ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


V12 Reglerteknik, SSY051

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2012-05-24 - 2012-09-02
Antal svar: 56
Procent av deltagarna som svarat: 47%
Kontaktperson: Marie Iwanow»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Automation och mekatronik 300


Information

Observera att svaren i denna enkät är helt anonyma och kommer inte kunna kopplas ihop, varken med dig eller dina övriga svar.

Betyg ges ofta i en relativ skala, där OK är tillfredställande och övriga alternativ används till att uttrycka eventuell positiv/negativ kritik.

1. Kursadministration

Betygsätt hur tillfredsställande de olika delarna av kursadministrationen uppfattades.

Matrisfråga

- Labb Inl upg 4 kom upp för sent!»
- ibland kunde inlämningsuppgifterna vara oklara med vilka antaganden man ska ta med från a.) till b.) tex. Kommer inte på konkret när det kändes så.»
- Dåligt att de flesta labtider låg när vi hade annat schemalagt. »
- Funkade bra. »
- Många gånger var man hänvisad till den arkiverade hemsidan.»
- Dålig uppdatering av utdelat material på kurshemsidan, tex lab-pm fick hämtas från föregående års sida. »
- Labb-pm fanns inte på kurshemsidan, man var tvungen att hämta från kurshemsidan två år tillbaka, vilket är under kritik. Man ska inte behöva rota igenom gamla kurshemsidot för att ta del av obligatoriskt material»
- Allt var jättebra uppstyrt förutom då jag fick omanmäla mig till laborationerna. »
- Utdelat material fanns inte alltid på plats i god tid. Annars bra.»
- Lite dåligt uppdaterad hemsida. Inlämningsuppgifter borde ha kommit upp tidigare där, samt att tanklab-filerna ej låg uppe (fanns på förra årets hemsidor, men tycker ändå att de skall ligga på det aktuella årets hemsida).»
- det tog lång tid innan PM för inlämningsuppgifter och gamla tentor kom upp på kurshemsidan»
- Viss frågor i inlämningsuppgifterna är lite svårtolkade.»
- Lab-PM fanns ju inte, såvida man inte rotade runt på förra årets kurshemsida.»
- Lab-pm fanns inte på kurshemsidan och ingen talade om vart eller att det fanns ett lab-pm överhuvudtaget.»
- Bra att anmälningsmöjligheter till labbar kom ut tidigt och varade länge. Gamla tentamen kunde dock lagts ut tidigare.»
- Mycket smidigt kurs-pm, hemsidan var standard.»
- Vid de tillfällen då lektioner ställs in eller tid för lektioner ändras MÅSTE detta meddelas på någon föreläsning, övning eller på något annat sätt se till att det sägs någonstans då det inte kan vara ett krav att alla ska besöka kurshemsidan varje dag!»
- Helt ok. Går inte att klaga.»

Kurs-PM
56 svarande

- -»0 0%
2 3%
OK»21 38%
17 30%
++»15 27%
Ej svar»1

Genomsnitt: 3.81

Kurshemsida
56 svarande

- -»2 3%
10 17%
OK»29 51%
10 17%
++»5 8%
Ej svar»0

Genomsnitt: 3.1

Lab-PM
55 svarande

- -»3 5%
3 5%
OK»27 50%
14 25%
++»7 12%
Ej svar»1

Genomsnitt: 3.35

PM för inlämningsuppgifter
56 svarande

- -»0 0%
3 5%
OK»26 46%
17 30%
++»10 17%
Ej svar»0

Genomsnitt: 3.6

2. Kurslitteratur

Betygsätt de olika delarna av kurslitteraturen.

