ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


V12, lp4 Datorbaserade styr- och reglersystem, LEU742

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2012-05-23 - 2012-06-15
Antal svar: 11
Procent av deltagarna som svarat: 22%
Kontaktperson: Lena Högberg»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Sjöingenjör 180 hp
Utbildningsprogram studenten tillhör: Sjöingenjör 180 hp


Läs detta först!

I denna enkät finns möjlighet att i fritextfälten ge kommentarer kring både vad som varit bra och vad som varit mindre bra med kursen.
Du har större möjlighet till påverkan om du håller kritiska kommentarer på en konstruktiv nivå.


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

11 svarande

Högst 15 timmar»2 18%
Cirka 20 timmar»2 18%
Cirka 25 timmar»5 45%
Cirka 30 timmar»2 18%
Minst 35 timmar»0 0%

Genomsnitt: 2.63

- svårt att uppskatta» (Cirka 25 timmar)

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

11 svarande

0%»0 0%
25%»0 0%
50%»0 0%
75%»6 54%
100%»5 45%

Genomsnitt: 4.45

- Missat ett par föreläsningar pga extra jobb men fått hjälp av kollegor att ta igen.» (75%)
- Undervisningarna med thommas och göran var bra, båda är pedagogiska.» (75%)
- näst intill 100%» (100%)


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

11 svarande

Jag har inte sett/läst målen»2 18%
Målen är svåra att förstå»0 0%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»2 18%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»7 63%

Genomsnitt: 3.27

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

11 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»0 0%
Ja, målen verkar rimliga»11 100%
Nej, målen är för högt ställda»0 0%

Genomsnitt: 2

- Jag satte mog inte in i kursen då jag prioriterade mitt exjobb före och har för avsikt att ta denna i augusti. Jag skrev tentan men är oerhört säker på att jag inte klarade den» (Ja, målen verkar rimliga)

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

11 svarande

Nej, inte alls»0 0%
I viss utsträckning»0 0%
Ja, i hög grad»11 100%
Vet ej/har inte examinerats än»0 0%

Genomsnitt: 3

- Tentan var formad så jag inte kunde visa allt jag kunde. Ganska matematisk.» (Ja, i hög grad)


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

11 svarande

Mycket liten»0 0%
Ganska liten»1 9%
Ganska stor»5 45%
Mycket stor»5 45%

Genomsnitt: 3.36

- Vore bra om det låg på ping-pong.» (Ganska stor)
- Kanonpedagogiskt och skitbra upplagt, trycktes på det som var viktigt så det var aldrig några frådetecken över vad man skulle lära sig. » (Mycket stor)

7. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

11 svarande

Mycket liten»0 0%
Ganska liten»0 0%
Ganska stor»5 45%
Mycket stor»6 54%

Genomsnitt: 3.54

- Mycket välanpassad bok för kursen.» (Mycket stor)
- Jättebra att kursen så tydligt utgår ifrån en bra bok. » (Mycket stor)

8. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

11 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»9 81%
Mycket bra»2 18%

Genomsnitt: 3.18

- Kunde förstås funnits på pingpong, för högre bekvämlighet. » (Ganska bra)
- varför används inte pingpong som i alla andra kurser?» (Ganska bra)
- tycker att ping-pong är smidigare att använda än den gammla studieportalen som användes i den här kursen» (Ganska bra)


Arbetsklimat

9. Hur var möjligheterna att få hjälp samt att ställa frågor?

11 svarande

Mycket dåliga»0 0%
Ganska dåliga»0 0%
Ganska bra»6 54%
Mycket bra»5 45%
Har ej sökt hjälp»0 0%

Genomsnitt: 3.45

- bra med räknestugor» (Ganska bra)

10. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

11 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»1 9%
Ganska bra»1 9%
Mycket bra»8 72%
Har ej sökt samarbete»1 9%

Genomsnitt: 3.81

11. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

11 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»8 72%
Hög»3 27%
För hög»0 0%

Genomsnitt: 3.27

12. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

11 svarande

För låg»0 0%
Låg»2 18%
Lagom»6 54%
Hög»3 27%
För hög»0 0%

Genomsnitt: 3.09


Sammanfattande frågor

13. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

11 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Dåligt»0 0%
Godkänt»4 36%
Gott»4 36%
Mycket gott»3 27%

Genomsnitt: 3.9 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Aningen rörigt då vi läste tillsammans med 3orna som saknade den förkunskapen som vi har och därigenom fanade vi ofta i diskutioner om saker vi 4or redan gått igenom i en tidigare kurs» (Godkänt)
- blev lite rörigt med två sammanbakade kurser, fast bra med lite repetition...» (Godkänt)
- det hade varit bra med mer labbtid på PID labben det var svårt att hinna med allt» (Gott)
- Intressant kurs.» (Gott)

14. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Den praktiska delen om regulatorer... grunderna. Labben om regulatorer var väldigt bra (om än något stressad). Gärna fler sådana.»
- Allt helt underbara lärare och föreläsningar i ett intressant ämne»
- Bertil Thomas.»
- PID labben, matlab var också bra»
- Att ha boken på tentan»

15. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Kursen är för teoretiskt avancerad. Jag kommer aldrig ha nytta av det som lärdes ut i kursen. Möjligtvis om jag skulle utbilda mig vidare och börja jobba med reglerteknik, men jag ska bli sjöingenjör, inte reglertekniker.»
- På nåt sätt göra det mer praktiskt, nån mer labb på t.ex felsökning? »
- inte läsa två olika årskurser sammtidigt»
- Att lära sig Matlab 4 veckor innan examen, kan kännas onödigt»

16. Övriga kommentarer

- Tack för en bra kurs.»
- Underbar kurs»
- Hade alla kurser varit såhär välstrukturerade hade man nog lärt sig dubbelt så mycket. »
Genomsnitt totalt för detta stycke: 3.9

Genomsnitt totalt för alla frågor: 3.9
Beräknat jämförelseindex: 0.72


Kursutvärderingssystem från