ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


08lp3åk3: ITR573 Modellbyggnad och simuleringsmetodik

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2008-02-29 - 2008-04-07
Antal svar: 40
Procent av deltagarna som svarat: 33%
Kontaktperson: Jamal Nasir»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Chalmers
Utbildningsprogram studenten tillhör: Industriell ekonomi 300 hp


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

40 svarande

Högst 15 timmar»11 27%
Cirka 20 timmar»13 32%
Cirka 25 timmar»11 27%
Cirka 30 timmar»2 5%
Minst 35 timmar»3 7%

Genomsnitt: 2.32

- Maxbelastningen har dock varit högre, att kursen tog slut redan läsvecka 6-7 drar ner snittet.» (Cirka 20 timmar)

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

39 svarande

0%»2 5%
25%»2 5%
50%»7 17%
75%»14 35%
100%»14 35%

Genomsnitt: 3.92

- Ej så mycket föreläsningar på slutet. De i början var viktigast» (50%)
- Det beror lite på hur man räknar. Jag var inte på så många föreläsningar eftersom jag tyckte att jag kunde läsa in dem på egen hand i lugn och ro, men jag deltog i allt annat.» (50%)


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

40 svarande

Jag har inte sett/läst målen»7 17%
Målen är svåra att förstå»0 0%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»7 17%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»26 65%

Genomsnitt: 3.3

- Har ej läst dem, men det framgick ändå tydligt vad kursens mål var.» (Jag har inte sett/läst målen)
- Per har varit väldigt tydlig.» (Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen)

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

35 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»3 8%
Ja, målen verkar rimliga»32 91%
Nej, målen är för högt ställda»0 0%

Genomsnitt: 1.91

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

38 svarande

Nej, inte alls»1 2%
I viss utsträckning»16 42%
Ja, i hög grad»20 52%
Vet ej/har inte examinerats än»1 2%

Genomsnitt: 2.55

- Duggan var alldeles för lätt, hade kanppt pluggat och ändå klarade jag mig.» (Nej, inte alls)
- Det är klart att en dugga inte känns lika svår som en tenta. » (I viss utsträckning)
- Hade dock önskat mer induviduellt "programmerings arbete" skulle gärna lärt mig att utnyttja Simul8 bättre.» (Ja, i hög grad)
- Examinationen var mycket väl avvägd och var perfekt placerad i kursen för att ge eleverna mesta möjliga kunskap.» (Ja, i hög grad)


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

40 svarande

Mycket liten»2 5%
Ganska liten»5 12%
Ganska stor»22 55%
Mycket stor»11 27%

Genomsnitt: 3.05

- Ej deltagit på föreläsningarna» (Mycket liten)
- Föreläsningarna gav inte så mycket, men laborationerna och det faktum att Per lade ner förvånansvärt mycket tid på att handleda och svara på frågor var väldigt bra.» (Ganska stor)
- Läraren har varit väldigt bra och hjälpsam! Stor eloge för det.» (Mycket stor)
- mycket bra och dedikerad lärare!» (Mycket stor)
- Per Medbos föreläsningar och undervisningar var hjälpt väldigt mycket i kursen. Han förklarar allt på ett enkelt och tydligt sett och svarar på alla frågor. Dessutom är han enligt mig den mest pedagogiska läraren jag hittils haft under mina snart 4 år på Chalmers.» (Mycket stor)

7. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

40 svarande

Mycket liten»2 5%
Ganska liten»16 40%
Ganska stor»17 42%
Mycket stor»5 12%

Genomsnitt: 2.62

- Boken gav ej speciellt mkt ledning. Svårt att läsa in detta ämne. Saknar vissa formler. » (Ganska liten)
- Faktorförsök osv. labbarna har varit väldigt lärorika. Även presentationerna med opponering.» (Ganska liten)
- Kurslitteraturen var inte så bra. Många olika artiklar skrivna av olika författare gjorde att de ganska ofta överlappade varandra.» (Ganska liten)
- bra litteratur» (Ganska stor)

8. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

40 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»6 15%
Mycket bra»34 85%

Genomsnitt: 3.85

- Oklanderligt! Föredömligt!» (Mycket bra)
- smidigt upplägg» (Mycket bra)
- Per Medbo skötte det exemplariskt» (Mycket bra)
- Var för få grupper utlagda från början, detta löste dock Per Medbo snabbt.» (Mycket bra)
- Allting rörande det utdelade materialet, Pers lektioner, labbar och hans instruktioner fungerade problemfritt under hela kursen.» (Mycket bra)


