ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


Kursvärdering kandidatarbete 2012 M

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2012-05-28 - 2012-09-16
Antal svar: 52
Procent av deltagarna som svarat: 36%
Kontaktperson: Johan Bankel»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Maskinteknik 300 hp


Bakgrundsfrågor

1. Vid vilken institution har du gjort ditt kandidatarbete?*

52 svarande

ARKX01 - Arkitektur»0 0%
BMTX01 - Bygg- och miljöteknik»0 0%
DATX02 - Data- och informationsteknik»0 0%
ENMX02 - Energi och miljö»2 3%
FUFX02 - Fundamental fysik»0 0%
KBTX01 - Kemi- och bioteknik»0 0%
MCCX02 - Mikroteknologi och nanovetenskap»0 0%
MTTX02 - Material- och tillverkningsteknik»7 13%
MVEX01 - Matematiska vetenskaper»0 0%
PPUX03 - Produkt- och produktionsutveckling»16 30%
RRYX02 - Radio- och rymdvetenskap»0 0%
SJOX02 - Sjöfart och marin teknik»4 7%
SSYX02 - Signaler och system»5 9%
TEKX04 - Teknikens ekonomi och organisation»2 3%
TIFX02 - Teknisk fysik»1 1%
TMEX02 - Tillämpad mekanik»15 28%

Genomsnitt: 11.92

2. Hur många har ni varit i er grupp?*

52 svarande

0 0%
4 7%
22 42%
15 28%
11 21%

Genomsnitt: 3.63

3. Har du varit nöjd med ditt val (tilldelning) av kandidatarbetet?*

52 svarande

Ja»51 98%
Nej»1 1%

Genomsnitt: 1.01

- Jag är nöjd med själva arbetet med inte att man var tvungen att söka arbete i grupp o att man då måste söka som 6 personer» (Ja)

4. Hur fick du reda på vilka arbeten som var tillgängliga för dig?*

52 svarande

(på denna fråga var det möjligt att välja flera svarsalternativ)

Jag var på programinformationen»24 46%
Jag använde portalen för att få information»46 88%
Jag utnyttjade direkt institutionernas hemsida»4 7%
Jag kontaktade en person direkt på institutionen»2 3%
Jag/vi hade ett eget förslag»5 9%

- Jag sökte information själv» (Jag var på programinformationen)


Arbetet i gruppen

5. Hur tycker du att arbetet i gruppen har fungerat?*

52 svarande

Dåligt»0 0%
Mindre bra»0 0%
Växlande bra»12 23%
Bra»14 26%
Mycket bra»26 50%

Genomsnitt: 4.26 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Lite gruppdynamik svårigheter skulle jag säga. Starka viljor vill mycket.» (Växlande bra)
- Två medlemmar i gruppen var helt oberäkneliga.» (Växlande bra)
- Arbetsinsatsen blev något skev pga att vår grupp vad större än vad kandidatuppgiften krävde» (Bra)

6. Hur tycker du att handledningen har fungerat?*

52 svarande

Dåligt»1 1%
Mindre bra»1 1%
Växlande bra»13 25%
Bra»20 38%
Mycket bra»17 32%

Genomsnitt: 3.98 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Vår handledare hade inte tid att vara handledare för oss och institutionen borde inte satt henne som handledare. Hon var halt mammaledig, skulle disiputera samt åkte bort efter halva kandidatarbetet» (Dåligt)
- "om vi vill fortsätta få forskningspengar till Chalmers är det viktigt att vi visar att vi inte håller på med något flum" Bengt Berglund. Okej» (Växlande bra)
- har inte varit speciellt delaktig. Bättre mot slutet dock.» (Växlande bra)
- Dålig information angående de obligatoriska momenten. En fullständig förteckning över dessa fanns inte? Bokning av dessa borde kunna ske från en och samma plats?» (Växlande bra)
- Vår handledare svarade på varje mail vi skickade.» (Mycket bra)

