ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


E11/12-4 Kandidatarbete MCCX02

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2012-05-29 - 2012-06-22
Antal svar: 10
Procent av deltagarna som svarat: 45%
Kontaktperson: Calle Lindquist»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Elektroteknik 300 hp


Allmänna frågor

1. Vilket program går du?

10 svarande

Automation och mekatronik»0 0%
Datateknik»0 0%
Elektroteknik»2 20%
Informationsteknik»0 0%
Kemiteknik»0 0%
Kemiteknik med fysik»3 30%
Maskinteknik»0 0%
Teknisk design»0 0%
Teknisk fysik»5 50%
Annat»0 0%

Genomsnitt: 6.9


Arbetsinsats

2. Hur har du upplevt arbetsinsatsen i förhållande till kursens poäng, (15 högskolepoäng)?

10 svarande

Mycket högre»0 0%
Något högre»4 40%
Lagom»6 60%
Något mindre»0 0%
Mycket mindre»0 0%

Genomsnitt: 2.6

- Man lade mer tid i sista läsperioden än första, det gjorde att det kändes större.» (Något högre)
- Vi gjorde vårt projekt ganska stort själva.» (Något högre)
- Helt enligt förväntan» (Lagom)

3. Hur har du prioriterat kursen?

10 svarande

Mycket högt»5 50%
Högt»5 50%
Medel»0 0%
Lågt»0 0%

Genomsnitt: 1.5

- Rolig kurs så inte så konstigt att det prioriteras.» (Högt)
- Det känns som att det är viktigt att göra ett bra kandidatarbete» (Högt)


Mål och måluppfyllelse

4. Har kursens mål och syften varit tydliga?

10 svarande

Mycket tydliga»4 40%
Ganska tydliga»6 60%
Inte så tydliga»0 0%
Något oklara»0 0%
Mycket oklara»0 0%

Genomsnitt: 1.6

- Har ibland varit svårt att hitta tillräckligt med information rörande delmålen (som planeringsrapport och opponering)» (Ganska tydliga)
- Får söka mycket info själv, hade varit bra om någon hade gått igenom mer inför hela klassen.» (Ganska tydliga)

5. I vilken mån upplever du att kursens mål uppfyllts?

10 svarande

I mycket hög mån»6 60%
I ganska hög mån»3 30%
I medelhög mån»1 10%
I mindre mån»0 0%
Inte alls»0 0%

Genomsnitt: 1.5


Information och administration

6. Har uppdelningen varit tydlig mellan institutionens roll i projektarbetet kontra programmets roll i de generella kompetenserna?

10 svarande

Mycket tydlig»2 20%
Ganska tydlig»3 30%
Okej»1 10%
Mindre tydlig»3 30%
Mycket oklar»1 10%

Genomsnitt: 2.8

- Har inte märkt eller tänkt på det så kan inte säga varken bra eller dåligt» (Okej)
- Som KF"are var det ganska svårt o få en bild över vad MC2 ville ha och vad Programmet krävde utöver det. Detta måste lösas bättre (Dvs KF-programmet behöver lägga mer krut på vad som ska göras)! » (Mycket oklar)

7. Har det varit tydligt vem du kan vända dig till med olika frågor om kursen? T. ex. med frågor om de generella kompetenserna respektive projektarbetet.

10 svarande

Mycket tydligt»4 40%
Ganska tydligt»3 30%
Okej»1 10%
Mindre tydligt»2 20%
Mycket otydligt»0 0%

Genomsnitt: 2.1

8. Anser du att institutionen haft en tydlig sammanhållande funktion i kursen?

10 svarande

Mycket tydlig»2 20%
Ganska tydlig»5 50%
Tillfredsställande»1 10%
Mindre tydlig»2 20%
Mycket otydlig»0 0%

Genomsnitt: 2.3

9. Hur funkade det med PingPong?

10 svarande

Mycket bra»0 0%
Bra»0 0%
Godkänt»0 0%
Mindre bra»0 0%
Dåligt»0 0%
Använde inte PingPong»10 100%

Genomsnitt: 6


Generella kompetenserna

10. Hur har informationen kring generella kompetenserna fungerat? (Vad som ska göras, när det ska göras, hur...)

Matrisfråga

- Rörigt om vilka som ska göra vad när det inte är lika för alla instutitioner»
- Enbart Fackspråk kan jag ärligt svara på då de andra delarna inte spelat så stor roll i vårt projekt. »
- Har inte haft med de två senare generella kompetenserna, biblioteket hade vi i en annan kurs..»

