ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


V12 Objektorienterad programmering, TDA540

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2012-05-23 - 2012-09-02
Antal svar: 27
Procent av deltagarna som svarat: 31%
Kontaktperson: Marie Iwanow»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Automation och mekatronik 300


Information

Observera att svaren i denna enkät är helt anonyma och kommer inte kunna kopplas ihop, varken med dig eller dina övriga svar.

Betyg ges ofta i en relativ skala, där OK är tillfredställande och övriga alternativ används till att uttrycka eventuell positiv/negativ kritik.

1. Kursadministration

Betygsätt hur tillfredsställande de olika delarna av kursadministrationen uppfattades.

Matrisfråga

- Ganska ofta satt jag och läst en och samma mening i labb-PMet flera gånger och kunde inte för allt i världen urtyda vad som menades. Det känns trist när sånt ska ta en massa tid.»
- Var gärna lite tydligare med vad ni vill ha in av labbarna»
- Kurshemsidan är grötig och följer ej standardinställningarna för färg på länkar. Länkar man klickat på ser ut som oklickade sådana och vise versa. Länkarna är dessutom inte ens alfabetiskt sorterade.»
- Gott om labbtillfällen.»
- Om man får information om att all viktig information kommer att läggas upp under "senaste nytt" på hemsidan och om det då fortfarande när kursen är slut står "Fösta föreläsning måndag 12/3 kl 13:15 i HC2. Välkomna!" och den inte har ändrats sedan dess anser jag att det är något fel.»
- Vissa av pm:en var riktigt bra (lab 1 & 2) de två andra var lite väl flummiga, var tvungen att fråga vänner för att förstå»
- Kurshemsidan hade kunnat uppdateras oftare. Som det nu var blev den endast uppdaterad en gång, och det var innan kursstart. Någon uppföljning på vilket material som behandlats på föreläsningarna hade varit bra.»
- för mycket tid på labb 1 och för lite tid på labb 4»

Kurs-PM
27 svarande

- -»0 0%
0 0%
OK»17 68%
7 28%
++»1 4%
Ej svar»2

Genomsnitt: 3.36

Kurshemsida
27 svarande

- -»1 3%
2 7%
OK»12 44%
9 33%
++»3 11%
Ej svar»0

Genomsnitt: 3.4

Lab-PM
27 svarande

- -»0 0%
3 11%
OK»10 37%
12 44%
++»2 7%
Ej svar»0

Genomsnitt: 3.48

2. Kurslitteratur

Betygsätt de olika delarna av kurslitteraturen.

Matrisfråga

- Jag har ingen annan javabok att jämföra med och eftersom boken, kursen och alla kursens uppgifter var utformade av samma person så fanns det som behövdes för kursen i boken. Hur användbar den är i framtiden kan jag ifrågasätta men jag har inget svar på det.»
- Boken är OK och innehåller en hel del bra exempel. Dock så skulle det bli ännu bättre om Jan delade ut sina slides från föreläsningarna. Även om dessa exempel finns i boken så är de där ibland isärplockade med en massa text mellan kod-raderna och det är dessutom omöjligt att få en bra överblick om allt man sitter med är ett femtiotal sidhänsvisningar från föreläsningarna.»
- Mer val i kurslitteraturen, tack! Gärna diversitet i olika titlar istället för i olika upplagor av Skansholms bok. Förstår att han vill tjäna pengar men det finns mycket bra litteratur på internet som är gratis (se ex http://www.freeprogrammingresources.com/javabook.html). Detta är en fördel för den enskilde studenten. Dessutom är programmering ett ämne där man inte behöver utgå ifrån en viss bok.»
- Boken använder en konstig pedagogisk metod där stora invecklade exempel används, och sedan förklaras rad för rad. Detta gör det svårt att läsa boken, eller använda den i sina studier då förklaringar för vissa bitar i exemplen går oförklarade. »
- Svår att använda som referensbok då den rörigt upplagd och saker behandlas flera gånger på olika ställen i boken.»
- Nu har jag dålig erfarenhet av andra Javaböcker, men den var informativ och lätt att hitta i.»
- Alla mina frågor besvarades i boken.»

