ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


12lp4åk1: MVE021 Linjär algebra I

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2012-05-24 - 2012-06-24
Antal svar: 33
Procent av deltagarna som svarat: 35%
Kontaktperson: Jamal Nasir»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Industriell ekonomi 300 hp
Utbildningsprogram studenten tillhör: Industriell ekonomi 300 hp

1. Allmänna frågor om kursen*

Gradera påståendena om kursen på en skala 1-4, där
1 innebär att du INTE ALLS instämmer i påståendet, och
4 betyder att du HELT OCH HÅLLET instämmer i påståendet

Matrisfråga

Sammanfattningsvis var kursen mycket bra*
33 svarande

2 6%
6 18%
20 60%
5 15%
Vet ej»0

Genomsnitt: 2.84 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

Kursens mål var tydliga*
33 svarande

2 6%
1 3%
14 45%
14 45%
Vet ej»2

Genomsnitt: 3.29 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

Examinationen speglade kursmålen på ett bra sätt*
33 svarande

3 10%
10 33%
8 26%
9 30%
Vet ej»3

Genomsnitt: 2.76 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

Kursadministrationen fungerade utmärkt bra*
33 svarande

2 7%
4 14%
8 28%
14 50%
Vet ej»5

Genomsnitt: 3.21 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

Kursen kändes angelägen för min utbildning*
33 svarande

1 3%
10 30%
13 39%
9 27%
Vet ej»0

Genomsnitt: 2.9 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

Kursen krävde en relativt stor arbetsinsats*
33 svarande

2 6%
1 3%
12 37%
17 53%
Vet ej»1

Genomsnitt: 3.37 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

2. Vad tycker du främst bör behållas i kursen?

Vi uppskattar (och förväntas få) din konstruktiva kritik

- duggorna lyudmilas räknedemonstrationer »
- Strukturen i veckopm »
- Duggorna som var bra och vid bra tillfällen»
- Demoföreläsningarna var bra.»
- Upplägget med att kursmaterial delas ut på föreläsningarna.»
- Kursinnehållet är bra men jag saknar något som jag redogör för i nästa ruta...»
- Dess tydliga upplägg »
- Det är ett väldigt bra upplägg på kursen, att satser och bevis presenteras och sätts in i sammanhang. Bra med repetition från tidigare föreläsning. »
- vecko PM-en och materialet inför tentan. »
- Ludmillas planeringar jätte bra o tydliga å följa»
- Föreläsningarna och duggorna är bra»
- Läroboken var mycket bra.»
- Väldigt bra bok.»
- Övningstillfällena gav mycket hjälp»
- Allt var bra. PS. Matlab bättre i denna kurs, jämfört med föregående mattekurser. »
- Övningar»
- De utförliga VeckoPM samt sats sammanfattningarna.»
- Jag tycker att kursens mål framfördes på ett bra sätt. Jag tycker även att duggorna var mkt relevanta. »
- Bra och strukturerade föreläsningar.»
- Jag tyckte att Lydmila som lärare var tydlig och bra, över läroboken var bra och bör behållas»
- Duggorna, bra med bonuspoäng till tentan.»
- De tydliga kursmålen. Det har aldrig varit så klart vad man behöver kunna för att klara kursen.»

