ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


Hållfasthetslära 2012, MTM026

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2012-05-29 - 2012-09-15
Antal svar: 49
Procent av deltagarna som svarat: 19%
Kontaktperson: Mikael Enelund»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Maskinteknik 300 hp
Utbildningsprogram studenten tillhör: Maskinteknik 300 hp

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala veckoarbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete under en vecka. Försök uppskatta genomsnittlig veckoarbetstid sett över hela läsperioden.

49 svarande

Högst 15 timmar»15 30%
Cirka 20 timmar»7 14%
Cirka 25 timmar»15 30%
Cirka 30 timmar»6 12%
Minst 35 timmar»6 12%

Genomsnitt: 2.61

- arbetslasten ökade klart inför duggor och tentamen» (Högst 15 timmar)
- La tid för projekten, inför första duggan och inför tentan. Ej under cortegebygget (dugga 2) och ej heller mitten av läsperioden p.g.a. personliga problem.» (Minst 35 timmar)

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

49 svarande

0%»5 10%
25%»5 10%
50%»7 14%
75%»12 24%
100%»20 40%

Genomsnitt: 3.75

- Projekten. Enstaka föreläsningar.» (25%)
- Föreläsningarna, men inte räkneövningarna » (50%)
- har dåliga sömnvanor och ha därmed svårt att gå upp tidigt, kompenserar med att stanna senare.» (50%)
- Var endast med på föreläsningarna och datorlabbarna då övningarna inte gav mig något.» (50%)
- Mikael var väldig pediigodisk och att han la upp sina anteckningar var jätte uppskatta.» (100%)


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Jag är medveten om varför jag läser hållfasthetslära?

48 svarande

instämmer inte alls»1 2%
instämmer delvis»4 8%
instämmer helt och hållet»43 89%

Genomsnitt: 2.87

- För att få ut min examen.» (instämmer helt och hållet)
- Ser syftet för framtida arbete t.ex. men har ej sett kursmål.» (instämmer helt och hållet)

4. Hur begripliga är kursens mål?

48 svarande

Jag har inte sett/läst målen»9 18%
Målen är svåra att förstå»1 2%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»9 18%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»29 60%

Genomsnitt: 3.2

- bra mål dock kunde anledningen till varför vi läser det vi gör samt tillämpningsområden tydliggöras.» (Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare)
- Rellativt alla andra kurser jag har läst under fem år så är dessa mål nog de tydligaste.» (Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen)

5. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

44 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»0 0%
Ja, målen verkar rimliga»39 88%
Nej, målen är för högt ställda»5 11%

Genomsnitt: 2.11

- Målen är rimliga men tentamen upplever jag som lite för hård. Mikael är varken orimlig eller orättvis, men på något sätt kan jag inte sluta tänka på t.ex. maskinelement. Den kursen är så duktig på att stämma av kunskaperna man får med sig från laborationerna och hemtalen. Medan man i hållfasthetslära klättrar på en trappa där hoppen mellan trappstegen inte alltid känns så naturliga. Ökningen av svårighetsgrad från hemtal till dugga känns okej och rättvis. Däremot kan uppställningarna på somliga tentatal vara väldigt luriga. Min frågeställning till både Mikael och kursutvärderarna till deras slutmöte, är således om de tycker att de väldigt svåra uppställningarna faktiskt examinerar de kunskaper vi bör ha med oss från hållfasthetsläran, eller om vi bara löser (triogonometriska) kluringar för att Mikael oroar sig för att ge bort betyg och tentamenspoäng för lätt. Jag kan tycka att jag fått med mig mycket kunskap om hållfasthetsläran, särskilt då jag investerat minst 40 timmar i veckan på kursen. Men vid tentamenstillfället blir jag faktiskt så uppjagad och låst av att talens kluringar. Vilket i förlängningen leder till ännu en tenta. Frågan är om en omtenta lär mig mer. Jag är väl medveten om att t.ex. trigonometri och förmågan att kunna se förbi kluringar är en vital del av hållfasthetsläran, men om det väger tyngst vet jag inte. Tyngst väger teorin och kunskapen om att veta hur det i praktiken går till. När allt kommer omkring kanske jag bara är bitter, men någonstans tycker jag ändå att man kanske bör balansera kursen bättre. Veckan problem är ett tappert försök, men långt ifrån en lösning. » (Ja, målen verkar rimliga)