Matrisfråga

- Känns som om vi har boken för att författaren skall fo provition. Varför har andra program (F) inte boken?»
- Boken var till stor hjälp. Enda problemet är att det ibland kan vara svårt att skilja på allmänt och specifikt resultat. Tex på dimensioneringsprincip kapitel samt robusthets kaptitel»
- Bra bok.»
- Svårförstådd. Vissa termer förklaras knappt. knappt värd att använda»
- helt onödig om man är på lektionerna»
- lite mer utförliga exempel i boken hade inte skadat. Men i det hela kändes den bra.»
- Riktigt rörig bok. Svårt att hitta i den även med hjälp av register och innehållsförteckning. Tycker att den snabbt blir avancerad utan att ha tagit grunderna ordentligt innan. Övningsuppgifterna är inte heller uppbyggda på ett bra sätt tyckte jag. Lika så där går det väldigt snabbt framåt utan att grunderna är på plats.»
- Boken och föreläsningarna var väldigt lika så det man inte förstod på föreläsningen förstod man inte heller när man läste i boken.»
- bra sammanfattningar i boken. »
- Lite jobbigt att boken är skriven av föreläsaren, förstår man inte på föreläsningen så kan man inte gå till boken för där står samma formulering. »
- Bra skriven bok, utifrån kursmålen var den ytterst relevant.»
- Det är inte jättebra att ha en bok som föreläsaren skrivit, man kan bara få en förklaring på ett sätt. Annars brukar man kunna vända sig till boken ifall att man inte förstår föreläsningen.»
- Å ena sidan är det bra att litteraturen är skriven av samma person som föreläser, för då "stämmer" allt, å andra sidan dras exakt samma exempel, samma ordval, samma sätt att förklara på hela tiden, alltså ingen ny vinkel..»
- Väldigt svårförstådd bok, om man inte kan grunderna i reglerteknik.»
- En ok bok men användes i stort sätt aldrig»
- Boken förklarar på ett dåligt sätt. Tycker det är svårt när föreläsaren skrivit boken efteroms han förklarade på samma sätt som boken.»
- Svårt att förstå. Om man inte förstod på föreläsningen var det svårt att hitta ny information i boken.»
- Ej upptimalt att föreläsaren har skrivit boken. Problemet är att man får samma synsätt i både bok och föreläsning, vilket ställer till problem i de fall då man inte förstod och därmed fick använda sig av material på internet eller andra böcker.»
- Boken känns bra, men hade kunnat kortas en hel del. Ett minus dock att den är skriven av föreläsaren då man inte får en annan synvinkel på materialet av att läsa i boken jämfört med vad som ges på föreläsningarna. »
- Boken börjar bra men spårar ur mot slutet, t.ex. så förklarar aldrig boken vad i helvete en observatör är i praktiken. Hela kapitlet om tillståndsmodeller är dåligt förklarat. P.S. Bra register. »

Reglerteknikens grunder, Bengt Lennartson
56 svarande

- -»2 3%
8 14%
OK»20 36%
20 36%
++»5 9%
Använde ej»0 0%
Ej svar»1

Genomsnitt: 3.32

3. Föreläsare/Övningsledare

Betygsätt de kursansvarigas insats.