Fackspråk
10 svarande

Mycket bra»3 30%
Bra»3 30%
Godkänt»4 40%
Mindre bra»0 0%
Dåligt»0 0%

Genomsnitt: 2.1

Biblioteket
9 svarande

Mycket bra»2 22%
Bra»3 33%
Godkänt»3 33%
Mindre bra»1 11%
Dåligt»0 0%

Genomsnitt: 2.33

Projektledning
9 svarande

Mycket bra»2 22%
Bra»4 44%
Godkänt»3 33%
Mindre bra»0 0%
Dåligt»0 0%

Genomsnitt: 2.11

11. Vad tyckte du om innehållet i de generella kompetenserna?

Matrisfråga

- Handledningsmötena på fackspråk var alla jättebra och relevanta.»
- Tyckte inte Fackspråk tillförde speciellt mycket och att handledarna ibland verkade inkompetenta på vad som gällde på MC2. Andra handledningen fungerade bättre än första, medan första inte gav speciellt mycket alls och jag förstår inte egentligen vad det mötet hade för syfte.»

Fackspråk
10 svarande

Mycket bra»4 40%
Bra»2 20%
Godkänt»2 20%
Mindre bra»1 10%
Dåligt»1 10%

Genomsnitt: 2.3

Biblioteket
8 svarande

Mycket bra»0 0%
Bra»2 25%
Godkänt»5 62%
Mindre bra»1 12%
Dåligt»0 0%

Genomsnitt: 2.87

Projektledning
8 svarande

Mycket bra»2 25%
Bra»2 25%
Godkänt»3 37%
Mindre bra»1 12%
Dåligt»0 0%

Genomsnitt: 2.37

12. I vilken mån har den generella kompetensdelen varit till hjälp i genomförande, rapportskrivande och examination av ditt projekt?

Matrisfråga

- Man hade koll på de flesta saker sen innan från tidigare projekt men det var väldigt bra att kunna vända sig till någon med frågor och oklarheter»

Fackspråk
10 svarande

I mycket stor mån»2 20%
I stor mån»4 40%
I viss mån»2 20%
I mindre mån»2 20%
Inte alls»0 0%

Genomsnitt: 2.4

Biblioteket
9 svarande

I mycket stor mån»0 0%
I stor mån»0 0%
I viss mån»4 44%
I mindre mån»2 22%
Inte alls»3 33%

Genomsnitt: 3.88

Projektledning
8 svarande

I mycket stor mån»2 25%
I stor mån»2 25%
I viss mån»2 25%
I mindre mån»1 12%
Inte alls»1 12%

Genomsnitt: 2.62


Projektuppgiften

13. Hur har informationen kring projektet fungerat? (Vad som ska göras, när det ska göras, hur...)

10 svarande

Mycket bra»5 50%
Bra»5 50%
Godkänt»0 0%
Mindre bra»0 0%
Dåligt»0 0%

Genomsnitt: 1.5

- Handledare och examinator kunde gärna haft mer koll på olika krav och vad för anordningar som behövdes» (Bra)

14. Hur motsvarade ditt projekt förväntningarna ifrån beskrivningen?

10 svarande

Mycket bra»1 10%
Bra»9 90%
Godkänt»0 0%
Mindre bra»0 0%
Dåligt»0 0%

Genomsnitt: 1.9

15. I vilken mån har planeringsrapporten varit till hjälp för det fortsatta arbetet?

10 svarande

Till stor hjälp»2 20%
Till någon hjälp»7 70%
Till lite hjälp»1 10%
Till mycket lite hjälp»0 0%
Till ingen hjälp»0 0%