7. Finns det något som du har saknat i samband med kandidatarbetet?*

52 svarande

Ja»11 21%
nej»12 23%
Inget jag kommer på»29 55%

Genomsnitt: 2.34

- Ett fungerade ramlabb. Det innehåller ett dåligt oscilloskop och en kass multimeter. Sen saknar det tillräcklig ventilation för att klara av att sänka temperaturen till en grad som fungerar för arbete när det är varmt ute.» (Ja)
- Ont om information om datum och hålltider, mycket var man tvungen att leta rätt på själv eller höra ryktesvägen. » (Ja)
- Grundligare hjälp tidigare » (Ja)
- Bättre struktur på vad som är obligatoriskt och alla andra moment. Olika sidor och så är portalen helt värdelös» (Ja)
- En budget för att köpa in nödvändigt material. Ingen budget gjorde det svårt att arbeta med just vårat konstruktionsprojekt.» (Ja)
- Eller, saknat. Men man kan önska än klarare information ibland. Exempelvis kan den redan nu existerande kandidatsidan chalmers hemsida (som redan nu är bra) förbättras ytterligare. Ex förklaring vart opposition ska skickas. » (Ja)
- Lokal att arbeta i.» (Ja)
- En centralt samlad sida för allt som gällde de generella kompetenserna hade varit bra. Nu fick man leta på många olika ställen för att hitta information.» (Ja)
- Se ovan» (Ja)
- Tydligt kurspm med information om vad som ingick när man läste kandidatarbetet hos ett annat program» (Ja)

8. Har du/ni använt er av de hålltider som finns angivna på hemsidan för kandidatarbete?

http://www.chalmers.se/sections/ar_student/kandidatarbete

50 svarande

Ja»39 78%
Nej»11 22%

Genomsnitt: 1.22

- Så gott det gått, det vore bra om det fanns typ EN plats som gav en all information och alla nödvändiga länkar till bokningar istället för att det är utspritt. » (Ja)
- De obligatoriska momenten borde dock funnits uppe tidigare och även i TimeEdit i god tid. » (Ja)
- Dålig info» (Ja)
- Delvis» (Ja)
- länken fungerar ju ej,» (Nej)
- Industriell ekonomi hade egna hållpunkter» (Nej)

9. Hur visste ni i gruppen att ni låg i fas med arbetet?

52 svarande

(på denna fråga var det möjligt att välja flera svarsalternativ)

Vi hade regelbundna möten med vår handl. som återkopplade»21 40%
Vi följde vår ursprungliga tidsplan»29 55%
Det visste vi inte»5 9%
Vi hade moment som har gjort att vi kom efter»11 21%
Vår rapport och arbete låg i ofas, annars OK»6 11%

- Vi träffades med handledare varje vecka, men erfor att det är extremt svårt att sätta en plan och sedan följa den exakt. Vi har fått ärndra i planen när ett moment tagit längre tid är vi trodde och när hinder utom vår kontroll dykt upp.» (Vi hade regelbundna möten med vår handl. som återkopplade, Vi hade moment som har gjort att vi kom efter, Vår rapport och arbete låg i ofas, annars OK)
- Vi hade problem med syftesformulering i flera månader plus svårigheter med att få kontakt med företagen som lovat oss intervjuer» (Vår rapport och arbete låg i ofas, annars OK)

10. Hur mycket tid har ni lagt i genomsnitt per vecka med kandidatarbetet?

52 svarande

5 h»0 0%
10 h»1 1%
15 h»6 11%
20 h»16 30%
25 h»24 46%
30 h»5 9%

Genomsnitt: 4.5

- Vi har haft ett väldigt effektivt arbetssätt där vi litade på att de andra i gruppen var kompetenta nog att sköta sin del själva, så vi har inte behövt mycket handhållning eller dubbelkoll av smådelarna i arbetet. » (15 h)
- I början bara 16 h/vecka men framåt slutet upp mot 40-50 h/vecka, framför allt vid rapportskrivningen.» (25 h)
- Dock skevt fördelat under terminen.» (25 h)
- 20-25h» (25 h)
- minst, sista månaderna satt vi varje dag flera timmat» (30 h)
Genomsnitt totalt för detta stycke: 4.12


Generella kompetenser

11. På vilket sätt har stödet inom "generella kompetenser" bidragit till kandidatarbetets utformning och redovisning?*

Utgå från din grupps gemensamma generella kompetenser.

