ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


V12 Elektriska kretsar, EEM031

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2012-05-23 - 2012-09-02
Antal svar: 24
Procent av deltagarna som svarat: 27%
Kontaktperson: Marie Iwanow»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Automation och mekatronik 300
Utbildningsprogram studenten tillhör: Automation och mekatronik 300 hp


Information

Observera att svaren i denna enkät är helt anonyma och kommer inte kunna kopplas ihop, varken med dig eller dina övriga svar.

Betyg ges ofta i en relativ skala, där OK är tillfredställande och övriga alternativ används till att uttrycka eventuell positiv/negativ kritik.

1. Kursadministration

Betygsätt hur tillfredsställande de olika delarna av kursadministrationen uppfattades.

Matrisfråga

- Det fanns egentligen bara en grupp (av tre som hade vettiga labbtider), de andra två hade antingen labbtllfällen med stora mellanrum eller alla labbarna under sista läsveckan. Inte optimal planering.»
- Det känns konstigt att vissa labbgrupper får göra alla tre delarna innan vissa ens får börja med den första.»
- Lab-PM var väldigt ambitiöst genomarbetade. Dock kanske det saknades lite förklaringar av de saker som var svårast och vad de olika simulationerna egentligen visade på. En mer bakomliggande tanke på vad som faktiskt var målet att lära ut hade inte skadat.»
- Hemsidan var jobbig att hitta (man hamnade på tidigare års hemsidor). Dessutom jobbig att använda»

Kurs-PM
24 svarande

- -»1 5%
0 0%
OK»10 52%
6 31%
++»2 10%
Ej svar»5

Genomsnitt: 3.42

Kurshemsida
24 svarande

- -»2 8%
3 12%
OK»9 37%
9 37%
++»1 4%
Ej svar»0

Genomsnitt: 3.16

Lab-p.m.
24 svarande

- -»3 12%
3 12%
OK»7 29%
8 33%
++»3 12%
Ej svar»0

Genomsnitt: 3.2

p.m. för inlämningsuppgifter
23 svarande

- -»2 9%
0 0%
OK»9 42%
7 33%
++»3 14%
Ej svar»2

Genomsnitt: 3.42

2. Kurslitteratur

Betygsätt de olika delarna av kurslitteraturen.

Matrisfråga

- litteraturen är lite väl kortfattad»
- "Elektriska nät" är den sämsta kurslitteratur jag kommit i kontakt med under utblidningen. Boken är kort och fattig på exempel, saknar flyt så att säga. Av det jag läst i den så kan jag säga att jag klart föredragit "Introduction to Electric Circuits" av Dorf & Svoboda, ISBN: 978-0-470-55302-2, som för varje nytt steg också har exempeluppgifter med förklarande text. Tyvärr upptäckte jag denna bok först dagen före tentamen. Att få allt samlat på ett ställe är mycket smidigare än att ha en bristfällig bok, ett arbetshäfte och en 120 sidors PDF.»
- För lite bakgrundsfakta och förklaring i Davidsons bok.»

Elektriska nät, Davidson & Hofvenskiöld
24 svarande

--»5 20%
7 29%
OK»3 12%
8 33%
++»0 0%
Använde ej»1 4%
Ej svar»0

Genomsnitt: 2.75

Elektriska kretsar för Z1, Eva Palmberg
24 svarande

--»3 13%
2 8%
OK»8 34%
7 30%
++»1 4%
Använde ej»2 8%
Ej svar»1

Genomsnitt: 3.3

3. Föreläsare/Övningsledare

Betygsätt de kursansvarigas insats.

Matrisfråga

- Andreas Skyman hade extremt pedagogiska övningstillfällen där han först gick igenom snabbt grejer man skulle kunna inför övningstillfället och räknade sedan igenom uppgifterna väldigt metodiskt. Även Hans tyckte jag var pedagogisk på det sätt att han repeterade förra lektionen i början av varje lektion. Ibland var det lite för stora hopp i det teoretiska men hade kursboken varit bättre hade det inte gjort lika mycket. (med en så dålig kursbok var det svårt att hämta in info från den)»
- Hans föreläsningsstil med slides varierat med exempeluppgifter och "prat" är perfekt för ämnet. Blev flera gånger förvånad över hur snabbt tiden gått.»
- Vet ej vem Bo Håkansson är. Utbytesstudenterna som var handledare gjorde nog så gott de kunde, men de kanske var lite väl obrydda om att säkerställa att poängerna gått fram.»

