ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


Utvärdering av Reflektionsdag vt12

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2012-06-04 - 2012-07-04
Antal svar: 98
Procent av deltagarna som svarat: 27%
Kontaktperson: Jamal Nasir»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Industriell ekonomi 300 hp
Utbildningsprogram studenten tillhör: Industriell ekonomi 300 hp

1. Vilken reflektionsdag närvarade du på ?

98 svarande

Årskurs 1»27 27%
Årskurs 2»27 27%
Årskurs 3»44 44%

Genomsnitt: 2.17

2. Vad tyckte du om delen som Johanna Andersson hade om diskrimineringsärenden på Chalmers och i samhället?

97 svarande

Mycket dålig»5 5%
Ganska dålig»14 14%
Ganska bra»50 51%
Mycket bra»28 28%

Genomsnitt: 3.04

3. Vad tyckte du om Marthe Vakoufaris del om värderingar och attityder?

95 svarande

Mycket dålig»10 10%
Ganska dålig»20 21%
Ganska bra»49 51%
Mycket bra»16 16%

Genomsnitt: 2.74

4. Fann du denna eftermiddag meningsfull för din utbildning?

98 svarande

Ja»48 48%
Nej»50 51%

Genomsnitt: 1.51

5. Tyckte du att denna föreläsning låg på rätt plats i utbildningen eller tycker du att det hade passat bättre tidigare alt senare?

96 svarande

Passar bra i åk 1»38 39%
Passar bra i åk 2»26 27%
Passar bra i åk 3»11 11%
Passar inte alls»21 21%