52 svarande

Inte alls»5 9%
Till en viss del»28 53%
Svårt att peka på något specifikt»19 36%
Till en stor del»0 0%
Arbetet skulle inte bli så bra utan detta moment»0 0%

Genomsnitt: 2.26 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Det enda som specifikt hjälpt oss är handledningarna hos fackspråk (Vi älskar Calle Carlsson!) och till viss del handledningen i vetenskapsmetodik. » (Till en viss del)
- Vilket stöd? Typ fackspråk eller?» (Till en viss del)
- Bra information på handledningsmöten. Ej vetenskapsmetodiken» (Till en viss del)
- fackspråkshandlednigen var bra att ha» (Till en viss del)
- En del inslag var uppskattade, däribland vetenskapsmetodiken med Bengt Berglund. 3 tillfällen fackspråk var ett par för många. Hade även för vår del räckt med 1 gruppdynamik eller ingen alls, men det kan bero på en ovanligt lätt grupp.» (Till en viss del)
- Men en hel del onödigt beroende på vilket projekt man hade....antar jag.» (Till en viss del)
- Handledningsträffarna var givande men i övrigt, t.ex. föreläsningarna var värdelösa.» (Till en viss del)
- Mötena med fackspråk var värdefulla. Vi fick hjälp med t.ex. rapportens språk och struktur.» (Till en viss del)
- Fackspråk var bra annars gav det inte så mycket» (Till en viss del)
- Handlednigstillfällerna har varit bra annars tycker jag inte de andra momenten bidragit speciellt mycket» (Svårt att peka på något specifikt)

12. Vilka generella kompetenser ingick i ditt kandidatarbete?*

Utgå från din grupps gemensamma generella kompetenser.

52 svarande

(på denna fråga var det möjligt att välja flera svarsalternativ)

Fackspråks föreläsningar»28 53%
Handledningstillfällen: 3 st (fackspråk)»52 100%
Informationskompetens (Biblioteket)»5 9%
Vetenskapsmetodik: föreläsningar»48 92%
Vetenskapsmetodik: handledning»47 90%
Gruppdynamik: föreläsning»49 94%
Gruppdynamik: gruppövningar»49 94%
Annat:»4 7%

