ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


V12 lp4, Sjöfartens miljöpåverkan, SJO570

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2012-05-23 - 2012-06-15
Antal svar: 20
Procent av deltagarna som svarat: 40%
Kontaktperson: Lena Högberg»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Sjöingenjör 180 hp
Utbildningsprogram studenten tillhör: Sjöingenjör 180 hp


Läs detta först!

I denna enkät finns möjlighet att i fritextfälten ge kommentarer kring både vad som varit bra och vad som varit mindre bra med kursen.
Du har större möjlighet till påverkan om du håller kritiska kommentarer på en konstruktiv nivå.


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

19 svarande

Högst 15 timmar»10 52%
Cirka 20 timmar»7 36%
Cirka 25 timmar»0 0%
Cirka 30 timmar»2 10%
Minst 35 timmar»0 0%

Genomsnitt: 1.68

- Det här har varit bland dom mest ointressanta kurserna som vi har haft under Chalmers tiden.» (Cirka 20 timmar)
- svårt att uppskatta..» (Cirka 20 timmar)

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

20 svarande

0%»1 5%
25%»4 20%
50%»4 20%
75%»7 35%
100%»4 20%

Genomsnitt: 3.45

- Jag var på de första föreläsningarna men insåg väldigt fort att föreläsarna var något av det sämsta jag varit med om.» (0%)
- Föreläsningarna höll en dålig nivå. Föreläsarna saknade kunskap om klassens kunskapsnivå vilket ledde till att vissa föreläsningar höll en nivå som på sin höjd varit vettig i början av 1:a årskursen inte i slutet av sista.» (25%)
- var sjuk första veckan i läsperioden, kändes som att många föreläsningar låg under denna vecka. Skulle vart bättre om man kunde sprida ut det mer jämt under läsperioden?» (50%)
- Kustbevakningen och Eriks föreläsningar har varit bra. Restan har varit mindre bra. Det första föreläsaren som vi hade fråga klassen var om vi kunden engelska!» (75%)
- Missat ett par lektioner pga extrajobb.» (75%)
- Tycker inte lektionerna va så givande då de va ganska röriga och mycket är återkommande från andra lektioner.» (75%)


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

20 svarande

Jag har inte sett/läst målen»4 20%
Målen är svåra att förstå»8 40%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»4 20%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»4 20%

Genomsnitt: 2.4

- Målen har var väldigt otydliga!» (Målen är svåra att förstå)
- Målen är mycket underliga då det verkar som om vi alla skall bli marinbiologer där bla kunna latinska namn på olika arter. Ser inte riktigt poängen med detta!» (Målen är svåra att förstå)

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

14 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»3 21%
Ja, målen verkar rimliga»7 50%
Nej, målen är för högt ställda»4 28%

Genomsnitt: 2.07

- Kan ej svara då målen var svåra» (?)
- förstår ej målet i kursen» (?)
- Vet inte vilken nivå. Bara underliga mål inte rimliga» (Nej, målen är för lågt ställda)
- I svårighetsgrad är de väl bra, men jag kan inte se varför vi ska bli marinbiologer. Sist jag kollade pluggar jag sjöingenjör. Jag hade mycket hellre lärt mig hur jag faktiskt kan arbeta för att skona miljön i mitt yrkesval.» (Ja, målen verkar rimliga)
- » (Ja, målen verkar rimliga)
- målen är både för höga och låga efter som målen är väldigt otydliga.» (Nej, målen är för högt ställda)
- Målen är både för lågt och för högt satta på samma gång. De är för lågt satta i det avseendet att allt som har med bränsle och utsläpp var en lättare version av det som gick igenom i förbränningsläran. De är för högt satta i det avseendet att de snöade till viss del in i bottensedimenten i Östersjön.» (Nej, målen är för högt ställda)

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

18 svarande

Nej, inte alls»3 16%
I viss utsträckning»2 11%
Ja, i hög grad»6 33%
Vet ej/har inte examinerats än»7 38%

Genomsnitt: 2.94

- går ej heller att svara på pga så otydliga mål» (?)
- Väldigt rörig kurs och det fanns ingen röd tråd genom den. Jag förstår fortfarande inte vad jag har lärd mig.» (Nej, inte alls)
- Svårt att veta men de var testade iaf det vi gått igenom och de instuderingsfrågor vi fått men vi visste inte fören vi fick tentan hur den skulle se ut hur många frågor eller vad det var för krav på klarade poäng för att få en 3a » (Nej, inte alls)
- Tentan motsvarade instuderingsfrågorna. Men man hade klarat sig utan lektionstiderna.» (I viss utsträckning)
- Examinationen var väl avvägd i förhållande till de instuderingsfrågor vi fått. » (Ja, i hög grad)
- stor tenta » (Ja, i hög grad)