Genomsnitt: 1.9

- Bra att komma igång tidigt med en tydlig planering samt att man får sätta sig in i uppgiften och får klart för sig vad som ska göras» (Till någon hjälp)
- Fungerade mer som en hjälp att förstå vad vi faktiskt skulle göra eftersom vi var tvungna att förstå det för att kunna skriva planeringsrapporten» (Till någon hjälp)
- Bra med "del-deadlines".» (Till någon hjälp)

16. Hur har reglerna i gruppens kontrakt/överrenskommelse fungerat och efterlevts?

10 svarande

Mycket bra»4 40%
Ganska bra»4 40%
Godkänt»0 0%
Mindre bra»1 10%
Inte alls»1 10%

Genomsnitt: 2.1

- Hade inget kontrakt, men ett gemensamt mål.» (Mycket bra)
- Tyckte inte vi behövde skriva nåt, och har fungerat bra ändå» (Ganska bra)
- Skrev inget kontrakt men det funkade hur bra som helst ändå» (Inte alls)

17. Vad tyckte du om svårighetsgraden i projektuppgiften?

10 svarande

Mycket svår»1 10%
Ganska svår»4 40%
Lagom svår»5 50%
Lite för lätt»0 0%
Alldeles för lätt»0 0%

Genomsnitt: 2.4

- Svårt men det var kul och givande» (Ganska svår)
- Vad som kan nämnas är dock att jag anser vår grupp var för stor. Tänk över en extra gång exakt hur många som faktiskt behövs» (Lagom svår)


Projekthandledaren

18. Hur blev ni bemötta av handledaren?

10 svarande

Mycket bra»9 90%
Bra»1 10%
Godkänt»0 0%
Mindre bra»0 0%
Dåligt»0 0%

Genomsnitt: 1.1

- Hade väldigt bra och insatta handledare!» (Mycket bra)
- De var väldigt trevliga :)» (Mycket bra)

19. Hur fungerade kontakterna med handledaren?

10 svarande

Mycket bra»10 100%
Bra»0 0%
Godkänt»0 0%
Mindre bra»0 0%
Dåligt»0 0%

Genomsnitt: 1

20. I vilken mån fick gruppen den tid och hjälp av handledaren som behövdes?

10 svarande

I mycket hög mån»9 90%
I ganska hög mån»1 10%
I medelhög mån»0 0%
I mindre mån»0 0%
Inte alls»0 0%

Genomsnitt: 1.1

- Handledarna var mycket bra :)» (I mycket hög mån)


Arbetet i kandidatgruppen

21. Hur upplever du att det har fungerat att arbeta i en blandad projektgrupp med teknologer från olika utbildningsprogram?

10 svarande

Mycket bra»5 50%
Ganska Bra»2 20%
Okej»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Mycket dåligt»0 0%
Hela gruppen var ifrån samma program»3 30%

Genomsnitt: 2.7

- Väldigt kul med lite olika kompetenser som gör att projektet kan delas upp och effektiviseras på bästa möjliga sätt.» (Mycket bra)
- Det enda problemet är att man har olika kurser och scheman» (Mycket bra)

22. Hur fungerade arbetet inom projektgruppen?

10 svarande

Mycket bra»6 60%
Bra»3 30%
Godkänt»1 10%
Mindre bra»0 0%
Dåligt»0 0%

Genomsnitt: 1.5

- Det var en bra mix» (Mycket bra)

23. Har gruppens överenskommelse/kontrakt varit till någon hjälp vid konflikter inom gruppen?

10 svarande

Mycket stor hjälp»0 0%
Ganska stor hjälp»0 0%
Till viss hjälp»1 10%
Mindre hjälp»2 20%
Ingen hjälp alls»0 0%
Har ej haft några konflikter»7 70%

Genomsnitt: 5.3

- Hade inget kontrakt» (Har ej haft några konflikter)


