ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


V12 Arbetsorganisation, TEK075

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2012-05-28 - 2012-09-02
Antal svar: 16
Procent av deltagarna som svarat: 25%
Kontaktperson: Marie Iwanow»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Automation och mekatronik 300


Information

Observera att svaren i denna enkät är helt anonyma och kommer inte kunna kopplas ihop, varken med dig eller dina övriga svar.

Betyg ges ofta i en relativ skala, där OK är tillfredställande och övriga alternativ används till att uttrycka eventuell positiv/negativ kritik.

1. Kursadministration

Betygsätt hur tillfredsställande de olika delarna av kursadministrationen uppfattades.

Matrisfråga

Kurs-PM
16 svarande

- -»0 0%
0 0%
OK»10 66%
2 13%
++»3 20%
Ej svar»1

Genomsnitt: 3.53

Kurshemsida
16 svarande

- -»0 0%
1 6%
OK»9 56%
4 25%
++»2 12%
Ej svar»0

Genomsnitt: 3.43

2. Kurslitteratur

Betygsätt de olika delarna av kurslitteraturen.

Matrisfråga

- Vår grupp behövde låna böckerna under praktikfallet men annars klarade man sig utan.»

Organisationspsykologi och ledarskap, S. Rubenowits
15 svarande

- -»1 6%
0 0%
OK»5 33%
4 26%
++»0 0%
Använde ej»5 33%
Ej svar»0

Genomsnitt: 4.13

Kompendium i Arbetsorganisation Z
15 svarande

- -»0 0%
0 0%
OK»4 28%
3 21%
++»1 7%
Använde ej»6 42%
Ej svar»1

Genomsnitt: 4.64

Leading Change: Why Transformation Efforts Fail, John Kotter
15 svarande

- -»0 0%
0 0%
OK»0 0%
0 0%
++»0 0%
Använde ej»13 100%
Ej svar»2

Genomsnitt: 6

3. Föreläsare/Övningsledare

Betygsätt de kursansvarigas insats.

Matrisfråga

- Han som höll föreläsning om lean i sjukvården var också bra, minns ej vad han hette»

Examinator/föreläsare Lars Trygg
15 svarande

- -»0 0%
0 0%
OK»2 14%
6 42%
++»6 42%
Ej svar»1

Genomsnitt: 4.28

Kurssekreterare/Övningsledare Björn Söderberg
15 svarande

- -»0 0%
0 0%
OK»1 8%
9 75%
++»2 16%
Ej svar»3

Genomsnitt: 4.08

Föreläsare Jan Lindér (avd. Operations Management)
15 svarande

- -»0 0%
0 0%
OK»7 58%
3 25%
++»2 16%
Ej svar»3

Genomsnitt: 3.58

Föreläsare Per-Magnus Neassvik, SKF
15 svarande

- -»0 0%
0 0%
OK»5 50%
4 40%
++»1 10%
Ej svar»5

Genomsnitt: 3.6

Föreläsare Peter Andersson, Saab Electronic Defence Systems
15 svarande

- -»0 0%
0 0%
OK»5 45%
3 27%
++»3 27%
Ej svar»4

Genomsnitt: 3.81

Föreläsare Torbjörn Jacobsson (avd. Operations Management)
15 svarande

- -»0 0%
0 0%
OK»5 50%
5 50%
++»0 0%
Ej svar»5

Genomsnitt: 3.5

Föreläsare Jonas Lakhall, Volvo Construction Equipment, Arvika
15 svarande

- -»0 0%
0 0%
OK»4 36%
6 54%
++»1 9%
Ej svar»4

Genomsnitt: 3.72

4. Innehåll kursmoment

Betygsätt kvaliteten på innehållet i de olika kursmomenten.

Matrisfråga

- Att simulera legofabrik var antagligen den roligaste "föreläsningen" hittils på Z, gav även bra insikt i problemen en produktion ställs inför.»
- Jag tycker ni borde testa att göra produktionssimuleringsövningen en gång till i slutet av kursen så får eleverna se om resultatet blir bättre.»
- i praktikfallet står det ungefär att du enbart ska använda kurslitteraturen. Samtidigt ställs det krav på sjuka mängder referenser i arbetet. Det skapar bara irritation...»