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

20 svarande

Mycket liten»10 50%
Ganska liten»6 30%
Ganska stor»4 20%
Mycket stor»0 0%

Genomsnitt: 1.7

- Undervisningen... ha... ha... ha... De föreläsningar som har varit har inte varit undervisning. Det har varit en plåga av tidsödande "ingenting". Man gick dit, satte sig. Såg en person som inte kunde ämnet läsa innantill ur sina papper samtidigt som hon skrev på tavlan. Jag vet inte hur andra tycker, men personligen känner jag att om föreläsaren inte kan det hon ska prata om, utan läser innantill under föreläsningen. Då kan jag faktiskt sitta hemma och läsa innantill från de papper som hon läste ur när hon skrev på tavlan. Jag behöver inte sitta 4h och titta på när hon lär sig själv ämnet. Nu hade vi ganska många föreläsare och självklart var inte alla så här dåliga. Men sammanfattningsvis så har undervisningen varit väldigt undermålig. En person, en manlig föreläsare som jag inte kommer ihåg namnet på, han var väldigt bra. Han kunde sitt ämne, var pedagogisk, kunde tillämpningarna till sjöfarten. En mycket bra föreläsare. Synd bara att han hamnade i en kurs där de andra föreläsarna var sjukt dåliga. (Han var inte gästföreläsare)» (Mycket liten)
- Går lika bra att läsa hemma utan att vara på undervisningen. » (Mycket liten)
- Ser inte poängen med att lärarna läser rätt ur pappren, det kan eleverna göra själva. Samt att lärarna idiotförklarar eleverna genom att översätta grundläggande engelska för oss t ex Baltic sea= Östersjön, då vår utbildning är "ganska" internationell så är uttalande som dessa mycket underligt. Sedan vore det bra om lärarna vet lite om elevernas utbildning och vilken år de går och inte föreläser som om det vore en dagisklass som aldrig varit ombord på en båt.» (Mycket liten)
- många föreläsningar har känts oplanerade. många gånger utnyttjades inte den schema-lagda tiden.» (Mycket liten)
- Undervisningen i kursen var bortom all kritik, med vissa undantag. Gästföreläsningarna var mycket intressanta och gästföreläsarna var kunniga, speciellt Marin floc. Men ordinarie föreläsare stod mest och svamlade och gick antingen in för mycket eller för litet på ämnena, de hittade aldrig en bra balans. dock ska sägas att föreläsningen om vrak och oljeutsläpp var intressant och väl avvägd, och jag har hört att föreläsningen om bottenfärg var bra också.» (Mycket liten)
- värdelös, alla lärare tog upp nästan samma saker.. och det viktiga visste vi sedan innan, lärde oss knappt något matnyttigt » (Mycket liten)
- instuderingsfrågor var en mycket god hjälp dock så hade det ju varit bra om vi fått dem tidigare än en vecka innan tentamen » (Ganska stor)

7. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

20 svarande

Mycket liten»8 40%
Ganska liten»5 25%
Ganska stor»6 30%
Mycket stor»1 5%

Genomsnitt: 2

- Skitbok... bara en sak som gjorde ett ytterligare tomrum i min plånbok.» (Mycket liten)
- Kurslittraturen var usel! Tur att det finns bra hemsidor inom ämnena annars hade blivit katastrof. Hoppas verkligen att det blir bättre nästa år!» (Mycket liten)
- Lånade boken på biblioteket men den var svår att använda till kursen. Studerade mest utifrån ping pong istället. » (Mycket liten)
- vilken kurslitteratur?» (Mycket liten)
- handlade bara om östersjön, o relevant för utbildningen » (Mycket liten)
- Jag tycker att studielitteraturen var mycket gles. Jag tycker inte riktigt att det framgick att bladen med frågor ca 100 st skulle vara bra underlag för tentan, det kändes som att jag chansade och läste på dem då jag inte riktgt viste vad vi skulle läsa på för att klara tentan. » (Ganska liten)
- Jag är inte helt säker på att det fanns kurslitteratur, det fanns en bok men som jag uppfattade det så var den mer kuriosa om man var intresserad. » (Ganska liten)
- Kurs materialet har varit rena power point presentationer. Dessa gjorde så man kunde svara på instuderingsfrågorna. Dock så var seminariet en trevlig och rolig uppgift som gav mycket till eleverna. » (Ganska stor)

8. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

20 svarande

Mycket dåligt»8 40%
Ganska dåligt»4 20%
Ganska bra»4 20%
Mycket bra»4 20%

Genomsnitt: 2.2

- Vi frågade många gånger om att få en övningstenta att titta på. Något som vi aldrig fick. Vi frågade även flertalet gånger hur tentaupplägget var, dvs. var fokus på kunskapen ska ligga - inget svar, men vi fick instuderingsfrågor efter ett tag.» (Mycket dåligt)
- Schemat stämde sällan, tiderna stämde inte fick ofta sluta tidigare. Det verkar vara väldigt svårt att boka salar på chalmers. När vi skulle ha en laboration som var jätte viktigt hade inte kursansvarig lyckats boka en sal!» (Mycket dåligt)
- PingPong svårt att lämna in då mapparna inte fungerar. Tidsplanering var fruktansvärt dåligt 4h på schemat blev många gånger bara 45 minuter. tror inte vi hade en enda lektion som höll schematiden.» (Mycket dåligt)
- Vi går på en teknisk högskola trodde jag men i schemat på nätet har det stått att det ska vara en sak och att det är 4 timmar föreläsning och vi kommer till salen så kan det både vara fel sal eller så är den vara 45 min eller 2 timmar så man vet aldrig riktigt hur långa föreläsningar skulle vara fören de var slut» (Mycket dåligt)
- Det verkade vara otroligt svårt att tidsplanera lektionerna och boka salar. En 4 timmars föreläsning höll nog ett snitt på max 1,5 h. När bara en människa i hela kursen kan hantera pingpong så blir det väldigt dåligt med uppdateringar.» (Mycket dåligt)
- Mycket dåligt med information och dålig organisation» (Ganska dåligt)
- Tyvärr. Okar information. Många fel i schemat. Utdelade instuderingsupgifter med mycer kort tid innan examinationen.» (Ganska dåligt)
- schemaläggningen var inte rätt i timeedit det är inte bra jag tycker inte om att använda kurs pm som schema.» (Ganska dåligt)
- Det enda bra var var bladen med 100 frågor samt powerpointen. Jag tycker att det var märkligt att det inte fanns övningstentor upp på nätet. Första kursen någonsin jag varit med om det. Frågan ställdes om lena kunde lägga upp tentor men inget hände trots att det är ett krav här på chalmers att det skall finnas minst 2 st övningstentor tillgängliga på en kurs.» (Ganska dåligt)
- allt fanns på pingpong de var den starka sidan » (Mycket bra)


Arbetsklimat

9. Hur var möjligheterna att få hjälp samt att ställa frågor?

20 svarande

Mycket dåliga»0 0%
Ganska dåliga»3 15%
Ganska bra»6 30%
Mycket bra»3 15%
Har ej sökt hjälp»8 40%

Genomsnitt: 3.8

- De frågor vi ställde fick i 90% av fallen sjukt dåliga svar. Majoriteten av föreläsarna har ingen aning om hur sjöfarten fungerar. Vi som studenter frågar frågor som har med vårt framtida yrke att göra. Det är ju därför vi läser den här utbildningen, för att bli bra på det jobb vi ska göra i framtiden! När svaren vi får läggs på en sådan nivå att en mellanstadieelev kan förstå det, då känns det som att föreläsaren borde föreläsa för mellanstadieelever och inte sjöingenjörer som läser sitt 4e och sista år på chalmers.» (Ganska dåliga)
- har man frågat något har det antingen svarat att de ska kolla upp det men sen aldrig återkommit med svar eller hänvisat till en kollega som i sin tur hänvisat tillbaka till den man först frågade » (Ganska dåliga)
- Möjligheten att ställa frågor var rätt stor, svarens hjälpsamhet var ofta dock tämligen usla. » (Ganska bra)
- möjligheten fanns hela tiden, sen kunde de oftast inte svara på någon fråga som vi tyckte var relevanta och rörde maskin » (Mycket bra)

10. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

20 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»6 30%
Mycket bra»10 50%
Har ej sökt samarbete»4 20%