Föreläsare Hans Nordman
24 svarande

- -»1 4%
1 4%
OK»6 25%
9 37%
++»7 29%
Ej svar»0

Genomsnitt: 3.83

Övningsledare Andreas Skyman
24 svarande

- -»0 0%
0 0%
OK»5 25%
7 35%
++»8 40%
Ej svar»4

Genomsnitt: 4.15

Övningsledare Bo Håkansson
24 svarande

- -»0 0%
0 0%
OK»5 50%
4 40%
++»1 10%
Ej svar»14

Genomsnitt: 3.6

Labbansvarig Bo Håkansson
23 svarande

- -»0 0%
2 25%
OK»5 62%
1 12%
++»0 0%
Ej svar»15

Genomsnitt: 2.87

4. Innehåll kursmoment

Betygsätt kvaliteten på innehållet i de olika kursmomenten.

Matrisfråga

- Jag tycker inte att laborationerna tillräckligt tydligt hjälpte mig att omsätta den kunskap jag fått från föreläsningarna. Särskilt laboration var ganska konstig. Den var otydligt skriven och jag förstod egentligen inte vad jag gjort förens en labhandledare förklarade det. Hade jag vetat innan jag började med labbförberedelserna vilka moment jag skulle få träna på hade det gett mer.»
- Det som drar ned betyget på del två av laboration två jämfört med del ett är att kretskortet vi fick var defekt. Vi upptäckte detta "tidigt" och hann klart precis i tid medan andra grupper råkade ut för samma sak och fick jobba över.»
- Saknades kablar till för att kunna göra mätningar till sista labben»
- Övningarna generellt sett bra, jag hade dock gärna sett att dom var ett litet steg till efter föreläsningarna. Föreläsningarna i stort bra, lite väl mycket härledningar etc studntals eftersom detta egentligen inte ingick i kursen.»
- Bra med repetition på föreläsningarna.»

Föreläsningar
23 svarande

- -»1 4%
0 0%
OK»4 18%
12 54%
++»5 22%
Ej svar»1

Genomsnitt: 3.9

Övningar
23 svarande

- -»0 0%
0 0%
OK»3 14%
12 57%
++»6 28%
Ej svar»2

Genomsnitt: 4.14

Laboration 1 - använda multisim
24 svarande

- -»1 4%
3 12%
OK»13 54%
7 29%
++»0 0%
Ej svar»0

Genomsnitt: 3.08

Laboration 2 - göra hörapparat i multisim
24 svarande

- -»2 8%
4 16%
OK»12 50%
4 16%
++»2 8%
Ej svar»0

Genomsnitt: 3

Laboration 2 - göra hörapparat i verkligheten
24 svarande

- -»4 16%
3 12%
OK»9 37%
7 29%
++»1 4%
Ej svar»0

Genomsnitt: 2.91

Inlämningsuppgift
22 svarande

- -»0 0%
3 17%
OK»5 29%
9 52%
++»0 0%
Ej svar»5

Genomsnitt: 3.35

5. Tempo i kursen

Matrisfråga

- det var tillräckligt med tid på labbarna men det var riktigt dåligt upplagt mellan grupperna, då sista gruppen (grupp 3) fick göra första labben när första gruppen redan var färdig med alla 3 labbar! ingen vill ha labbarna kvar till tentaveckan så det vore mer rättvist om alla kunde göra labb 1 och sen gör alla labb 2 osv. »

Föreläsningar
24 svarande

För långsamt (för mycket tid)»0 0%
Lagom»16 76%
För snabbt (för lite tid)»5 23%
Ej svar»3

Genomsnitt: 2.23

Övningar
24 svarande

För långsamt (för mycket tid)»0 0%
Lagom»19 95%
För snabbt (för lite tid)»1 5%
Ej svar»4

Genomsnitt: 2.05

Laboration 1
24 svarande

För långsamt (för mycket tid)»3 13%
Lagom»20 86%
För snabbt (för lite tid)»0 0%
Ej svar»1

Genomsnitt: 1.86

Laboration 2
24 svarande

För långsamt (för mycket tid)»2 8%
Lagom»19 82%
För snabbt (för lite tid)»2 8%
Ej svar»1

Genomsnitt: 2

Laboration 3
24 svarande

För långsamt (för mycket tid)»0 0%
Lagom»19 86%
För snabbt (för lite tid)»3 13%
Ej svar»2

Genomsnitt: 2.13

Inlämningsuppgift
24 svarande

För långsamt (för mycket tid)»1 5%
Lagom»15 75%
För snabbt (för lite tid)»4 20%
Ej svar»4

Genomsnitt: 2.15

6. Examinationsform

Betygsätt examinationsformen.

