ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


11/12-4 Analysera lärande, MVE380

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2012-06-21 - 2012-08-31
Antal svar: 2
Procent av deltagarna som svarat: 33%
Kontaktperson: Samuel Bengmark»


Läs detta först!

I denna enkät finns möjlighet att i fritextfälten ge kommentarer kring både vad som varit bra och vad som varit mindre bra med kursen.
Du har större möjlighet till påverkan om du håller kritiska kommentarer på en konstruktiv nivå.


Syfte och genomförande

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

1. Har du en klar bild av syftet med denna kurs?

2 svarande

Nej, inte alls»0 0%
Jodå, något»1 50%
Ja, syftet är klart för mig»1 50%

Genomsnitt: 2.5

2. Är det ett vettigt syfte?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

2 svarande

Nej, absolut inte»0 0%
Något»1 50%
Ja, absolut»1 50%
Vet ej, jag svarade Nej på fråga 1»0 0%

Genomsnitt: 2.5

3. Tycker du att kursens upplägg i stort fungerade som ett sätt att nå detta syfte?

2 svarande

Nej, inte alls (tacksam för kommentar nedan)»0 0%
I viss utsträckning»2 100%
Ja, i hög grad»0 0%
Vet ej, jag svarade Nej på fråga 1»0 0%

Genomsnitt: 2

- Lärandebiten var tydlig. Det var svårt att förstå vart modelleringen skulle leda.» (I viss utsträckning)

4. Tycker du att det fungerant väl att ha modeller som den röda tråden i kursen?

2 svarande

Nej, inte alls»0 0%
Till viss del»1 50%
Till stor del»0 0%
Ja, absolut»1 50%

Genomsnitt: 3

- Kände mig aldrig helt klar med vad en modell är.» (Till viss del)

5. Tycker du att modellprojektet varit givande?

2 svarande

Nej, inte alls»0 0%
Till viss del»2 100%
Till stor del»0 0%
Ja, absolut»0 0%

Genomsnitt: 2

- Instruktionerna var så öppna att det blev en begränsning för vad man kunde göra. DEt var också svårt att veta hur stor roll det spelade i det stora hela.» (Till viss del)
- Det blev lite av en sidogrej på något sätt. Det hade behövt läggas mer vikt vid att det kom igång, kanske genom att kräva in en projektbeskrivning tidigare eller nåt. Några praktiska förslag på vad man kan göra hade nog underlättat för många.» (Till viss del)

6. Vad tyckte du om kurslitteraturen (skriv gärna vilka böcker och kompendier du tyckte var bra respektive dåliga)?

2 svarande

Dålig»0 0%
Sådär»0 0%
Bra»2 100%

Genomsnitt: 3

- All litteratur var värdefull!» (Bra)

7. Vad är din åsikt om tentan?

- Det var först där jag fick en bra översikt över kursen. Kändes bra.»
- Den fungerade bra.»


Sammanfattande frågor

8. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

2 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Dåligt»0 0%
Godkänt»1 50%
Gott»1 50%
Mycket gott»0 0%

Genomsnitt: 3.5

9. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Aadu! Lever som han lär.Öppet klimat på lektionerna.»
- Upplägget med modeller fungerar bra, projektet också, om man strukturerar det lite. Torbjörn såklart! :-)»

10. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Förtydligande av modelleringsbegreppen tidigt, stramare/tydligare riktlinjer för projektet. »
- Det löser sig förmodligen automatiskt när det inte är första året, det går några fler i klassen etc etc, men vissa gånger kändes det som att vi elever hamnade något i periferin tyvärr eftersom det fanns för många otroligt intresserade "vuxna" på plats. Diskussionen hade då en tendens att hamna lite över vår nivå, så att vi inte kunde göra några inlägg eller få ut så mycket av den för tillfället förda diskussionen.»

11. Övriga kommentarer

- När vi är en så liten klass och har många lärarbesök är det viktigt att besökarna tänker på att inte ta över dialogen utan låter studenterna diskutera från deras nivå, i ZPD-anda.»


Kursutvärderingssystem från