Genomsnitt: 3.9

- Det är tur att vi i klassen hjälper varandra.» (Mycket bra)
- utan dem hade det inte gått» (Mycket bra)
- Efter 4 år är vi väl sammansvetsade och vet var vi har varandra.» (Mycket bra)

11. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

20 svarande

För låg»2 10%
Låg»5 25%
Lagom»11 55%
Hög»2 10%
För hög»0 0%

Genomsnitt: 2.65

- Lärde mig knappt något nytt på denna 7.5p kurs.» (För låg)
- allt som gicks igenom hade vi ju redan läst i andra kurser på ett betydligt mer djupgående sätt» (För låg)
- Det var ingen arbetsbelastning för vi hade inget att plugga på! Vi fick instuderingsfrågor, ja. Och vi fick en inlämningsuppgift, ja. Men var är det relevanta för oss i maskin!? Inlämningsuppgiften var inriktad på miljö i maskin och på miljö inom sjöfarten, det kan jag hålla med om. Men Redovisningsmetoden var det sämsta jag har varit med om! När jag personligen har gjort ett arbete om avgasrening. Då vill jag inte höra 5 andra som har gjort arbeten inom samma kategori. Jag vill höra redovisningar från de andra kategorierna! Visst, jag är en mästare på avgasreningstekniker nu. Men jag vet absolut ingenting om plasthantering eller kemikalieutsläpp mm...» (Låg)
- låg på ett negativt sätt. för som sagt materialet och tentans frågor va ej sammanvävda » (Låg)
- Har varit svårt att vet vad som man skall plugga på.» (Lagom)

12. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

20 svarande

För låg»0 0%
Låg»3 15%
Lagom»12 60%
Hög»5 25%
För hög»0 0%

Genomsnitt: 3.1


Sammanfattande frågor

13. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

19 svarande

Mycket dåligt»8 42%
Dåligt»6 31%
Godkänt»5 26%
Gott»0 0%
Mycket gott»0 0%

Genomsnitt: 1.84 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Jag är kritisk till det mesta i kursen. Jag har nyss haft en intern miljökurs i mitt rederi som vida överstiger nivån på denna kurs, och den var på 4 dagar, inte 2 månader. Kursen är mer anpassad för en marinbiolog än en sjöingenjör. Jag har ingen nytta av att veta hur illa ställt det är med östersjön i detalj. Vad jag faktiskt vill veta är hur jag kan påverka den mindre.» (Mycket dåligt)
- Jag kan ärligt säga att det här har varit den SÄMSTA kursen under mina 4 år på Chalmers. Den har varit så dålig att jag t.o.m svär åt den! Fy Bövelen!!!» (Mycket dåligt)
- Det här har varit bland dom sämsta kurserna under min tid här på Chalmers. Om den hade varit bättre strukturerad hade det kunna bli en bra kurs efter som miljön är väldigt i focus nu!» (Mycket dåligt)
- Kursen var bara slöseri med tid.» (Mycket dåligt)
- sämsta kursen jag läst och totalt onödig men känns mer som att den ska vara där för att skolan ska kunna visa upp att det är miljömedvetna men att innehållet är skit samma en föreläsare kom in startade power pointen insåg att den var på engelska och frågade då om vi kunde engelska och översatte än då allt för att vi skulle förstå att baltic sea var Östersjön kändes som det var utbildning på förskolenivå.» (Mycket dåligt)
- gött att chalmers går ut med stil.. sämsta kursen sist! » (Mycket dåligt)
- Total fel inriktning på kursen. För jag är måttligt intresserad att ha föreläsningar på "hur man går planerar ett miljöarbete (LCA) " Jag vill även se kursansvarigt tanke gång när den personen gjorde sammankopplingen av bottensediment och sjöingenjör» (Mycket dåligt)
- I princip allt vi läst i denna kursen har varit inbäddat i massvis med andra kurser vi läst innan. Så det blir som en stor repetitions-krus.» (Dåligt)
- Gott innehåll men väldigt dåligt planerat. Föreläsningarna höll väldigt sällan det timantal som angivits i schemat och inplanerade håltimmar har lett till att detta blivit den enda kurs där jag medvetet skippat föreläsningar sedan jag började på Chalmers. Största anledningen till att mitt betyg blev "dåligt" går att läsa under punkt 16. » (Dåligt)
- Det som var bra var marinflock som verkligen var givande och önskar att vi hade mera undervisning med dem. Kustbevakningen var ochså bra samt eriks föreläsning om vrak som jag tycker var givande. En lärare stod vid ett tillfälle och läste innantill vilket får iallafall mig att avstå från föreläsningarna» (Dåligt)
- Oengagemang från inblandade parter. Avsaknad av struktur. Synd på ett så viktigt ämne!» (Godkänt)

14. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Kustbevakningen och redarföreningen var bra föreläsningar. Föreläsningen om oljespill var bra.»
- Den manliga föreläsaren var sjukt bra, han kan få ta över hela kursen. För han var den enda vettiga. Jag tycker även att många av gästföreläsningarna var bra och de borde behållas till nästa år.»
- Marin floc»
- Inget! Gör om och gör rätt nästa gång! Laborationen var jätte bra!»
- Bra med många olika föreläsare som alla var kompetenta på sitt område.»
- Marinfloc-dagen. »
- Marinfloc laborationen var det mest givande i kursen»
- Det enda som bör bevaras är seminariet»
- Marin-floc laborationen var väldigt bra !»
- oj var ska jag börja en total omarbetning vore bra.»
- Marinfloc labben var jättebra! fast borde varit 2 dagar eller fler!»
- marinflock»
- Marinflock, kustbevkningen och Erik.»
- marinflock var intressant »
- Föreläsningen om bottenfärg och vrak Marinfloc»

15. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Det mesta! Jag är övertygad om att de allra flesta är intresserade av att förbättra miljön så då måste det väl rimligen vara vettigare att lära ut hur man förbättrar den (tekniker, hur de ska skötas, diskutera för-/nackdelar, hur det som släpps ut påverkar etc etc). Kanske det är att överväga att lägga in ett miljömoment i alla andra kurser (de relevanta, dvs inte engelska tex) för de som håller i kursen nu gör en katastrofkurs. Jag tror ingen i klassen är intresserade av att läsa sig om havets biotoper eller maskar som krälar omkring på botten och hur de syresätter bottnarna. Att östersjön mår kass hör vi på nyheterna... och de flesta har ingen biologiker-bakgrund så de festa av oss fattar ändå inte förklaringar om varför. Vi är tekniker och bör lära oss miljövetenskap för sjöingenjörer.»
- öh... typ allt?»
- Mindre biologi»
- Gör om hela kursen skaffa kompetenta lära som inte står och läser innan till!»
- Kontrollera vilka kurser vi redan läst under utbildningen. Ex sjöfartsjuridik 7hp. Ganska töntigt med en föreläsning om Marpol efter den kursen. Likaså 7hp motorteknik med inriktning på miljöteknik inkl. studiebesök på MAN i Köpenhamn. Onödigt att läsa om detta igen på en mycket lägre nivå därefter i miljökursen. »
- Kurslitteratur. En tydlig framställning över exakt vad som är kurslitteratur, och det skall gå att klara kursen enbart genom att läsa denna. »
- Lärarna bör inte fokusera så mycket på statistik och på att lära oss det miljömässiga fackspråket. Möligtvis fokusera mer på de funktionen av de reningsmetoder som kommer komma och som vi kommer stöta på ombord som skrubber, scr.. Uppgiften att läsa en superkrånglig forskningsartikel och redovisa i grupp med folk som hade samma ämne gav nästan ingenting. Forskningsartiklarna är för inriktade på en krånlglig grej i djupet av ett ämne och efter redovisningen hade jag inte en bättre bild av ämnet i helhet. Bara tex biologiska kemiska detaljerna i ämnet sm jag ändå inte förstår. Lärarna är lite för forskningsinriktade, jag vet tex fortfarande inte vad som gäller med båtbottenfärger egentligen. Lärarna va även dåliga på att ge raka klara svar på frågor vi ställde.»
- ALLT!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!»
- Lärarna måste prata mer med varandra och försöka skapa nån slags röd tråd. »
- bara en sådan sak att de har en koll på vad vi läst innan och att vi faktiskt kan engelska »
- Kursen borde inriktas mer på ingenjörsyrket»
- bättre schemauppläggning, det var många håltimmar och i timeedit stämde inte tiderna. skulle varit bra om det fanns med en lista över vad alla förkortningar som används i powerpointpresentationerna betyder»
- Schemaläggningen på denna kurs var fruktansvärd, hur kan alla tidigare kurser jag har haft här under 4 år lyckats med att följa schemat men inte denna? det som var dålig var att vi hade håltimma bla, samt att det inte stod på time edit när vi hade obligatorsk närvara det stod bara i kurs pm. »
- Det mesta, föreläsarna bör vara mer förberedda, föreläsningarna skall hålla på så länge som det är utsatt, och möjligen ska alla också kunna hantera pingpong.»
- hela upplägget! ha något som är relevant för maskinister. tex hur vi ska kunna göra maskin mer miljövänlig och inte till bränsle utan drift egenskaper osv. väv in det mer i andra ämnen och skrota denna kursen. helt klart inte värt pengarna ni lägger på den... trotts att alla säkert är bra forskare så kunde de inte anpassa kursen efter oss utan körde sina skräckexempel om östersjön och de dom forskar på. intressant i 10 min sedan blev det samma tjat igen och igen. »
- Resterande (när vi hade vårat seminarium så hade vi en handledare som hete hannes och han höll på med energieffektivisering, Varför i h*****e har inte han någon föreläsning. För han hade mycket intressanta saker att säga»