Matrisfråga

- 1. Det fanns bara en dugga 2. Varför skicka ut detta innan tentan har varit? 3. Varför väljer jag att svara innan tentan har varit? (Svar: prokrastination)»
- Hade vi en frivillig dugga???????? hemuppgiften behövde vi mer information om»
- Tentan är något orättvis. Man kan tydligt se att högre och högre krav ställs. På tidigare tentor finner man uppgifter som vi tidigt i kursen blev informerade var alldeles för enkla. Dessutom har hjälpmedlen blivit färre och färre. Valfri miniräknare är ej längre tilläten och inte heller de två A4-sidorna med egna anteckningar.»
- Oväntat svår tenta i förhållande till övningstentor. Jag är väl medveten om att detta är en åsikt som alltid kommer, men jag upplever det som att uppgifterna i år krävde mer tanke, och inte bara var ren räkning. Detta är inte nödvändigtvis något dåligt, men jag var inte beredd på det.»
- Tentan var ovanligt svår om man jämför med tidigare års tentor»

Tentan
24 svarande

- -»1 5%
3 15%
OK»11 55%
3 15%
++»2 10%
Ej svar»4

Genomsnitt: 3.1

Duggan
24 svarande

- -»1 4%
1 4%
OK»13 61%
4 19%
++»2 9%
Ej svar»3

Genomsnitt: 3.23

Frivillig dugga
22 svarande

- -»0 0%
0 0%
OK»7 63%
2 18%
++»2 18%
Ej svar»11

Genomsnitt: 3.54

Frivillig hemuppgift
24 svarande

- -»1 4%
1 4%
OK»11 52%
5 23%
++»3 14%
Ej svar»3

Genomsnitt: 3.38

Labbar
23 svarande

- -»1 4%
2 8%
OK»10 43%
8 34%
++»2 8%
Ej svar»0

Genomsnitt: 3.34

7. Betygsprognos. Vilket betyg tror du att du får i kursen?

Observera att svaret är helt anonymt och kommer endast att användas till att jämföras med den riktiga betygsstatistiken.

Matrisfråga

- Betyget beror mer än någonting annat på att laborationerna i TDA540 tog i stort sett all tid.»

Betyg
24 svarande

7 29%
13 54%
3 12%
1 4%
Ej svar»0

Genomsnitt: 1.91

8. Vad i kursen anser du var dåligt och bör ändras?

(t.ex. informationsflöde, svåra kursmoment m.m.)

- Mer relevanta labbar! Kanske ha duggan lite senare.»
- Lab-p.m. till labb 3 hade felaktiga uppgifter.»
- Titta tillbaks ibland. Repetera sådant som gåtts igenom tidigare. Inte bara inför tentan. Jag tror att de som inte grepat första gången har lättare att greppa den andra gången. »
- Man bör ha labb-handledare som förstår svenska, upplevde lite problem i kontakten med dem »
- Kurslitteraturen bör absolut bytas ut. Vore också bra att komma i kontakt med PSpice.»
- - I lab 3 räckte inte all utrustning (sladdar mm)... - Det var lite för hög nivå på tentan där de flesta uppgifter fick "den svårare varianten" (t.ex. partikulärlösning och dubbla transformatorer). - Mer information om vad och hur man skulle göra inlämningsuppgiften då detta var väldigt oklart och det hela blev därmed ganska svårt.»
- upplägget av labbarna!»
- Det var svårt att förstå den kvinnliga labbhandledaren ibland»

9. Vad i kursen var bra och anser du bör sparas?

- Att Andreas noterade när någon del av kursen var särskilt viktig. »
- Föreläsningarna var riktigt bra och labbarna lärorika. Skulle egentligen gärna se ännu mer labarbete, kanske extra labbar som ger bonuspoäng istället för hemuppgiften och duggan.»
- Föreläsningarna och övningar med skyman. Skyman var riktigt duktig!»

10. Sammanfattning av kurs

Betygsätt kursen som helhet. Kommentera gärna!

Matrisfråga

- En mycket intressant kurs som jag uppskattade!»
- Bra ingenjörsmässig allmänbildning!»

Betyg
23 svarande

1 4%
2 8%
10 43%
9 39%
1 4%
Ej svar»0

Genomsnitt: 3.3

11. Pedagogiskt pris

Markera nedan vilken/vilka du anser bör tilldelas Z-sektionens pedagogiska pris.

Matrisfråga

Föreläsare Hans Nordman
22 svarande

Ja»6 40%
Nej»9 60%
Ej svar»7

Genomsnitt: 1.6

Övningsledare Andreas Skyman
23 svarande

Ja»7 50%
Nej»7 50%
Ej svar»9

Genomsnitt: 1.5

Övningsledare Daniel Tegnered
23 svarande

Ja»1 12%
Nej»7 87%
Ej svar»15

Genomsnitt: 1.87

Labbansvarig Bo Håkansson
22 svarande

Ja»0 0%
Nej»7 100%
Ej svar»15

Genomsnitt: 2

12. SNZ & Kursutvärderingar

Hur kan kursutvärderingen förbättras? Hur kan SNZ göra sin verksamhet bättre?
Kommentera gärna utvärderingsmallen och betygssystemet!Kursutvärderingssystem från