ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


VT12 lp4 Termodynamik och strömningslära, TME215

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2012-05-25 - 2012-06-15
Antal svar: 29
Procent av deltagarna som svarat: 40%
Kontaktperson: Federico Porrez»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Mekatronikingenjör 180 hp


Läs detta först!

I denna enkät finns möjlighet att i fritextfälten ge kommentarer kring både vad som varit bra och vad som varit mindre bra med kursen.
Du har större möjlighet till påverkan om du håller kritiska kommentarer på en konstruktiv nivå.


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

29 svarande

Högst 15 timmar»11 37%
Cirka 20 timmar»8 27%
Cirka 25 timmar»8 27%
Cirka 30 timmar»0 0%
Minst 35 timmar»2 6%

Genomsnitt: 2.1

- Sjukt mycket tid har gått åt till att felsöka uträkningar som gjorts på tavlan och förstå dem knepiga uppgifterna» (Minst 35 timmar)

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

29 svarande

0%»0 0%
25%»3 10%
50%»3 10%
75%»7 24%
100%»16 55%

Genomsnitt: 4.24

- Stina måste bli bättre på att prata utöver det hon skriver. Hon stod för mycket och bara skrev av ur papper under tystnad och det blev jättetråkigt. Därför valde jag att lära mig kursen genom boken istället. Overhead bör användas mer, visa lite interaktiva bilder på projektor osv. » (25%)
- Bättre struktur och pedagogiskt lärande.» (100%)


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

29 svarande

Jag har inte sett/läst målen»8 27%
Målen är svåra att förstå»2 6%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»6 20%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»13 44%

Genomsnitt: 2.82

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

24 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»1 4%
Ja, målen verkar rimliga»21 87%
Nej, målen är för högt ställda»2 8%

Genomsnitt: 2.04

- Teoriuppgifterna övervärderades på framförallt duggan men något på tentan med. » (Nej, målen är för lågt ställda)
- Sjukt luddig kurs som är riktigt tråkig dessutom» (Nej, målen är för högt ställda)

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

26 svarande

Nej, inte alls»0 0%
I viss utsträckning»7 26%
Ja, i hög grad»16 61%
Vet ej/har inte examinerats än»3 11%

Genomsnitt: 2.84

- Teorin löjligt övervärderad på åtminstone duggan. Att bara kunna vad ett ord betydde gav mer än att kunna räkna, och för att räkna måste man ändå kunna teori. Vissa av proven inte ordentligt genomlästa. » (I viss utsträckning)
- Tentamen utgjordes nästan bara av de sista kapiteln ur boken, alltså slutet på kursen vilket var dåligt!» (I viss utsträckning)
- Testade även utanför målen, så det kändes knepigt» (Ja, i hög grad)


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

29 svarande

Mycket liten»2 6%
Ganska liten»8 27%
Ganska stor»9 31%
Mycket stor»10 34%

Genomsnitt: 2.93

- Undervisningen var tråkig. De ppt som lades ut från föreläsningen stämde inte. Tydligen rättade läraren dem under föreläsningen. Var man inte där (vilket man antagligen inte var i och med att man läser ppt) så lär man sig fel. Lägg upp korrekta saker, eller lägg inte upp något alls! Slarvigt!» (Ganska liten)
- Som föreläsare kan man inte stå och skriva upp hur mycket som helst på tavlan (en hel uppsats) och sedan inte vänta in alla så att man hinner skriva av innan föreläsaren börjar prata!!!!!!!» (Ganska liten)
- Hade kunnat förbättras genom att lärarna var mer förberedda och hade någon aning om vad dem pratade om, giller i vissmån alla och i vissmån mer andra.» (Ganska stor)
- Skulle vilja ha fler räkneexempel på föreläsningarna.» (Mycket stor)
- Tydliga föreläsningar, visade tydligt vad som var viktigt.» (Mycket stor)

7. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

29 svarande

Mycket liten»8 27%
Ganska liten»5 17%
Ganska stor»10 34%
Mycket stor»6 20%

Genomsnitt: 2.48

- Dålig bok som saknar facit, dåligt upplägg i texterna, utan föreläsningarna hade jag aldrig klarat kursen.» (Mycket liten)
- Att inte ha tillgång till facit/att använda litteratur som inte inkluderar facit är ju bara "#¤,%&"!*^-illa!» (Mycket liten)
- Dålig kurslitteratur! och facit har varit riktigt bristfälligt!» (Ganska liten)
- Formelsamlingen var inte fullständig, framför allt tecknen tex v var svåra att veta vilket ni menade. Inte tecknat på samma sätt som på föreläsningarna, kunde vara mer konsikvent. » (Ganska stor)
- Boken mycket bra, dock dåligt att det inte finns ett officiellt facit med lösningar till alla uppgifter. Och om ett sådant finns är det värdelöst att vi inte fick ut detta.» (Mycket stor)
- Bra bok» (Mycket stor)

8. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

29 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»2 6%
Ganska bra»19 65%
Mycket bra»8 27%

Genomsnitt: 3.2

- Gamla studentportalen ser ut som tragisk 90-tals retro, vrf används inte pingpong? » (Ganska dåligt)
- Föreläsningarna som lagts upp var förvirrande, man förstod inte sammanhanget oftast.» (Ganska bra)
- Det var en del oklarheter angående labben. Framför allt vad som önskades av labbrapporten kunde varit tydligare.» (Ganska bra)
- Studentportalen fungerar, men Pinpong är bättre.» (Ganska bra)
- Bortsett från felen i ppt. » (Ganska bra)
- kunde varit lite snabbare på att lägga upp saker.» (Ganska bra)
- Kunde funnits lösningar på alla rekommenderade uppgifter» (Ganska bra)
- Fick ut information och material efter för lång tid!!» (Ganska bra)


Arbetsklimat

9. Hur var möjligheterna att få hjälp samt att ställa frågor?

29 svarande

Mycket dåliga»1 3%
Ganska dåliga»1 3%
Ganska bra»15 51%
Mycket bra»7 24%
Har ej sökt hjälp»5 17%

Genomsnitt: 3.48

- För många elever på för få lärare vid övningstillfällena.» (Mycket dåliga)
- Bra exercise lektioner! » (Ganska bra)
- Bra med 2 övningstillfällen/vecka. Dock tycker jag inte enskilda studenter ska få sitta med övningsledare hur länge som helst. Övningsledaren borde uppmana folk att tänka igenom frågan innan den ställs. Då kan man korta ner hjälpen från 20min till 5-10min.» (Ganska bra)
- Har varit för många elever på för få lärare och för få räknade tal på tavlan, man har inte riktigt fått ett bra grepp om kursen» (Ganska bra)
- Jobbigt att vara två klasser som behöver hjälp och bara en övningslärare.» (Ganska bra)

10. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

29 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»10 34%
Mycket bra»14 48%
Har ej sökt samarbete»5 17%

Genomsnitt: 3.82

- Jag läser den här kursen som tvåa eftersom jag går co-op, vilket gör det svårt att "komma in" i klassen.» (Har ej sökt samarbete)

11. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

29 svarande

För låg»0 0%
Låg»2 6%
Lagom»16 55%
Hög»8 27%
För hög»3 10%

Genomsnitt: 3.41

- Eftersom det inte fanns något facit till boken dom första veckorna så var det många som kände sig omotievrade till att plugga över huvud taget. När man löser en uppgift så är det väl självklart att man måste få se i facit om man har gjort rätt? annars lär man med all säkerhet in fel samtidigt som att man tror att man kan allt.» (Låg)
- Kurslitteraturen var för dålig för att kunna öva själv hemma på ett bra sätt.» (Hög)
- Hade hjälpt om kursen varit bättre förberedd och lärarna vetat vad dem pratat om» (För hög)
- För mycket uppgifter. Man kan inte ha så mycket uppgifter på en vecka både räkneuppgifter och teoriuppgifter, man hinner inte med!!» (För hög)

12. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

29 svarande

För låg»1 3%
Låg»3 10%
Lagom»15 51%
Hög»9 31%
För hög»1 3%

Genomsnitt: 3.2

- Det var i princip termon som man fick jobba lite på i slutet» (För låg)


Sammanfattande frågor

13. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

29 svarande

Mycket dåligt»1 3%
Dåligt»6 20%
Godkänt»11 37%
Gott»11 37%
Mycket gott»0 0%

Genomsnitt: 3.1 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- För tjock bok. Visste inte var jag skulle börja. De flesta ingenjörer använder nog mindre än 1% av informationen i boken.» (Dåligt)
- problemen med boken var katastrof dåligt. Om vi elever inte kan få ut ett facit så måste boken bytas ut, vilket är synd för boken i sig är bra och förklarar bra.» (Dåligt)
- Slarvig lärare. Läraren skötte sig bra de första 3veckorna, med bra sammanfattningar och tydlig undervisning, sen blev det bara sämre. Sammanfattningen innan tentan var riktigt dålig! Gör som sammanfattningen innan duggan, som var jättebra. Onödigt hård rättning på duggan. Strök hela uppgifter för små slarvfel. » (Dåligt)
- Facit-delen gör så otroligt mycket. Riktigt svårt att studera hemma om man inte vet om man gör rätt.» (Dåligt)
- Kursen behöver mer struktur och samspel mellan läroboken och föreläsningarna samt formelsamlingen. I några fall står/föreläs det om samma sak fast med helt olika meningar, ibland till och med motsatser.» (Godkänt)
- Bra bok» (Godkänt)
- Det dröjde för mig 8 veckor innan allt föll på plats . Det tog sin lilla tid tills man fick "tänket".» (Gott)

14. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Bra undervisning, examination.»
- Engagemanget från Stina.»
- Duggorna»
- Duggan och bonuspoäng.»
- Ta upp vad som kommit fram på deltidsutvärderingarna i helklass. »
- Stina!»
- Föreläsningarna var hyfsat okej»
- Laborationen!»
- Duggan med bonuspoäng»
- Att man kan få bonuspoäng utifrån duggan»
- Föreläsningarna som lades ut på hemsidan»

15. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Eventuellt byta bok, fanns ej facit vilket gjorde studerandet komplicerat.»
- Strukturen på kursen.»
- Labben. Den kändes onödig och dåligt planerad.»
- Föreläsningsanteckningarna på internet bör ha mer bilder text och förklaringar. Inte bara staplade formler. Videoklipp om strömning hade varit mer lärorikt än laborationen, och hade kunnat studeras hemifrån. Det finns säkert nåt på youtube om man letar. »
- Stina _måste_ prata mer om det hon skriver och bör utnyttja andra interaktiva undervisningshjälpmedel som projektor. Om hon tkr det är jobbigt att skriva och prata som dyslektiker, använd gärna Powerpoint ist då. Hade varit kul om vi lärde oss lösa svåra termoproblem med typ Matlab, på Lindholmen är det allmänt rätt dåligt med datorstödd problemlösning.»
- Vi måste få ett facit eller så måste boken bytas ut.»
- Lägg upp korrekta sammanfattningar från föreläsningen. Borde ha med Carnot i formelsamlingen.»
- Mer räkneexempel.»
- Långsammare övningar, Mats/Mattias blev bättre i slutet. Dock en sak jag tyckte var jobbigt eftersom det inte klicka för mig förrän i slutet, det var att han kunde beskriva OCH skriva HUR man ska tänka. Ofta sa han hur man tänker för att anta saker, men det hann man inte skriva och när man gjorde om uppgifterna hemma så förstog man inte så mkt.»
- bättre och tydligare svar på de gamla tentorna(frramförallt i karins)»
- Allt, fast föreläsningarna var hyfsat okej. Förmelsamlingen var riktigt bristfällig och var extremt svår att använda eftersomvissa storheter ser identiska ut på olika stoheter!!! ändra!!!»
- Svar och lösningar till läroboken bör finnas.»
- Fler lärare behövs på övningarna. Salen där föreläsningarna hålls bör bytas då man både ser och hör dåligt då man sitter långt bak.»
- Det blir lite komplicerat när man läser på engelska och undervisning på svenska, men det kanske inte finns någon lösning »
- Föreläsningarna, finns absolut ingen struktur!! Vänta in när folk skriver av, skriv inte hur mycket som helst på en gång utan skriv lite och prata lite så att folk hänger med! Ha engagerade föreläsningar, inte stå och prata som om det är det tråkigaste som finns. Mer exempel på föreläsningarna. Fler frågor på tentan med mindre poäng. Se till att hålla tiderna, låt oss få rast när man brukar ha rast och dra inte över eller kom för sent. »
- Fler exempel på problem som presenteras kontinuerligt under lektionernas gång»
- Litteraturen. Använd inte en bok som man inte får ge ut hela facit till.»

16. Övriga kommentarer

- En rolig kurs, hade varit väldigt mycket mer rolig om den inte förvirrade en så mycket.»
- Skolan borde hyra ut kurslitteratur, inte bara sälja.»
- Stina behöver lära sig att prata och skriva samtidigt. Tempot i lektionerna blir ryckigt och det är tråkigt att titta på någon som bara skriver.. »
- Stina var väldigt noggrann och tydlig och lyssnade på vad klassen hade för åsikter. Det var bra!»
- Väldigt mycket slarv med att använda samma beteckning på storheter och annat slarv med enheter på de flesta storheterna!! Fysiken ska vara strikt, med bestämda storheter och inget slarv, riktigt tråkigt att behöva felsöka anteckningar från räkneövningar!!!»
- Finns en hel del att förbättra!»
Genomsnitt totalt för detta stycke: 3.1

Genomsnitt totalt för alla frågor: 3.1
Beräknat jämförelseindex: 0.52


Kursutvärderingssystem från