ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


V12 lp4, Nautisk matematik, LNC022

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2012-05-23 - 2012-06-15
Antal svar: 27
Procent av deltagarna som svarat: 35%
Kontaktperson: Lena Högberg»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Sjökapten 180 hp
Utbildningsprogram studenten tillhör: Sjökapten 180 hp


Läs detta först!

I denna enkät finns möjlighet att i fritextfälten ge kommentarer kring både vad som varit bra och vad som varit mindre bra med kursen.
Du har större möjlighet till påverkan om du håller kritiska kommentarer på en konstruktiv nivå.


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

27 svarande

Högst 15 timmar»9 33%
Cirka 20 timmar»9 33%
Cirka 25 timmar»4 14%
Cirka 30 timmar»3 11%
Minst 35 timmar»2 7%

Genomsnitt: 2.25

- Relativt goda förkunskaper.» (Högst 15 timmar)

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

27 svarande

0%»2 7%
25%»2 7%
50%»1 3%
75%»8 29%
100%»14 51%

Genomsnitt: 4.11

- läser tre åriga linjen. Så vi missade föreläsningar varje vecka.» (50%)
- missat lite» (100%)
- Lysande upplägg med föreläsning föst och övningstillfälle direkt efter så att man kan mängdträna medan de nyss inlärda kunskaperna fortfarande är färska.» (100%)


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

27 svarande

Jag har inte sett/läst målen»5 18%
Målen är svåra att förstå»1 3%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»5 18%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»16 59%

Genomsnitt: 3.18

- Önskvärt att målen finns tillgängliga vid kursstart.» (Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare)
- Dock är målen för orealistisk för sjökaptens nivå. Endast en begränsat del av kursen är användbar i yrket.» (Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen)
- Bra att matten är ändrad till nautisk matte så vi inte läser nån onödig skit som vi bara gnäller över. Tycker detta va ett bra upplägg med matte som kommer behövar under skolans gång.» (Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen)

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

23 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»1 4%
Ja, målen verkar rimliga»20 86%
Nej, målen är för högt ställda»2 8%

Genomsnitt: 2.04

- Efter bakgrund med bara Matte C i bagaget fick man slita lite, men tycker ändå i slutändan att tentan var relevant för programmet. » (Ja, målen verkar rimliga)
- Beroende på vad man har läst på gymnasiet så är det en rimlig nivå. Men dock lite för basic om man läst upp till Matte E innan.» (Ja, målen verkar rimliga)
- Bättre om kursen riktas enbart mot kunskap som krävs som nautiker.» (Nej, målen är för högt ställda)

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

25 svarande

Nej, inte alls»1 4%
I viss utsträckning»0 0%
Ja, i hög grad»21 84%
Vet ej/har inte examinerats än»3 12%

Genomsnitt: 3.04


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

26 svarande

Mycket liten»2 7%
Ganska liten»6 23%
Ganska stor»9 34%
Mycket stor»9 34%

Genomsnitt: 2.96

- En lärare som är för högt utbildad, hade lite svårt att förklara utan att göra det för komplicerat» (Ganska stor)
- Undervisningen var mycket bra, pedagogisk och till stor hjälp för lärandet.» (Mycket stor)

7. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

27 svarande

Mycket liten»0 0%
Ganska liten»4 14%
Ganska stor»12 44%
Mycket stor»11 40%

Genomsnitt: 3.25

- Kurs bok med klart och tydliga beskrivningar, regler, osv önskas.» (Ganska liten)
- Fel i kurslitteratur verkar vara ett återkommande problem i många kurser. När det är fel i facit eller viktiga tal saknas i frågan är det väldigt förvirrande för den som ska lära sig. Är man osäker på något och går tillbaka till kurslitteraturen för att kolla, kändes det inte som att man helt säkert kunde lita på det som stod där. Jag förstår att delar av det kursmaterial vi har fått bara har omarbetats av läraren. Materialet kom ifrån en sommarkurs i matte. Jag förstår att det är bra att repetera grundläggande matte, men ett tjockt häfte där hälften av sidorna förklarar de 4 grundläggande räknesätten känns lite väl onödigt i en kurs där vi senare kommer att gå in på avancerad matte. Jag tycker att de häften vi fick ska omarbetas och endast det som faktiskt är relevant ska plockas ut.» (Ganska liten)
- Utdelade häften var mycket bra. Tydliga och med bra uppgifter.» (Ganska stor)
- Bra med häften för varje avsnitt! Bra med mycket övningar/exempel i häftena och under föreläsningarna. » (Ganska stor)
- Bra stenciler, lite svårtolkade men det funkade. » (Mycket stor)
- Överlag bra och pedagogiskt kursmateriel även om vissa häften var lite tunna och med för få exempel men det beror på att kursen är helt ny antar jag.» (Mycket stor)

8. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

27 svarande

Mycket dåligt»2 7%
Ganska dåligt»2 7%
Ganska bra»13 48%
Mycket bra»10 37%

Genomsnitt: 3.14

- Det underlättar för oss elever om alla lärare kunde använda sig av en plattform - Pingpong. Hemsidan behöver vara mer lättillgänglig. Bra med utskrivet material. Dyrt för skolan?» (Ganska dåligt)
- Dagen innan tentan fungerade inte kurshemsidan där man kunde tanka hem övningstentor. Det var lite kass.» (Ganska bra)
- En del fel i facit fanns för vissa uppgifter vi var tilldellade, detta ledde till en stor osäkerhet på vad som kunde vara rätt och fel. » (Ganska bra)


