ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


V12 Material- och tillverkningsteknik, MMK072

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2012-05-24 - 2012-09-02
Antal svar: 18
Procent av deltagarna som svarat: 23%
Kontaktperson: Marie Iwanow»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Automation och mekatronik 300
Utbildningsprogram studenten tillhör: Automation och mekatronik 300 hp


Information

Observera att svaren i denna enkät är helt anonyma och kommer inte kunna kopplas ihop, varken med dig eller dina övriga svar.

Betyg ges ofta i en relativ skala, där OK är tillfredställande och övriga alternativ används till att uttrycka eventuell positiv/negativ kritik.

1. Kursadministration

Betygsätt hur tillfredsställande de olika delarna av kursadministrationen uppfattades.

Matrisfråga

- Kändes onödigt att lämna in en stor seriös rapport på svarvningen då man inte gjort något praktiskt.»
- Kurshemsidan verkar ouppdaterad och det kom aldrig någon nyhet när något väl uppdaterats.»
- Varierande. PM för mikrokopslabben var bra, PM för polymerlabben var okej. PM för sista labben känns inte så meningsfullt, men det kanske egentligen är själva labben som känns diffus.»

Kurs-PM
17 svarande

- -»1 6%
0 0%
OK»8 50%
4 25%
++»3 18%
Ej svar»1

Genomsnitt: 3.5

Kurshemsida
17 svarande

- -»0 0%
1 5%
OK»10 58%
3 17%
++»3 17%
Ej svar»0

Genomsnitt: 3.47

Lab-PM
17 svarande

- -»1 5%
2 11%
OK»9 52%
4 23%
++»1 5%
Ej svar»0

Genomsnitt: 3.11

PM för inlämningsuppgifter
17 svarande

- -»0 0%
1 9%
OK»8 72%
1 9%
++»1 9%
Ej svar»6

Genomsnitt: 3.18

2. Kurslitteratur

Betygsätt de olika delarna av kurslitteraturen.

Matrisfråga

- Väldigt dyr kursliteratur för kursen, som man sedan inte använder i stor utsträckning. Hade gjärna sett ett kompendie att köpa istället.»
- Callister är en väldigt intressant bok. Modern produktionsteknik är inte lika bra, och det blir väldigt dyrt att behöva köpa två relativt dyra böcker för enbart denna kursen.»
- Callister som väntat väldigt amerikansk och pladdrig, känns som man får läsa väldigt mycket för väldigt lite reward. Bra sammanfattningar och figurer dock. Hågerud använde jag inte i någon större omfattning och det gick ganska bra ändå.»
- Callister har mycket text, men även många väl illustrerande bilder, relativt lätt att förstå även om den var på engelska.»

Materials Science and Engineering, Callister
17 svarande

- -»0 0%
2 11%
OK»6 35%
5 29%
++»2 11%
Använde ej»2 11%
Ej svar»0

Genomsnitt: 3.76

Modern produktionsteknik del 1, Hågerud
17 svarande

- -»0 0%
2 12%
OK»7 43%
1 6%
++»1 6%
Använde ej»5 31%
Ej svar»1

Genomsnitt: 4

3. Föreläsare/Övningsledare

Betygsätt de kursansvarigas insats.

Matrisfråga

- Uta: Alles in Ordnung! Gustav: Mycket bra! Anders: Något nedlåtande attityd, men annars bra. Antal: Mycket bra! Intressant upplägg och strukturerad. I övrigt trevliga och hjälpsamma labbhandledare.»
- Krste borde ha fler övningstillfällen, men jag antar att den delen (fasdiagram) inte behöver mer plats än den får. Om Uta kunde använda material som inte är upphovsrättsskyddat så hennes overheads skulle kunna läggas ut på hemsidan hade hennes del vart bra. alternativt kombinera en del undervisning med använding av tavlan.»