3. Saknade du något i kursen?

Vi uppskattar (och förväntas få) din konstruktiva kritik

- vettig godkäntnivå på tentan»
- Fler handledarntillfällen coh att dem inte ligger på damma tid som mathlabben»
- Nej»
- På föreläsningarna känns det tyvärr väldigt mycket som om man enbart skriver av det föreläsaren skriver upp på tavlan. Detta hade med fördel kunnat kortas ned för att ge mer tid åt frågor/diskussion.»
- Mer repetition under föreläsningarna.»
- Jag skulle vilja se mer tillämpningar på linjär algebra i kursen eftersom en stor del av materialet var väldigt teoretiskt och lite svårt att ta till sig. Vad är nyttan med linjär algebra? Jo, det finns många intressanta saker man kan göra med den, t ex Googles sökmotorer bygger i mångt och mycket på olika matrisoperationer (tror jag)... Minsta kvadratmetoden var intressant och förklarar ju hur Excel arbetar när man väljer att den ska plotta det som kallas trendlinje (dvs en regressionsanalys). Det hade varit intressant att jobba lite mer med den typen av tillämpningar och istället för enbart duggapoäng tycker jag man borde kunna få med sig poäng till tentan på någon slags inlämningsuppgift där man ska ta fram linjära samband. Alltså inte bara skicka in lite matlab-kod utan verkligen förklara vad man gjort för att nå resultatet. :)»
- Mer räkning av exempel uopg»
- Mer engagemang från föreläsaren, måste försöka få med studenterna på ett aktivt sätt. Nu sitter de flesta och bara skriver, skriver och skriver. Det finns ingen tid för att reflektera över vad som "händer" på tavlan. »
- Entusiastisk föreläsare»
- Mer visuellt undervisande. Det bör inte vara så svårt att fixa så att vektorplan och allt vad det heter kan visas upp i animeringar!»
- Lite mer fokus på de sista kapitela»
-
- Kan inte komma på något som saknades. Saknade lite att matlabens moment passar bättre ihop med det som gås igenom? Ofta var det matlab först och sen gå igenom på föreläsning. Är kanske dock svårt att fixa.»
- Jag tycker att lektionerna kunde bli något roligare. Känns som att vi bara går igenom bevis. Kanske är nödvändigt men mkt tråkigt. »
- Mer tid för handledareledd räkneövning. All tid som var avsatt för detta gick åt till matlab.»
- Vet inte om detta ska stå här med jag skriver det ändå, för mig var föreläsarens handstil på tavlan väldigt svårläslig. »
- Mer skapande av visuella bilder på föreläsningarna. Linjär algebra är abstrakt och måste göras enklare för att man ska förstå konceptet! Mer förklarande och mindre definitioner på föreläsningarna. (Definitionerna kan man lära sig själv genom bok)»

4. Finns det något du tycker kan tas bort ur kursen?

Vi uppskattar (och förväntas få) din konstruktiva kritik

- matlab»
- läraren bör bytas ut till nån som inte försöker kugga hela klassen»
- Nej»
- Upplägget för Matlab fungerar likt de två tidigare mattekurserna inte särskilt bra. Det känns jobbigt med en tentamen som är delad i två delar, då godkäntgränsen ligger väldigt högt på första delen. Detta är ett onödigt stressmoment i jämförelse med de tidigare mattekurserna.»
- Personligen klarar jag mig utan övningstillfällena. »
- Som sagt, ibland är det lite för mycket teori och lite för lite tillämpningar i kursen. Lite som att ha en bil men inte få köra den.»
- Matlab»
- Matlab känns lika intvingat som vanligt. Syftet med att läsa Matlab är bra, men utförandet är långt ifrån lika bra. Upplägget just nu ger känslan av att vi är tvungna att läsa det, bara för sakens skull. »
- nej»
- Kap 7 de stressades igenom »
- Nej»
- Matlab, då det inte ger särskilt mycket när det inte är några genomgångar eller ordentlig examination på detta moment. Hade varit bättre med en hel kurs i Matlab, där föreläsningar är inkluderade, istället för som ett extra påhäng till de matematikkurser som läses.»
- Matlaben är inte optimal i den form som den är nu. Svårt att få ett sammanhang när Matlaben ligger utspridd mellan matematikkurserna. »
- Matlab»
- Nej. Tycker dock att alla sitter för nära varandra under duggorna. »
- Matlab känns relativt ovärt att lägga ner tid på. »
- Jag tyckte inte att matlaben kändes så väsentligt för resten av kursen.»

5. Vilka moment i kursen gynnade ditt eget lärande mest?

Välj ut ett eller flera inslag som du vill lyfta fram!
Om något inslag saknas i listan kan det kommenteras i fritextrutan.
Svar för alla moment behövs inte.

