ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


12lp4åk3: TME060 Hållfasthetslära och maskinelement

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2012-05-24 - 2012-06-24
Antal svar: 24
Procent av deltagarna som svarat: 41%
Kontaktperson: Jamal Nasir»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Industriell ekonomi 300 hp
Utbildningsprogram studenten tillhör: Industriell ekonomi 300 hp

1. Allmänna frågor om kursen*

Gradera påståendena om kursen på en skala 1-4, där
1 innebär att du INTE ALLS instämmer i påståendet, och
4 betyder att du HELT OCH HÅLLET instämmer i påståendet

Matrisfråga

Sammanfattningsvis var kursen mycket bra*
24 svarande

0 0%
3 12%
10 41%
11 45%
Vet ej»0

Genomsnitt: 3.33 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

Kursens mål var tydliga*
24 svarande

0 0%
3 17%
7 41%
7 41%
Vet ej»7

Genomsnitt: 3.23 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

Examinationen speglade kursmålen på ett bra sätt*
24 svarande

1 5%
8 42%
4 21%
6 31%
Vet ej»5

Genomsnitt: 2.78 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

Kursadministrationen fungerade utmärkt bra*
24 svarande

0 0%
1 4%
8 34%
14 60%
Vet ej»1

Genomsnitt: 3.56 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

Kursen kändes angelägen för min utbildning*
24 svarande

3 12%
1 4%
6 25%
14 58%
Vet ej»0

Genomsnitt: 3.29 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

Kursen krävde en relativt stor arbetsinsats*
24 svarande

0 0%
3 12%
8 33%
13 54%
Vet ej»0

Genomsnitt: 3.41 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

2. Vad tycker du främst bör behållas i kursen?

Vi uppskattar (och förväntas få) din konstruktiva kritik

- Duggan var väldigt bra, även inlämningsuppgifterna var oerhört viktiga för att förstå maskinelementdelen.»
- Inlämningsuppgifterna»
- Bra kombination av hållfasthetslära och maskinelement. Inlämningsuppgifterna var mycket lärorika. »
- Bra att man nästan alltid kan komma till PPU labbet och ställa frågor. Mycket föreläsningar och räkneövningar var positivt.»
- Övningarna och möjligheterna till personlig hjälp. Lika så inlämnings uppgifterna»
- Läroböckerna»
- Göran Brännare, definitivt.»
- Göran Brännare och kursböckerna.»
- Bredden och att det tas upp så pass mycket tillämpbart. Litteraturen är utmärkt.»
- Göran Brännare som lärare, har aldrig haft en bättre lärare på chalmers!»
- Hjälp ifrån Brännare och inlämningsuppgifterna.»
- Över lag var allt relevant.»
- Göran Brännare är en mycket snäll och bra föreläsare som vill att studenterna ska förstå och lära sig. »
- Utan Göran skulle den här kursen verkligen inte upplevas som lika positiv. Han är en guldklimp som verkligen borde behållas!»
- Göran Brännare, mkt hjälpsam och bra.»
- Inlämningarna i maskinelement var rätt bra, gav en bra förståelse.»

3. Saknade du något i kursen?

Vi uppskattar (och förväntas få) din konstruktiva kritik

- I maskinelementdelen var det ofta svårt att förstå vad för komponenter som pratades om. Jag tror att förståelsen hade ökat om läraren hade med sig riktiga komponenter som han visade upp och skickade runt. »
- Tentan speglade inte alls kursen som helhet. Vissa uppgifter på tentan var långt ifrån det som behandlades på föreläsningarna. Det kändes som att det var någon som inte var insatt i kursen som utformade tentan. »
- Nej»
- Mer praktiskt. tex visa vad vi räknar på.»
- Jag hade velat ha mer och tydligare förklaringar»
- I och med att kursen i allmänhet kändes väldigt irrelevant för industriell ekonomi är det svårt att veta vad som saknas som samtidigt hade kunnat ligga inom ramen för kursen.»
- Nej»
- Förståelse saknades. Mycket kändes som att vi bara skulle lära oss formler utan någon bakgrund. Kanske svårighetsgraden på hemuppgifterna kunde höjas något?»
- nej momenten var relevanta »
- Datorverktyg.»
- Någon/några enklare laborationer vore inte helt fel. Kanske göra om någon/några inlämningsuppgifter (eller komplettera) till en laboration. Inlämningsuppgifterna blev ganska abstrakta trots att det vore ganska enkelt att göra dem mer konkreta. Varför inga moment med Matlab? Det skulle i alla fall jag vilja ha in i kursen!»
- Ibland kanske en förklaring på vad en del saker är, som kanske är självklara för Göran eller en maskinare tycker är självklara men som försvårar förståendet enbart för att vi I:are generellt inte har lika stor erfarenhet av ämnet. Exempelvis förband förstod jag inte vad det var, och det gjorde det väldigt svårt att ta till sig det som sades.»
- Saknade? Jag saknade lite mening med kursen. Varför behöver jag detta.»