6. Testade examinationen om du uppnått målen?

44 svarande

Nej, inte alls»0 0%
I viss utsträckning»13 29%
Ja, i hög grad»28 63%
Vet ej/har inte examinerats än»3 6%

Genomsnitt: 2.77

- Det är väl alltid så att man inte alltid kan visa sin fulla potential vid en tentamen. Typuppgifter man kan som inte kommer med på tentan osv...» (I viss utsträckning)
- En human tenta.» (Ja, i hög grad)

7. Vad anser du om examinationsformen: övningsskrivningar, projekt och sluttentamen?

Om du svarar dålig, föreslå gärna alternativa examinationsformer.

49 svarande

Dålig»0 0%
Acceptabel»16 32%
Bra»33 67%

Genomsnitt: 2.67

- Det är väldigt hög belastning på kursen om man ska göra alla projekt inkl övningstal mm.» (Acceptabel)
- Arbete och resultat med projektet bedömdes mycket olika beroende på arbetsledare vilket skulle kunna förbättras genom tydligare riktlinjer.» (Acceptabel)
- Bra med duggor! Bra att man får ha avancerad räknare på prov och duggor, så det inte blir de matematiska kunskaperna som avgör betyget.» (Bra)
- Tycker i helhet kursen var mycket bra. Däremot kan ansys delen göras bättre och mer seriös. Det är bra med student workbench men i verkliga livet används inte den och det kan få projektet att kännas omitiverande. » (Bra)
- Övningsskrivningarna hjälpte en hålle i fas.» (Bra)
- vore bra med lite mer bakgrundsinformation till projektet och programmen som användes så att man lättare förstod vad man gjorde.» (Bra)

8. Jag kan lösa tekniskt viktiga hållfasthetsproblem

49 svarande

Instämmer inte alls»1 2%
Instämmer delvis»31 63%
Instämmer helt och hållet»17 34%

Genomsnitt: 2.32

- Endast i teorin. Skulle aldrig våga applicera dessa kunskapern i verkligheten.» (Instämmer delvis)

9. Jag kan lösa elastiska balkproblem i ett fintia elementprogram (ANSYS)

49 svarande

instämmer inte alls»4 8%
instämmer delvis»22 44%
instämmer helt och hållet»18 36%
Jag följde inte årets kurs»5 10%

Genomsnitt: 2.48

- Man blir bekant med programmet, men inte så hemma att jag skulle klara det utan pdf-guide.» (instämmer delvis)
- med lite stödinstruktioner, ja» (instämmer delvis)
- Jag behöver lite ledning, men jag vet ungefär hur man gör» (instämmer delvis)
- Skulle nog klara av det men känner mig inte säker» (instämmer delvis)

10. Jag kan utföra stabilitetsanalyser av axialt belastade balkar och balksystem med hjälp av ett finita elementprogram (ANSYS)

49 svarande

Instämmer inte»3 6%
Instämmer delvis»23 46%
Instämmer helt och hållet»18 36%
Jag följde inte årets kurs»5 10%

Genomsnitt: 2.51

- Samma» (Instämmer delvis)
- se 9» (Instämmer delvis)

11. Jag kan bestämma spänningen vid en anvisning med hjälp av ett finita elementprogram (ANSYS)

49 svarande

Instämmer inte»3 6%
Instämmer delvis»22 44%
Instämmer helt och hållet»19 38%
Jag följde inte årets kurs»5 10%

Genomsnitt: 2.53

- Samma» (Instämmer delvis)
- se 9» (Instämmer delvis)

12. Jag kan importera CAD-modeller och göra linjära hållfasthetsanalyser i ett finita elementprogram (ANSYS)

49 svarande

Instämmer inte»6 12%
Instämmer delvis»21 42%
Instämmer helt och hållet»17 34%
Jag följde inte årets kurs»5 10%