- Mycket var för brett eller oapplicerbart för vårt projekt. Gruppdynamiken kändes intressant men irrelevant för oss, och om man var en grupp som hade interna problem förstår jag inte hur gruppdynamiken hjälpte på minsta sätt. » (Handledningstillfällen: 3 st (fackspråk), Vetenskapsmetodik: föreläsningar, Vetenskapsmetodik: handledning, Gruppdynamik: föreläsning, Gruppdynamik: gruppövningar)
- Den här frågan borde ju kommit innan den förra.» (Fackspråks föreläsningar, Handledningstillfällen: 3 st (fackspråk), Vetenskapsmetodik: föreläsningar, Vetenskapsmetodik: handledning, Gruppdynamik: föreläsning, Gruppdynamik: gruppövningar)
- Bengt Berglund är lite ute och cyklar. Framförallt hans andra föreläsning var jättekonstig och gav faktiskt ingenting. På en fackspråksföreläsning hade föreläsaren en clown som modell för någon sorts skrivprocess. Efter det gick vi inte på fler fackspråksföreläsningar.» (Fackspråks föreläsningar, Handledningstillfällen: 3 st (fackspråk), Vetenskapsmetodik: föreläsningar, Vetenskapsmetodik: handledning, Gruppdynamik: föreläsning, Gruppdynamik: gruppövningar)
- + immaterialrättföreläsning» (Handledningstillfällen: 3 st (fackspråk), Vetenskapsmetodik: föreläsningar, Vetenskapsmetodik: handledning, Gruppdynamik: föreläsning, Gruppdynamik: gruppövningar, Annat:)
- Vetenskapsmetodiken är det sämsta hittills på Chalmers. Tre föreläsningar om ingenting och riktigt dålig föreläsare.Byt ut vetenskapsmetodiken och gruppdynamiken mot någonting vettigt. Jag har annat för mig än att kolla vilken ögonfärg andra personer har och bygga torn.» (Handledningstillfällen: 3 st (fackspråk), Vetenskapsmetodik: föreläsningar, Vetenskapsmetodik: handledning, Gruppdynamik: föreläsning, Gruppdynamik: gruppövningar)
- immaterialrätt» (Handledningstillfällen: 3 st (fackspråk), Vetenskapsmetodik: föreläsningar, Vetenskapsmetodik: handledning, Gruppdynamik: föreläsning, Gruppdynamik: gruppövningar, Annat:)
- Vetenskapsmetodiken var i stort sett menlös. kunde spenterat tiden bättre. Man hade kunnat ha kortare föreläsningar som var bättre planerade. » (Handledningstillfällen: 3 st (fackspråk), Vetenskapsmetodik: föreläsningar, Vetenskapsmetodik: handledning, Gruppdynamik: föreläsning, Gruppdynamik: gruppövningar)
- Handledningen från fackspråk var inte bra, vi fick en känsla av att handledaren inte ens läst rapporten. Däremot var handledningen kring presentationen bra. Föreläsningen i gruppdynamik låg mindre än 3 veckor från deadline för slutrapporten vilket var väldigt märkligt. » (Handledningstillfällen: 3 st (fackspråk), Vetenskapsmetodik: föreläsningar, Vetenskapsmetodik: handledning, Gruppdynamik: föreläsning, Gruppdynamik: gruppövningar)

13. Finns det någon del som borde läggas till i de generella kompetenserna?

52 svarande

Ja»6 11%
Nej»25 48%
Det är OK»21 40%

Genomsnitt: 2.28

- Lite mer om hur man hanterar sensorer och vilka typer av fel som ofta uppstår.» (Ja)
- Byt ut vetenskapsmetodiken och gruppdynamiken mot någonting vettigt. Jag har annat för mig än att kolla vilken ögonfärg andra personer har och bygga torn. Vetenskapsmetodiken var ännu sämre» (Ja)
- FIRO/IMGD m.m. skamligt att det inte nämns i gruppdynamiken.» (Ja)
- föreläsningarna i vetenskapsmetodik» (Ja)
- Snarare behöver de ingående kompetenserna förbättras och momenten bli mer interaktiva och inte vara obligatoriska föreläsningar» (Ja)
- Hur i hela friden kan Chalmers som ska vara Sveriges bästa tekniska högskola och ha Sveriges bästa teknikutbildning använda Doddle som bokningssystem?!!! Man kan ju ta bort andras bokningar och det känns verkligen inte professionellt » (Ja)
- Nej! Ta hellre bort saker. Bengt Berglund säger inte samma sak som fackspråk, så vad är han till för egentligen? Se till att Fackspråk är mer förberedda, de hade inte ens öppnat vår rapport när vi kom dit på handledning. Fackspråk är en mycket märklig del av Chalmers, ungefär som Studieportalen. Det kändes bara som ett tvång att behöva gå till Fackspråk.» (Nej)
- Handledning med fackspråk var okej, det andra var påriktigt dynga» (Nej)
- Delar som borde tas bort eller flyttas till tidigare i kandidatprojektstiden, främst Gruppdynamikdelarna.» (Nej)
- Dock tycker jag vetenskapsmetodik borde tas bort. Föreläsningarna var svåra och tråkiga. Handledningarna i vetenskapsmetodik skapade bara problem, då vår riktiga handledare hade en annan åsikt angående rapportutformning.» (Nej)
Genomsnitt totalt för detta stycke: 2.26


Arbetets innehåll

14. Hade ni tillräckliga faktiska förkunskaper för ert arbete?

T.ex det framgick inte i kraven om förkunskaper att man borde ha haft ....