Föreläsare Uta Klement
18 svarande

- -»0 0%
1 5%
OK»6 33%
7 38%
++»4 22%
Ej svar»0

Genomsnitt: 3.77

Föreläsare och övningsledare Gustav Holmqvist
17 svarande

- -»0 0%
2 15%
OK»6 46%
4 30%
++»1 7%
Ej svar»4

Genomsnitt: 3.3

Föreläsare Anders Kinnander
17 svarande

- -»0 0%
3 25%
OK»8 66%
0 0%
++»1 8%
Ej svar»5

Genomsnitt: 2.91

Föreläsare Antal Boldizar
17 svarande

- -»0 0%
0 0%
OK»5 31%
7 43%
++»4 25%
Ej svar»1

Genomsnitt: 3.93

Lab-assistent (optisk mikroskopi) Seschendra Karamchedu
18 svarande

- -»0 0%
0 0%
OK»7 58%
3 25%
++»2 16%
Ej svar»6

Genomsnitt: 3.58

Lab-assistent (optisk mikroskopi) Christos Oikonomou
18 svarande

- -»0 0%
0 0%
OK»5 83%
0 0%
++»1 16%
Ej svar»12

Genomsnitt: 3.33

Lab-assistent (Identifiering av polymera material) Tobias Moberg
17 svarande

- -»1 11%
2 22%
OK»5 55%
1 11%
++»0 0%
Ej svar»8

Genomsnitt: 2.66

Lab-assistent (Identifiering av polymera material) Maria Klingberg
18 svarande

- -»0 0%
0 0%
OK»4 57%
2 28%
++»1 14%
Ej svar»11

Genomsnitt: 3.57

Lab-assistent (Identifiering av polymera material) Ruth Arino
17 svarande

- -»0 0%
0 0%
OK»5 83%
1 16%
++»0 0%
Ej svar»11

Genomsnitt: 3.16

Lab-assistent (Metal Cutting) Amir Malakizadi
17 svarande

- -»0 0%
1 8%
OK»7 58%
3 25%
++»1 8%
Ej svar»5

Genomsnitt: 3.33

Övningsledare (fasdiagram) Krste Cvetkovski
17 svarande

- -»0 0%
0 0%
OK»5 45%
3 27%
++»3 27%
Ej svar»6

Genomsnitt: 3.81

4. Innehåll kursmoment

Betygsätt kvaliteten på innehållet i de olika kursmomenten.

Matrisfråga

- Metal Cutting Technology har i alla fall fått alla andra laborationer att verka intressantare. Sämsta någonsin...»
- Labben om svarvning var ganska omotiverande. Det kanse skulle kunna gå att ha lite mer demovisning med svarvning med olika verktyg vinklar och material?! Annars var rapporten väldigt bra för förståelsen men datan kunde jag ha fått direkt på mail ist för på en två timmars labb»
- laborationerna var ett skämt. sspeciellt sista, skriva en rapport på något som någon annan gjorde?»
- Att titta på när någon laborerar är inte samma sak som att laborera själv. Löjligt att behöva skriva laborationsrapport på något som någon annan utfört.»
- Metal cutting. tråkigt att "bara" titta på»
- Jag förstår att vi inte kan få köra maskiner för så stora summor själva, men att vi ska skriva en labrapport på en lab som går ut på att titta på när en annan kille kör en svarv känns löjligt. dessutom är det inte nåogn bra miljö att gå igenom teori, man hör och ser dåligt det som sägs/visas.»
- Labbrapporten tillförde knappast något till vårt lärande. Jag hade hellre sett uppföljning i form av en tvådelad labb än att man ska behöva lägga så lång tid på något som inte ges någon väsentlig återkoppling på.»

Föreläsningar
18 svarande

- -»0 0%
0 0%
OK»7 38%
10 55%
++»1 5%
Ej svar»0

Genomsnitt: 3.66

Övningar
18 svarande

- -»0 0%
1 5%
OK»12 70%
3 17%
++»1 5%
Ej svar»1

Genomsnitt: 3.23

Laboration: Optisk mikroskopi
17 svarande

- -»1 5%
2 11%
OK»7 41%
6 35%
++»1 5%
Ej svar»0

Genomsnitt: 3.23

Laboration: Identifiering av polymera material
18 svarande

- -»2 11%
1 5%
OK»6 33%
9 50%
++»0 0%
Ej svar»0

Genomsnitt: 3.22

Laboration: Metal Cutting Technology
18 svarande

- -»3 17%
7 41%
OK»5 29%
2 11%
++»0 0%
Ej svar»1

Genomsnitt: 2.35

Labrapport: Metal Cutting Technology
18 svarande

- -»3 18%
8 50%
OK»2 12%
1 6%
++»2 12%
Ej svar»2

Genomsnitt: 2.43

5. Tempo i kursen

Hur var tempot i föreläsningar och vid övningar?
Gavs tillräcklig tid för laborationerna?

Matrisfråga

- Jättebra med repetitioner på Utas föreläsningar. Hade gärna sett det även på tillverknings-delen.»
- Föreläsningarna upplevs som väl enformiga, nackdelen med att hålla all undervisning på powerpoint istället för tavlan.»

