ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


V12, lp4 Radiokommunikation

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2012-05-24 - 2012-06-15
Antal svar: 16
Procent av deltagarna som svarat: 25%
Kontaktperson: Lena Högberg»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Sjökapten 180 hp
Utbildningsprogram studenten tillhör: Sjökapten 180 hp


Läs detta först!

I denna enkät finns möjlighet att i fritextfälten ge kommentarer kring både vad som varit bra och vad som varit mindre bra med kursen.
Du har större möjlighet till påverkan om du håller kritiska kommentarer på en konstruktiv nivå.


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

16 svarande

Högst 15 timmar»3 18%
Cirka 20 timmar»7 43%
Cirka 25 timmar»2 12%
Cirka 30 timmar»2 12%
Minst 35 timmar»2 12%

Genomsnitt: 2.56

- Tillgodoräknad» (Högst 15 timmar)
- Var väldigt många delmoment i denna kurs som tog mycket tid den här perioden.» (Cirka 20 timmar)
- MORSEN TOG LÅNG TID» (Minst 35 timmar)

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

16 svarande

0%»0 0%
25%»1 6%
50%»1 6%
75%»4 25%
100%»10 62%

Genomsnitt: 4.43

- endast morse» (25%)
- Har inte varit på föreläsningarna. Har varit på alla ovligatoriska laborationer. Har använt utlagt material på Pinh-Pong för instudering.» (50%)
- Ganska röriga pwp-presentationer, borde struktureras upp bättre.» (100%)


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

16 svarande

Jag har inte sett/läst målen»3 18%
Målen är svåra att förstå»2 12%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»6 37%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»5 31%

Genomsnitt: 2.81

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

13 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»0 0%
Ja, målen verkar rimliga»12 92%
Nej, målen är för högt ställda»1 7%

Genomsnitt: 2.07

- MEN MORSEN ÄR SVÅR ATT LÄRA IN» (Ja, målen verkar rimliga)
- Det är väldigt mycket studerande för att vara en så liten kurs.» (Nej, målen är för högt ställda)

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

15 svarande

Nej, inte alls»0 0%
I viss utsträckning»3 20%
Ja, i hög grad»11 73%
Vet ej/har inte examinerats än»1 6%

Genomsnitt: 2.86

- Eventuellt överdrivet att ha så många del tentor i samma kurs» (Ja, i hög grad)
- Dock tveksamt att lägga så mycket tid på kostnader för att ringa via CRS» (Ja, i hög grad)
- Med tanke på att vi hade 4 prov i den här kursen så vore det väl själva den om det inte var testat tillräckligt.» (Ja, i hög grad)


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

16 svarande

Mycket liten»0 0%
Ganska liten»4 25%
Ganska stor»7 43%
Mycket stor»5 31%

Genomsnitt: 3.06

- Dock mycket bra labbar!» (Ganska liten)
- några verklighetsbaserat exempel i kombination med den teoretiska undervisningen hade säkert uppskattats.» (Ganska liten)
- Kanon med så mycket praktiska moment men gick igenom för lite på dom lektionerna.» (Ganska stor)
- Överlag bra föreläsningar, enda jag tänkt på är att det ibland ligger kvar lite väl mycket GOC material i våra powerpoints. Då blir man osäker på vad det egentligen är vi ska kunna.» (Ganska stor)
- labbarna var viktiga kanske någon till» (Mycket stor)
- Labbarna har varit mycket bra, däremot så har lektionerna varit mindre bra. Väldigt oorganiserat upplägg och mindre bra presentationer. » (Mycket stor)

7. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

16 svarande

Mycket liten»0 0%
Ganska liten»3 18%
Ganska stor»10 62%
Mycket stor»3 18%

Genomsnitt: 3

- Gröna boken var jättebra, gula och vita har jag knappt öppnat.» (Ganska stor)
- Som sagt så har PP-presentationerna i kursen varit mindre bra. Dålig struktur på pingpong och väldigt oorganiserat upplägg. Man fick aldrig någon koll på vad som skulle göras och vad vi skulle kunna förrän väldigt nära slutet på kursen då vi gick igenom exempeltenta. Materialet har verkligen behövts för att lära sig men det har tagit tid att förstå med tanke på att presentationerna på ping-ping dels varit dåliga och dels att hitta rätt på pingpong varit nästan varit en omöjlighet då dokument ligger i oordning utan relevant namn osv.» (Ganska stor)
- Ping-Pong-slides är bra. Boken (den engelska) är rätt tung att ta till sig. Känns på något vis opedagogisk, tycker jag.» (Ganska stor)
- lite rörigt, tycker att informationen i kursmaterialet och kursmaterialet var lite ostrukturerat.» (Ganska stor)
- UTAN PROGRAMMET MORSNING HADE DETTA ALDRIG GÅTT. MYCKET BRA PROGRAM FÖR INLÄRNINGEN.» (Mycket stor)

8. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

16 svarande

Mycket dåligt»1 6%
Ganska dåligt»2 12%
Ganska bra»6 37%
Mycket bra»7 43%

Genomsnitt: 3.18

- Se föregående fråga» (Mycket dåligt)


Arbetsklimat

9. Hur var möjligheterna att få hjälp samt att ställa frågor?

16 svarande

Mycket dåliga»0 0%
Ganska dåliga»1 6%
Ganska bra»6 37%
Mycket bra»7 43%
Har ej sökt hjälp»2 12%

Genomsnitt: 3.62

- Det måste gå att ställa frågor kring tentan utan att bli dumförklarad eller påhoppad. I övrigt har det fungerat bra att få hjälp under kursen.» (Ganska dåliga) (den här kommentaren har blivit redigerad i efterhand)
- Göran var en väldigt bra lärare som gärna svarade på frågor och förklarade. Anton också på labbarna men lektionerna har inte varit speciellt bra. » (Ganska bra)
- ANTON ORDNAR ALLT!» (Mycket bra)

10. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

16 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»1 6%
Ganska bra»3 18%
Mycket bra»8 50%
Har ej sökt samarbete»4 25%

Genomsnitt: 3.93

- Folk ställer helt för mycket frågor som är helt ointressanta eller orelevanta. Lärare rent generellt måste säga till att folk får fan kolla upp viss fakta själv och inte slösa 30min per lektion genom att dom inte fattar........ » (Ganska dåligt)
- Labotationerna är bra.» (Mycket bra)

11. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

16 svarande

För låg»0 0%
Låg»1 6%
Lagom»6 37%
Hög»7 43%
För hög»2 12%

Genomsnitt: 3.62

- Stor kurs, många moment såsom morse, flaggor osv. Kräver att man lägger sin tid på det. » (Hög)

12. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

16 svarande

För låg»0 0%
Låg»1 6%
Lagom»6 37%
Hög»5 31%
För hög»4 25%

Genomsnitt: 3.75

- Nästan på gränsen till för många saker den här perioden. Många småsaker i ROC som tog tid samt tre till ämnen.» (För hög)


Sammanfattande frågor

13. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

16 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Dåligt»3 18%
Godkänt»3 18%
Gott»8 50%
Mycket gott»2 12%

Genomsnitt: 3.56 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- att rätta samt att han inte tänkte lära kursutvärderingarna såvida inte alla skrev dem. Mycket konstigt uppförande på ett universitet.» (Dåligt)
- I början väldigt mycket att ta in, när det gått några veckor får man koll på vad som är relevant och vad som inte är så viktigt. Bra kurs PM och struktur» (Gott)

14. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Praktiska momenten.»
- Det mesta.»
- PROGRAMMET MORSNING»
- Bra att man erbjuds möjlighet att skriva morse- och flaggproven vid flera tillfällen. Också bra att Anton pushar tidigt att man måste sätta igång med studierna för att hänga med. »
- S-G Palm, riktigt bra på alla sätt!»
- Göran Palm och alla labbar som gav väldigt mycket.»

15. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Rörigheten på lektionerna.»
- ÄNDRA KRAVEN FÖR MORSEN TILL ENDAST KORTA OCH ENKLA ORD. BOGSERING ÄR ALLDELES FÖR LÅNGT TEX»
- Varför får man inte ROC cert? »
- Den defensiva attityden till konstruktiv kritik.»
- Presentationerna och strukturen i kursen. Tidigt ta upp exakt vad som kommer under kursen och vad som ska göras.» (den här kommentaren har blivit redigerad i efterhand)

16. Övriga kommentarer

- TACK OCH ADJÖ KÄRA MORSE!»
- Anton och Sven-Göran vill jag ge en stor eloge. Alltid serviceminded och trevliga. Man kan visst jobba till 75 års ålder, precis som regeringen Reinfeldt har talat om. Palmen är en riktig svensk soldat av hårdaste stål. Hade folk gått på i hans anda hade ordet kris kunnat strykas ur svenska språket.»
Genomsnitt totalt för detta stycke: 3.56

Genomsnitt totalt för alla frågor: 3.56
Beräknat jämförelseindex: 0.64


Kursutvärderingssystem från