Java med swing, Jan Skansholm
27 svarande

- -»1 3%
4 14%
OK»7 25%
9 33%
++»6 22%
Använde ej»0 0%
Ej svar»0

Genomsnitt: 3.55

3. Föreläsare/Övningsledare

Betygsätt de kursansvarigas insats.

Matrisfråga

- Bra labbhandledare om än för få. Ofta fick man vänta väldigt länge (delvis för att vissa i klassen har för vana att lägga beslag på handledarna).»
- Jag har personligen lärt mig mer praktiska saker på övningspassen med Niklas än på föreläsningarna med Jan. Jan tenderar att säga samma sak minst tre gånger vilket leder till att man nästan somnar mellan de få viktiga saker han tar upp. Dock inget fel på innehållet i sig.»
- Bra labhandledare, framförallt Niklas. Jan har tyvärr en förmåga att snöa in sig på detaljer och en lång stund förklara något som alla förstår, för att sedan springa förbi en mängd andra.viktiga saker. Därför väldigt blandad kvalitet på föreläsningarna.»
- Jan tenderar att trampa vatten, men lyckades ändå få med allting och göra det tydligt.»
- Jan tar det lugnt och förklarar grundligt.»

Kursledare Jan Skansholm
27 svarande

- -»1 3%
9 34%
OK»6 23%
9 34%
++»1 3%
Ej svar»1

Genomsnitt: 3

Handledare Peter Holm
27 svarande

- -»0 0%
0 0%
OK»4 28%
8 57%
++»2 14%
Ej svar»13

Genomsnitt: 3.85

Handledare Niklas Lönnerfors
27 svarande

- -»0 0%
1 5%
OK»4 20%
8 40%
++»7 35%
Ej svar»7

Genomsnitt: 4.05

Handledare Oscar Utbult
27 svarande

- -»0 0%
0 0%
OK»5 29%
8 47%
++»4 23%
Ej svar»10

Genomsnitt: 3.94

4. Innehåll kursmoment

Betygsätt kvaliteten på innehållet i de olika kursmomenten.

Matrisfråga

- Ofta behövde man inte gå på föreläsningen för att allt ändå kunde återfinnas i boken. Jag gick ändå oftast men kände tyvärr inte att det gav mer än att jag ägnade mig åt just föreläsningen i stället för eventuellt något annat i de två timmarna.»
- Laborationer: Gick endast på två tillfällen. Fick vid första tillfället vänta på hjälp i 45 minuter. Vid andra tillfället så gick jag efter 40 minuter utan hjälp (fem före mig när jag kom, fem före mig när jag gick). Ett annat problem är att vissa personer frågar mycket mer än andra och dessa personers frågot tar dessutom mer tid per fråga. T.ex. personerna A & B. Första gången jag gick på en laborationstid så väntade jag som sagt 45 minuter. Av dessa så spenderades 15 minuter på A:s fråga, 15 minuter på B:s och restrerande 15 minuter på de tre efterkommande personerna. B:s namn fanns med fem gånger på hjälplistan.»
- Labbarna är bra. Memoryt var väldigt roligt, men så stort (delvis för att jag tillät mig göra för mycket funktioner) att elkursen hamnade i skuggan.»
- Föreläsningar är rejäla sömnpiller. Labbarna var riktigt roliga, skärskildt trean.»
- Föreläsningarna höll för lågt tempo, och innehållet som kändes mest uppenbart var det som oftast repeterades mest.»
- Föreläsning? Högläsning är väl en mer korrekt benämning, i bästa fall dvs. Oftast ungefär samma innehåll som i boken men illustrerat/berättat på ett krångligare och mer komplicerat sätt. Dessutom lite väl övertydligt, lägg mindre tid på att förklara hur bankkonton fungerar eller vilka delar ett flygplan har och mer tid på hur man programmerar.»
- Labbarna var lärorika trots detaljerade instruktioner. Föreläsningarna var bra men gav inget extra utöver kursboken, så jag hoppade dessa.»

