ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


V12 lp4, Fördjupad fartygsstabilitet, SJO720

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2012-05-24 - 2012-06-15
Antal svar: 17
Procent av deltagarna som svarat: 31%
Kontaktperson: Lena Högberg»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Sjökapten 180 hp
Utbildningsprogram studenten tillhör: Sjökapten 180 hp


Läs detta först!

I denna enkät finns möjlighet att i fritextfälten ge kommentarer kring både vad som varit bra och vad som varit mindre bra med kursen.
Du har större möjlighet till påverkan om du håller kritiska kommentarer på en konstruktiv nivå.


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

17 svarande

Högst 15 timmar»15 88%
Cirka 20 timmar»0 0%
Cirka 25 timmar»2 11%
Cirka 30 timmar»0 0%
Minst 35 timmar»0 0%

Genomsnitt: 1.23

- Mycket i början, men sen hade vi ju inga fler föreläsningar.» (Högst 15 timmar)
- Ingen belastande kurs direkt med tanke på 2,5 hp» (Högst 15 timmar)
- Har läst stabilitet i andra sammanhang så behövde inte lägga någon tid direkt.» (Högst 15 timmar)

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

17 svarande

0%»0 0%
25%»1 5%
50%»1 5%
75%»4 23%
100%»11 64%

Genomsnitt: 4.47

- Jan Skogs föreläsningar är bra.... går gärna dit även om jag inte behöver.» (100%)


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

17 svarande

Jag har inte sett/läst målen»4 23%
Målen är svåra att förstå»0 0%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»3 17%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»10 58%

Genomsnitt: 3.11

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

15 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»3 20%
Ja, målen verkar rimliga»12 80%
Nej, målen är för högt ställda»0 0%

Genomsnitt: 1.8

- Kunde kanske vara lite mer utmanande.» (Nej, målen är för lågt ställda)
- Tycker att ribban kan höjas lite faktiskt» (Nej, målen är för lågt ställda)
- Med tanke på att grundkursen bara gav total förvirring så kändes det som att men inte ville ha allt för mycket nytt den här gången.» (Ja, målen verkar rimliga)
- Ha i åtanke mitt svar på fråga 3.» (Ja, målen verkar rimliga)

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

17 svarande

Nej, inte alls»0 0%
I viss utsträckning»4 23%
Ja, i hög grad»9 52%
Vet ej/har inte examinerats än»4 23%

Genomsnitt: 3

- Jag tycker att tentamen var lite för enkel. Jag trodde att det skulle vara med stabilitetsberäkningar, i och med att det är sånt vi sysslat med under kursen. Så jag blev lite besviken.» (I viss utsträckning)
- Jag tycker att man kan ställa högre krav när det är den sista kursen i stabilitet och det trots allt är ett mycket viktigt ämne.» (I viss utsträckning)
- Även om det är en liten kurs borde tentan innehålla frågor där man behöver tänka efter lite.» (I viss utsträckning)
- Tentan avspeglade det vi lärt oss i kursen.» (Ja, i hög grad)


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

17 svarande

Mycket liten»0 0%
Ganska liten»5 29%
Ganska stor»6 35%
Mycket stor»6 35%

Genomsnitt: 3.05

- Hade varit bättre om Jan hållit i alla lektioner» (Ganska liten)
- Ha läst detta för Martin schröder tidigare» (Ganska liten)
- Det hade dock kunnat vara lite fler än fyra föreläsningar.» (Mycket stor)
- Martin Schroeders presentationer var mkt givande.» (Mycket stor)

7. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

17 svarande

Mycket liten»0 0%
Ganska liten»3 17%
Ganska stor»13 76%
Mycket stor»1 5%

Genomsnitt: 2.88

- Föreläsningarna har varit väldigt bra» (Ganska liten)
- Väldigt bra med ett så komplett kompendium, synd att jag inte upptäckte det TVÅ dar innan tentan...» (Ganska stor)
- Engelska utdraget i kompendiet var mkt nyttigt.» (Ganska stor)

8. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

17 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»5 29%
Mycket bra»12 70%

Genomsnitt: 3.7

- Jan har väldigt bra koll på sina kurser.» (Ganska bra)
- Aldrig några problem med herr Skoog!» (Mycket bra)


Arbetsklimat

9. Hur var möjligheterna att få hjälp samt att ställa frågor?

17 svarande

Mycket dåliga»0 0%
Ganska dåliga»0 0%
Ganska bra»1 5%
Mycket bra»15 88%
Har ej sökt hjälp»1 5%

Genomsnitt: 4

- Jan är en mycket duktig och trevlig lärare som gärna tar sig tid att svara på frågor » (Mycket bra)
- En bättre lärare än Jan tror jag inte att det finns med tanke på hans enorma engagemang.» (Mycket bra)
- Bra med ett extra tillfälle i slutet av perioden då vi hade ett övn. tillfälle. Speciellt med tanke på att det var flera veckor sedan vi hade sista föreläsningen. » (Mycket bra)
- Man är alltid välkommen att fråga = BRA» (Mycket bra)
- Jan Skoog är helt otrolig, har aldrig varit med om att få svar så snabbt när man undrat något.» (Mycket bra)
- Jan finns alltid där när han behövs och har alltid tid....+++++» (Mycket bra)

10. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

17 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»0 0%
Mycket bra»14 82%
Har ej sökt samarbete»3 17%

Genomsnitt: 4.17

11. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

17 svarande

För låg»2 11%
Låg»6 35%
Lagom»9 52%
Hög»0 0%
För hög»0 0%

Genomsnitt: 2.41

- Det må vara en 2.5 poängskurs men kraven kan ändå vara något högre.» (Låg)
- Mycket liten kurs.» (Låg)
- Har som sagt läst stabilitet tidigare» (Låg)
- Nästan lite låg men det var ju bara 2,5 hp» (Lagom)

12. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

17 svarande

För låg»0 0%
Låg»3 17%
Lagom»9 52%
Hög»1 5%
För hög»4 23%

Genomsnitt: 3.35

- Se tidigare kommentar» (Låg)
- Tänker man efter hade man kunnat gjort lite mer» (Lagom)
- Miljön :(» (Hög)
- Pga av skitkursen sjöfartens miljöpåverkan » (För hög)


Sammanfattande frågor

13. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

17 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Dåligt»1 5%
Godkänt»0 0%
Gott»6 35%
Mycket gott»10 58%

Genomsnitt: 4.47 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- 3 föreläsningar? Det känns om att kursen kan ha mycket mer att ge alternativt slås ihop med annan kurs» (Dåligt)
- Hade de skippat massa gästföreläsare hade det vart kanon» (Gott)
- Jag Skoog har den ganska unika förmågan att fokusera på det som verkligen är viktigt och förklara detta på ett tydligt sätt utan att göra onödiga fördjupningar.» (Mycket gott)
- Bra Kurs men den kunde varit större och mer omfattande.» (Mycket gott)
- Kursen var bra med duktiga föreläsare.» (Mycket gott)
- Man fick en fördjupad kunskap om fartygsstabilitet.» (Mycket gott)

14. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Jan»
- Allting var bra »
- Jan Skoog»
- Jan Skoog! Bättre lärare har ni inte på sjösektionen. Han»
- Skoog, Kompendium, övningsuppgifter, Martin Schrouder, räkneövning på lektion»
- Jan Skoog, håll hårt i honom Chalmers!»
- Det mesta.»
- Lärarna utom Carl-Erik. Han var svår att förstå och lite rörig. Kompendiet.»
- Föreläsarna.»
- Jan Skoog»

15. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Bort med alla andra»
- Sammanslagning eller utveckling, väldigt oklar kurs..»
- Kanske någon mer föreläsning och inte tentamen mer än en månad efter sista föreläsningen.»
- Eventuellt kan det pratas mer om just vad vi ombord ska göra. Föreläsningen med Carl-Eric Janson kändes för komplicerad och 2 timmar gick åt att försöka förstå något som var väldigt långt utanför min kunskap i stabilitet. Det hade varit mer intressant att prata teori än att faktiskt försöka räkna på det. Det hade även varit bra om tentan kunde skrivas tidigare, förslagsvis under "påsklovet".»
- Fundera på om vi verkligen behöver erik janssons föreläsning, det var ju inget vi skulle KUNNA ändå, Tänk och lagt in lite mer om hur fartyget är konstruerat för att klara av vattenmassor och hur ftg reagerar vid vatteninträngning istället.»
- Öka kraven. Till exempel var räkneuppgiften på lägre nivå än deplacementberäkningarna i första stabilitetskursen i ettan.»
- Mer COS så att man kan se vad som händer i olika fall.»
- Kanske höja svårighetsgraden lite..»

16. Övriga kommentarer

- Jag förstår faktiskt stabiliteten nu, både grunderna och skadestabiliteten. Ett bevis på att Jan är en riktigt bra lärare!»
- JBättre lärare än Jan Skoog har ni inte på sjösektionen, ge honom en löneförhöjning! Han är oerhört engagerad i undervisningen och svarar snabbt på frågor om man har några. Istället för att mala på om saker och ting bara för att fylla ut tiden, så förklarar han istället precis vad han tycker är viktigt och vad vi ska kunna. Tentan må ha varit lätt, men i alla fall jag känner att jag har väldigt bra koll på det som testades. Att dessutom hinna samtliga tentor tre timmar efter tentamens avslut är en bedrift i sig.»
- Kursen är ju inte så stor och kan därför inte innehålla jättemycket mer, inget att anmärka där. Om tidigare stabilitets- och lasthanteringskursen hade varit mer lärorika hade man emellertid kunnat få ut mer ur denna kurs. Tyvärr känner jag inte att jag att jag har en fördjupad kunskap i fartygsstabilitet.»
- Den salen vi hade i Jupiter var KASS! Aldrig mer!!! Stolarna bedövade bakdelen efter en kvart samt dålig ventilation! Svea ska det vara för oss sjökaptener!!!»
- Grym lärare!»
- Bra Kurs som kanske kunde vara mer omfattade och svårare.»
Genomsnitt totalt för detta stycke: 4.47

Genomsnitt totalt för alla frågor: 4.47
Beräknat jämförelseindex: 0.86


Kursutvärderingssystem från