Matrisfråga

- Matlab känns ytterst ovisentlig och det känns som en självklarhet att vi skall kunna det.»
- Deltog mycket litet i föreläsningarna. Lyudmila är en bra föreläsare, men det är i stort sett bara en genomgång av exakt det som står i boken. Det är helt enkelt mer tidseffektivt att själv läsa kapitlen! »
- Jätte ba struktur på föreläsningarna å planen för tentan var bra»
- Tentan var alldeles för svår»
- Se över föreläsningsupplägget, ej i fas med egna programmet och väldigt tjatigt i början.»
- Dåligt med matlab och vanliga övningar samtidigt, om matlab vart svårt en vecka kunderna inte gå på den vanligaövningen även om man ville.»
- Tycker att kursen har varit intressant och man märker att läraren är mkt kunnig.»

Att få hjälp och svar på frågor
30 svarande

Mycket lärorikt (Gav mig mest)»7 24%
Lärorikt»15 51%
Mindre lärorikt»7 24%
Ingick inte i kursen»1

Genomsnitt: 2

Föreläsningar
33 svarande

Mycket lärorikt (Gav mig mest)»5 15%
Lärorikt»18 54%
Mindre lärorikt»10 30%
Ingick inte i kursen»0

Genomsnitt: 2.15

Övningar
29 svarande

Mycket lärorikt (Gav mig mest)»8 27%
Lärorikt»15 51%
Mindre lärorikt»6 20%
Ingick inte i kursen»0

Genomsnitt: 1.93

Projektarbete
29 svarande

Mycket lärorikt (Gav mig mest)»0 0%
Lärorikt»0 0%
Mindre lärorikt»0 0%
Ingick inte i kursen»29

Genomsnitt: 0

Inlämningsuppgift - ej grupparbete
28 svarande

Mycket lärorikt (Gav mig mest)»0 0%
Lärorikt»0 0%
Mindre lärorikt»0 0%
Ingick inte i kursen»28

Genomsnitt: 0

Laborationer
30 svarande

Mycket lärorikt (Gav mig mest)»0 0%
Lärorikt»3 30%
Mindre lärorikt»7 70%
Ingick inte i kursen»20

Genomsnitt: 2.7

Studiebesök
29 svarande

Mycket lärorikt (Gav mig mest)»0 0%
Lärorikt»0 0%
Mindre lärorikt»0 0%
Ingick inte i kursen»29

Genomsnitt: 0

Gästföreläsare
30 svarande

Mycket lärorikt (Gav mig mest)»1 50%
Lärorikt»1 50%
Mindre lärorikt»0 0%
Ingick inte i kursen»28

Genomsnitt: 1.5

Kurslitteratur
33 svarande

Mycket lärorikt (Gav mig mest)»17 51%
Lärorikt»16 48%
Mindre lärorikt»0 0%
Ingick inte i kursen»0

Genomsnitt: 1.48

Självverksamhet
32 svarande

Mycket lärorikt (Gav mig mest)»28 87%
Lärorikt»4 12%
Mindre lärorikt»0 0%
Ingick inte i kursen»0

Genomsnitt: 1.12

Tentamen
31 svarande

Mycket lärorikt (Gav mig mest)»7 22%
Lärorikt»16 51%
Mindre lärorikt»8 25%
Ingick inte i kursen»0

Genomsnitt: 2.03

Tillfällen för kritik (feedback)
29 svarande

Mycket lärorikt (Gav mig mest)»0 0%
Lärorikt»0 0%
Mindre lärorikt»7 100%
Ingick inte i kursen»22

Genomsnitt: 3

Matlab
33 svarande

Mycket lärorikt (Gav mig mest)»1 3%
Lärorikt»5 15%
Mindre lärorikt»27 81%
Ingick inte i kursen»0

Genomsnitt: 2.78

Genomsnitt totalt för detta stycke: 3.06


Genomsnitt totalt för alla frågor: 3.06
Beräknat jämförelseindex: 0.68

* obligatoriska frågor


Kursutvärderingssystem från