ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


Befraktning, LNC350

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2008-03-03 - 2008-04-15
Antal svar: 31
Procent av deltagarna som svarat: ?%
Kontaktperson: Kerstin Lahrin Ringnér»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Chalmers
Utbildningsprogram studenten tillhör: Sjöfart och logistik 180 hp


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar PER VECKA har du arbetat med kursen?

31 svarande

Högst 5 timmar»7 22%
Cirka 10 timmar»10 32%
Cirka 15 timmar»9 29%
Cirka 20 timmar»5 16%
25 timmar eller mer»0 0%

Genomsnitt: 2.38

- Gruppen har suttit och gjort en stor del av arbetet tillsammans. Suttit ensam med diverse frågor under liten tid. » (Cirka 10 timmar)
- Arbetet i del B har tagit den största delen av tiden.» (Cirka 20 timmar)

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

31 svarande

0%»0 0%
25%»0 0%
50%»3 9%
75%»6 19%
100%»22 70%

Genomsnitt: 4.61

- Vi har vetat vad vi skulle gå igenom och har haft möjlighet att göra allt själv.» (50%)
- Kanske 90%» (100%)


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

31 svarande

Jag har inte sett/läst målen»3 9%
Målen är svåra att förstå»1 3%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»5 16%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»22 70%

Genomsnitt: 3.48

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

30 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»2 6%
Ja, målen verkar rimliga»28 93%
Nej, målen är för högt ställda»0 0%

Genomsnitt: 1.93

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

30 svarande

Nej, inte alls»0 0%
I viss utsträckning»6 20%
Ja, i hög grad»18 60%
Vet ej/har inte examinerats än»6 20%

Genomsnitt: 3

- har inte gått igenom någon kalkylering, dokumentation eller redovisning. » (I viss utsträckning)


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

31 svarande

Mycket liten»0 0%
Ganska liten»3 9%
Ganska stor»9 29%
Mycket stor»19 61%

Genomsnitt: 3.51

- Det har varit inressant men hade varit bra om Hans inte enbart hade gått igenom instuderingsfrågorna. Med en lärare med en sån insikt som han har hade han kunnat gå igenom lite annat. » (Ganska liten)
- känns som om lektionernas upplägg inte tagit till vara på lärarens kunskap.vi har enbart gått igenom instuderingsuppgifterna, något som man jag uppfattat det som är tänkt att vara eget arbete.väldigt långsamt tempo och mycket upprepningar.» (Ganska liten)
- Hans är en bra lärare och han tar eleverna på största allvar. Han hjälper gärna till om det blir problem och ser även till att vi kommer ur det med vunna kunskaper. Han bryr sig om eleverna, och det märks.» (Mycket stor)
- Har inte läst ngr böcker... Endast anteckningar från lektioner och powerpoint-presentationerna» (Mycket stor)
- Enormt bra lärare!!!» (Mycket stor)

7. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

31 svarande

Mycket liten»2 6%
Ganska liten»6 19%
Ganska stor»13 41%
Mycket stor»10 32%

Genomsnitt: 3

- Bra kurslitteratur.» (Mycket stor)
- jättebra bok» (Mycket stor)

8. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

31 svarande

Mycket dåligt»1 3%
Ganska dåligt»6 19%
Ganska bra»11 35%
Mycket bra»13 41%

Genomsnitt: 3.16

- Vet inte ens om det har funnits någon? Men läraren (Hans) har mailat när vi bett om frågor och annat instuderingsmaterial. (mycket bra)» (Mycket dåligt)
- Läraren hade inte tillgång till kurshemsidan» (Ganska dåligt)
- läraren har inte använt sig av kurshemsidan, men info som berör kursen har ändå nått ut till oss elever, så inga egentliga problem.» (Ganska dåligt)
- Fick inte tillgång till någon kurshemsida då läraren själv inte hade tillgång till det. » (Ganska dåligt)
- Allt material var upplagt redan innan kursen startade, vilket var bra.» (Mycket bra)
- Allt ligger på nätet.» (Mycket bra)