Genomsnitt: 2.15

6. Kommentarer, synpunkter, vad var var bra/mindre bra/dåligt med reflektionsdagarna?

- Vad som saknas är reflektion avseende utbildningen, är det kurser som är dåliga? Fel följd? Vad saknas i utbildningen? Vad händer? Vilka förändringar och förbättringar är på gång? Istället är det i sig viktiga ämnen som känns lite malplacerade. Bonuspoäng och obligatoisk närvaro är ok, men det hade varit ännu bättre om det faktiskt var så intressanta dagar att man faktiskt vill komma för att vara med och förbättra utbildningen..»
- En reflektionsdag i åk 3 borde definitivt innehålla utvärdering av den utbildning vi har gått. Jag har väldigt många tankar och funderingar kring hur utbildningen kan och bör förbättras som jag gärna skulle vilja diskutera med andra och sedan lyfta fram till programledningen. En sådan utvärdering skulle ge värdefull input till utvecklingen av programmet. »
- Borde legat i tidigare läsperiod»
- Båda föreläsarna var duktiga och intressanta men att placera reflektionsdagen i läsvecka 6-7 var kanske inte lika lämpligt. Varför inte istället ha den i läsvecka 1-2 ? Den andra föreläsningen kanske var lite för låg nivå för år 3. Vi undersökte kartor på samma sätt när jag gick på högstadiet (och det visade sig vara fler i klassen som gjort det). Första föreläsningen var mer lämpad till vårt år och den andra kan man eventuellt ha i år 1. »
- Hade varit bra om någon under dagen hade nämnt vad syftet eller målet var med föreläsningarna. Tycker speciellt den andra delen motverkade allt som jag trodde syftet var och snarare förstärkte fördomar och skapade väldigt märklig stämning när vi skulle lista fördomar på tavlan. Det var inte "befriande" som föreläsaren sa utan snarare kränkande mot flera samhällsgrupper. Tycker det är under all kritik att ingen som är ansvarig för de här fåniga reflektionsdagarna har bättre omdöme. Vore toppen också om föreläsaren nästa gång visste vad skillnaden var mellan jämlikhet och jämställdhet om hon ska föreläsa om det i en timme. »
- Det är tråkigt att dessa dagar är forcerade in i utbildningen och att de är obligatoriska för att få folk att gå på dem. Om föreläsningarna är bra så kommer folk ändå. Dessutom ligger de alltid väldigt dåligt till. Denna gång mitt i den största stressen med kandidatarbetet.»
- Problemet var att det inte var jättemycket konkret information. Dessutom sa någon av föreläsarna i början något i stil med "jag vet att det här inte är så roligt"»
- Det är helt meningslöst att ha det här om man inte får bonuspoäng. Det är väldigt uppenbart att ni på institutionen inte bryr er om det heller. Reflektionsdagarna verkar mest vara något som ni kommer på i sista stund att ni måste ha. Gör om gör rätt!»
- Första delen var intressant och kändes meningsfull, andra halvan kändes inte så spännande eftersom i alla fall jag redan har varit med om liknande diskussioner många gånger tidigare. Jag tycker att man hade kunnat föra mer intressanta diskussioner under den tiden, t.ex. varför samhället inte är jämnställt»
- Ligger under dålig tid i läsperioden»
- Läsvecka 6 = helt fel tid! Lv 1 eller 2 är bättre. Fult & oärligt att påstå att närvaro ger poäng till kandidaten när så inte är fallet! Slutligen: att ni måste göra dem obligatoriska för att få folk att komma är en indikator på kvalité och relevans. Utmana er själva att skapa dagar som eleverna frivilligt går på!»
- Tidigare i läsperioden!!!!! Inte i tentaveckan!!»
- Det hade varit bra om eleverna själva fick vara med och rösta på typen av reflektionsdagar. Under våra 3 år har vi blivit "lurade" att gå på dessa dagar, eftersom vi skulle fått avdrag om vi inte deltog. Detta var inte fallet och vi är mycket missnöjda.»
- Intressant att ta upp, intressent vad man än läser skulle jag säga, inte specifikt för ind ek. »
- för guds skull, lägg den inte dagarna innan kandidatarbetet ska in. inte coolt. »
- Lite långdraget blev det.»
- Intressant och lärorikt.»
- Tycker att det är en bra sak dessa reflektionsdagar. Men de bör placeras bättre! Inte bara några få dagar innan inlämningen av kandidatarbetet.. »
- Ganska bra extrainslag för komplettering av den akademiska korvstoppningen. Synd bara det här med att vi blev blåsta av ledningen gällande bonuspoängen på kandidatarbetet.»
- Fel insitatment för att deltaga, helt fel tidpunkt under terminen då den låg innan inlämningar och tentor»
- Hade passat bättre i ÅK1 eller ÅK2 Det var fruktansvärt dålig tillfälle för en reflektionsdag, så nära inlämning av kandidatarbete. Hela våren tidigare hade passat bättre. Rent av korkat att lägga den där. När vi dessutom blir lurade på de extra bonuspoäng till kandidatarbetet som vi blivit lovade i 3 år för att närvara på dessa tillfällen så är det ännu mer förfärligt att vi ska behöva lägga tid på detta.. Är rent ut sagt besviken på vårt program»
- Den andra delen hade kunnat göras mer relevant »
- För det första tycker jag att det kan vara bra att delta i en sådan reflektionsdag oavsett vilken årskurs man går i. Värderingar och attityder kan man aldrig prata nog om. Sen kan man diskutera om den är relevant för utbildningen, mitt spontana svar är nej även om det är värdefullt för mig som person. Avslutningsvis vill jag markera mitt extrema missnöje med att Erik Bohlin igår utan vidare omsvep meddelade att man inte längre får bonuspoäng för att delta i reflektionsdagarna. Det var en av de drivande orsakerna till att man deltar, och det faktum att det meddelades efter alla reflektionsdagar samt efter hela kandidatarbetet är under all kritik.»
