ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


Simulation Engines, TDA571

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2012-06-15 - 2012-06-24
Antal svar: 0
Procent av deltagarna som svarat: 0%
Kontaktperson: Jon Mjölnevik»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Informationsteknik 300 hp

1. It was clear from the beginning what was expected of me in the course.

0 svarande

1, Do not agree at all.»0 0%
0 0%
0 0%
4, Agree completely.»0 0%
No answer.»0

Genomsnitt: 0

2. Do you think that you had enough knowledge to take the course?

3. Regarding lectures, seminars, projects, etc you have participated in: Please mention three good things in the course and three things that can be improved.

4. The information about the examinations was clear.

0 svarande

1, Do not agree at all.»0 0%
0 0%
0 0%
4, Agree completely.»0 0%
No answer.»0

Genomsnitt: 0

5. The information about schedules was good.

0 svarande

1, Do not agree at all.»0 0%
0 0%
0 0%
4, Agree completely.»0 0%
No answer.»0

Genomsnitt: 0

6. How did you experience the physical work environment?

7. How did you experience the psychological work environment?

8. The course literature such as books, articles, and compendia functioned as a good support in your studies.

0 svarande

1, Do not agree at all.»0 0%
0 0%
0 0%
4, Agree completely.»0 0%
No answer.»0

Genomsnitt: 0

9. You have acquired the knowledge and skills specified in the goals of the course plan?

0 svarande

1, Do not agree at all.»0 0%
0 0%
0 0%
4, Agree completely.»0 0%
No answer.»0

Genomsnitt: 0

10. What do you think about the teachers’,,pedagogical abilities? (Could they explain course content in a comprehensive way?)

11. It was clear from the beginning what was expected of me in the course.

0 svarande

1, Do not agree at all.»0 0%
0 0%
0 0%
4, Agree completely.»0 0%
No answer.»0

Genomsnitt: 0

12. What is your general impression of the course?


0 svarande

1 –, Mycket dåligt/Poor»0 0%
2 –, Dåligt/Fair»0 0%
3 –, Godkänt/Adequate»0 0%
4 –, Gott/Good»0 0%
5 –, Mycket gott/Excellent»0 0%

Genomsnitt: 0Kursutvärderingssystem från