Arbetsklimat

9. Hur var möjligheterna att få hjälp och ställa frågor?

40 svarande

Mycket dåliga»0 0%
Ganska dåliga»0 0%
Ganska bra»0 0%
Mycket bra»40 100%
Har ej sökt hjälp»0 0%

Genomsnitt: 4

- Bästa läraren hittills när det gäller att få svar på frågor. Väldigt bra handledning. » (Mycket bra)
- Otroligt bra handledningar» (Mycket bra)
- Bäst hittils! Läraren var alltid villig att hjälpa till, mycket bra.» (Mycket bra)
- Per är den lärare som genuint har brytt sig mest om oss elever på ett mycket personligt sätt. Han har alltid varit mycket klar med att vi alltid kan höra av oss till honom för hjälp och det har han också levt upp till. Han fanns ofta till hands i datasalen ifall man behövde hjälp vid simuleringen. Mycket bra!!!» (Mycket bra)
- Bästa någonsin» (Mycket bra)
- Som skrivet innan, mycket hjälpsam lärare. Kul med en lärare som faktiskt är intresserad av att kunna godkänna alla elever i slutändan, istället för att sätta dit dem.» (Mycket bra)
- Fantastiskt bra med handledning etc. Fullständig dedikation av Medbo, mycket bra!» (Mycket bra)
- som sagt, bra och hängiven lärare» (Mycket bra)
- Toppen. Per är verkligen hjälpsam. Tar sig tid. Den läraren som jag tycker har varit mest engagerad.» (Mycket bra)
- Per svarade gärna på alla frågor man hade. Han förklarade dessutom tidigt att om vi hade några frågor så var det bara att besöka honom på hans kontor, ringa honom eller maila honom. Om man frågade honom frågor i slutet på en labbtid eller en föreläsning så stannade han gärna kvar och förklarade trots att tiden gick över på hans raster.» (Mycket bra)

10. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

39 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»1 2%
Ganska bra»9 23%
Mycket bra»29 74%
Har ej sökt samarbete»0 0%

Genomsnitt: 3.71

- Vår projektgrupp kanske inte var den bästa.» (Ganska bra)

11. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

39 svarande

För låg»0 0%
Låg»8 20%
Lagom»25 64%
Hög»5 12%
För hög»1 2%

Genomsnitt: 2.97

- Bra att fokus låg på projektet och inte på en tenta.» (Lagom)
- Blev möjligen aning ojämn» (Lagom)
- Beror nog på vilken simuleringsstudie man hade, men för min del (verkstad med paneler) tycker jag att det varit lagom. Liten belastning i form av dugga och en stor belastning iom sim.studien. Så det hela balanserades rätt bra.» (Lagom)
- Väl avvägt innehåll på kursen, vilket gjorde att arbetsinsatsen var jämnt fördelad över hela läsperioden.» (Lagom)
- Många obligatoriska moment. » (Hög)
- Kursen var inte svår i sig, utan för många delmoment, som tog mycket tid. » (Hög)

12. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

40 svarande

För låg»0 0%
Låg»3 7%
Lagom»23 57%
Hög»10 25%
För hög»4 10%

Genomsnitt: 3.37

- Kandidatuppsatsen tar en stund att starta upp varvid man får mycket ledig tid under de första veckorna.» (Låg)
- Behaglig är ett bättre ord. Mappar bra med kandidatarbetet, då båda kurser har stora moment som man lägger upp själv. » (Lagom)
- Svårt att få ihop kandidatarbetet med denna kursen. » (Hög)
- Blev mycket med ett stort arbete i denna kursen samtidigt som vi skriver kandidatarbete.» (Hög)
- Störst hittils under åren på I.» (För hög)


Sammanfattande frågor

13. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

40 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Dåligt»0 0%
Godkänt»6 15%
Gott»19 47%
Mycket gott»15 37%

