ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


V12 lp4, Sjöfartens miljöpåverkan, SJO117

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2012-05-24 - 2012-06-15
Antal svar: 23
Procent av deltagarna som svarat: 43%
Kontaktperson: Lena Högberg»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Sjökapten 180 hp
Utbildningsprogram studenten tillhör: Sjökapten 180 hp


Läs detta först!

I denna enkät finns möjlighet att i fritextfälten ge kommentarer kring både vad som varit bra och vad som varit mindre bra med kursen.
Du har större möjlighet till påverkan om du håller kritiska kommentarer på en konstruktiv nivå.


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

23 svarande

Högst 15 timmar»4 17%
Cirka 20 timmar»7 30%
Cirka 25 timmar»6 26%
Cirka 30 timmar»2 8%
Minst 35 timmar»4 17%

Genomsnitt: 2.78

- Utöver föreläsningar kanske 1-3 timmar / vecka. Tentaplugg ca 25 timmar» (Högst 15 timmar)
- Så lite tack vare dessa flummiga lärare som gjorde ämnet ointressant» (Cirka 20 timmar)
- Uppsatsen tog väldigt mycket tid.» (Cirka 25 timmar)
- Det var mycket arbete och obligatoriska moment, ett relativt stort arbete och en tenta. Kändes som ganska mycket att göra för 7,5hp!» (Minst 35 timmar)

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

23 svarande

0%»0 0%
25%»2 8%
50%»4 17%
75%»7 30%
100%»10 43%

Genomsnitt: 4.08

- Dåliga föreläsare!» (25%)
- Orkade inte med dessa sk lärare som verkade handplockade från annexet» (50%)
- Mina kurser överlappade varandra så jag har deltagit på så många tillfällen jag kunnat!» (50%)
- Förutom KBV-besöket då vi hade sjukvård» (100%)


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

23 svarande

Jag har inte sett/läst målen»4 17%
Målen är svåra att förstå»5 21%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»11 47%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»3 13%

Genomsnitt: 2.56

- Det kändes som målen/upplägget på kursen ändrades, det verkade inte som kursansvarig själv hade koll på vad målet var och hur vi skulle nå dit.» (Målen är svåra att förstå)
- Målen är tydliga men upplägget leder inte till målen.» (Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen)

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

20 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»0 0%
Ja, målen verkar rimliga»13 65%
Nej, målen är för högt ställda»7 35%

Genomsnitt: 2.35

- målen går ju inte att förstå...» (?)
- Beakta fråga 3.» (Ja, målen verkar rimliga)
- Både en omfattande uppsats och en stor tenta på det. Blev lite väl häftigt» (Nej, målen är för högt ställda)

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

23 svarande

Nej, inte alls»0 0%
I viss utsträckning»9 39%
Ja, i hög grad»6 26%
Vet ej/har inte examinerats än»8 34%

Genomsnitt: 2.95

- Exam. var en berg-och dalbana av varierande kvalitet på frågorna. Tentan tog upp mycket som INTE stod i kurslit. och en mängd frågor var väldigt luddiga. Det gav utrymme till att svara på frågan med ett ord eller en sida! Tentan likande de prov jag hade i biologi under gymnasietiden! DET VAR FLERA FRÅGOR I SAMMA FRÅGA! Det gjorde det väldigt förvirrande! Lägg därtill en underlig poängsättning på frågorna så har du uppnått det totala kaoset i hjärnan!» (I viss utsträckning)
- Kände att frågor var relevanta i förhållande till de föreläsningar vi fått samt material» (Ja, i hög grad)
- För att ha varit en ganska rörig kurs så var tentamen väldigt välbalanserad och vettig.» (Ja, i hög grad)
- Vänligen ge studenterna en övnings tenta, så att man vet ungefär vad som ska komma! Mycket svårt att veta hur man ska lägga upp sina studier. » (Ja, i hög grad)
- Har examinerats coh tentan var bra utformad med relevanta frågor. Lite synd att man kände att ens kunskaper inte räckte till för att besvara dem. » (Vet ej/har inte examinerats än)
- Jag antar det men vissa delar kändes väldigt flumiga och jag vet inte om alla frågor stämde överens med min uppfattning om vad som var målen...» (Vet ej/har inte examinerats än)


