ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


V12, lp4 Sjöfartsjuridik, SJO131

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2012-05-24 - 2012-06-15
Antal svar: 16
Procent av deltagarna som svarat: 23%
Kontaktperson: Lena Högberg»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Sjökapten 180 hp
Utbildningsprogram studenten tillhör: Sjökapten 180 hp


Läs detta först!

I denna enkät finns möjlighet att i fritextfälten ge kommentarer kring både vad som varit bra och vad som varit mindre bra med kursen.
Du har större möjlighet till påverkan om du håller kritiska kommentarer på en konstruktiv nivå.


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

16 svarande

Högst 15 timmar»8 50%
Cirka 20 timmar»1 6%
Cirka 25 timmar»4 25%
Cirka 30 timmar»2 12%
Minst 35 timmar»1 6%

Genomsnitt: 2.18

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

16 svarande

0%»0 0%
25%»0 0%
50%»2 12%
75%»2 12%
100%»12 75%

Genomsnitt: 4.62

- Läsperiod 4 krockade kursen med Styrteknik, jag läser 3-årig sjöing och inte sjökapten. I läsperiod 3 deltog jag 100%» (50%)
- Klockren undervisning! Bäst på alla sätt med mycket bra och givande diskussioner och stort underhållningsvärde!» (100%)


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

16 svarande

Jag har inte sett/läst målen»2 12%
Målen är svåra att förstå»0 0%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»6 37%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»8 50%

Genomsnitt: 3.25

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

14 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»0 0%
Ja, målen verkar rimliga»14 100%
Nej, målen är för högt ställda»0 0%

Genomsnitt: 2

- Vet ej» (?)

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

15 svarande

Nej, inte alls»0 0%
I viss utsträckning»1 6%
Ja, i hög grad»9 60%
Vet ej/har inte examinerats än»5 33%

Genomsnitt: 3.26

- Säkert» (?)
- Har gjort en deltenta då kursen är uppdelad.» (Ja, i hög grad)
- Inte gjort tentan ännu, men alla övningsuppgifter vi har gjort har verkat relevanta enligt målen för kursen tycker jag.» (Vet ej/har inte examinerats än)


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

16 svarande

Mycket liten»0 0%
Ganska liten»1 6%
Ganska stor»3 18%
Mycket stor»12 75%

Genomsnitt: 3.68

- Har varit väldigt kul att lyssna på dina föreläsningar Robert! Du är en utav de bästa lärare Chalmers har.» (Mycket stor)
- Behövs vägledning för alla sålla fram det viktiga bland alla lagtexter och annat.» (Mycket stor)

7. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

16 svarande

Mycket liten»1 6%
Ganska liten»5 31%
Ganska stor»5 31%
Mycket stor»5 31%

Genomsnitt: 2.87

- Har ej använt kurslitteraturen. Lagtext och domar har varit till stor hjälp.» (Mycket liten)

8. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

16 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»1 6%
Ganska bra»7 43%
Mycket bra»8 50%

Genomsnitt: 3.43

- Bättre sortering i pingpong vore bra. » (Ganska dåligt)
- Gärna fler mappar i pingpong så att materialet blir mer sorterat, ilandsproblem dock inte jätteviktigt. » (Ganska bra)
- Skulle kunna vara bättre struktur på Ping-Pong, aningens förvirrande nu. » (Ganska bra)
- Mycket bra att få tillgång till alla presentationer tidigt i kursen.» (Mycket bra)
- Särskilt sammanfattning och rättsfall som vi fick ut, de var till stor hjälp! Dessutom väldigt bra med dugga mitt i kursen.» (Mycket bra)
- Lite rörigt bland materialet på PingPong» (Mycket bra)


Arbetsklimat

9. Hur var möjligheterna att få hjälp samt att ställa frågor?

16 svarande

Mycket dåliga»0 0%
Ganska dåliga»0 0%
Ganska bra»1 6%
Mycket bra»11 68%
Har ej sökt hjälp»4 25%

Genomsnitt: 4.18

- Robert är alltid villig att svara på frågor och hjälpa till, något andra lärare borde ta lärdom av.» (Mycket bra)

10. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

16 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»3 18%
Mycket bra»9 56%
Har ej sökt samarbete»4 25%

Genomsnitt: 4.06

11. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

16 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»13 81%
Hög»3 18%
För hög»0 0%

Genomsnitt: 3.18

- bra nivå gärna någon mer föreläsnings tillfälle för övningar eller frågor» (Lagom)

12. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

16 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»5 31%
Hög»6 37%
För hög»5 31%

Genomsnitt: 4

- På tok för hög belastning med flera stora kurser som krävde mycket studier hemma. Hoppas för de kommande tvåornas skull att upplägget för läsperioden görs om!» (För hög)
- I lp 4 läste jag Sjöfartsjuridik, Styrteknik och Matematik 2 för sjöing. Inte bra, max 2 ämnen per lp tycker jag.» (För hög)
- Hade velat lära mig juridiken bättre, men på grund av de andra kurserna denna läsperiod kunde jag inte fokusera på juridiken så mycket jag hade önskat.» (För hög)


Sammanfattande frågor

13. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

16 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Dåligt»0 0%
Godkänt»1 6%
Gott»5 31%
Mycket gott»10 62%

Genomsnitt: 4.56 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Bra och rolig kurs. Bra att den blivit uppdelad i två delar nu. Övningsfrågor och gamla tentor borde gås igenom tidigare i kursen för att få en uppfattning om vad det är vi ska kunna och hur vi ska tackla frågor. Det ger väldigt mycket att ta frågor och det skulle behöva göras tidigare och under hela kursen, helst några varje lektion.» (Gott)
- Mycket bra föreläsningar, lätt att ta till sig kursen med Severin som föreläsare!» (Mycket gott)
- Robert Severin är en väldigt bra och underhållande föreläsare! » (Mycket gott)
- Mycket bra lärare» (Mycket gott)

14. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Robert Severin »
- Det mesta, är ett bra upplägg.»
- Dugga»
- Samma lärare»
- Robert Severin!»
- Dela upp civilrätten och sjörätten»
- Läraren! Mycket bra upplägg med verkliga referenser, lagom med skämt stundtals. Proffsigt utlärande.»
- Mycket bra och kunnig lärare!»
- Robert, han är otroligt bra och kompetent, här har sjösektionen tur, andra lärare borde kanske gå i kurs hos honom och Johan Magnusson för att förstå hur man borde vara som lärare. De är här för oss inte tvärt om.»

15. Vad bör främst förändras till nästa år?

- splia kursen i en civil del och en i sjörätt med poäng var för sig»
- Uppdelningen av kursen över 2st lp»
- Kanske ett mer organiserat domstolsbesök, hade varit intressant och antagligen mer lärorikt om det var lite mer organiserat och uppstyrt.»
- Inte låta kursen gå över två block... »
- Samma lärare»
- Kanske lite mer övningar när man pratat om ett visst kapitel att man får hem några fall som man skall svara på till nästa föreläsning så man kan diskutera rättsfallen i ca 10-15 minuter i början av varje föreläsning. Tror det hade gett bra resultat.»
- Dokument på ping-pong kan läggas ut lite tidigare, lite mer struktur där också, samt fler frågor/fall under hela kursen.»
- Det behövs mer tid mot slutet för att gå igenom övningsuppgifter.»

16. Övriga kommentarer

- En kurs som jag trott skulle vara ganska trist visade sig vara mycket intressant, förmodligen pga. föreläsaren Robert S.»
- Dessa kommentarer är lite missvisande då jag hade många obligatoriska moment som krockade med denna kurs. Jag tycker severin gör ett strålande jobb med denna juridik på Chalmers. »
- Tack för en otroligt trevlig och bra kurs, och ha en bra sommar!»
- Tack!»
- Över lag en mycket bra kurs med en duktigt lärare som får föreläsningarna att bli intressanta.»
Genomsnitt totalt för detta stycke: 4.56

Genomsnitt totalt för alla frågor: 4.56
Beräknat jämförelseindex: 0.89


Kursutvärderingssystem från