Matrisfråga

- Vore bra om Bengt kunde förklara på ett enklare sätt om man frågar på något som är "svårt". Tyvärr håller inte Marcus måttet som övningsledare. »
- Marcus har jag inte träffat så mycket och inte haft lektioner för. Viktor är en otroligt begåvad lärare. Bengt är duktig föreläsare»
- Mycket bra och roliga övningar. Viktor förklarade bra och det var kul med lite filmer då och då. »
- Kom inte i kontakt med alla, så jag kan inte uttrycka mig om dem. »
- Mycket bra övningsledare för Kf, bra genomgångar och visade roliga, relevanta videor på vad ämnet kan användas till.»
- Föreläsaren borde bli bättre på att förklara vad det är han gör. Gör man ett exempel, börjar på en härledning, kommer fram till ett viktigt resultat etc, förklara och säg det istället för att bara fortsätta skriva på tavlan. Vi kom fram till flera viktiga slutsatser på föreläsningar men många gånger missade man dem som student då de bara togs upp muntligt och ej skrevs ner på tavlan. Detta gjorde att man ofta missade hela poängen med det nedskrivna exemplet elle härledningen. Övningsledaren Viktor var mycket bra! Pedagogisk, förklarade så man förstod. Mycket bra med sammanfattningarna i början av varje övning och kul med filmklipp så man får lite mer praktisk förståelse. Jag lärde mig mycket av honom. Labassistenten hade svårt att förklara och svara på frågor vilket gjorde att man inte lärde sig så mycket av laben.»
- Vissa begrepp förklarades dålig. det kändes som man fick lista ut vissa delar av kursen själv»
- Jag vet tyvärr inte vad Marcus har gjort eller inte gjort i kursen, har inte heller haft honom som övningsledare.»
- Bengt: Bra föreläsare om än lite yvig i sina föreläsningar. Engagerad. Marcus: Bra som kursansvarig. Fanns alltid på plats och kunde svara på frågorna på ett bra sätt. Tyvärr saknas pedagogiska kunskaper på övningarna då han framstod som ganska osäker och hade lite svårt att förklara vad han menade. Alexey: Flummig labbledare. Kanske också på grund av att labben inte kändes så exakt. »
- Viktor var pedagogisk och bra»
- Bra att extra övningstillfälle kunde skapas där z-elever kunde medverka när de första övningstillfällena med marcus inte fungerade perfekt.»
- Examinatorn var arrogant och självgod. Labbassistenten var oengagerad och okunnig. Viktor var jättebra på att förklara och försökte skapa intresse hos eleverna.»
- Bengt är riktigt bra föreläsare men det logistiska strulet med förkortade föreläsningar var kanske inte helt perfekt. Bytte snabbt övningsgrupp efter de två inledande (något röriga) övningarna och är mycket nöjd med Viktor, helt klockren! Alexey var en skön typ, inget att anmärka på.»
- Kändes ej som labbansvarig kunde svara på de aktuella frågerna under labbarna.»
- Jag vet inte vad övningsledaren heter, som vi på Kf hade, men han var helt suverän! Han är jättepedagogisk genom att börja med den mest relevanta teorin och förklarar hur man ska tänka generellt genom alla uträkningar. Precis min smak! Labbassistenten kunde ha varit lite mer engagerad, han ville mest bara få det överstökat. »
- Viktor var enormt bra! Bengt var också mycket bra.»
- Ganska dålig, kunde ibland låta nedlåtande på vissa frågor. Dessutom så kunde det som togs upp på föreläsningar vara ganska frånkopplat från det som dök upp på labbar och inl. uppg.»

Examinator och Föreläsare, Bengt Lennartson
56 svarande

- -»3 5%
3 5%
OK»19 34%
24 43%
++»6 10%
Ej svar»1

Genomsnitt: 3.49

Kursansvarig assistent, Marcus Hedegärd
54 svarande

- -»6 23%
2 7%
OK»10 38%
4 15%
++»4 15%
Ej svar»28

Genomsnitt: 2.92

Övningsledare, Marcus Hedegärd
53 svarande

- -»7 30%
8 34%
OK»5 21%
0 0%
++»3 13%
Ej svar»30

Genomsnitt: 2.3

Övningsledare, Viktor Larsson
55 svarande

- -»0 0%
0 0%
OK»4 8%
6 13%
++»35 77%
Ej svar»10

Genomsnitt: 4.68

Labbassistent, Alexey Voronov
54 svarande

- -»1 1%
9 17%
OK»23 44%
14 26%
++»5 9%
Ej svar»2

Genomsnitt: 3.25

4. Innehåll kursmoment

Betygsätt kvaliteten på innehållet i de olika kursmomenten.