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

23 svarande

Mycket liten»3 13%
Ganska liten»14 60%
Ganska stor»4 17%
Mycket stor»2 8%

Genomsnitt: 2.21

- Lärarna står och läser av sin ppt. Vad lär man sig av det? Känns som att de var någon annanstans mentalt när de undervisade.» (Mycket liten)
- De verkade mest gå in för att vissa hur duktiga och hur långt de kommit i sitt eget forkningsarbete» (Ganska liten)
- Det som var bra var alla övningsfrågor som vi fick.» (Ganska liten)
- JAg missade ganska mycket men de föreläsningar jag vart på var väldigt varierande. Vissa gick in på djupet och var väldigt detaljerade medans andra bara skrapade lite på ytan, väldigt svårt att få en röd tråd genom kursen!» (Ganska liten)
- Lite knepiga föreläsningar» (Ganska stor)
- Inte föreläsningarna i sig, men power point-presentationerna som man kunde plugga på efteråt.» (Ganska stor)
- Har pluggat med anteckningar, föreläsningar PowerPoint sant insuderingsfrågor+gammla tentor» (Mycket stor)

7. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

23 svarande

Mycket liten»8 34%
Ganska liten»7 30%
Ganska stor»6 26%
Mycket stor»2 8%

Genomsnitt: 2.08

- Köpte inge literatur vilket jag är glad för idag. Det hade varit bortkastat» (Mycket liten)
- Kurslitteraturen kändes onödig efter att ha sett tentan, men jag kan förstå att somliga uppskattar att ha en bok att gå till. Power points har varit min grund, resten gjorde varken till eller från» (Mycket liten)
- Instuderingsfrågorna som man fick hitta svaren på via wikipedia/google» (Mycket liten)
- Har knappt tittat i boken.» (Mycket liten)
- Kurslit. speglar kursen till ca 10 % !! Så "lågt"! Den handlar om Östersjöns problem medan tentan snackade om SECA och LCA! » (Mycket liten)
- De instuderingsfrågorna vi fått var inte av denna värld. Tror ni tror att vi är miljöforskningsstudenter» (Ganska liten)
- Det var väldigt svårt att gå tillbaka och leta i ppt för att finna svaren till instuderingsfrågorna. Egentligen var väl instuderingsfrågorna de som var enda hjälpen att veta vad man skulle lära sig. » (Ganska liten)
- power point!» (Ganska stor)

8. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

23 svarande

Mycket dåligt»5 21%
Ganska dåligt»7 30%
Ganska bra»9 39%
Mycket bra»2 8%

Genomsnitt: 2.34

- Behöver man säga så mycket... schemastrul, dåliga instruktioner kring uppsatsens bedömningskriterier, halv tentates saknades och betygskriterierna för tentan saknades på tesen. » (Mycket dåligt)
- Schemat ändrades upprepade gången, det verkade inte som lärarna själva hade grepp om kursen. Riktigt dåligt upplägg.» (Mycket dåligt)
- Kursmaterial såsom ppt lades aldrig ut i full utsträckning.» (Mycket dåligt)
- De har ännu inte lagt ut den sista föreläsning! Pinsamt!» (Ganska dåligt)
- alla PP måste bli bättre! När man inte har kurs lit att läsa måste man kunna gå tillbaka och kolla i PP, jag antecknar mkt men man kan inte komma ihåg allt som sägs!» (Ganska dåligt)
- Administrationen av den här kursen har varit under all kriktik. Ansvariga har inte haft överblick, saknat förståelse och en väl utarbetad plan för hur kursen ska genomföras. Dock så finns det förmildrande omständigheter i form av att det är första gången som nuvarande administration håller i kursen samt att kanske inte överlämnandet av kursen inte varit optimalt. Känslan har hela tiden också varit att de kursansvariga har lidit av tidsbrist. Samtidigt ska man när man läser de omdömen som kommer att lämnas in angående den här kursen vara medveten om att det på ett tidigt stadie lite grann skar sig mellan klassen och en del av föreläsarna. Detta kommer att färga omdömena som lämnas. För att sammanfatta: föreläsarna och ansvariga har inte gjort ett bra jobb samtidigt omdömena kommer att vara opropertionerligt negativa beroende på faktorer som bristande personkemi, intressebrist för ämnet samt som jag sorgligt nog tror:det faktum att de kursansvariga är kvinnor, har lett till att kritiken varit/är onödigt hård.» (Ganska dåligt)
- Det har inte gått jättefort att få power points på pingpong, men det har kommit upp till slut.» (Ganska bra)