Arbetsklimat

9. Hur var möjligheterna att få hjälp samt att ställa frågor?

27 svarande

Mycket dåliga»0 0%
Ganska dåliga»2 7%
Ganska bra»4 14%
Mycket bra»15 55%
Har ej sökt hjälp»6 22%

Genomsnitt: 3.92

- Duktiga och engagerade övningsledare» (Mycket bra)

10. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

27 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»6 22%
Mycket bra»18 66%
Har ej sökt samarbete»3 11%

Genomsnitt: 3.88

- Vi satt själva och pluggade väldigt mycket» (Mycket bra)

11. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

27 svarande

För låg»0 0%
Låg»4 14%
Lagom»11 40%
Hög»10 37%
För hög»2 7%

Genomsnitt: 3.37

- Med endast matte c som bakgrund fick man slita.» (Hög)
- Jag tycker att läraren både talade för fort och skrev slarvigt. Väldigt ofta var det många som inte kunde läsa vad det stod på tavlan och fick fråga läraren. Föreläsningssalen vi brukade vara i var väldigt stor och många satt utspridda. Angående tempot på föreläsningarna var det väldigt högt. Man fick känslan av att läraren försökte klämma in så mycket som möjligt på så få minuter som möjligt. Ex: Är klockan 10.13 och han såg att vi hade 2 min till rast kunde han snabbt dra igenom några tal till. Detta kanske är lätt att följa om man är väldigt insatt i matematiken, men för de som inte har läst kanske lika mycket matte på gymnasiet är det svårare. =lugnare tempo. Fler föreläsningar?» (Hög)
- PGA för hög ställda krav» (För hög)

12. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

26 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»15 57%
Hög»9 34%
För hög»2 7%

Genomsnitt: 3.5

- Läste bara denna kursen,, » (Lagom)
- Omfattande kurser.» (Hög)


Sammanfattande frågor

13. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

27 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Dåligt»0 0%
Godkänt»10 37%
Gott»5 18%
Mycket gott»12 44%

Genomsnitt: 4.07 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Mycket bättre än innan 2010. » (Godkänt)
- Eftersom jag går 3.årig linje så krockade nästan alla föreläsningar med Juridiken vilket gjorde att jag inte riktigt fick samma sportsliga chans till bra resuktat vilket är synd. Hoppas de som sitter på schema biten löser det till nästa gång.» (Godkänt)
- Det behövs bättre möjlighetet att få mer hjälp med matten av lärare. Si känns mer som en fördjupning med kluriga matteproblem för den som är intresserad, än extra tillfällen för den som har svårt att klara målen» (Godkänt)
- missade hälften!» (Gott)
- Läraren.» (Mycket gott)
- Mycket bra lärare med bra upplägg.» (Mycket gott)
- Mycket bra föreläsare och en intressant kurs. » (Mycket gott)
- Bra kurs och bra lärare!» (Mycket gott)

14. Vad bör främst bevaras till nästa år?

-
- Samma struktur.»
- Utskrivet material»
- Lennart falk »
- Duggorna var väldigt bra så att man höll uppe studietempot.»
- Duggorna»
- att man bara riktar in sig på den matten som kommer senare i sjökaptensutbildningen"!! vektorer, trigonometri och sfärisk.»
- Bra upplägg med duggorna Bra föreläsare och övningsledare»
- Läraren :-)»
- Samma häften/kompendium. "Räknestuga" Repetition på slutet!»

15. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Ta bort kapitlet om vektorer»
- Sänka kursen till 3 pöäng för sjökapten. Endast navigerings och stabilitets uträkningar.»
-
- Revidering av kursmaterial Tempo»
- att det är en spärrkurs»
- Facit var inte alltid korrekt och skapade förvirring ibland.»
- Att man tidigare får övningstentor så att man kan lägga upp sina studier utefter detta,, alltid skönt att få veta i god tid innan tentamen så att man kan lägga mer energi på delar man har svårt för,, detta gäller alla kurser på skolan ! »
- En matte bok av nått slag»
- Lägre tempo, dela upp kursen i fler delar under fler läsperioder.»
- Tempot var ibland väl lågt, väldigt mycket repetition. Men det kanske behövs med tanke på varierande matematikkunskaper. »
- Att man går lite lugnare fram på föreläsningarna »

16. Övriga kommentarer

- Komplett kurs bok önskas och att kursboken får medtas till provet. På fartyg har vi alltid tillgång till mallar för ev. uträkningar så provet borde liknar verkligheten mer.»
-
- Bra lärare,, kändes som han kunde lägga det på vår nivå mer än vad föregående lärare gjorde,, »
- Bästa matte läraren jag haft! »
Genomsnitt totalt för detta stycke: 4.07

Genomsnitt totalt för alla frågor: 4.07
Beräknat jämförelseindex: 0.76


Kursutvärderingssystem från