Examination

24. I vilken mån anser du att examinationsformen ger grund för att kunna sätta individuella betyg?

10 svarande

I mycket hög mån»2 20%
I ganska hög mån»4 40%
I medelhög mån»3 30%
I mindre mån»1 10%
Inte alls»0 0%

Genomsnitt: 2.3

- Upp till gruppen att se till att alla tillför och drar sitt strå till stacken så att säga, om någon bara glider på de andra får gruppen berätta för examinatorn helt enkelt. Går inte att göra så mycket mer "individuell" redovisning än vad som har varit.» (I mycket hög mån)
- Jag tycker examinatorn ska vävas in mer i de enskilda arbetena. Även om denne har begränsad tid anser jag att det kan vara lite för lite att grunda betyg på genom enbart presentation, rapport och oppositionen. Exempel kan vara något längre samtal med handledarna och studenterna (möjligtvis enskilt) för att diskutera betyg» (I medelhög mån)

25. Hur tyckte du den muntliga redovisningen och oppositionen fungerade?

10 svarande

Mycket bra»5 50%
Ganska bra»4 40%
Okej»1 10%
Mindre bra»0 0%
Inte alls»0 0%
Har ej haft det än»0

Genomsnitt: 1.6

- Inte bra med ordinerad uppdelning vid stor grupp, vore bättre att vi fick dela själva» (Ganska bra)

26. Har ansvarsfördelningen varit tydlig mellan examinator och handledaren?

10 svarande

Mycket tydligt»2 20%
Ganska tydligt»3 30%
Okej»4 40%
Mindre tydligt»1 10%
Mycket otydligt»0 0%

Genomsnitt: 2.4

27. Upplever du att examinationen är rättvis mellan din och andra grupper?

10 svarande

Mycket rättvis»0 0%
Ganska rättvis»2 50%
OKej»2 50%
Mindre rättvis»0 0%
Inte alls rättvis»0 0%
Har ingen uppfattning»6

Genomsnitt: 2.5

- Mest orättvisa mellan olika "avdelningar" på Chalmers. Det känns som att man lägger ner olika mycket arbete samt att det är olika kvalité på arbetena men man får samma betyg i princip.» (OKej)
- Svårt att säga när man inte varit med på andra, men då examinatorn har väldigt olika koll på teori bakom olika arbeten blir kontrollfrågor av mycket olika svårighetsgrad» (Har ingen uppfattning)

28. Upplever du att betyget grundar sig på planeringsrapport, slutrapport, produkt och process?

9 svarande

Absolut»4 44%
Någorlunda»5 55%
Inte överhuvudtaget»0 0%

Genomsnitt: 1.55

- Har inte fått betyg ännu.» (?)
- Produkt känns som en liten del i betygsgrundandet, känns som att det viktigaste är att man har lagt ner tid på arbetet. Är lite konstigt dock eftersom man borde sträva efter effektivt arbete då det är det som gäller i arbetslivet sen.» (Någorlunda)
- Svårt att säga» (Någorlunda)
- Svårt att säga då jag inte vet hur examinatorn tänker» (Någorlunda)
- kan inte riktigt svara på denna då vi ej fått betyget än men det står ju att alla dessa ska spela in så» (Någorlunda)


Sammanfattande frågor

29. Vad är ditt samlade betyg på kandidatarbeteskursen?

10 svarande

Mycket bra»5 50%
Bra»5 50%
Godkänt»0 0%
Mindre bra»0 0%
Dåligt»0 0%

Genomsnitt: 1.5

- Det absolut roligaste jag gjort under de 3 första åren!» (Mycket bra)

30. Vad kan bli bättre i kursen?

- Mer koll på vad som ska göras från handledares sida»
- Bättre information mellan program/institutioner.»
- Mer kontakt med examinatorn»
- Man skulle kunna ha gemensamma möten inom grupperna hos varje institution där man kan ställa frågor till examinatorn. Kanske en eller två gånger under perioden som man skriver för att kunna hålla igång en dialog.»

31. Vad ska behållas i kursen till nästa år?

- Friheten och att man arbetar med andra program»
- Allt, jag tycker det är bra!»


Kursutvärderingssystem från