52 svarande

Nej, för att...»2 3%
Ja»36 69%
Delvis ...»14 26%

Genomsnitt: 2.23

- Det visade sig att de komponenter vi inhandlade var svårhanterade för ovana personer såsom glödstiftsmotor» (Nej, för att...)
- Det blev mycket som vi gjorde utanför ramarna av den ursprungliga planen.» (Nej, för att...)
- Vi hade en bredd i våra kunskaper och intressen som var väldigt nyttig. » (Ja)
- fick läsa in själv» (Delvis ...)
- Hängde mycket på hur välarbetat man valde att göra projektet. Till vårat behövde vi tex. kunskap om micro controlers men vi hade tur att en gruppmedlem hade detta. DOck var det inget som stod i kandidatbeskrivningen. » (Delvis ...)
- Ojämn kunskaps nivå inom gruppen och vi sökte väl ett ämne ingen av oss egentligen hade koll på.» (Delvis ...)
- Vi hade flera delar som är från kurser ur mastern.» (Delvis ...)
- Borde eventuellt varit en till kemist i gruppen.» (Delvis ...)
- det som vi inte kunde innan lärde vi oss på vägen» (Delvis ...)
- Vi valde att arbeta med teknik som jag i min utbildning var ganska ny till. Men arbetet lades på en sådan nivå att jag kunde lära mig det allteftersom. » (Delvis ...)

15. Har arbetet varit tillräckligt utmanande och lärorikt?

50 svarande

Ja, tack vare ...»42 84%
Nej, för att ...»2 4%
Delvis, mest för att ...»6 12%

Genomsnitt: 1.28

- Att vi lärde oss mycket nytt och gick djupare in på begrepp som vi kanske bara hört nämnas förr. Personligen har jag fått större insikt i material och tillverkning. » (Ja, tack vare ...)
- vi fick välja hur mycket vi ville göra själva» (Ja, tack vare ...)
- För att det inte finns någon konkret forskning kring just detta, eller den forskning som finns har en osäkerhet i sig, så det känns som om man blev en del av den pågående forskningen! Samtidigt väldigt jobbigt bitvis då det innebär att man inte har ett facit att gå efter.» (Ja, tack vare ...)
- pga att superlegeringar är något som inte behandlas i tidigare kurser så var det väldigt givande och lärorikt att göra arbetet. även den praktiska biten tillsammans med ett företag var något som om möjligt borde ingå i kandidatarbete då det var väldigt lärorikt.» (Ja, tack vare ...)
- ett komplext problem där vi behövde använda uppfinningsrikedom och tidigare okänd teori. » (Ja, tack vare ...)
- att vi fick stort utrymme att utforma vårt eget» (Ja, tack vare ...)
- att jag lärt mig väldigt mycket. Fått ny kunskap inom EL, Visionteknik,projektledning, osv. Projektet har ständigt kunnat drivas vidare då vår produkt alltid kunnat förbättrats. » (Ja, tack vare ...)
- En kombination av det nya ämnet och bra handledning.» (Ja, tack vare ...)
- Det har varit intressant --> kunskap» (Ja, tack vare ...)
- att det är ett intressant arbetsområde» (Ja, tack vare ...)
- den stora variationen av kunskaper som behandlades av gruppen» (Ja, tack vare ...)
- Att det var så brett arbete, vi fick läsa in oss på nya områden. Kändes hopplöst svårt till en början men tack vare enträget arbete så gick det trots allt bra.» (Ja, tack vare ...)
- mycket ny mjukvara, tidskrävande och lärorikt!» (Ja, tack vare ...)
- ...att det var ett större projekt och handlade om saker man inte läst om så mycket tidigare. Mycket olika faktorer att ta hänsyn till och att det resulterade i en offentlig rapport gjorde att man lade lite mer krut bakom.» (Ja, tack vare ...)
- ...vi äntligen fick omsätta våra kunskaper i praktiken och planera, driva och slutföra ett "riktigt" projekt. Därtill ingick jag i en grupp med studenter från flera olika program, och det var enormt givande att samarbeta mellan programmen och sammanföra våra kompetenser i projektet.» (Ja, tack vare ...)
- vi har fått lära oss nya saker» (Ja, tack vare ...)
- Arbetet utfördes på en annan institution än min ursprungliga.» (Ja, tack vare ...)
- att en omfattande litteraturstudie krävdes för att vi skulle kunna genomföra projektet.» (Ja, tack vare ...)
- lite väl omfattande dock» (Ja, tack vare ...)
- projektets utformning och innehåll» (Ja, tack vare ...)
- Det har mest varit krångel med motorstart som inte borde ha varit problemet» (Nej, för att ...)
- det hade varit bra med bätre kunskaper inom CAD för endel av oss. » (Nej, för att ...)
- Det gav viss utmaning men vi kunde haft en mindre grupp, 1-3 studenter hade varit tillräckligt.» (Delvis, mest för att ...)