- Det är urbota dumt att lägga dessa reflexionsdagar så sent i läsperioden! Under mina tre år på sektionen har dessa dagar alltid varit förlagda nära inpå tentorna vilket jag har noll förståelse för. Jag har mycket svårt att tro att administrationen på sektionen inte kan lägga dessa reflexionsdagar tidigare under läsperioden. »
- Borde ge meritpoäng när det lovats i kursPM för kandidatarbetet. Otroligt klantigt att inte påpeka det innan betygen meddelades. Tycker bättre kommunikation mellan ansvarig för reflektionsdag och ansvarig för kandidatarbetet borde hållits. Anser inte att person ansvarig för reflektionsdag har gjort något fel, men vill påpeka att dålig kommunikation hafts. Vill även påpeka att den undervisningsstandard och pedagogik som Erik Bohlin besitter inte lever upp till den standard som jag som studerande trodde att lärare på Chalmers alltid skulle ha. Lärarna under reflektionsdagen gjorde dock ett bra arbete, trots att ämnet inte var särskilt "intressant" med tanke på vår utbildning, samt att det var dåligt planerat att sätta reflektionsdagen 2 veckor innan inlämning av kandidatrapporten. »
- tyckte den första delen med johanna var bra men den andra med Marthe hade ett gott budskap men framfördes på fel sätt. Att stå och predika om fördomar på ett program där de flesta har väldigt starka fördomar om saker och personer går inte. Man måste angripa det på annat sätt. Detta blev nästan lite förlöjligande av henne, vilket inte kändes bra för mig och säkert inte för henne. Man kanske skulle haft mindre grupper med någon specifik fråga att diskutera istället för att dra det så allmänt...»
- Diskriminering var intressant, den andra föreläsaren hade fel attityd och la tiden på fel saker. Passar inte bra med reflektionsdag under våren i åk 3 då man har mycket med kandidatarbetet.»
- Anledningen att den inte har nått värde för mig är att jag är femton år äldre än övriga redan är väl insatt i alla dessa frågor. »
- Mycket intressant och lärorikt!! Bra talare! Blev mycket positivt överraskad då denna reflektionsdag var mycket bättre än 1:ans! Anledningen till att den passat bra i 1:an är för att den tog upp mycket matnyttigt man bör känna till som student redan från början.»
- Den låg aldeles för nära tentorna. Lägg tidigare i läsperioden!»
- tycker det borde varit under hösten då man inte hade kandidatarbete»
- kändes som om man redan kände till det mesta, ärför kändes dagen överflödig annars tycker jag att en sådan dag kan vara bra. »
- Jag tycker att det är fel att ha reflektionsdagarna obligatoriska. De är till för studenterna och således borde man göra dem intressanta för studenterna och slippa ha dem obligatoriska. För övrigt är det riktigt dåligt att lägga reflektionsdagen veckan innan inlämning i kandidatarbetet.»
- Inte så bra att den låg precis innan inlämninen av kandidatarbetet. Bättre tidigare i perioden. Dåligt att vi får reda på att poängen inte räknas i efterhand. Hade känts mer ok om man fått reda på det så fort som möjligt. Jag utgår från att de ansvariga visste om detta tidigare.»
- Mycket intressanta ämnen! Bra att man får ställa frågor. Väldigt bra initiativ med fika! :D»
- Tycker inte att reflektionsdagen under årskurs 3 ska ligga så sent som den gör, då det stör väldigt mycket i kandidatarbetet. Och denna skulle ligga tidigare, då det är bra att veta om dessa saker tidigare under utbildningen på Chalmers.»
- Sluta lägga reflektionsdagarna i slutet av läsperioden eller precis innan stora inlämningar, som i år inlämningen av kandidatarbetet. Informera tidigare om att bonuspoäng inte fås. Berätta mer tydligt vad föreläsningen ska handla om när den ska hållas.»
- Dålig att det var precis innan kandidatarbetet skulle lämnas in, annars bra»
- Nu var det väldigt länge sedan reflektionsdagen var, så snabbare återkoppling från er sida hade gett er mer synpunkter. Det jag minns är hur torr och ointressant föreläsningen var. Ni måste hotta upp dem om ni vill ha nöjda I-teknologer!»
- Första delen gav inte mycket, verkade mest lite trångsynt och juridiskt tjafs. Möjligen förståelse för hur svårt det är att anställa folk utan att bli stämd. Andra delen var intressant och rolig, men var mer till nytta för intresset och inte för utbildningen.»
- Syftet med reflektionsdagen borde belysas mer.»
- Reflektionsdagen passar framförallt inte in tidsmässigt. Att lägga en eftermiddag några dagar innan vårt examensarbete ska vara inlämnat och samtidigt vilja att vi ska vara engagerade i föreläsningen är inte särskilt troligt. Framförallt så är det dåligt att gå ut med information om reflektionsdagen en vecka innan, vi kunde i alla fall fått reda på det i tid. »
- visst sägs endel vettigt, men varför bara prata självklarheter? kom med något nytt annars är det bara slöseri med tid.»
- Bra att lyfta lite frågor. :)»
- Bra tema denna gång. Stor förbättring från reflektionsdagen i åk1. Bra information om hur Chalmers arbetar mot diskriminering, denna info hade varit bra att få redan i ettan.»
- ref-dagar är svårt.. De läggs ofta i sena läsveckor då man har mkt att göra. bättre att ta bort att de är obligatoriska och se till att de fylls med nyttig info istället, förslagsvis i läsvecka 2-4. »
- Att den ligger så dumt till vad gäller datumet»


Kursutvärderingssystem från