Arbetsklimat

9. Hur var möjligheterna att få hjälp samt att ställa frågor?

23 svarande

Mycket dåliga»7 30%
Ganska dåliga»3 13%
Ganska bra»7 30%
Mycket bra»1 4%
Har ej sökt hjälp»5 21%

Genomsnitt: 2.73

- Fick sällan svar på frågor som ställdes, kändes som om de satte huvudet i sanden» (Mycket dåliga)
- Kanske är vi bortskämda, men vi är vana att få svar på våra frågor när vi mailar föreläsare och inte hänvisningar eller inget svar alls.» (Mycket dåliga)
- Fick ej svar på de frågor vi ställde.» (Mycket dåliga)
- När man skickade frågor om kurs/arbete fick man bara som jag upplevde det ett spydigt svar tillbaks. » (Mycket dåliga)
- Har aldrig upplevt en sån motvilja att svara på frågor som i denna kurs. De gånger vi gjorde det hettade det till ordentligt. Lärarna högg ifrån sig direkt! De ville inte förstå våra synpunkter det minsta. Vissa försökte lösa att kunna arbeta 1 eller 3 i proj.arb. men i lärarnas värld existerade bara möjligheten att kunna arbeta 2-2. Det känns ganska fyrkantigt. När vi fick svar på frågor som gällde fakta, kände man med vilken ovilja dessa svar hade skrivits. Man ville få oss studenter att verka dumma i huvudet. » (Ganska dåliga)
- Lite rörigt med så många föreläsare. svårt att vet vart man ska vända sig.» (Ganska bra)
- Tack vare några väldigt bittra personer i klassen så blev stämningen ganska obekväm och tryckt, så det har inte varit jättelätt att ställa frågor och få vettiga svar. Vi som inte klagat konstant har hamnat lite vid sidan om.» (Ganska bra)
- Jag ahr fått snabba och VÄLDIGT bra svar av alla jag kontaktat! Mycklet nöjd med det!!» (Mycket bra)

10. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

23 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»3 13%
Mycket bra»20 86%
Har ej sökt samarbete»0 0%

Genomsnitt: 3.86

- Bästa sättet att plugga!!» (Mycket bra)
- Miljön i klassen är mkt bra.» (Mycket bra)

11. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

23 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»9 39%
Hög»6 26%
För hög»8 34%

Genomsnitt: 3.95

- Det var svårt att veta vad de ville ha ut av oss, så man lade sig på en nivå som verkade passande. Pluss att betygsstressen har lagt sig.» (Lagom)
- Uppsatsen tog alldeles för mycket tid i förhållande till vad den bidrog med till slutbetyget i kursen.» (Hög)
- Arbetet på 10 sidor kändes som ett märkligt inslag med tanke på att det skulle vara en tenta också. Ingenjörerna läser som jag förstått det samma kurs med samma mål och samma tenta, men hade ett väldigt litet arbete. Hur kommer det sig att vi som sitter på bryggan ska ha mer koll än de nere i maskin som faktiskt hanterar utrustningen där nere?» (Hög)
- Vad fan har ni tänkt på här. Tenta, uppsatsarbete, powerpoint presentation, muntlig framställning 20 olika föreläsare. Känns som om det var en 20 poängare man gjorde» (För hög)
- Varför ett 10 sidor arbete? » (För hög)
- Arbete och tenta, kunde nöjt sig med något av det eller haft en minde omfattande tenta i alla fall.» (För hög)
- Som jag skrev tidigare, arbete, massa obligatoriskt och en tenta blev för mkt!» (För hög)

12. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

23 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»14 60%
Hög»6 26%
För hög»3 13%

Genomsnitt: 3.52

- Pga en orimlig strukturering av denna skitkursen» (För hög)