Presentation och opposition

16. Har du/ni fått möjlighet att visa de delar som ni arbetat med i kandidatarbetet på ett konstruktivt sätt i er presentation?

52 svarande

Nej, för att...»2 3%
Ja»40 76%
Delvis ...»10 19%

Genomsnitt: 2.15

- Det var för kort tid avsatt för presentation, kändes som vi fick stressa igenom den. Kan bero på att vårat arbete krävde en grundlig teorigenomgång för att överhuvudtaget förstå problemställningen.» (Nej, för att...)
- Presentationen kändes inte viktig. Ingen verkade bry sig om den.» (Nej, för att...)
- Genom film under presentation och uppvisning efter.» (Ja)
- tycker att presentationen kunde ha legat tidigare, inte efter tentaveckan» (Ja)
- men man kände att presentationen och oppositionen var det sista för alla innan sommarlovet drog igång. Ingen var särskilt engagerad och det låg så långt efter slutrapportens inlämning att man helt klivit ur projektet. » (Delvis ...)
- Riktigt dålig uppslutning på redovisningen. Ca 10 personer/presentation. Kanske måste lägga upp detta på ett bättre sätt. Och massa dubbla redovisningar till ingen nytta» (Delvis ...)
- vi kunde inte presentera på riktigt samma nivå som i arbetet då detta dels hade tagit för lång tid och dels hade nog halva publiken somnat» (Delvis ...)
- Delvis för att det är svårt att få med allt på 20 min » (Delvis ...)
- kort presentation, få åhörare» (Delvis ...)

17. Har tiden varit tillräcklig för att förbereda din opposition?

Underlag för oppositionen skulle skickas senast lv 8 onsdag till respektive opponerande grupp

52 svarande

Nej, för att...»1 1%
Ja»51 98%

Genomsnitt: 1.98

- Det borde funnits tydligare riktlinjer på hemsidan kring hur opponeringen skulle gå till. » (Ja)
- nästan lite väl lång tid» (Ja)

18. Har det funnits något som du har saknat vid redovisningen?

52 svarande

Nej»39 75%
Ja, nämligen»13 25%

Genomsnitt: 1.25

- Mer tid.» (Ja, nämligen)
- Att få åka hem när det är gjort å inte lyssna på skiten två gånger!!!!!» (Ja, nämligen)
- Mer tid...» (Ja, nämligen)
- Att dela upp större grupper i olika klassrum så att inte samma personer behöver lyssna på samma presentationer flera gånger. Detta gjorde att vår andra presentation hade väldigt få åskådare» (Ja, nämligen)
- Mer personer närvarande och examinator närvarande» (Ja, nämligen)
- Dålig uppslutning av personer. Kändes lite onödigt att ha en presentation. Borde utvecklas så att man har en större publik. » (Ja, nämligen)
- pekpinne» (Ja, nämligen)
- Tid, 20 min var för lite. » (Ja, nämligen)
- intresse från publik» (Ja, nämligen)
- lite krav på redovisningarna. blir väldigt slappt när folk vet att det inte är avgörande för betyget.» (Ja, nämligen)