Genomsnitt: 2.42

- Samma» (Instämmer delvis)
- se 9» (Instämmer delvis)


Undervisning och kursadministration

13. På hur många föreläsningar har du varit närvarande?

49 svarande

inga eller få»9 18%
runt hälften»7 14%
de flesta»33 67%

Genomsnitt: 2.48

- Mikael skall ha en eloge för sina föreläsningar. Han är en mycket bra föreläsare som försöker koppla teori med praktik så gått det går. I första årskursen är det inte helt lätt att greppa hållfasthetsläran vilket ändå Mikael gör sitt bästa för att man skall kunna göra detta. Från bilderna på båtarna som gått mitt itu till euler-appraten som visar de olika knäckfallen så gör han vad jag tror är bland det bästa man kan åstadkomma med de förusättningar som finns med en klass på 90-150 elever.» (de flesta)
- Missade bara en för en arbetasintervjuven » (de flesta)

14. Till hur stor hjälp har förelsäningarna varit för din inlärning?

49 svarande

Mycket liten»9 18%
Liten»8 16%
Stor»18 36%
Mycket stor»14 28%

Genomsnitt: 2.75

- Ty jag har ej medverkat» (Mycket liten)
- de jag var på var bra.» (Mycket liten)
- Det fanns mycket duggor och tentor man kunde öva på. Facit till dessa var ofta väldigt pedagogiska, så man behövde sällan hjälp av lärare.» (Liten)
- är morgontrött, har mestadels tagit igen på egen hand vid senare tillfälle.» (Liten)
- man måste räkna själv för att förstå» (Liten)
- Enelund är väldigt bra! Men gör luriga tentor» (Mycket stor)

15. Till hur stor hjälp har räkneövningarna varit för din inlärning? Välj den grupp du gick flest gånger till

48 svarande

Totalt:

Mycket liten»11 22%
Liten»14 29%
Stor»11 22%
Mycket stor»12 25%

Genomsnitt: 2.5

Fördelat på olika grupper:

a: Hossein: (28 st)
Mycket liten7 25%
Liten6 21%
Stor7 25%
Mycket stor8 28%

Genomsnitt: 2.57

- De var stor skillnad på övningsledarna i denna kursen gentemot den förra hålfen. Jag och många med mig var mycket besvikna på övningsledarna.» (Mycket liten)
- Jag testade alla grupper en gång men hittade ingen som passade mig.» (Mycket liten)
- Ty jag har ej medverkat» (Mycket liten)
- Hade velt ha mer räknestugor istället» (Liten)
- Många övningsledare va inte särskillt bra» (Liten)
- Provade alla och hitta aldrig en som passade.» (Liten)
- väldigt bra övningsledare» (Stor)
- Hossein är bäst ,) » (Mycket stor)
- GULD!» (Mycket stor)

b: Nasim: (3 st)
Mycket liten1 33%
Liten1 33%
Stor0 0%
Mycket stor1 33%

Genomsnitt: 2.33

- Man ligger sällan i fas, och då lär man sig inte så mycket på övningarna. Det skulle behövas mer räknestugor.» (Liten)
- Även Goran och Mikael.» (Mycket stor)

c: Goran: (9 st)
Mycket liten1 11%
Liten4 44%
Stor3 33%
Mycket stor1 11%

Genomsnitt: 2.44

d: Shahab: (2 st)
Mycket liten0 0%
Liten1 50%
Stor1 50%
Mycket stor0 0%

Genomsnitt: 2.5

e: Mikael: (6 st)
Mycket liten2 33%
Liten2 33%
Stor0 0%
Mycket stor2 33%

Genomsnitt: 2.33

- Jag har inte varit på räkneövningarna» (Mycket liten)
- Tog liten del av dem» (Mycket liten)

16. På hur många räknestugor har du varit närvarande?

49 svarande

inga eller få»21 42%
runt hälften»12 24%
de flesta»16 32%

Genomsnitt: 1.89

- Flera räknestugor och färre räkneövningar.» (de flesta)
- Mer räknestugor och fler lärare behövs.» (de flesta)

