ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


V12 lp4, Teknisk storcirkelnavigering, SJO301

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2012-05-24 - 2012-06-15
Antal svar: 19
Procent av deltagarna som svarat: 29%
Kontaktperson: Lena Högberg»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Sjökapten 180 hp
Utbildningsprogram studenten tillhör: Sjökapten 180 hp


Läs detta först!

I denna enkät finns möjlighet att i fritextfälten ge kommentarer kring både vad som varit bra och vad som varit mindre bra med kursen.
Du har större möjlighet till påverkan om du håller kritiska kommentarer på en konstruktiv nivå.


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

19 svarande

Högst 15 timmar»0 0%
Cirka 20 timmar»7 36%
Cirka 25 timmar»3 15%
Cirka 30 timmar»5 26%
Minst 35 timmar»4 21%

Genomsnitt: 3.31

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

19 svarande

0%»0 0%
25%»0 0%
50%»2 10%
75%»6 31%
100%»11 57%

Genomsnitt: 4.47


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

19 svarande

Jag har inte sett/läst målen»1 5%
Målen är svåra att förstå»3 15%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»6 31%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»9 47%

Genomsnitt: 3.21

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

18 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»0 0%
Ja, målen verkar rimliga»16 88%
Nej, målen är för högt ställda»2 11%

Genomsnitt: 2.11

- Vet ej» (?)
- Dock väldigt spridd kurs. Ecdis, storcirkel, teknisk navigation, weather routeing... Många moment under samma kurskod.» (Ja, målen verkar rimliga)

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

18 svarande

Nej, inte alls»1 5%
I viss utsträckning»7 38%
Ja, i hög grad»10 55%
Vet ej/har inte examinerats än»0 0%

Genomsnitt: 2.5

- Säkert» (?)
- tenta med väldigt specifika detaljfrågor» (Nej, inte alls)
- Det var för svåra frågor på tentan i förhållande till de instuderingsfrågor som funnits.» (I viss utsträckning)
- Hade tentamen idag och tycker många utav de frågor som ställdes på tentan var sånna som vi inte gått igenom tillräckligt på föreläsningar etc. Samt som jag ej hittat i kurslitteratur m.m. De kurskamrater jag talat med hittills har varit ganska eniga om detta. Så tycker allt att ni kunde gjort tentan något lättare. Svårt att kunna svara på sånt som man knappt fått reda på något om... Storcirkeldelen var mer relevant, och mycket bra formelsamling. Dock så läste jag på framsidan av tentan att det står att man måste vara godkänd på båda delarna för att få godkändt resultat? Betyder detta att man isåfall behöver göra om bägge delar om man missar den ena? Mycket oklar information där...» (I viss utsträckning)
- Känns dock lite onödigt att "dubbeltenteras" på t.ex. ECDIS om man faktiskt klarade kursen tidigare under perioden. Även om vi såklart ska kunna det, så kanske man kan lägga in ett mer relevant storcirkel eller teknisk nav. moment där istället. » (Ja, i hög grad)


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

19 svarande

Mycket liten»1 5%
Ganska liten»5 26%
Ganska stor»7 36%
Mycket stor»6 31%

Genomsnitt: 2.94

- svaret gäller ej för storcirkelnavigering undervisningen.» (Ganska liten)
- Dock ganska ojämn nivå, IBS kunde varit tydligare.» (Ganska stor)
- Förutom de två lektionerna om IBS som inte gav någonting så har lektionerna varit mycket bra. Det är svårt när en lärare har undervisningen och en annan skriver frågorna. Även fast Johan gick igenom Mikaels presentationer så snackade han mer om egna erfarenheter. Det gör det svårt då tentafrågorna sedan är på det som kanske borde gåtts igenom. Den lärare som har lektionen ska skriva tentafrågorna. » (Mycket stor)

7. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

19 svarande

Mycket liten»0 0%
Ganska liten»7 36%
Ganska stor»10 52%
Mycket stor»2 10%

Genomsnitt: 2.73

- Behövs nog lite uppdaterade böcker. NAV3 börjar bli gammal nu när det kommit så många nya system... Mycket har man fått leta reda på nätet, då det är svårt att förstå allt i powerpointarna... Kanske kunde göra som läraren i Astronomisk Navigering gjorde? Skriva en "text-variant" till varje föreläsning... Hade vart bättre!!!» (Ganska liten)
- känns som om mycket av studie literatur var föråldrad» (Ganska stor)
- Gillar filmerna på storcirkel, men powerpoints från teknisk nav. var intetsägande» (Ganska stor)
- Dock ej kurslitteratur, bara småkikat i NAV1 och NAV3. Då har föreläsnings presentationer vart mycket mer givande.» (Ganska stor)
- Instuderingsfrågorna borde läggas upp tidigare. På så sätt kan vi göra dem tidigare och sedan gå igenom dem efter kanske halva perioden tillsammans på en lektion. Eftersom Mikael skriver bra frågor som innefattar i princip hela kursen så ger det väldigt mycket att göra dem. Vore bara bra om vi kunde gå igenom dem grundligt efter kanske halva perioden samt en gång i slutet.» (Ganska stor)

8. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

19 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»1 5%
Ganska bra»11 57%
Mycket bra»7 36%

