Examination

23. I vilken mån anser du att examinationsformen ger grund för att kunna sätta individuella betyg?

9 svarande

I mycket hög mån»0 0%
I ganska hög mån»0 0%
I medelhög mån»1 11%
I mindre mån»7 77%
Inte alls»1 11%

Genomsnitt: 4

- Alla fick samma betyg trots väldigt skev arbetsfördelning. » (I mindre mån)
- alla har ju fått samma så kan ju inte vara så bra. Tror inte de har så bra koll heller för den delen. Men allt står ju i dagboken.» (I mindre mån)

24. Hur tyckte du den muntliga redovisningen och oppositionen fungerade?

9 svarande

Mycket bra»4 44%
Ganska bra»5 55%
Okej»0 0%
Mindre bra»0 0%
Inte alls»0 0%
Har ej haft det än»0

Genomsnitt: 1.55

- Något som faktiskt var bra i den här kursen. Den salen är dock lite sunkig.» (Mycket bra)

25. Har ansvarsfördelningen varit tydlig mellan examinator och handledaren?

9 svarande

Mycket tydligt»0 0%
Ganska tydligt»2 22%
Okej»3 33%
Mindre tydligt»3 33%
Mycket otydligt»1 11%

Genomsnitt: 3.33

- Känns som kontakten där har brustigt en del. Handledaren säger si och ex så. Examinatorn verkar ha lite för många puckar på sitt bord.» (Mycket otydligt)

26. Upplever du att examinationen är rättvis mellan din och andra grupper?

9 svarande

Mycket rättvis»1 20%
Ganska rättvis»0 0%
OKej»1 20%
Mindre rättvis»3 60%
Inte alls rättvis»0 0%
Har ingen uppfattning»4

Genomsnitt: 3.2

- Asså det är ju olika svårighetsgrad på olika instutioner och det är ju kanske inte så konstigt.» (Mindre rättvis)

27. Upplever du att betyget grundar sig på planeringsrapport, slutrapport, produkt och process?

9 svarande

Mycket bra»0 0%
Ganska bra»3 33%
Okej»3 33%
Ganska bra»3 33%
Inte alls bra»0 0%

Genomsnitt: 3

- "Ganska bra" finns på två alternativ här» (Okej)


Sammanfattande frågor

28. Vad är ditt samlade betyg på kandidatarbeteskursen?

9 svarande

Mycket bra»0 0%
Bra»3 33%
Godkänt»5 55%
Mindre bra»1 11%
Dåligt»0 0%

Genomsnitt: 2.77

- Roligt att göra ett mer komplext arbete» (Bra)
- Att få feedback på rapporten efter skolans avslut är absolut INTE okej! Många har resplaner, arbeten eller sommarkurser inplanerade som gör att det inte finns någon tid över till projektet. Klarar inte handledaren av att rätta rapporten till deadline måste någon annan ta över så att det blir klart i tid. » (Godkänt)
- Iom att vi arbetade med ett eget projekt upplevde jag målen något otydliga från institutionens sida» (Godkänt)
- Det är bättre att ha två valfria kurser eller projektkurser.» (Mindre bra)

29. Vad kan bli bättre i kursen?

- Avsaknaden av generella kompetenser. Produkten (för de arbeten som har en) bör väga tyngre än 20%. »
- Mindre grupper. Examinator måste få en klarare bild över vem som har gjort vad.»
- Mer tydlig med datum, om deadline ej följs, lite mer info och en lite mer aktiv examinator»
- Mindre grupper. EN grupp om sex blir lätt att några glider med. Bättra att hålla nere antalet til 4, vår grupp hade lätt klarat det på så många. Försök att få in en liten praktisk del i de flesta kandidat projekten.»

30. Vad ska behållas i kursen till nästa år?

- Fackspråk»


Kursutvärderingssystem från