Matrisfråga

- Strukturen och upplägget på muntliga redovisningen var inte bra. Ta en kurs hos Ants och Oscar! Annars är inlupg mycket lärorika.»
- allt kändes relevant och lärorikt»
- Många inlämningsuppgifter var tidskrävande.»
- Dåligt att förberedelseuppgifterna inför laben del 2 inte kollades, vi hade ändå lagt ner mycket tid på dem.»
- Viktors övningar var bra. Labbarna gav inte direkt entydiga svar. Man lärde sig mycket av inlämningarna»
- Övningarna kunde varit bättre. Den bästa övningsledaren som jag haft var Oscar Talcoh. Det finns många som skulle behöva lära sig av honom! Laborationerna hade säker varit bra om labbutrustningen fungerarde. Det läckte lite var stans och många stationer var trasiga. Det kändes också som att man inte riktigt visste vad man skulle titta efter så en genomgång innan labben och kanske några generella värden att jämföra med hade kunnat underlätta.»
- Man ska inte få retur för att man har löst en inlämningsuppgift på ett alternativt sätt när det inte är preciserat i uppgiften hur den ska lösas. »
- hade velat ha mer feedback på förståelsefrågorna och speciellt på labb-förberedande frågorna som inte ens kontrollerades. »
- Inlämningsuppgifterna tar mycket tid i förhållande till förståelsen de ger.»
- Min personliga åsikt. Sikta på de mest grundläggande kunskaperna i inlämningsuppgifterna så att alla kommer igång och förstår. Mängden tid som lades på uppgifterna tog allt för mycket från egen räkning av rekommenderade uppgifter.»
- Saknar mer generella härledningar på föreläsningen, detta saknas ibland även i boken...»
- Inlämningsuppgifterna var väldigt tidskrävande och också väldigt svåra i många fall. Tycker det vore bättre om inlämningsuppgifterna var lite mer triviala men då ger alla studenter den grunden som behövs för att hänga med och förstå under kursens gång.»
- inlämning 4: hade kunnat gå djupare in på frågorna så att diskussion skapas kring både svar och fråga.»
- Inlämningsuppgifterna tror jag var riktigt bra för inlärningen.»
- Labbutrustningen läckte och strulade, kanske något utdaterad. Kul och intressanta inlämningar, känns som mycket av inlärningen i kursen kom därifrån.»
- alla inlämningsuppgifter var väldigt svåra och extremt tidskrävande.»
- Laboration: Det var svårt att först vad som hände vid reglering av systemet i labbet. Detta pga. det fanns många fler störningar i systemet än vad vi någonsin räknat på. »
- Kf:s övningsledare borde tilldelas pedagogiskt pris. Inlämningsuppgifterna var mycket bra ur förståelsesynpunkt, dock kunde MATLAB-delarna skippas då de inte ger mycket i jämförelse med handräkning. Speciellt borde uppgift d i fjärde inlämningsuppgiften tas bort då den inte handlar om reglerteknik utan bara programmering, en uppgift som vi på Kf satt i flera timmar med utan att lösa. »
- Iblämningsuppgifter nyttiga men tidskrävande.»
- Föreläsaren ligger på lite för hög nivå, hängde inte med från början alls. Om de är möjligt börja något lägre i svårighetsgrad.»
- Laborationer: Laplace killen (Marcus) var inget vidare, han var kanske duktig på reglerteknik men hade ingen aning om hur man lär ut. Pedagogikskillz == 0. Greken (Viktor) däremot, han var riktigt bra. Han kunde förklara hur man skulle tänka och kolla uppgifterna till verkligheten. »

Föreläsningar
54 svarande

- -»1 1%
7 13%
OK»18 33%
21 39%
++»6 11%
Ej svar»1

Genomsnitt: 3.45

Övningar
55 svarande

- -»4 7%
3 5%
OK»5 9%
11 21%
++»29 55%
Ej svar»3

Genomsnitt: 4.11

Laborationer
55 svarande

- -»2 3%
11 21%
OK»23 44%
11 21%
++»5 9%
Ej svar»3

Genomsnitt: 3.11

Inlämningsuppgift 1 - Styrning av en satellit
55 svarande

- -»0 0%
2 3%
OK»25 47%
15 28%
++»11 20%
Ej svar»2

Genomsnitt: 3.66

Inlämningsuppgift 2 - Modell för ett punktformat arbetsstycke på ett lutande plan
55 svarande

- -»0 0%
2 3%
OK»23 43%
19 35%
++»9 16%
Ej svar»2

Genomsnitt: 3.66

Inlämningsuppgift 3 - Uppritande av Bodediagram och PI-reglering av flödesprocess
55 svarande

- -»0 0%
3 5%
OK»22 40%
20 37%
++»9 16%
Ej svar»1

Genomsnitt: 3.64

Inlämningsuppgift 4 - Servosystem med PID-regulator
55 svarande

- -»4 7%
7 13%
OK»21 39%
18 33%
++»3 5%
Ej svar»2

Genomsnitt: 3.16

5. Tempo i kursen

Hur upplevde du tempot vid föreläsningar och övningar? Gavs tillräcklig tid för laborationer och inlämningsuppgifter?