17. Till hur stor hjälp har räknestugorna varit för din inlärning?

47 svarande

Mycket liten»15 31%
Ganska liten»13 27%
Ganska stor»7 14%
Mycket stor»12 25%

Genomsnitt: 2.34

- Ty jag har ej medverkat» (Mycket liten)
- Räknestugorna vände jag mig till då jag behövde hjälp under de timmar jag räknade på eget initiativ i skolan. Då både övningsledarna och Mikael själv tillämpar "öppna dörren"-principen känner man sig alltid välkommen till institutionen för att ställa frågor. Ställer man de inte där tar de sig tid i raster eller efter lektioner. Andra institutioner är MYCKET sämre på detta. Stort PLUS!!!» (Ganska liten)
- Hade nog varit till mer hjälp om jag hade gått på fler...» (Ganska liten)
- Ofta för lång tid till hjälp, för hög ljudnivå i klassrummen => ineffektivt» (Ganska liten)
- om man tänker medan man skriver av förstår man mer» (Ganska stor)
- Eftersom allt material fanns på internet, sparade jag tid och läre mig mycket genom att studera dessa lösta exempel.» (Mycket stor)

18. Anser du att projektuppgiften är ett viktigt inslag i kursen?

Målet med projektuppgiften är att dels att introducera och träna på finita-elelementmetoden och simulering av komplexa konstruktioner samt att öva på användning av grundsambanden i hållfasthetslära och randvillkor.

49 svarande

nej, inte alls»3 6%
ja, men kan göras bättre»20 40%
ja»26 53%

Genomsnitt: 2.46

- Bra men ALLT KAN GÖRAS bättre» (ja, men kan göras bättre)
- Mer datorövningar och svårare problem.» (ja, men kan göras bättre)
- när man enbart "följer instruktioner" via nätet gör inte att man nödvändigtvis lär sig. vore bra om det fanns något som talade om varför man gör det man gör. Alla kan inte fråga om allt, tar för mkt tid att få hjälp --> vissa bryr sig inte om att förstå» (ja, men kan göras bättre)
- kan vara mer avancerad» (ja, men kan göras bättre)

19. Anser du att det är värdefullt att använda och öva i ett industriellt program för finita elementberäkningar som ANSYS?

49 svarande

(på denna fråga var det möjligt att välja flera svarsalternativ)

Ja, som ett pedagogiskt hjälpmedel för att illustrera fenom»31 63%
Ja, för att förbereda mig på analysera verkliga problem»30 61%
Ja, men inte i årskurs 1»3 6%
Nej»2 4%

- Roligt att veta att det används i verkligheten med.» (Ja, som ett pedagogiskt hjälpmedel för att illustrera fenom, Ja, för att förbereda mig på analysera verkliga problem)
- Det var roligt och omväxling förnöjer. » (Ja, som ett pedagogiskt hjälpmedel för att illustrera fenom)

20. Hur många timmer har du totalt lagt ned på projektuppgiften (alla fyra deluppgifterna)?

48 svarande

20-25»29 60%
25-30»8 16%
30-35»3 6%
35-40»0 0%
>40»0 0%
Jag följde inte årets kurs»8 16%

Genomsnitt: 2.12

- 8 timmar.» (20-25)
- klarade mig på 10timmar max» (20-25)
- Mindre än 20» (20-25)

21. Till hur stor hjälp har läroboken Grundläggande hållfasthetslära av Lundh varit för din inlärning?

49 svarande

Mycket liten»0 0%
Liten»4 8%
Stor»30 61%
Mycket stor»15 30%

Genomsnitt: 3.22

- Pedagogiskt sett har den inte haft stor betydelse. Använt den mer som formelsamling.» (Stor)
- Ännu större om jag hunnit läsa mer.» (Stor)
- Du måste ju ha den hela tiden men boken är inte superbra. Den förklarar inget vidare.» (Mycket stor)
- En VÄLDIGT bra bok!» (Mycket stor)
- Den är väldigt krånglig att hitta i, men alla formler i den är ovärdeliga!» (Mycket stor)