Föreläsningar
27 svarande

- -»4 14%
8 29%
OK»10 37%
5 18%
++»0 0%
Ej svar»0

Genomsnitt: 2.59

Övningar
27 svarande

- -»1 5%
2 10%
OK»9 45%
7 35%
++»1 5%
Ej svar»7

Genomsnitt: 3.25

Laborationer
27 svarande

- -»0 0%
0 0%
OK»8 29%
13 48%
++»6 22%
Ej svar»0

Genomsnitt: 3.92

5. Tempo i kursen

Matrisfråga

- Jag la tio gånger mer tid på labbarna i java än på labbarna i den andra kursen (elkretsar). Labbarna i elkretsar gav 1,5 hp, javalabbarna gav 3 hp. Är det verkligen proportioneligt med tanke på tidåtgången? Jag gillar labbarna för att jag lärde mig otroligt mycket men en av dem kanske borde varit frivillig?»
- Laboration 3 och 4 tar upp i stort sett all studietid om man inte kan allt från början. Detta betyder att i stort sett ingen tid alls har kunnat läggas på den kurs som går parallellt.»
- Laboration fyra kändes nästan för enkel och liten efter trean vilket tog minst tjugo gånger så lång tid som labb fyra.»
- Man bör ha längre tid att lära sig ett programspråk i stort»

Föreläsningar
26 svarande

För långsamt/för mycket tid»10 41%
Lagom»14 58%
För snabbt/för lite tid»0 0%
Ej svar»2

Genomsnitt: 1.58

Övningar
24 svarande

För långsamt/för mycket tid»0 0%
Lagom»13 86%
För snabbt/för lite tid»2 13%
Ej svar»9

Genomsnitt: 2.13

Laboration 1 - veckodag o datum
27 svarande

För långsamt/för mycket tid»9 33%
Lagom»18 66%
För snabbt/för lite tid»0 0%
Ej svar»0

Genomsnitt: 1.66

Laboration 2 - hantera bråktal
27 svarande

För långsamt/för mycket tid»6 24%
Lagom»19 76%
För snabbt/för lite tid»0 0%
Ej svar»2

Genomsnitt: 1.76

Laboration 3 - memoryspel
27 svarande

För långsamt/för mycket tid»1 3%
Lagom»18 66%
För snabbt/för lite tid»8 29%
Ej svar»0

Genomsnitt: 2.25

Laboration 4 - logiska portar
27 svarande

För långsamt/för mycket tid»2 7%
Lagom»16 59%
För snabbt/för lite tid»9 33%
Ej svar»0

Genomsnitt: 2.25

6. Examinationsform

Betygsätt examinationsformen.

Matrisfråga

- Labbarna är ett bra sätt att lära sig. Skulle förslå att göra labbarna ngt mer dynamiska. Ex att om man gör väldigt mkt extrafunktioner på ex memory kanske man kan få en tentapoäng. Detta för att spelet tog väldigt mycket tid för många.»
- Tenta på dator»

Tentamen
27 svarande

- -»1 3%
6 22%
OK»11 40%
7 25%
++»2 7%
Ej svar»0

Genomsnitt: 3.11

Laborationer
26 svarande

- -»0 0%
0 0%
OK»9 34%
11 42%
++»6 23%
Ej svar»0

Genomsnitt: 3.88

7. Betygsprognos. Vilket betyg tror du att du får i kursen?

Observera att svaret är helt anonymt och kommer endast att användas till att jämföras med den riktiga betygsstatistiken.

Matrisfråga

- Tack vare bra labbar och bra labbhandledare kände jag att jag kunde i stort sett allt på tentan»
- Trots att jag tycker att jag förtjänar minst en fyra, så vet jag att pappersprogrammeringen genererar för många småfel att det inte finns en chans. Surt, i och med att det hade varit en ganska välförtjänt fyra/femma annars.»
- 1) Det är ibland svårare att förstå exakt vad som efterfrågas än det är att skriva själva koden som gör det när man väl förstått. 2) Det är svårt att programmera på papper. Det blir snabbt grötigt och allt måste bli rätt från början.»
- 4:a eller 5:a trodde jag på, sedan blev det en fyra!»
- Visste om innan utvärderingen gjordes»

Betyg
27 svarande

2 7%
9 34%
11 42%
4 15%
Ej svar»1

Genomsnitt: 2.65

8. Vad i kursen anser du var dåligt och bör ändras?

(t.ex. informationsflöde, svåra kursmoment m.m.)