Sammanfattande frågor

13. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

23 svarande

Mycket dåligt»10 43%
Dåligt»2 8%
Godkänt»10 43%
Gott»1 4%
Mycket gott»0 0%

Genomsnitt: 2.08 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Vi är sjökaptener och inte forskarstudenter inom miljö» (Mycket dåligt)
- Ointressant» (Mycket dåligt)
- Oklarheter i mycket ledde till frustration i klassen. Hur sätts betyg? Tre kurs pm?! Föreläsningsmaterial kom 1 vecka efter föreläsning om inte senare... Övningsfrågor 1 vecka innan tentamen... Många föreläsningar var repetition av varandra. Den största frågan är, vilken nivå riktar sig kursen mot???? » (Mycket dåligt)
- Målen och mallen för uppsatsen var extremt dåliga. Dessutom tog rättningen lång tid, borde fått ett resultat innan tentan. Se över uppsatsmallen för nästa år den förklarar dåligt.» (Mycket dåligt)
- I mångt och mycket en riktigt dålig kurs. Visst är det bra att läsa en miljökurs men ca 80% av det här kommer jag aldrig att ha användning för. Gör om kursen så att den blir mer relevant för sjökaptener.» (Mycket dåligt)
- lärare och kronan på verket ett tentamen med frågor som till stora delar var helt oförståeliga. Att missa sista sidan till tentamen har aldrig hänt förut och är en ganska bra värdemätare för vilken nivå denna kurs har legat på. » (Mycket dåligt)
- I hela kursen var det problem! Ppt som inte lades upp, schemat som var helt fel, ett kurs-pm som lämnade mycket utrymme till tolkning, ett proj.arb. som inte hade någon mening, innehållslösa föreläsningar, oengagerade lärare och kronan på verket ett tentamen med frågor som till stora delar var helt oförståeliga. Att missa sista sidan till tentamen har aldrig hänt förut och är en ganska bra värdemätare för vilken nivå denna kurs har legat på. » (Mycket dåligt) (den här kommentaren har blivit redigerad i efterhand)
- Denna kurs har allt för höga ambitioner! Uppenbarligen högre än lärarna klarar av, exempelvis med tanke på sen eller helt utebliven (!!!) respons på uppsatsen. Alldeles för omfattande och onödigt djup för en kurs med 50% krav för godkänt. Stor risk att man (i alla fall jag) börjar direkt ogilla ett annars mycket viktigt och ofta intressant ämne bara på grund av denna kurs.» (Dåligt)
- Potentialen finns där. Ge samma gäng en ny chans. Erfarenhet tillsammans med bättre förberedelser och bättre tillgång till tid för lärarna att arbeta med kursen kommmer att leda till en bra kurs.» (Dåligt)
- Ganska meningslös kurs..ok att miljö är viktigt men det känns som att man skjuter över målet här. Lite för djuplodande för vad vi ska arbeta med. Det är engagerade föreläsare vilket är kul men det känns som att kursen är till för att visa omvärlden att chalmers lägger energi på miljöfrågorna. Vi har så mycket miljö i andra kurser så det kändes sol en hel del repitetion. » (Godkänt)
- Dock bara precis. Somliga lärare har känts stabila i sin undervisning och vad de förväntat sig av oss, men andra (gästföreläsare?) har känts rörigare. Presentationerna har mer liknat företagspresentationer med pilar och diagram istället för text. För mig är en powerpoint en direkt sammanfattning med det viktigaste i föreläsningen. Man ska kunna återgå till den och ha hela föreläsningen där, men i ett komprimerat format. De bästa exemplen på det i den här kursen var de ppt om oljespill och miljögifter, medan den om miljösystemanalys låg på motsatt sida skalan. Hur intressant en föreläsning än är vill man kunna komma tillbaka och friska upp sitt minne, men tyvärr var det mycket svårt i flera fall» (Godkänt)
- Kursen har redan dåligt rykte och det kändes som alla kom in med dålig inställning. Jag ville faktiskt läsa kursen och tycker det det är jätteviktigt! Tyvärr tycker jag att den blev hoppig och svår att följa, det fanns ingen tydlig röd tråd och det hade nog vart bättre att ha en föreläsare som tar det ytligt och ger en övergripande bild! Jag tror också en hemtenta hade vart bättre där man får sitta och jobba mer på djupet och faktiskt lära sig!» (Godkänt)
- På gränsen till dåligt. Mycket var veligt och organisationen ofta bristfällig.» (Godkänt)

14. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- oljeutsläpp och bottenfärgs-föreläsningarna, det enda som var bra med kursen.»
- Mari floc och kbv»
- Marin Floc, KBV. »
- marinefloc och kustbevakningen, Vissa föreläsningar var också bra tex ballastvatten,antifouling och hållbarutveckling.»
- Allt praktiska..Marinflock var bra, Kustbevakningsbesöket, »
- Marinfloc väldigt intressant,»
- Inlämnings uppgiften»
- Studiebesöket hos KBV var bra. Marinfloc var också bra och intressant.»
- Marin Flock var intressant, även besöket hos Kustbevakningen var uppskattat.»
- Lärarna har enligt min uppfattning gjort sitt bästa för att ge oss en bra kurs, trots flera motgångar, och de har varit snabba på att svara på frågor. Även studiebesöket på kustbevakningen samt MarinFloc-dagen var mycket intressanta!»
- Marine Floc övningen var mycket intressant!»
- Studiebesöket på KBV var givande.»
- jag tror att man behöver arbeta om hela kursen! Jag har haft mest kontakt med Lena och Ida-Maja och jag tycker de har gjort ett toppenjobb med de gnäll-pellarna som BARA klagade, men man måste nog lägga in mer påtagligt vad kaptener kan göra och hur man kan påverka, visa mer på tydliga biverkningar av sjöfart!»
- Den del av kursen som på något vis har med sjöfarten och våran yrkesroll att göra. Marin Floc var mycket bra!»
- Eric Fridell - en sann guru!»
- Fredrik och marinfloc»

15. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Allt. Bestäm innan hur kursen ska vara upplagd och håll rätt nivå. Sedan borde detta ämne bara vara högst en 3 poängare.. För många gästföreläsare. Använd max 3 st. »
- Ta bort samtliga lärare, de enda vettiga lärare var killarna från MarinFloc AB. Våra lärare är otrevlig dryga och bör återvända till sitt eget fakultet. Att vara otrevlig och dryg när man ställer frågor verkar höra till kursen. Omoget och pinsamt beteende från vuxna människor!»
- 100 st instuderingsfrågor till tentan, alldeles för många!!!»
- Byt så att miljön blir en 2 poängs kurs och lägg in mer stabilitet istället.»
- Tydligare mål med kursen, presentationsmaterial innan. Instuderingsfrpgor tidigare. »
- Färre föreläsare, låt en person hålla i kursen, så kanske kommunikationen fungerar mellan kurshandledarna, lägg ett schema som stämmer och som man kan ha tillgång till och följ sedan det. Ge respons och betyg på uppsatser innan tentan så man vet hur illa till man ligger. mm.»
- Mindre veligt, klarare mål och mål/mall för uppsatsen »
- Mera praktiska moment. Väldigt gärna besök hos de som arbetar på utveckling av scrubber. En av föreläsarna deltog ju i det...Mindre fokus på att lära sig de kemiska prosesserna utantill...allså vad som omvandlas till vad...Bra att få reda på men ingen kommer ju ihåg sånt efter tentan ändå.. Focusera på vårt kommande arbete...Kanske mera om körteknik i hamnar kanske för att minska partikelutsläpp vid kraftiga spakröreler. Avancerad reseplanering för att minimera bunkeråtgång så som att veta skillnade i fart kontra användandet av en eller flera motorer. Starta med två och kör fortare än vad som krävs för att komma fram i tid för att sedan de sista 12-16 timmarna kunna stänga av en maskin och utnyttja den till max och så vidare. Detta är det arbete vi kommer att utföra och som kaptener jobbar mycket på idag ombord. Inget om detta finns i utbildningen. Nivåkravet på inlämningsuppgiften var onödigt hög. Förstår inte varför miljöföreläsare kuggar för bristande gramatik och stavning i arbetet när han vet att studenten har invandrar bakgrund. Dessutom är uppsattsen inte i ämnet svenska......korkat»
- Om arbetet ska finnas kvar ska de ge någon poäng känns som ens ansträngningar för att göra ett bra arbete inte tas på allvar när det inte syns i slutbetyget.»
- Väldigt många olika föreläsare »
- Uppsatsen. Ska den vara så omfattande så bör den ha större del i slutbetyget. Att vi i SK3 läser samma kurs som SI4 och båda klasserna enbart bedöms efter samma tenta, känns inte rättvist med tanke på hur mycket tid vi fått lägga ner på uppsatsen. »
- Det mesta. Föreläsningen om antifouling och olja var helt okej och relevanta men annars så kan det mesta göras om till nästa år. Mitt förslag är att göra kursen mindre och att samtidigt göra läckstabiliteten större då dessa går samtidigt.»
- Kursen behöver delas upp i flera olika kurser, eller eventuellt vävas in i andra kurser på ett naurligt sätt. Det är väldigt många olika, komplexa delar i denna kurs, och det blir tungt att att lära in på så kort tid. »
- Färre föreläsare. Det blir rörigt när ppt och tentafrågor skrivs av olika människor. Försök arbeta fram en snävare kurs med fokus på det viktigaste, och var inte fler än fyra som håller i det hela. Ju fler kockar desto sämre soppa...»
- För många föreläsare. Dessutom fick jag känslan av att vissa delar inte riktigt är relevanta för sjökaptensstuderande. Kursinnehållet borde fokusera mer på vad VI som sjöbefäl kan göra för att minska utsläpp. Nu var mycket koncentrerat på forskning!»
- Antingen tenta eller arbete. Klarare mål och struktur i kursen. Lärare som tål kritik och inte går i försvarsställning när klassen försöker påverka via en diskussion. Jag tycker lärarna gjorde ett ämne som skulle kunna varit intressant till något som jag pinades igenom, de hade lite fel metod att nå oss sjökaptener på. Jag har faktiskt aldrig varit med om en virrigare kurs på Chalmers.»
- Studenternas inställning! Så jädrans gnälliga och otrevliga alla var var pinsamt! Vuxna människor som beter sig som trotsiga 4-åringar.»
- Omvärdera hur viktigt det är för oss att förstå olika miljöanalyssystem och vad de används till. För mig känns det oerhört orelevant om man inte ska jobba med det.»
- Administration och förberedelser av kursen»
- Allting förutom fredrik och marinfloc. Jag vill säga nåt få andra vågar säga, som kanske kommer att tas bort, men jag tror att det blir svårt att uppnå en optimal kurs med så många kvinnor som ska/vill bestämma. Det behövs mer balans mellan könen. Det har aldrig varit så här stora problem och brist på att ha förståelse mellan lärare och studenter. Som sagt, det gick inte att resonera eller komma fram till en lösning på problem med dessa lärare. »