22. Till hur stor hjälp har Exempelsamlingen i hållfasthetslära varit för din inlärning?

48 svarande

Mycket liten»9 18%
Liten»13 27%
Stor»17 35%
Mycket stor»9 18%

Genomsnitt: 2.54

- Räckande väldigt lite» (Mycket liten)
- (Liten)
- Man kan hitta det mesta i Lundh» (Liten)
- Kass lösningar i den!» (Stor)

23. Till hur stor hjälp har föreläsningsanteckningar och andra skrifter varit för din inlärning?

48 svarande

Mycket liten»5 10%
Liten»8 16%
Stor»26 54%
Mycket stor»9 18%

Genomsnitt: 2.81

- Ser det snarare som att vänja mig vid problem och ett sätt att lära känna hållfasthet, för att senare verkligen lära mig genom bl.a. uppgifter och Lundh-boken. Dock väldigt smidigt att få ett dokument utskrivet om exakt det man behöver veta! väldigt bra, trots att jag personligen inte utnyttjade det så väl som jag kanske borde.» (Liten)

24. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, och kurspm?

48 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»15 31%
Mycket bra»33 68%

Genomsnitt: 3.68

- Men sidorna ligger nere allt för ofta!» (Ganska bra)

25. Vad tyckte du om gästföreläsningen (ANSYS)?

34 svarande

Ointressant»8 23%
Intressant»23 67%
Mycket intressant»3 8%

Genomsnitt: 1.85

- Gick ej på den.» (?)
- Deltog ej» (Ointressant)
- tyvaärr missade jag den» (Intressant)
- Denna är viktig för förstaårsleverna. Ha den som ett oförberett inslagg istället ,)» (Intressant)
- Intressant ämne men föreläsaren var enformig och tråkig.» (Intressant)
- Den låg under cortegeveckan, vilket jag inte tycket var speciellt bra, men i övrigt var det en bra idé att ta in en gästföreläsare» (Intressant)


Arbetsklimat

26. Hur var möjligheterna att få hjälp och ställa frågor?

47 svarande

Mycket dåliga»0 0%
Ganska dåliga»4 8%
Ganska bra»19 40%
Mycket bra»16 34%
Har ej sökt hjälp»8 17%

Genomsnitt: 3.59

- kvoten handledare/student för låg» (Ganska dåliga)
- Lite underbemannat vid redovisning på vissa datorövningar.» (Ganska bra)
- Hossein o micke enellund har ställt upp alltid,) tackar o bockar » (Mycket bra)
- Nämnt tidigare.» (Mycket bra)

27. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

48 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»11 22%
Mycket bra»33 68%
Har ej sökt samarbete»4 8%

Genomsnitt: 3.85

28. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

47 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»20 42%
Hög»24 51%
För hög»3 6%

Genomsnitt: 3.63

- Det ska vara mycket att göra när man går på chalmers!» (Lagom)
- Hög pga svår. » (Hög)

29. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

46 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»14 30%
Hög»27 58%
För hög»5 10%

Genomsnitt: 3.8

- Gjorde inte flervariabeln på grund av andra projekt. Så kan inte ge någon rättvis bedömning här. » (Lagom)

30. Hur trivs du med att studera på M?

49 svarande

Dålig»1 2%
Så där»3 6%
Bra»18 36%
Mycket bra»27 55%

Genomsnitt: 3.44

- Första året har inte varit så roligt, mest på grund av matematiken. Jag tror att det kommer att bli bättre i de kommande årskurserna.» (Så där)
- » (Bra)
- Sveriges bästa tekniska utbildning!!!» (Mycket bra)


Sammanfattande frågor

31. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

49 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Dåligt»0 0%
Godkänt»7 14%
Gott»25 51%
Mycket gott»17 34%

Genomsnitt: 4.2

- har knappt gått på någon föreläsning, ingen övning ingen räknestuga, har bara pluggat på gammla duggor och tentor, och det gic väldigt bra, lärde mig mycket mer av det. » (Godkänt)
- Kursen är bra. Tentorna ev obalanserade. Men kursen i sin helhet är väldigt bra. » (Mycket gott)
- Väldigt intressant!!! Roligt» (Mycket gott)
- Bra kurs men synd att den kom i lp 4 när man orkade inte bry sig så mycket.» (Mycket gott)

32. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Kurshemsidan med föreläsningsanteckningar.»
- Duggor, ANSYS»
- Räknestugorna»
- Samma lärare o övninslärare till o med på mekanik särskild Hossein o Michael Ennelund »
- Mikael Enelund som föreläsare, övningsduggorna var toppen, samt nivån och upplägget av tentan. Även räkneövningarna var bra men hade önskat mer engegerade och bättre övningsledare.»
- Duggor och miniräknare på duggor och tenta.»
- Mikael som föreläsare.»
- projektet och övningstentorna skapar en kontrast till det teoretiska som håller intresset uppe»
- Enelund, ANSYS och att allt material finns på kurshemsidan»
- Enelund»
- Enelund och doktoranderna.»
- Duggor, övningar, exempel»
- Övningsskrivningar»
- Enelund och projekten»
- Duggor! Projektuppgifter via ANSYS & bra föreläsningar :)»
- upplägget med att varva projekt och duggor och övningar var bra.»
- Föreläsningarna! Och duggorna under läsperioden.»
- Övningsskrivningarna»
- Projektuppgiften, genom den lärde man sig mycket och fick en större förståelse för det man gjorde.»
- Föreläsningsanteckningarna & övningsuppgifter som tas upp i genomgångarna.»
- Projektet»
- Ansys, duggor»
- Föreläsningarna. Ansys.»

33. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Tycker det var jobbigt med att föreläsningarna var med projektor, svårt att vara fokuserad! Bättre med hela föreläsning som egna anteckningar, man lär sig mer då»
- Övninledarna»
- Flera räknestuga»
- Övningsledarna. Fler hjälplärare vid projektet!! »
- Övningsledare»
- Långsammare tempo på föreläsningarna så man hinner anteckna och förstå. Tydligare skrift på tavlan. Bättre tavelföring. Ej sudda ut tavelskriften så fort den är uppskriven. Man får ju knappt en chans att skriva av. Använd gärna den riktiga tavelsudden och skrapan så är det lättare att se vad som skrivs sedan.»
- Bättre övningsledare»
- ta bort veckans problem. Det är ingen som har gjort dem och jag såg ingen mening i att lägga tid på dem när det är svårt redan som det är.»
- Vet ej..bättre övningsledare?»
- Duggan under cortegeveckan»
- Försöka främja mer analytisk tänk kring resultat på projektuppgifter i ANSYS, räcker med några följdfrågor kring resultat och arbetsgång för att intressera studenter mer»
- Vissa övningsledare var mindre bra. »
- Andra övningsledare »
- Övningsledarna.. »
- Mer räknestugor, jag går hellre till en räknastuga än en räknaövning. »
- Fler räknestugor.»
- Fler och mer noggrannare lösningar till uppgifterna så att man får en bild framför sig om hur man ska beräkna ett problem och så att man får se ett exempel på hur det kan lösas. »
- Fler tillfällen för räknestugor. Det är det bästa med kursen då eleven har chans att lära sig mer och samtidigt fråga om hjälp där han/hon behöver.»
-
- mer matlab!»
- Bättre inledningar till olika moment. Bakgrund, vad, hur, varför övergripande för att skapa intresse och förståelse. Fanns absolut.inslag men kan bli bättre.»
- Det finns flera fel i lösningarna till de gamla tentorna som skulle behöva rättas till. Det skapar onödig förvirring. »

34. Övriga kommentarer

- Jag kan ärligt säga att jag tyvärr inte lagt ner den tiden jag har behövt på kursen»
- Tack för en bra kurs!»
- Skulle vara bra om alla anteckningarna från övningarna låg ute. Det är inte värt den tiden det tar att gå igenom varje tal på tavlan att vara där men om man hade kunnat titta på dem i lugn och ro hemma hade det varit bättre.»
- Bra, intressant och rolig kurs!»
-
- Bra jobbat Mikael»


Kursutvärderingssystem från