16. Övriga kommentarer

- Det finns så mycket möjligheter att skapa en bra kurs som är relevant för sjöfarten, men den här är INTE bra och bara relevant ibland.»
- De föreläsare som jag inte tyckte var bra är säkerligen väldigt duktiga på väldigt många saker. Men att stå framför en sjöingenjörsklass i årskurs 4 och prata om sjöfart. Det ska de inte göra! Det är som om jag skulle stå framför en miljövetarklass som läser sitt sista år och försöka prata om miljfrågor. Katastrofen är ett faktum...»
- Jag trodde att det var vis standard på kursen när man gick på högskolan. Chalmers har ännu en gång lyckas att bevisa motsatsen.»
- Möjligheten att föreläsa i miljökunskap för blivande sjöingenjörer borde tas på större allvar.»
- För cirka en månad sedan ställdes frågan av en student om det inte skulle finnas övningstentor tillgängliga. Svaret blev från Lena Granhag ett fräsande "det får du visa mig var det står så i så fall". Vidare så lovades vid samma tillfälle att svar till instuderingsfrågorna skulle läggas ut "snart". Det har fortfarande inte kommit ut några svar till alla dessa frågor så nu kommer jag strax åka till skolan för att skriva tentamen utan den minsta aning om varken vad för slags frågor som verkligen kommer eller hur svar önskas se ut. Detta tycker jag är fullkomligt horribelt. »
- Det är bra med en miljökurs. Då jag lärde mig allt från power pointsen önskar jag att dessa ku´,nde varit lite mer enkla och beskrivande. Jag har fått lite miljökänsla av kursen men den skulle kunna göras så mycket bättre om lärarna va lite mer sjöfartintresserade och visste vad vi är intresserade av. Dvs inte att forska.»
- Den sämsta kursen vi har haft på fyra år!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Bara bortkastad tid!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!»
- för att sammanfatta gör om gör rätt och inte bara för att skolan ska kunna visa upp att de erbjuder en miljökurs utan ge oss lite kunskap som vi har nytta av.»
- Det märks verkligen att det är alldeles för många som rom roddar i denna kurs, för många kockar helt enkelt. detta måste ändras på för att detta var inte någon rolig kurs att ta sig igenom.»
- När man frågar en avgångsklass sjöingenjörer om dom kan engelska en av de första föreläsningarna så är det ett stark tecken på att föreläsarna inte riktigt har förstått kunskapsnivån hos studenterna. När föreläsaren inte heller tror på att klassen kan engelska trots att dom säger det och genom hela föreläsningen översätter svåra ord så som "baltic sea" och "invaders" så visste man inte riktigt om man skulle skratta eller gråta.»
- visst att enligt chalmers ska vi ha en miljökurs fast den borde anpassas efter sjöingenjören. denna kändes mer som den tvingades på oss bara för att vi skulle ha en. ledsen att säga det fast det blir " gör om gör rätt" så hoppas jag det blir bättre för nästa årskurs! lycka till =) »
- Denna kursen måste va ett skämt. Föreläsare som inte är synkade med varandra Materialet i kursen har väldigt lite anknytning till utbildningen »
Genomsnitt totalt för detta stycke: 1.84

Genomsnitt totalt för alla frågor: 1.84
Beräknat jämförelseindex: 0.21


Kursutvärderingssystem från