Matrisfråga

- Lite svårt att hinna räkna vanliga övningsuppgifter med så pass stora inlämningar»
- Kursen är för kompakt för att man ska hinna lära sig och förstå allt. »
- inlämningsuppgifterna tog för lång tid, det skulle varit mer tydlig genomgång innan så man förstod det bättre.»
- Föreläsningarna var ibland väl lika kursboken, man borde då istället lägga tid på hur man tillämpar kunskapen, t.ex genom en storgruppsövning i veckan.»
- Det var svårt att sätta sig in i uppgift 1 då vi i Kf inte sett signal-flödesscheman eller överföringsfuntioner tidigare. Dock gav det att man började i tid. Överlag tog inlämningsuppgifterna mycket tid och personligen föredrar jag att obligatoriska inlämningsuppgifter är på väldigt grundläggande nivå så man lär sig grunderna samtidigt som man får tid till egen räkning på det som man själv känner är knepigt.»
- Inlämningsuppgifterna tog så mycket tid under veckorna att det blev för lite tid kvar för att läsa kurslitteraturen och att förstå på riktigt.»
- under laborationerna var det lite för lite tid, var tvungen att skynda igenom och därigenom förlorade labbet lite sitt syfte då man inte hann med att reflektera över vad som hände och varför»
- Vissa föreläsningar gick väldigt fort då de var förkortade. Annars lagom högt tempo.»
- Då vår övningsledare tog allt metodiskt och pedagogiskt hanns sällan alla uppgifter med. Det gjorde inte jättemycket eftersom det som gavs gav så mycket, men skulle man göra någonting så skulle man förlänga övningstiden, inte snabba på i övningarna!»
- Urusel planering av första labben, man fick stressa igenom den och Ryssen (Alex) sa själv att labben var för omfattande för den tid som vi fick. (För del 1)»

Föreläsningar
54 svarande

För långsamt / för mycket tid»1 1%
Lagom»43 84%
För snabbt / för lite tid»7 13%
Ej svar»3

Genomsnitt: 2.11

Övningar
54 svarande

För långsamt / för mycket tid»1 2%
Lagom»43 87%
För snabbt / för lite tid»5 10%
Ej svar»5

Genomsnitt: 2.08

Laboration - Reglering av en tankeprocess del 1
54 svarande

För långsamt / för mycket tid»0 0%
Lagom»40 83%
För snabbt / för lite tid»8 16%
Ej svar»6

Genomsnitt: 2.16

Laboration - Reglering av en tankeprocess del 2
54 svarande

För långsamt / för mycket tid»0 0%
Lagom»40 83%
För snabbt / för lite tid»8 16%
Ej svar»6

Genomsnitt: 2.16

Inlämningsuppgift 1
54 svarande

För långsamt / för mycket tid»0 0%
Lagom»32 66%
För snabbt / för lite tid»16 33%
Ej svar»6

Genomsnitt: 2.33

Inlämningsuppgift 2
54 svarande

För långsamt / för mycket tid»0 0%
Lagom»34 70%
För snabbt / för lite tid»14 29%
Ej svar»6

Genomsnitt: 2.29

Inlämningsuppgift 3
54 svarande

För långsamt / för mycket tid»0 0%
Lagom»36 75%
För snabbt / för lite tid»12 25%
Ej svar»6

Genomsnitt: 2.25

Inlämningsuppgift 4
54 svarande

För långsamt / för mycket tid»0 0%
Lagom»33 68%
För snabbt / för lite tid»15 31%
Ej svar»6

Genomsnitt: 2.31

6. Examinationsform

Betygsätt examinationsformen.