4. Finns det något du tycker kan tas bort ur kursen?

Vi uppskattar (och förväntas få) din konstruktiva kritik

- Räknestugorna. Jag föredrar att räkna på på egen hand och det fanns möjlighet till att få hjälp utanför räknestugorna när jag behövde det.»
- nej»
- Görans inlämningsuppgifter krävde kontinuerlig handledning som endast gick att få om man satt inne på hans kontor och pluggade. Detta är enligt mig inte alls ett bra upplägg och leder mest till att de flesta som inte orkar sitta inne hos honom kopierar från andra. Det är väldigt, väldigt obehagligt att sitta inne på någons kontor och plugga på det sättet.»
- Nej»
- Inte vad jag kommer på. Tycker allmänt att kursen redan är extremt komprimerad och om något skulle göras vore det att inkludera mer i kursen.»
- Det var bra med inlämningsuppgifter men hade varit lämpligare med ev 3 eller 2 då det under vissa perioder blev stor arbetsbelastning. »
- Eftersom kursen går parallellt med vårt projektarbete har det ibland varit svårt att hinna med att göra alla uppgifter. Inlämningsuppgifterna tog väldigt mycket tid eftersom vi inte riktigt hade all kunskap för att lösa dem utan den krävdes hjälp från Göran. All tid som jag kunde lägga på hållfen i och med kandidatarbetet gick åt att försöka lösa inlämningsuppgifterna, vilket gjorde att jag inte hann med att räkna de andra uppgifterna jag förväntades göra. Jag tycker inte att inlämningsuppgifterna bör tas bort, men kanske minskas i omfattning eller ändrat upplägg för att minska arbetsbelastningen.»
- Jag ser inte kursen som speciellt relevant för min utbildning, så ja det finns "något" jag tycker kan tas bort ur kursen. Kursen.»

5. Vilka moment i kursen gynnade ditt eget lärande mest?

Välj ut ett eller flera inslag som du vill lyfta fram!
Om något inslag saknas i listan kan det kommenteras i fritextrutan.
Svar för alla moment behövs inte.

Matrisfråga

- Sammanfattningsvis en bra kurs men en svår tenta»
- Tentan var riktigt svår!»

Att få hjälp och svar på frågor
22 svarande

Mycket lärorikt (Gav mig mest)»11 50%
Lärorikt»9 40%
Mindre lärorikt»2 9%
Ingick inte i kursen»0

Genomsnitt: 1.59

Föreläsningar
21 svarande

Mycket lärorikt (Gav mig mest)»8 38%
Lärorikt»11 52%
Mindre lärorikt»2 9%
Ingick inte i kursen»0

Genomsnitt: 1.71

Övningar
19 svarande

Mycket lärorikt (Gav mig mest)»7 36%
Lärorikt»8 42%
Mindre lärorikt»4 21%
Ingick inte i kursen»0

Genomsnitt: 1.84

Projektarbete
19 svarande

Mycket lärorikt (Gav mig mest)»0 0%
Lärorikt»0 0%
Mindre lärorikt»1 100%
Ingick inte i kursen»18

Genomsnitt: 3

Inlämningsuppgift - ej grupparbete
22 svarande

Mycket lärorikt (Gav mig mest)»9 40%
Lärorikt»8 36%
Mindre lärorikt»5 22%
Ingick inte i kursen»0

Genomsnitt: 1.81

Laborationer
19 svarande

Mycket lärorikt (Gav mig mest)»0 0%
Lärorikt»0 0%
Mindre lärorikt»0 0%
Ingick inte i kursen»19

Genomsnitt: 0

Studiebesök
19 svarande

Mycket lärorikt (Gav mig mest)»0 0%
Lärorikt»0 0%
Mindre lärorikt»0 0%
Ingick inte i kursen»19

Genomsnitt: 0

Gästföreläsare
19 svarande

Mycket lärorikt (Gav mig mest)»0 0%
Lärorikt»0 0%
Mindre lärorikt»0 0%
Ingick inte i kursen»19

Genomsnitt: 0

Kurslitteratur
21 svarande

Mycket lärorikt (Gav mig mest)»9 42%
Lärorikt»10 47%
Mindre lärorikt»2 9%
Ingick inte i kursen»0

Genomsnitt: 1.66

Självverksamhet
21 svarande

Mycket lärorikt (Gav mig mest)»14 66%
Lärorikt»5 23%
Mindre lärorikt»2 9%
Ingick inte i kursen»0

Genomsnitt: 1.42

Tentamen
19 svarande

Mycket lärorikt (Gav mig mest)»2 11%
Lärorikt»12 66%
Mindre lärorikt»4 22%
Ingick inte i kursen»1

Genomsnitt: 2.11

Tillfällen för kritik (feedback)
17 svarande

Mycket lärorikt (Gav mig mest)»4 50%
Lärorikt»3 37%
Mindre lärorikt»1 12%
Ingick inte i kursen»9

Genomsnitt: 1.62

Matlab
18 svarande

Mycket lärorikt (Gav mig mest)»0 0%
Lärorikt»0 0%
Mindre lärorikt»0 0%
Ingick inte i kursen»18

Genomsnitt: 0

Genomsnitt totalt för detta stycke: 3.29


Genomsnitt totalt för alla frågor: 3.29
Beräknat jämförelseindex: 0.76

* obligatoriska frågor


Kursutvärderingssystem från