Föreläsningar
18 svarande

För långsamt / för mycket tid»2 11%
Lagom»16 88%
För snabbt / för lite tid»0 0%
Ej svar»0

Genomsnitt: 1.88

Övningar
18 svarande

För långsamt / för mycket tid»0 0%
Lagom»16 100%
För snabbt / för lite tid»0 0%
Ej svar»2

Genomsnitt: 2

Laborationer
18 svarande

För långsamt / för mycket tid»0 0%
Lagom»18 100%
För snabbt / för lite tid»0 0%
Ej svar»0

Genomsnitt: 2

6. Examinationsform

Betygsätt examinationsformen.

Matrisfråga

- Det hade kanske varit trevligt med ett studiebesök någon eftermiddag sådär så man kunde kolla lite på de olika materialen och maskinerna när det används i en produktionslina»
- Finns det ingen annan lab man kan göra i tillverkningstekniken?»
- jag skriver hellre labrapport på en laboration jag faktiskt deltagit i. Å andra sidan kanske det ett sätt att tvinga eleverna att faktiskt göra lite teori på området med, i detta fallet.»

Tentan
18 svarande

- -»0 0%
0 0%
OK»9 52%
6 35%
++»2 11%
Ej svar»1

Genomsnitt: 3.58

Laborationer
18 svarande

- -»1 5%
2 11%
OK»11 61%
4 22%
++»0 0%
Ej svar»0

Genomsnitt: 3

7. Betygsprognos. Vilket betyg tror du att du får i kursen?

Observera att svaret är helt anonymt och kommer endast att användas till att jämföras med den riktiga betygsstatistiken.

Matrisfråga

- Jag har prioriterat ned den här kursen efter regleren, som känns mer relevant för mig. jag tror egentligen ämnet skulle kunna vara intressant för mig, men jag vet inte vad man ska ändra för att det faktiskt ska bli det. »

Betyg
18 svarande

2 11%
9 50%
6 33%
1 5%
Ej svar»0

Genomsnitt: 2.33

8. Vad i kursen anser du var dåligt och bör ändras?

(t.ex. informationsflöde, svåra kursmoment m.m.)

- ca 1000:- för 7.5 hp, nej tack.»
- laborationerna»
- Metalcutting laborationen»
- laborationsrapporten»

9. Vad i kursen var bra och anser du bör sparas?

- Polymer/plastlaborationen, Utas föreläsningar, Kurs pm, All uppdatering och upplagde filer på hemsidan»
- tydligt PM»

10. Sammanfattning av kurs

Betygsätt kursen som helhet. Kommentera gärna!

Matrisfråga

- Jag hade gett kursen högre än 3 om den bara bestod av materialdelen. (callister)»
- Jag skulle vilja sätta en 5a på materialdelen och en 3a på tillverkningstekniken. Utas föreläsningar var jättebra. Hon är pedagogisk.»

Betyg
15 svarande

0 0%
2 13%
6 40%
6 40%
1 6%
Ej svar»0

Genomsnitt: 3.4

11. Pedagogiskt pris

Markera nedan vilken/vilka du anser bör tilldelas Z-sektionens pedagogiska pris.

Matrisfråga

Uta Klement
15 svarande

Ja»3 33%
Nej»6 66%
Ej svar»6

Genomsnitt: 1.66

Gustav Holmqvist
15 svarande

Ja»0 0%
Nej»7 100%
Ej svar»8

Genomsnitt: 2

Anders Kinnander
15 svarande

Ja»0 0%
Nej»7 100%
Ej svar»8

Genomsnitt: 2

Antal Boldizar
16 svarande

Ja»3 30%
Nej»7 70%
Ej svar»6

Genomsnitt: 1.7

Seschendra Karamchedu
15 svarande

Ja»0 0%
Nej»7 100%
Ej svar»8

Genomsnitt: 2

Christos Oikonomou
15 svarande

Ja»0 0%
Nej»8 100%
Ej svar»7

Genomsnitt: 2

Tobias Moberg
14 svarande

Ja»0 0%
Nej»7 100%
Ej svar»7

Genomsnitt: 2

Maria Klingberg
14 svarande

Ja»0 0%
Nej»7 100%
Ej svar»7

Genomsnitt: 2

Ruth Arino
14 svarande

Ja»0 0%
Nej»8 100%
Ej svar»6

Genomsnitt: 2

Amir Malakizadi
14 svarande

Ja»0 0%
Nej»7 100%
Ej svar»7

Genomsnitt: 2

Krste Cvetkovski
14 svarande

Ja»1 14%
Nej»6 85%
Ej svar»7

Genomsnitt: 1.85

12. SNZ & Kursutvärderingar

Hur kan kursutvärderingen förbättras? Hur kan SNZ göra sin verksamhet bättre?
Kommentera gärna utvärderingsmallen och betygssystemet!Kursutvärderingssystem från