16. Övriga kommentarer

- varför läser vi 7,5 miljö???? varför inte 7,5 sjukvård eller läckstabilitet. Miljö är viktigt men knappast viktigare än de ovanstående ämnerna då de kan rädda våra liv till sjöss. Havstulpanen lär knappat göra ett räddningsinsats för att rädda våra liv. »
- mycket olycklig kurs. På tentan önskade man att man lärt sig så man kunde ha svarat då det var vettiga frågor. »
- Mindre teoretiska detaljer. Mera praktiska användbar info och moment.»
- Några av power point presentationerna var alldeles för mycket statestick och siffror för att man skulle ha någon som hällst hjälp av dem.Väldigt mycket upprepning många föreläsare tog upp samma saker. Kunde vara en riktigt intresant kurs och många av föreläsningarna va det men det va alldeles för ojämnt för att hålla intressent för kursen uppe.»
- Ingen bra kurs. För lite relevans för en sjökaptensutbildning. Positivt med så många instuderingsfrågor. Att vi sedan ska skriva en uppsats på 10 sidor som ett förberedande inför ex arbetet det förstår jag men att behöva göra det i ett ämne där praktiskt taget alla tyckter är ointressant är inte så lyckat. Det gör ju bara att man inte lägger ner så mycket tid på det som man bör.»
- Det blir lätt väldigt rörigt när så många lärare är involverade, och det är svårt att hitta en röd tråd! En lärare hade räckt! Då hade det blivit en bättre helhet, och inte så spretigt!»
- Hade hellre haft mer fokus på sjukvården än på miljön. »
- Jag måste ge en eloge till Lena och Ida-Maja som konstant fick ta massa skit som de inte förtjänade och ändå gjorde det med gott mod. Klassen betedde sig mycket dåligt och var bara gnälliga och konfrontativa. rent pinsamt måsta jag säga. Det vår svårt att se meningen med kursen ibland men jag tror att det kommer bli bättre med tiden. Också att kanske använda denna klassen till att ta fram vad kursen ska innehålla i framtiden. Har hört några bra ideer bland allt grymlande, tex att faktiskt mer praktiskt gå igenom hur man kör ekonomiskt osv.»
- Instämmer med övriga talare.»
- Varför fokus på öSTERSJÖN när vi kommer att syssla med internationell shipping????? När ska man få prata med sin handledare om sitt proj.arb. så att man får ut något av det? Vissa har fått kommentarer på sitt arbete, andra inte. Vilket som vill man muntligt veta vad man ska göra bättre till sitt examensarbete, annars var det helt bortkastad tid!!!»
Genomsnitt totalt för detta stycke: 2.08

Genomsnitt totalt för alla frågor: 2.08
Beräknat jämförelseindex: 0.27


Kursutvärderingssystem från