Matrisfråga

- Bra med muntlig genomgång! dock höll den ej måttet iår.»
- tentamen är alltid svårt att göra rättvis. Speciellt på en omfattande kurs»
- Tentor är ofta en bra examinationsform, men i den här kursen hade det även gått bra att enbart ha inlämningsuppgifter, labbar och kanske någon dugga. »
- Ganska olik tidigare tentor. Relativt svår.»
- Bra med inlämningar med inte fler än de som ingår nu. Det skulle bli mycket problematiskt då vi har 3 paralella kurser med lika många inlämningar och labar i varje kurs.»
- Dugga behövs »
- Jag tycker personligen inte om tentor och hade därför hellre haft munor, duggor, fler inlämningar eller vad som helst. Detta är dock ett genomgående mönster i den utbildning jag läser och inte specifikt för denna kurs.»
- Jag förstår inte att man måste göra det svårare än vad det redan är och blanda in mekanik i det hela. Jobba med grunderna först och i senare kurser blanda in appliceringen av det man lärt sig. »
- Skulle gärna vilja ha bonuspoäng!»
- Tenta passar inte alla, hade hellre sett att inlämningarna täckte upp en del av kursen och tentan en annan eller liknande.»
- Nej»
- Hade inte alls koll på stigtid och maximal relativ översläng.»
- Tentan var för svår i jämförelse med de som fanns att ladda hem från kurshemsidan.»
- Nej tenta är bra men årets var dålig bara»
- Nej, salstenta är opptimalt för räcknekurser»
- Problemet var att alla delfrågor i tentan byggde på den första vilket gjorde att man kunde missa väldigt många poäng på att man inte fick ett bra svar på första deluppgiften. Också lite märkliga frågeformuleringar, svårt att förstå vad som menades.»
- Tentan var ok. Kändes dock att vissa av grejerna som dök upp aldrig togs upp i detalj under labbar/föreläsningar, vilket fick de att verka "mindre" viktiga inom ramen för kursens innehåll. »

Tentan
56 svarande

- -»2 3%
8 15%
OK»19 36%
20 38%
++»3 5%
Ej svar»4

Genomsnitt: 3.26

7. Betygsprognos. Vilket betyg tror du att du får i kursen?

Observera att svaret är helt anonymt och kommer endast att användas till att jämföras med den riktiga betygsstatistiken.

Matrisfråga

- Det kändes som att jag förstått vad kursen går ut på.»
- Årets tenta kändes lite svår. »
- På gränsen...»
- Sköt ut mig på tentan. Uppgift 2 och 5 kunde jag inte svara på alls. Det berodde på att diffekvationen i uppgift 2 inte var given och mina dynamikkunskaper inte är så bra. Hann inte med uppgift 5.»
- Mer triviala inlämningsuppgifter tror jag hade hjälpt mig att uppnå målen»
- Sett till kunskap hade jag haft chans på en fyra, men hade svårt att få ut ett bra och användbart svar på första deluppgiften vilket gör att resten gick åt skogen. »

Betyg
56 svarande

17 33%
18 35%
13 25%
3 5%
Ej svar»5

Genomsnitt: 2.03

8. Vad i kursen anser du var dåligt och bör ändras?

(t.ex. informationsflöde, svåra kursmoment m.m.)