Arbetsklimat

9. Hur var möjligheterna att få hjälp och ställa frågor?

31 svarande

Mycket dåliga»0 0%
Ganska dåliga»0 0%
Ganska bra»1 3%
Mycket bra»28 90%
Har ej sökt hjälp»2 6%

Genomsnitt: 4.03

- Som tidigare nämnts, Hans hjälper gärna till om det blir problem. Vid frågor får man alltid jättebra och genomtänkta svar.» (Mycket bra)
- Hans verkade vara väldigt noga med att vi skulle få den hjälp vi behövde.» (Mycket bra)
- Bra att ha möjlighet att gå och ställa frågor under tiden vi höll på med arbetet. » (Mycket bra)
- läraren har alltid varit öppen för frågor och det har varit lätt att få hjälp om man behövt det.» (Mycket bra)

10. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

31 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»3 9%
Mycket bra»26 83%
Har ej sökt samarbete»2 6%

Genomsnitt: 3.96

- Grupparbete gick bra!» (Mycket bra)

11. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

31 svarande

För låg»2 6%
Låg»6 19%
Lagom»23 74%
Hög»0 0%
För hög»0 0%

Genomsnitt: 2.67

- det är inga problem att lägga in ytterligare ett moment i kursen. ett förslag är att kontinuerligt ha mindre diskussionsinlämningsuppgifter som berör ämnet. » (Låg)
- Ganska valbart hur mycket tid man vill lägga ner.» (Lagom)

12. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

31 svarande

För låg»0 0%
Låg»3 9%
Lagom»23 74%
Hög»5 16%
För hög»0 0%

Genomsnitt: 3.06

- Blev ganska mycket på slutet vilket beror på att ett ekonomiarbete kom ut sent.» (Hög)
- Hög arbetsbelastning på Företagsekonomi - redovisning.» (Hög)


Sammanfattande frågor

13. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

31 svarande

Mycket dåligt»1 3%
Dåligt»0 0%
Godkänt»3 9%
Gott»9 29%
Mycket gott»18 58%

Genomsnitt: 4.38

- rolig kurs men tråkigt att vi inte hade med befraktningsspelet och att vi inte gick igenom allt vi borde gått igenom. B-kursen kändes väldigt liten.» (Gott)
- Mycket tackvare Hans!» (Mycket gott)
- Otroligt bra och pedagogisk lärare» (Mycket gott)
- Läraren har varit enastående bra! » (Mycket gott)

14. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Hans Philipsson»
- Hans bör få hålla i kursen även i framtiden.»
- Samma lärare»
- Grupparbetet är mycket bra.»
- befraktings uppg.»
- Det har varit tydligt att veta vad man ska kunna genom instuderingsfrågorna.»
- Hans Filipsson är en utmärkt lärare och jag tycker då att han borde fortsätta som lärare med. »
- Befraktningsspelet.»
- Övertala Hans att stanna på skolan»
- Läraren! bästa läraren jag har haft hittils på Chalmers!»
- Kursens upplägg»
- Hans är en mycket trevlig och bra föreläsare»
- instuderingsfrågorna»
- Det är svårt att säga eftersom som byter lärare för ofta på programmet. »
- utdelade frågor på varje kapitel i Maritime economics»
- se till så att det finns böcker åt alla!»
- Hans Filipsson»
- läraren»
- Läraren»
- Hans Filipsson.»

15. Vad bör främst förändras till nästa år?

- lite mindre powerpoint-bilder»
- Mycket powerpoint som kan bli trist i längden. Dock så har läraren (Hans) varit mycket bra under hela perioden. Väldigt pedagogisk och för det mesta mycket intressant, trots att han väl inte ens är lärare på skolan? Har förmodligen varit den bästa "läraren" hittills.»
- Kanske upplägget på bef a delen»
- Kanske gå tillbaka till det gammla sättet med befraktningsspelet. »
- Mer fokus på dokumentation och hur man förhandlar en frakt.»
- Högre tempo, man hade kunnat hinna med så otroligt mycket mer på den här tiden istället för att gå igenom alla PP-presentationer 3 ggr. Befraktningsspelet måste införas igen! otroligt dåligt att vi inte fick göra det. Enligt SoL2-orna var spelet det bästa och mest givande de gjort.»
- Skall behandla allt som står i kurs-pm:et främst.»
- att inte läsa A och B delen samtidigt »
- Det är svårt att säga eftersom som byter lärare för ofta på programmet. »
- inget»
- Att all befraktining ska ligga i befraktningskursen och inget i sjöfartsekonomin!»
- lärarens roll, utnyttja att vi har en lärare som är i branschen. ge honom utrymme att undervisa med kunskap från näringslivet. stort slöseri att ha en så bra lärare som står längst fram i klassrummet och går igenom instuderingsuppgifterna, om och om igen!!!!!»
- Inget nämnvärt»
- Mycket dåligt att vi inte fick göra befraktningsspelet som 2:orna fick göra när de läste A-kursen.»

