ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


V12, lp4 Sjömanskap B, SJO580

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2012-05-23 - 2012-06-15
Antal svar: 22
Procent av deltagarna som svarat: 33%
Kontaktperson: Lena Högberg»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Sjökapten 180 hp
Utbildningsprogram studenten tillhör: Sjökapten 180 hp


Läs detta först!

I denna enkät finns möjlighet att i fritextfälten ge kommentarer kring både vad som varit bra och vad som varit mindre bra med kursen.
Du har större möjlighet till påverkan om du håller kritiska kommentarer på en konstruktiv nivå.


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

22 svarande

Högst 15 timmar»9 40%
Cirka 20 timmar»9 40%
Cirka 25 timmar»2 9%
Cirka 30 timmar»0 0%
Minst 35 timmar»2 9%

Genomsnitt: 1.95

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

22 svarande

0%»0 0%
25%»0 0%
50%»0 0%
75%»2 9%
100%»20 90%

Genomsnitt: 4.9

- Missade lite i början pga praktik. » (75%)


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

22 svarande

Jag har inte sett/läst målen»2 9%
Målen är svåra att förstå»1 4%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»5 22%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»14 63%

Genomsnitt: 3.4

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

21 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»0 0%
Ja, målen verkar rimliga»19 90%
Nej, målen är för högt ställda»2 9%

Genomsnitt: 2.09

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

20 svarande

Nej, inte alls»1 5%
I viss utsträckning»5 25%
Ja, i hög grad»9 45%
Vet ej/har inte examinerats än»5 25%

Genomsnitt: 2.9

- Ej någon examinering i denna kurs, men de obligatoriska momenterna testade de kunskaper jag skulle ha vid dom tillfällerna.» (Vet ej/har inte examinerats än)


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

22 svarande

Mycket liten»2 9%
Ganska liten»2 9%
Ganska stor»5 22%
Mycket stor»13 59%

Genomsnitt: 3.31

7. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

22 svarande

Mycket liten»2 9%
Ganska liten»9 40%
Ganska stor»8 36%
Mycket stor»3 13%

Genomsnitt: 2.54

- För att lära sig plotta i relative motion var det bra övningar i de blåa kompendiet.» (Ganska stor)

8. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

22 svarande

Mycket dåligt»2 9%
Ganska dåligt»3 13%
Ganska bra»9 40%
Mycket bra»8 36%

Genomsnitt: 3.04


Arbetsklimat

9. Hur var möjligheterna att få hjälp samt att ställa frågor?

22 svarande

Mycket dåliga»4 18%
Ganska dåliga»1 4%
Ganska bra»9 40%
Mycket bra»7 31%
Har ej sökt hjälp»1 4%

Genomsnitt: 3

- I radardelen » (Mycket dåliga)
- Den var helt okej, man kunde ta tillfället i akt under simulatorkörningarna. » (Ganska bra)
- Vore bra med mer praktisk handledning under simulatorövningarna. Dvs inte bara genomgång innan och efter utan även genomgång av hur det fungerar i praktiken i en simulator. » (Ganska bra)

10. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

22 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»4 18%
Mycket bra»18 81%
Har ej sökt samarbete»0 0%

Genomsnitt: 3.81

11. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

22 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»17 77%
Hög»5 22%
För hög»0 0%

Genomsnitt: 3.22

12. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

22 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»14 63%
Hög»6 27%
För hög»2 9%

Genomsnitt: 3.45

- Omfattande kurser med tre tentor sista veckan. » (Hög)


Sammanfattande frågor

13. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

22 svarande

Mycket dåligt»1 4%
Dåligt»2 9%
Godkänt»6 27%
Gott»8 36%
Mycket gott»5 22%

Genomsnitt: 3.63 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Den absolut sämst utformade kursen jag läst än så länge. » (Mycket dåligt)
- en bra kurs dock så väldigt konstigt att lägga obligatoriska moment i början då många inte har kommit tillbaka från praktiken.» (Dåligt)
- Men efter allt fel man gjort i simulatorn känns det som man aldrig kommer våga köra båt på riktigt. Det var fler som kände så. » (Godkänt)

14. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Allt»
- "dåligt väder föreläsningarna" var intressanta och lärorika.»
- Simulator körningarna var bra tyckte jag.»
- Tycker det skall fortsätta som det är. Bra upplägg.»