- Är uppriktigt besviken på organisationen på denna Kurs. Föreläsaren kommer sent. Flera olika föreläsare sista veckorna. Ingen repetition. Ej påläst övningsledare (Marcus). Kursen skall vara Z:as "spetskurs" då många troligen kommer jobba inom området. Dålig rättning/kommentering på returer av inl.upg. Lektioner flyttas kors och tvärs. Känns inte som om examinatorn ej har lagt ner något större kärlek på kursen utan bara gått på rutin. »
- tidsdisponeringen i slutet av kursen blev tyvärr inte optimalt. En till timme i veckan föreläsning kanske inte alla läsveckor men några. Hade förbättrat.»
- Det behövs en riktig konsultationstid. »
- Ta tillbaka den gamla formelsamlingen. Reglerteknik är en väldigt tillämpad kurs utan mycket härledningar. Därför borde man inte behöva lära in massa saker utantill. sånt man bara lär sig utantill bidrar inte till förståelse. »
- I och med att kursen (utseendet på tentan, om jag förstått rätt) ändrades för några år sen, så fanns inte tillgång till så många representativa tentor med lösningsförslag. Även fast det kanske inte riktigt finns så mycket plats i schemat för det varje vecka, så hade det varit bra att ha lite räknestugor där man kan sitta och räkna och ha någon som man kan fråga om man fastnar på någon uppgift. »
- Att boken är skriven av föreläsaren är jag lite kluven till. Man får bara en bild av ämnen, till skillnad mot när föreläsaren ger sin egen åsikt och ifrågasätter boken. Det sägs helt enkelt samma saker på föreläsningen som redan står i boken.»
- Synd att vi har föreläsarens egen bok. Saker som är svåra att förstå på föreläsningen är beskrivna på exakt samma sätt i boken vilket gör att man inte förstår bättre ändå. Hade varit mycket bättre med en annan bok så man kan få begrepp förklarat på två olika sätt.»
- bengt bör ändra inställning. Känslan av att han inte bryr sig genomsyrade kursen genom att han skulle på resa efter resa vilket ledde till förändringar i schemat. »
- Om man gör ändringar i schemat lr liknande kan man informera om det på föreläsningarna (vi hade ju faktiskt 2+övningar i veckan) utöver att anslå det på kurshemsidan (som gjordes). Markus skulle behöva en Pedagogik kurs.»
- Tentan var mycket svårare än föregående tentor»
- Den är för omfattande och man går för snabbt på applicering av de olika teknikerna man lär sig. Jag (personligen) lär mig lättare om jag får grunderna först ordentligt. Dvs att man jobbar sig igenom all matematik innan man applicerar den. Labbarna var inte tillräckligt lärorika.»
- Vid redovisningen av inlämningsuppgift 4 så gnällde Alex om att vi ej hade grafer med Nyqvist etc med oss. Det stod faktiskt att man "GÄRNA" fick ta med grafer, om detta nu var tänkt som att man skall HA grafer, så skriv det! Skriv ordagrant vad ni förväntar er. Samma sak med bodeinlämningen där väldigt fick retur på del 1 ty ni hade inte specifierat om man skulle rita G(s) först och sedan höja kurvan med Kp dB.»
- Föreläsningar som innehåller exakt samma saker som finns att läsa om i boken bör användas på andra sätt. T.ex demoövningar, fler räkneövningar eller annat.»
- Inlämningsuppgifterna bör kortas ner.»
- Det är dåligt när olika uppgifter på tentan hänger ihop. När man ska använda resultat från uppgiften innan för att lösa nästa. »
- Tenta: Lite märkligt att information om hur de olika processerna regulatorerna såg ut inte hintades i denna tenta. Det har varit standard på tidigare år. Försök också att undvika kursspecifika exempel. Z är duktiga på el (inte KF). KF är duktiga på kemi (inte Z).»
- Information om laborationen måste bli bättre.»
- Sista inlämningsuppgiften var konstig, inte alls lika givande som de andra, men det kan vara eftersom jag går Kf. Gärna att föreläsaren försöker använda en annan vinkel än EXAKT den som används i boken vid förklaringar, för boken kan man läsa själv..»
- inlämningsuppgifterna borde vara mer triviala och ge en god grund»
- första delen av laborationen fanns det alldeles för lite tid för, man hade inte chans att hinna förstå vad man gjorde.»
- Laborationsutrustning bör ses över.»
- Något sent att ha konsultationen för inlämningsuppgifterna dagen innan eller samma dag som de ska vara inlämnade.»
- Tanklabben»
- Synd att endast en tenta lades ut där det nya formelbladet användes. Pga bytet var det svårt att veta hur mycket man förväntades kunna utantill när det gällde definitioner, fysikaliska formler etc. Fler av de nya tentorna och framför allt tydligare direktiv om "utantillkunskapen" önskas.»
- Uppgift d i inlämningsuppgift 4 borde tas bort! Den handlar inte om reglerteknik och var bara tidskrävande. »
- Tentans upplägg bör förändras, med mindre deluppgifter som bygger på varandra. »
- Tempot, bättre om man kunde förstå mer än att bara sväva förbi de.»
- 1. Lapace-killen 2. Labbarna 3. Mer ödmjuk föreläsare»