- Tentan. Hur tror ni egentligen att elevernas kunskap motsvarar tentaresultatet, när de programmerar på papper?»
- Det behövs många fler handledare på laborationspassen. Laboration tre och fyra äter alldeles för mycket tid från andra kurser. Skansholm måste synkronisera sina föreläsningar bättre gentemot laborationerna.»
- Högst märkligt att skriva på papper. Jag kan inte skriva på papper ägnade halva tiden åt att sudda och flytta text. Tenta på datorer med isolerat tentakonto hade varit trevligt även UTAN kompilator. Tentan vi hade nu och de gamla tentorna är snarare bara programmering än objektorienterad programmering. Många frågor om statiska metoder där man kan skriva allt i en klump i en metod. På en "gammal tenta 1" från kurshemsidan är hela svaret skrivit i main. För mig är det bra att bara lära sig programmering, men kursen Heter Ju Objekto..-prog. Vi lär oss att döpa instansvariabler till ex. t, och flitigt använda diakritiska tecken(åäö). Labbledarna lär oss och visare på konvensioner inom java som mer än avrekomenderar från det.»
- Använd "senaste nytt" på hemsidan,»
- Dyr bok, för litet urval av kurslitteratur»
- Det var lite ont om tid med speciellt memorylabben.»
- Kursboken borde bytas ut. Det funkar inte bra med att föreläsaren skrivit boken för föreläsningarna blir för lika boken. Det skulle vara bra att lägga till en vinkel genom en ny bok. »
- Lite väl långa hjälplistor på laborationerna ibland, "int handledare++," ?»
- Malande föreläsningar.»
- Föreläsningarna är inte pedagogiska och är inte strukturerade på ett studievänligt sätt, det borde förändras.»
- Jan borde ha lite annorlunda föreläsningar där han inte går igenom rakt ifrån boken.»

9. Vad i kursen var bra och anser du bör sparas?

- laborationerna. »
- Innehållet i kursen är i stora drag bra om man bortser från den bristande organisationen.»
- Labbarna. Tycker om tentauppgifterna, även om de inte är så objektorienterade.»
- Laborationerna»
- Bra labbar. Speciellt memorylabben»
- Läroboken.»
- Laborationerna»
- Laborationerna var väldigt roliga och lagom utmanande.»

10. Sammanfattning av kurs

Betygsätt kursen som helhet. Kommentera gärna!

Matrisfråga

- Trots att det är kul med java.»
- Gav mycket mersmak för programmering!»
- En kurs i "Objektorienterad programmering" borde innehålla lite mer UML. Detta för att få en längre hållbarhet och större bredd på kunskaperna. Nu blir det lite väl specifikt med Java-syntax, vilket är en kunskap som åldras i och med att språket utvecklas.»
- Lärorik utan att vara betungande.»
- Jag tyckte tentaminan var väldigt rolig!»

Betyg
27 svarande

0 0%
6 22%
8 29%
10 37%
3 11%
Ej svar»0

Genomsnitt: 3.37

11. Pedagogiskt pris

Markera nedan vilken/vilka du anser bör tilldelas Z-sektionens pedagogiska pris.

Matrisfråga

- Niklas är trevlig, hjälper alltid till och är jordnära»

Kursledare Jan Skansholm
25 svarande

Ja»2 12%
Nej»14 87%
Ej svar»9

Genomsnitt: 1.87

Handledare Peter Holm
25 svarande

Ja»0 0%
Nej»11 100%
Ej svar»14

Genomsnitt: 2

Handledare Niklas Lönnerfors
26 svarande

Ja»6 42%
Nej»8 57%
Ej svar»12

Genomsnitt: 1.57

Handledare Oscar Utbult
23 svarande

Ja»3 27%
Nej»8 72%
Ej svar»12

Genomsnitt: 1.72

12. SNZ & Kursutvärderingar

Hur kan kursutvärderingen förbättras? Hur kan SNZ göra sin verksamhet bättre?
Kommentera gärna utvärderingsmallen och betygssystemet!Kursutvärderingssystem från