ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


11/12-3 Ämnesdidaktisk problemlösning, MVE365

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2012-05-28 - 2012-08-28
Antal svar: 2
Procent av deltagarna som svarat: 28%
Kontaktperson: Samuel Bengmark»


Läs detta först!

I denna enkät finns möjlighet att i fritextfälten ge kommentarer kring både vad som varit bra och vad som varit mindre bra med kursen.
Du har större möjlighet till påverkan om du håller kritiska kommentarer på en konstruktiv nivå.


Syfte och genomförande

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

1. Har du en klar bild av syftet med denna kurs?

2 svarande

Nej, inte alls»0 0%
Jodå, något»0 0%
Ja, syftet är klart för mig»2 100%

Genomsnitt: 3

2. Är det ett vettigt syfte?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

2 svarande

Nej, absolut inte»0 0%
Något»0 0%
Ja, absolut»2 100%
Vet ej, jag svarade Nej på fråga 1»0 0%

Genomsnitt: 3

3. Tycker du att kursens upplägg i stort fungerade som ett sätt att nå detta syfte?

2 svarande

Nej, inte alls (tacksam för kommentar nedan)»0 0%
I viss utsträckning»2 100%
Ja, i hög grad»0 0%
Vet ej, jag svarade Nej på fråga 1»0 0%

Genomsnitt: 2

- Det hade blivit mer constructive alignment om Evas del kommit innan matten» (I viss utsträckning)

4. Tycker du att det var lämpligt att kombinera studier i geometri med studierna om problemlösningsstrategier?

2 svarande

Ja»2 100%
Sådär»0 0%
Nej»0 0%
Vet ej»0 0%

Genomsnitt: 1

- Men det är viktigt att börja med strategierna» (Ja)

5. Hur upplevde du geometriinslaget i kursen (flera svar möjliga)?

2 svarande

(på denna fråga var det möjligt att välja flera svarsalternativ)

För litet»0 0%
Lagom stort»1 50%
För stort»1 50%
Lätt»0 0%
Svårt»0 0%
Utmanande»2 100%
Nyttigt»2 100%
Värdelöst»0 0%
Intressant»2 100%
Tråkigt»0 0%
För teoretiskt»0 0%
Utvecklande»2 100%
Allmänbildande»1 50%
Annat: (Ange i kommentarrutan nedan)»0 0%

6. Vad tyckte du om presentationsuppgifterna (flera svar möjliga)?

2 svarande

(på denna fråga var det möjligt att välja flera svarsalternativ)

Bra»1 50%
Sådär»0 0%
Värdelösa»0 0%
Svåra»1 50%
Lätta»0 0%
Luddiga»2 100%
Intressanta»1 50%
Tråkiga»0 0%
Annat: (Ange i kommentarrutan)»0 0%

7. Vad tyckte du om gästföreläsningen?

2 svarande

Mycket tråkig»0 0%
Ganska tråkig»0 0%
Sådär»1 50%
Ganska intressant»1 50%
Mycket intressant»0 0%

Genomsnitt: 3.5

8. 7. Vad anser du om gästföreläsningens relevans?

2 svarande

Mycket irrrelevant»0 0%
Ganska irrrelevant»0 0%
Sådär»1 50%
Ganska relevant»1 50%
Mycket relevant»0 0%

Genomsnitt: 3.5

- Detta är vad man säger om matematiken generellt, att det automatiskt gör en bättre på att lösa problem. Kanske skulle vara kul att lägga in pass med just detta, vad innebär det egentligen om man är bra på problemlösning inom matematiken? Kanske knyta till Analysera lärande» (Ganska relevant)

9. Vad tyckte du om kurslitteraturen (skriv gärna vilka böcker och kompendier du tyckte var bra respektive dåliga)?

2 svarande

Dålig»0 0%
Sådär»0 0%
Bra»2 100%

Genomsnitt: 3

- Hanners kompendium dåligt, de tre böckerna bra» (Bra)
- All litteratur bra» (Bra)

10. Vad tyckte du om undervisningen (kommentera gärna vilka inslag du tyckte var bra/dåliga)?

2 svarande

Helt kass»0 0%
Inget vidare»0 0%
Sådär»0 0%
Bra»2 100%
Mycket bra»0 0%

Genomsnitt: 4

- Bara ordningen som kunde kastats om» (Bra)

11. Vad tyckte du om tentan (flera svar möjliga)?

2 svarande

(på denna fråga var det möjligt att välja flera svarsalternativ)

För lätt»0 0%
Lagom svår»1 50%
För svår»1 50%
Väl avvägd»1 50%
Annat: (ange i kommentarrutan)»0 0%

12. Vad tyckte du om Geogebralabben (flera svar möjliga)?

2 svarande

(på denna fråga var det möjligt att välja flera svarsalternativ)

Kass»0 0%
Inte så dum ändå»0 0%
Sådär»0 0%
Ganska givande»1 50%
Jättegivande»1 50%
Intressant»1 50%
Tråkig»0 0%
Jobbig»0 0%


Sammanfattande frågor

13. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

2 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Dåligt»0 0%
Godkänt»0 0%
Gott»2 100%
Mycket gott»0 0%

Genomsnitt: 4

14. Vad bör främst bevaras till nästa år?

15. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Strategierna bör komma först om man faktiskt ska kunna få ngn användning för dem»

16. Övriga kommentarerKursutvärderingssystem från