Genomsnitt: 4.22

- onödig kurs, vi kommer ändå inte så långt att vi faktiskt kan använda programmet själva på något meningsfullt sätt.» (Godkänt)
- Bra intressant kurs. » (Gott)
- Intressant kurs som jag tror att jag kommer att ha nytta av i framtiden. En av de bästa lärarna som jag har haft på Chalmers. Jättebra att vi fick redovisa och opponera, det behöver vi träna på eftersom vi nästan aldrig får göra det annars.» (Mycket gott)
- Per Medbo är den bästa läraren vi haft på I hittils. Pedagogisk, trevlig och hjälpsam! » (Mycket gott)
- Mitt minne av denna kursen kommer framförallt bli att Per Medbo är den bästa läraren jag hittills mött. Dessutom var det ett intressant ämne.» (Mycket gott)

14. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- bra med projektarbete som underlättar förståelsen mycket! hade lagom med tid för arbetet, bra synkat med förelänsingar!»
- Handledningarna. »
- Hjälpsamheten och projektet.»
- duggan»
- Projektet.»
- Praktikfallet och dess seminarier.»
- Suveränt att man fick såpass mycket handledning under projektets gång. »
- Sättet att lära ut.»
- Projektplaneringsverktygen. »
- tillfällena för presentation&opposition! jättenyttigt»
- Laborationer, möjlighet till handledning/ställa frågor och de stora simuleringsstudierna.»
- Det mesta, kursinnehåll, kursupplägg men framförallt samma lärare.»
- Kombinationen av dugga och gruppuppgifter är mycket bra.»
- Upplägget med de simuleringsuppgifter man skulle göra, dvs. allt från att sitta och simulera till att presentera och opponera.»

15. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Fixa så att inte datum för inlämningar krockar med datumen för inlämning av planeringsrapport i kandidatarbetet.»
- Möjligtvis något högre arbetsbelastning.»
- Litteraturen möjligtvis, mycket som är repeterande och säger delvis samma saker. »
- Skulle gärna lära mig Simul8 mera. De praktiska övningarna var väldigt roliga och bra, fler sådana.»
- är jättenöjd.»
- seminarierna gav inte så mycket. Simuleringsstudierna borde kanske balanseras bättre. Vissa verkar ha varit väldigt krävande samtidigt som andra (skidlift) verkar ha varit ganska lätta att slarva ihop till en godkänd studie.»
- Kurslitteraturen.»
- Bör vara mycket bättre förberedda case, var mycket svårt och tidskrävande att skapa ett problem innan simuleringen kunde påbörjas. För hög nivå på programmeringen i caset i förhållande till labbarna och övrig inlärning»
- Mer kunskap om hur man applicerar simulering i praktiken... kursen avslutade med att det fortfarande var luddigt gallande nar/hur man anvander simulering och till vilken grad av nytta det gors.»

16. Övriga kommentarer

- Jag tyckte det var konstigt att kursen var en matematik kurs. Jag hade trott att jag skulle lära mig någon ny matematik, men man använde sig enbart av lite grundläggande statistik. Så jag tycker kursen i så fall borde vara kategoriserad datakurs. För jag lärde mig ingen matemtik alls, vilket jag tycker var lite synd... »
- Per- sluta säga hela tiden att du inte är så bra på grejer och inte kan så mycket. Du är jättebra, jättetrevlig och alla tycker om dig!»
- Examinationen är en dugga plus ett arbete. Duggan är relativt lätt. Om man vill att alla elever ska lära sig använda Simul8 och hur man gör en simuleringsstudie bör examinationen förändras. Nu blir det så att man gör en uppdelning inom grupperna vilket gör att många knappt lär sig något om programmet tex. Det bör kursledningen vara medveten om. Det är inte avgjort dåligt såklart, men man måste fundera på vad syftet är med kursen. Tack för en trevlig kurs.»
- Lite för lätt dugga kanske... »
- Ang duggan. Man behövde inte alltid kunna svaret för att lista ut vilket alternativ som var rätt. När fyra svarsalternativ är på en rad var och det femte är på 6 rader, behöver man inte vara ett geni för att räkna ut att det väldigt beskrivande svaret med stor sannolikhet är det rätta =)»
- Vill avsluta med att säga tack Per för en mycket intressant kurs.»
- Per Medbo skall ha MYCKET beröm för sitt engagemang i kursen och i studenternas lärande.»


Kursutvärderingssystem från