16. Övriga kommentarer

- Var det inte här vi skulle få göra befraktningsspelet som tvåorna har gjort? »
- Ett väldigt simpelt grupparbete som tog max 2h att få klart. En väldigt lätt tenta!!! Och instuderingsfrågorna att träna inför provet, känns som högstadiet!! Sen tycker jag att läraren är superbra!!! Berättar bra och om viktiga saker! Tummen upp!!! Men nivån kunde ligga mkt högre!!! Väldigt mkt högre!! Mkt kändes som repetion från intrudktionskursen och sjöfartsekonomin... Inte så mkt som var nytt egentligen!! »
- ringsfrågor.. 3-4 ggr per presentation!! Och i B-delen har vi haft 2h undervisning på hela perioden, resten har bestått i att skriva ett högstadiearbete utan klara riktlinjer som tog 2 dagar att skriva ihop! Den här kursen är kanske den mest intressanta och den som borde ge absolut mest men skolan har fullständigt kastat bort den. Bara det faktum att vi i SoL 1 har fått läsa A och B-delen samtidigt när B-delen ska bygga vidare på förkunskaper från A-delen. Skolan tjänar säkert jättemycket på att lägga kurserna så här och bara slänga in en oförberedd lärare när Fredrik Halbjörner som egentligen har kursen är ute till sjöss. Ett jävla skämt!»
- Hans har varit jättebra =)»
- Kändes som om B delen var lite väl innehållslös att bara göra ett grupparbete kändes rätt futtigt. Bättre att lägga A och B delen efter varandra så det blir en påbyggnadskurs vilket jag antar är tanken med en B kurs»
- Jag tyckte det var bra genomfört, det kan inte varigt särskilt enkelt att komma in lite sent och få arbeta med en annan lärares material osv. Det var roligt att ha en lärare som har erfarenhet från branschen, då blir det mycket mer intressant att lyssna eftersom Hans kunde berätta lite historier som samtidigt gick att relatera till ämnet/det som genom gicks. Bildspelen var pedagogiska och med hans genomgång ännu lättare att förstå. »
- föreläsningarna var mycket bra, han gick igenom alla kapitel sakta, grundlig och 2 ggr.»
- Jag tycker att man borde gå grundligare till väga om hur en befraktning går till!´,kanske man borde göra om detta till en 15 poängare!»
- Inget ont om vår lärare Hans, han är kunnig och en behaglig föreläsare men han har ju bara blivit inslängd i den här kursen utan tillräckligt underlag för att kunna genomföra den så som den ska vara utformad. A-delen ska innehålla befraktningsspelet, en av de mest centrala delaran i vår utbildning, och i B-delen borde lärt oss använda diverse kalkyler, ex. liggetidsberäkning m.m. Vi i SoL1 fick inget av dessa! Istället har vi i A-delen gått igenom diverse powerpointpresenationer och instuderingsfrågor.. 3-4 ggr per presentation!! Och i B-delen har vi haft 2h undervisning på hela perioden, resten har bestått i att skriva ett högstadiearbete utan klara riktlinjer som tog 2 dagar att skriva ihop! Den här kursen är kanske den mest intressanta och den som borde ge absolut mest men skolan har fullständigt kastat bort den. Bara det faktum att vi i SoL 1 har fått läsa A och B-delen samtidigt när B-delen ska bygga vidare på förkunskaper från A-delen. » (den här kommentaren har blivit redigerad i efterhand)


Kursutvärderingssystem från