9. Vad i kursen var bra och anser du bör sparas?

- laborationen samt inl uppgifter.»
- Viktor Larsson var grymt bra, man lärde sig väldigt mycket på hans övningstillfällen. »
- Övningsledaren Viktor!»
- Viktor e grym! spara honom! :)»
- Jag tycker att det sammanfattade intrycket av kursen är mycket bra. Den känns uppstyrd och ordnad. Jag tyckte dessutom att Bengt hanterade den kritik han fick i utvärderingen under kursens gång på ett öppet, ärligt och bra sätt. Viktor var en av de bästa övningsledare jag haft på Chalmers. Han var tydlig, använde tavlan på ett strukturerat sätt, bra på att lära ut och även på att inspirera då han visade en del filmklipp som rörde reglerteknik.»
- Inlämningsuppgifterna och Bengt.»
- Spara inlämningsuppgifterna, men gör vissa språkjusteringar så inga tvivel finns eller oklarheter (grafer, Bode).»
- Räkneövningarna var väldigt bra och gav mycket förståelse.»
- Föreläsningarna var bra och antal övningar också. »
- Det mesta som inte nämnts som negativt»
- Det mesta.»
- Inlämningsuppgift 1 och 2.»
- Viktor, han som vi i Kf hade, var riktigt duktig på att förklara! Dessutom visade han helt underbara inspirations-filmer, vilka är en av huvudorsakerna till att jag kommer försöka ta mig in på master inom reglerteknik»
- Inlämningarna var riktigt bra, likaså Viktor som övningsledare!»
- Viktor som övningsledare»
- Bra med inlämningsuppgifter, dock blev det ganska tidspressat i vissa fall, vilket gjorde att den vanliga räkningen föll åt sidan. Ev skulle de fungera bättre om inlämingarna inte var obligatoriska utan bonusbegrundande så kan man aktivt välja huruvida man vill göra de eller ej. Dock var de väldigt lärorika så jag önskar inte de ogjorda.»
- Övningsledaren i HC4!»
- Bengt och Viktor var mycket bra! »
- 1. Greken 2. Inl.uppg.»

10. Sammanfattning av kurs

Betygsätt kursen som helhet. Kommentera gärna!

Matrisfråga

- Över förväntan. Som Kfare är det definitivt annolunda men väldig nyttig kunskap känns det som just nu.»
- Bra och intressant kurs.»
- Rolig kurs men ibland svårt att hänga med»
- Denna kan bli mycket bättre! »
- Välorganiserad kurs.»
- Tyckte kursens "tema", reglerteknik, var extremt intressant och glad att vi på Kf får läsa den kursen»
- I egenskap av KFare är jag förvånad över hur rolig jag tyckte kursen var! Till en början var det lite svårt att komma in i signal och system tänket, men eftersom matten är relativt lätt så fungerade det ändå. Återstår att se huruvida denna kurs är relevant för resterande av min utbildning.»
- Känns allmänbildande, även för oss som inte sysslar med sånt så mycket i övrigt. »
- Kursen utgör mer eller mindre grunden för hela Z (tillsammans med S3) och borde vara den kurs som säljer oss teknologer på att välja MPSYS sen till Mastern (Vilket är ditt Masterprogram BENGT!). Men dessvärre kunde den varit bättre.»

Betyg
55 svarande

1 1%
9 16%
15 27%
24 43%
6 10%
Ej svar»0

Genomsnitt: 3.45

11. Pedagogiskt pris

Markera nedan vilken/vilka du anser bör tilldelas Z-sektionens pedagogiska pris.

Matrisfråga

- Viktor är väldigt pedagogisk!»
- Definitivt Viktor»
- Ingen är värd detta pris.»
- Har inte haft någon undervisning med Marcus så vet ej hur han var. Alexey hade egentligen ingen undervisning, han var mycket hjälpsam och förklarade gärna men det var inte riktigt undervisning ändå...»
- Bengt Lennartson är en för det mesta en väldigt bra föreläsare, men han har ofta svårt för att förstå svårigheterna som finns för de som är helt nybörjare på reglerteknik. »
- Jag skrev "ej svar" på övningsledarna, men jag lägger min röst på Kf:s övningsledare. Ord saknas för denne man. »

Bengt Lennartson
50 svarande

Ja»9 28%
Nej»23 71%
Ej svar»18

Genomsnitt: 1.71

Marcus Hedegärd
51 svarande

Ja»2 7%
Nej»24 92%
Ej svar»25

Genomsnitt: 1.92

Viktor Larsson
54 svarande

Ja»31 75%
Nej»10 24%
Ej svar»13

Genomsnitt: 1.24

Alexey Voronov
50 svarande

Ja»0 0%
Nej»28 100%
Ej svar»22

Genomsnitt: 2

12. SNZ & Kursutvärderingar

Hur kan kursutvärderingen förbättras? Hur kan SNZ göra sin verksamhet bättre?
Kommentera gärna utvärderingsmallen och betygssystemet!

- Mer fika :)»
- Fortsätt som ni gör.»Kursutvärderingssystem från