Examination

19. Har det varit tydligt vad handledarens och examinatorns roller har varit för examinationen?

52 svarande

Ja»38 73%
Nej, för att ...»7 13%
Delvis, mest för att ...»7 13%

Genomsnitt: 1.4

- det borde finnas mallar för krav på handledare och examiantor» (Nej, för att ...)
- Examinatirn verkade lite borta faktiskt » (Nej, för att ...)
- De vet det knappt själva och examinatorn har vi knappt träffat» (Nej, för att ...)
- Vår examinator har inte varit speciellt närvarande under projektets gång. Inte ens på presentationen.. » (Nej, för att ...)
- Har varit väldigt oklart vem som läst och satt betyg på själva rapporten hos oss. Vi har inte kunnat ha en dialog med denne innan» (Nej, för att ...)
- Vi träffade nästan aldrig vår examinator» (Nej, för att ...)
- Varit lite oklart vem som gör vad (handledare hade inte riktigt koll på hur betygen sätts)» (Delvis, mest för att ...)

20. Vilka moment i turordning anser du har påverkat det betyg du fick?

Rangordningsfråga. Siffran anger medelposition.

1.Rapporten1.1

- Har inte fått betyg än. » (?)
- Ingen aning» (?)
- Har inte fått mitt betyg» (?)
- Vet ej, har inte fått betyg» (?)
- Jag har inte fått mitt betyg än!» (?)
- Med handledningstillfällerna syftar jag till projektets resultat (en prototyp). Denna har varit viktigast för betyget. Handledningstillfällen har vi annars inte haft speciellt många. » (?)
- I stort sett enbart rapporten och arbetet som lett fram till den som gett betyget. » (?)
- Har inte fått något betyg ännu, de är sega på PPU.» (?)
- Vi blev mest förvirrade av handlednignstillfällena (dock var fackspråk mkt bra!) Vi träffade aldrig vår examinator och tror inte han har läst vårt arbete» (?)
- Vi har inte fått något betyg ännu (2012-06-14).» (?)

21. Anser du att ditt erhållna betyg har haft tillräcklig relevans till både kunskapsnivå och arbetsinsats för projektet?

46 svarande

Ja, med lika delar»16 34%
Ja, fast mest för arbetsinsatsen»6 13%
Nej, jag har inte kunnat visa vad jag lärt mig»0 0%
Jag vet inte»24 52%

Genomsnitt: 2.69

- Jag har inte fått mitt betyg än!» (?)
- Har inte fått något betyg ännu, de är sega på PPU.» (?)
- Har inte fått mitt betyg» (Jag vet inte)
- Vet ej betyget» (Jag vet inte)
- Har inte fått betyg än» (Jag vet inte)
- Ej meddelats vilket betyg jag fått ännu.» (Jag vet inte)
- Har inte sett mitt betyg ännu» (Jag vet inte)

22. Har du har uppfattat att det funnits utrymme att få olika betyg inom projektet?

48 svarande

Ja»24 50%
Nej»19 39%
Det borde funnits»5 10%

Genomsnitt: 1.6

- I vårt fall har det varit väldigt jämnt, så har inte behövt tänka på det.» (Ja)
- Det har varit tydligt att några lagt mer tid på projektet av olika anledningar. » (Ja)
- Jag har inte fått mitt betyg än!» (Det borde funnits)


Genomsnitt totalt för alla frågor: 3.5
Beräknat jämförelseindex: 0.62

* obligatoriska frågor


Kursutvärderingssystem från