Föreläsningar
16 svarande

- -»0 0%
0 0%
OK»3 20%
8 53%
++»4 26%
Ej svar»1

Genomsnitt: 4.06

Praktikfall
16 svarande

- -»0 0%
1 6%
OK»7 43%
5 31%
++»3 18%
Ej svar»0

Genomsnitt: 3.62

Produktionssimuleringsövning (Lego)
16 svarande

- -»0 0%
0 0%
OK»1 6%
4 25%
++»11 68%
Ej svar»0

Genomsnitt: 4.62

5. Tempo i kursen

Ange hur du upplevde tempot vid föreläsningarna och om du tycker att tillräckligt mycket tid var avsatt för praktikfallet

Matrisfråga

- Mer simuleringsövningar! :D»

Föreläsningar
16 svarande

För långsamt / för mycket tid»1 6%
Lagom»13 86%
För snabbt / för lite tid»1 6%
Ej svar»1

Genomsnitt: 2

Praktikfall
16 svarande

För långsamt / för mycket tid»0 0%
Lagom»16 100%
För snabbt / för lite tid»0 0%
Ej svar»0

Genomsnitt: 2

Produktionssimuleringsövning
16 svarande

För långsamt / för mycket tid»0 0%
Lagom»15 93%
För snabbt / för lite tid»1 6%
Ej svar»0

Genomsnitt: 2.06

6. Examinationsform

Betygsätt examinationsformen.

Matrisfråga

- Det känns som praktikfallet kan anpassas så att tebtan blir överflödig, alternativt hemtenta.»
- "Redogör utförligt de fem faktorerna som Rubenowitz hävdar..." (4a) Borde istället varit "Diskutera kring faktorer som påverkar en god psykosocial arbetsmljö" Om man vill ställa frågor av lära-sig-listor-utantill-karaktär så skall det inte upprepade gånger under kursen sägas att det är essäfrågor på tentan! (vilket denna fråga absolut inte är)»
- Frågorna på tentan var inte så avancerade.»

Tentan
16 svarande

- -»0 0%
5 31%
OK»7 43%
3 18%
++»1 6%
Ej svar»0

Genomsnitt: 3

Praktikfall
16 svarande

- -»0 0%
0 0%
OK»9 56%
7 43%
++»0 0%
Ej svar»0

Genomsnitt: 3.43

7. Betygsprognos. Vilket betyg tror du att du får i kursen?

Observera att svaret är helt anonymt och kommer endast att användas till att jämföras med den riktiga betygsstatistiken.

Matrisfråga

Betyg
16 svarande

1 6%
8 53%
5 33%
1 6%
Ej svar»1

Genomsnitt: 2.4

8. Vad i kursen anser du var dåligt och bör ändras?

(t.ex. informationsflöde, svåra kursmoment m.m.)

- Inför övningar av något slag, hur man räknar på förluster t.ex.»
- Bedömningarna på tentorna är väldigt snedvridna. Hade tex ett svar som var ännu mer utförligt än bedömningsmallen, men fick bara halva maxpoängen.»

9. Vad i kursen var bra och anser du bör sparas?

- Upplägget är super.»

10. Sammanfattning av kurs

Betygsätt kursen som helhet. Kommentera gärna!

Matrisfråga

- Väldigt intressant område som presenteras bra av kompetent personal med ett bra pedagogiskt upplägg»
- Kurserna parallellt med kandidatarbetet blir väldigt lätt lidande, speciellt nu mot slutet. Eftersom man ville lägga allt krut på kandidatarbetet fick alltid arbetsorganisationen komma i andra hand, man mest bara avverkade det man behövde göra med minsta möjliga ansträngning.»
- En personlig grej, men jag tycker kursen är lite för mjuk.»

Betyg
16 svarande

1 6%
0 0%
8 50%
6 37%
1 6%
Ej svar»0

Genomsnitt: 3.37

11. Pedagogiskt pris

Markera nedan vilken/vilka du anser bör tilldelas Z-sektionens pedagogiska pris.

Matrisfråga

- Den andra föreläsaren då?»

Lars Trygg
16 svarande

Ja»6 46%
Nej»7 53%
Ej svar»3

Genomsnitt: 1.53

Björn Söderberg
16 svarande

Ja»2 20%
Nej»8 80%
Ej svar»6

Genomsnitt: 1.8

12. SNZ & Kursutvärderingar

Hur kan kursutvärderingen förbättras? Hur kan SNZ göra sin verksamhet bättre?
Kommentera gärna utvärderingsmallen och betygssystemet!

- Det är bra!»Kursutvärderingssystem från