Genomsnitt: 3.31

- Ping pong borde få något system som säger till om nya dokument kommer upp liknande flaggor som på fb så man vet vilka man inte kolla på än» (Ganska bra)
- lägg ut dokument,övningsfrågor i god tid!» (Ganska bra)
- Presentationer och andra saker borde komma upp tidigare. Inte en övningstenta dagen innan tenta.» (Ganska bra)
- Bra med tester på pingpong, och mycket bra med dina filmklipp Johan Hartler.» (Mycket bra)
- Bra med tester under kursen så att man ser till att hänga med i undervisningen, se bara till att inte ha för omfattande tester då blir det mer än belastning.» (Mycket bra)


Arbetsklimat

9. Hur var möjligheterna att få hjälp samt att ställa frågor?

19 svarande

Mycket dåliga»0 0%
Ganska dåliga»2 10%
Ganska bra»9 47%
Mycket bra»7 36%
Har ej sökt hjälp»1 5%

Genomsnitt: 3.36

10. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

19 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»6 31%
Mycket bra»11 57%
Har ej sökt samarbete»2 10%

Genomsnitt: 3.78

11. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

19 svarande

För låg»0 0%
Låg»1 5%
Lagom»9 47%
Hög»5 26%
För hög»4 21%

Genomsnitt: 3.63

- Borde vara 2 separata kurser» (För hög)

12. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

19 svarande

För låg»0 0%
Låg»1 5%
Lagom»5 26%
Hög»5 26%
För hög»8 42%

Genomsnitt: 4.05

- Mycket hög arbetsbelastning, vilket i sin tur har inneburit svårigheter att tillgodogöra sig undervisningen på ett bra sätt. Att minska arbetsbelastningen skulle främja "lärande för livet"...!» (För hög)
- För många svårgreppbara kurser samtidigt, i och med omfattningen på kurserna. Man har varit tvungen att prioritera vad man ska plugga på och i princip valt bort att plugga juridiken för att hoppas att ändå klara den, vilket är synd då juridiken är den kurs som har känts mest relevant att kunna bra senare i arbetslivet.» (För hög)
- Varit väldigt högt tempo det senaste med massa tester och olika typer av ämnen som man skall lära in samtidigt... Lite väl högt tempo. Sen känns det som om vissa lärare inte förstår riktit att vi har flera stora kurser och således inte hinner lägga 100% på alla kurserna även om man får slita tillräckligt.. Är det teoretiker eller praktiker vi skall bli??? Visst lönar det sig att ha mycket kunskap, men kör man ihop för mycket på samma gång så blir det inget bra utav situationen...» (För hög)
- mycket saker med sprida ämnen men inlämnings uppgifter samt duggor» (För hög)
- inte hög men rörig och dåligt strukturerad» (För hög)


Sammanfattande frågor

13. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

19 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Dåligt»4 21%
Godkänt»6 31%
Gott»9 47%
Mycket gott»0 0%

Genomsnitt: 3.26 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Enbart kursupplägget som var dåligt, lärarna var bra!» (Dåligt)
- Bra med mycket instuderingsfrågor» (Gott)
- Se tidigare kommentarer. Bra och intressant kurs. Men det är svårt när en lärare har en föreläsning och en annan ställer frågor på det ämnet då läraren som hade föreläsningen inte alls gått igenom och tryckt på det som var tänkt. Sen kommer det tentafrågor på sånt som missats.» (Gott)

14. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Lärarna!»
- Filmklippen i storcirkelnav, samt formelsamlingen.»
- Instruktionsfilmerna, stort plus, mer sådana!»
- Storcirkel och ECDIS kurserna har varit bra, de behöver inte förändras något speciellt»
- Instuderingsfrågor, väldigt bra!»
- jag tycker att de videofilmer på ping pong var en jätte bra idé och till stor hjälp för många studenter.»

15. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Upplägget med att ha både teknisk- och storcirkel i samma kurs är inget vidare. Sära på dem och gör två kurser med varsin tenta istället.»
- Se till att ge ut övningstentor m.m. i tid!! inte några få dagar innan. Mer relevanta frågor, och gå igenom noga på föreläsningar sånt som ni planerar att fråga ut oss på!»
- dela upp kurser som e för sprida ex köra tekninsk o nautisika instrument tillsammans. och astro och storcirkel »
- övningsfrågor, många och ute i GOD tid. lägga ut formlerna vi kommer få använda på tentan i god tid»
- Det är för mycket med 3 kurser komprimerade till en enda, det är svårt att läsa in alla delarna till en och samma tenta. för att lära sig så mycket som möjligt tycker jag att man skall ha hemtenta på en eller flera moment i kursen.»
- ECDIS läste vi förra perioden och duggade av, varför ska det då komma igen kan man ju fråga sig?»

16. Övriga kommentarer

- Vet att ni gör ert bästa som lärare, och att det inte är lätt att göra tentor eller rätta tentor för den delen heller. Känner mig bara lite bitter när man suttit och verkligen lagt ner energi och massor utav studietimmar till att lära in det som står i böckerna etc. Och sen så kommer sånna frågor som man inte har någon aning om... Så får väll hoppas att ni är hyffsat generösa när ni rättar dessa tentor. Ha en trevlig sommar!»
- borde vara 2 separata kurser!!!!!»
- Bra att kursen föryngrades och vissa gamla outnyttjade system plockades bort (Loran C, Chayka)»
Genomsnitt totalt för detta stycke: 3.26

Genomsnitt totalt för alla frågor: 3.26
Beräknat jämförelseindex: 0.56


Kursutvärderingssystem från