15. Vad bör främst förändras till nästa år?

- inget»
- Om en bra färdplanering önskas borde man tilldelas en brygga med bestämd startposition, så att man kan koncentrera sig på att göra EN riktigt bra och genomtänkt planering. Dessutom blir sjökortet så plottrigt av att det ligger fem olika planeringar att man knappt kan följa sin planering.»
- Läraren bör ge mer positiva kommentarer och inte bara säga vad som är dåligt.»
- De obligatoriska momenten i början.»
- Ny lärare!»
- Lägg inga obligatoriska moment under kursens första vecka. Det ställer till problem för de som fortfarande är ute på praktik. »

16. Övriga kommentarer

-
- På det sättet som Björn lär ut är enligt min åsikt väldigt dåligt då han istället för berätta vad man ska göra så ger han bara negativ kritik. Tillslut blev det så att jag redan innan jag kom till lektionen blev upprörd över hur Björn "lär ut". Det finns så många bättre sätt att undervisa på, jag vet att det är många med mig som har liknande åsikter. När jag kom hem från min praktik kom jag en vecka för sent pga att ja va tvungen att få ihop 28 dagar på samma båt, när jag kom tillbaka hade jag missat de första obligatoriska momenten i kursen. När det bara va fyra veckor kvar på kursen fick jag reda på att jag va tvungen att komplettera lite pappersplottningar vilket jag kan hålla med om skulle vara bra att göra innan vi skulle börja köra i simulatorn men det fick jag ej reda på då, det dröjde inte länge innan vi inte ens använde oss av papperplottning längre men jag var ändå tvungen att göra dessa grundläggande pappers övningar. Detta gav ingenting och kändes bara som ett straff för att jag kom tillbaka från praktiken en vecka efter kursen startat, jag menar man hade tillräckligt med saker att göra för att hinna med alla de andra kurser man läser. Jag tycker också det är dåligt att Björn sätter sig och rättar på tentaveckan, då man inte har någon chans att rätta de fel man har gjort. Jag ska nämligen åka hem och jobba över sommaren redan dagen efter sista tentan och har ingen chans att kunna lämna in de rättningar jag kan tänkas behöva göra för än efter praktik perioden i höst vilket förmodligen blir i slutet av oktober.»
- Tycker att kursen var lärorik men samtidigt mycket dåligt utformad vad det gäller krav som ska gälla alla. Jag är ute på praktik och försöker få ihop mina dagar eftersom man minst måste vara 28dagar ombord för att kunna räkna dagarna. Det bidrar till att praktiken drar ut på lektions tid och obligatoriska moment. Nog jobbigt att ta igen två veckors missad skoltid, plus det får man göra massa kompletterings uppgifter bara för att man har missat obligatorisk närvaro. Lärarnas förståelse och kompromissvilja för detta existerar inte. Folk som har varit på det obligatoriska momenten har inte behövt redovisa något av sina radarlottnings uppgifter. Vi som kommer försent till skolan granskas noga vilket betyder att alla får ännu mera jobb utöver det jobb vi har med att komma i fas med skolan. Det ska vara lika för alla så varför läggs det inte ner någon energi att granska alls uppgifter istället för dom som redan har det svårt att komma ikapp. När jag var ute på praktik mejlade jag examinator för att försöka få lite tips på vad jag kunde sätta mig in i och slippa vara helt blank när jag kom tillbaka till skolan men fick inget svar. rättningen av uppgifterna som skulle kompletteras verkar inte existera eftersom jag fortfarande väntar på svar i arbetet jag skickade in om hårt väder. och radarlottningen får jag reda på när jag söker upp läraren. detta besked får jag idag. Dagen innan "sommarlovet" vilket betyder att jag har mycket svårt att vända mig till någon om jag skulle behöva extra hjälp. Mycket besviken på denna kurs och framför allt lärarna! »
- Väldigt bra kurs, synd bara att björn kan vara lite besvärlig ibland»
Genomsnitt totalt för detta stycke: 3.63

Genomsnitt totalt för alla frågor: 3.63
Beräknat jämförelseindex: 0.65


Kursutvärderingssystem från