ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


Lp4 11/12 Konstruktionsteknik, BOM155

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2012-05-24 - 2012-06-19
Antal svar: 17
Procent av deltagarna som svarat: 23%
Kontaktperson: Patrik Hellman»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Byggingenjör 180 hp

1. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?*

17 svarande

Mycket dåligt»1 5%
Dåligt»1 5%
Godkänt»8 47%
Gott»5 29%
Mycket gott»2 11%

Genomsnitt: 3.35 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Helheten var mycket dålig. Övningsledare som stank rök och inte kunde förklara eller eller brydde sig om vilka formler man valt i konstruktionsuppgiften. Övningstillfällena var stressade och inget rum för konstruktionsuppgiften fanns för varken frågor, redovisning eller självräkning. Föreläsningarna var alltid under stor tidspress och vem förstår inte att det inte är möjligt att plöja igenom 70 s ppt på 90 minuter?? Vi ska väl lära oss NÅGOT i alla fall. I slutet var övningsledarna borta och kunde inte nås för hjälp. Det var lite av det dåliga...» (Mycket dåligt)
- Många olika svar på konstruktionsuppgifterna vilket gör det mer förvirrande. Svårt att veta om man har gjort rätt då. Tentan var svår på det sättet att man fick "lära sig på nytt" under tiden eftersom en del av det som kom inte har vart genomgång på tex. Mkt fel i facit på gamla uppgifter gör också att man inte vet vad som är rätt tillslut!» (Godkänt)
Genomsnitt totalt för detta stycke: 3.35


Lärandemål

Efter fullgjord kurs ska studenten kunna:
1. beskriva och förklara verkningssättet hos pelare utsatta för tryck och momentbelastning
2. dimensionera och kontrollera pelare utsatta för tryck och momentbelastning
3. beskriva och förklara verkningssättet i brottstadiet för:
- förankring i armerade betongkonstruktioner
- svets- och skruvförband i stålkonstruktioner
- spik- och skruvförband i träkonstruktioner
5. utforma, dimensionera och kontrollera:
- enklare förband i stål- och träkonstruktioner
- förankring och avkortning av armeringen i betongkonstruktioner
6. beskriva och förklara verkningssättet i bruksstadiet hos stål-, trä- och betongkonstruktioner
7. utföra enklare bruksgränskontroller för stål-, trä- och betongkonstruktioner


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

2. Hur begripliga är kursens mål?

17 svarande

Jag har inte sett/läst målen»1 5%
Målen är svåra att förstå»1 5%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»1 5%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»14 82%

Genomsnitt: 3.64

3. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

17 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»0 0%
Ja, målen verkar rimliga»15 88%
Nej, målen är för högt ställda»2 11%

Genomsnitt: 2.11

- Målen är verkligen för högt ställda med tanke på hur mycket man ska lära sig på så kort tid, som bara ger 7,5 högskolepoäng. Helt oacceptabelt!!» (Nej, målen är för högt ställda)

4. Testade examinationen om du uppnått målen?

17 svarande

Nej, inte alls»0 0%
I viss utsträckning»7 41%
Ja, i hög grad»10 58%
Vet ej/har inte examinerats än»0 0%

Genomsnitt: 2.58

- Alldeles för svår tentamen med tanke på hur många högskolepoäng den motsvarar. » (I viss utsträckning)
- Tentamen kändes svårare än de som varit tidigare år» (I viss utsträckning)
- Ingen uppgift behandlade långtidslaster vilket var konstigt» (I viss utsträckning)


Undervisning och kursadministration

5. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

17 svarande

Mycket liten»2 11%
Ganska liten»5 29%
Ganska stor»3 17%
Mycket stor»7 41%

Genomsnitt: 2.88

- Föreläsningarna var helt onödiga. Helens betongdel var mest värd! Helen var duktig precis som i bärande k.» (Mycket liten)
- Dåliga föreläsningar pga de stressas igenom. Nu i efterhand känns det inte som att föreläsningarna har gett mig speciellt mycket. Dock jättebra att Sören lägger upp powerpointen innan föreläsningens början! Det borde alla föreläsare göra.» (Ganska liten)
- Betongföreläsningarna var mkt bra» (Ganska liten)
- Hade nog behövt mer undervising...» (Ganska stor)
- På de föreläsningar som bara var 45 min gick föreläsaren ofta alldeles för fort fram och det var svårt att hänga med. Det var ofta väldigt stora tal som räknades på övningarna och de tog så lång tid att man mot slutet hade glömt vad det var man räknade på.» (Ganska stor)
- Vore kanske bättre med 2x45min lektioner, så det inte blir så tajt om tid. Instuderingsfrågorna var bra. Tycker att Helen såg till att vi fick noggranna anteckningar på svaren. Detta var bra, då man under repetitionen förstod vilka saker som förväntades i svaret.» (Mycket stor)
- Framförallt har demoövningarna varit väldigt givande. Föreläsningarna har inte givit så jättemycket.» (Mycket stor)

6. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

17 svarande

Mycket liten»0 0%
Ganska liten»1 5%
Ganska stor»11 64%
Mycket stor»5 29%

Genomsnitt: 3.23

- Väldigt mycket fel i exempelsamlingen. Den gamla såldes till oss på Cremona, väldigt dåligt att det blev så. Vems felet är vet jag inte men se till att det blir rätt nästa år. Irriterande och skapar oflyt när man räknar. Svårt att veta om man gjort rätt eller inte. Svårt att följa beräkningsgången.» (Ganska liten)
- Dock stora brister i exempelsamlingen...många fel » (Ganska stor)
- exempelsamlinen var det fel överalt i facit » (Ganska stor)
- Textboken är bra. Bra uppgifter i exempelsamlingen och bra variation på uppgifterna, att de behandlar olika fall och så. Men jag tycker det är bedrövligt att det är så mycket fel i exempelsamlingen. Det är den vi lär oss utav när vi försöker räkna själva. Det är när man får bekräftelse på att man gjort helt rätt som man börjar känna trygghet i kunnandet. Vad är annars meningen med att ha ett facit? Detta tycket jag borde åtgärdas. » (Ganska stor)
- Uppdatera svaren i exempelsamlingen och kurslitteraturen innan nästa kurs!! Mycket pinsamt att det är så mycket fel och ouppdaterat efter de nya reglerna - eurokod.» (Ganska stor)
- De fel som finns i kurslitteraturen borde rättas till snarast! Ingen vill behöva betala fullt pris för en bok som inte är korrekt.» (Mycket stor)

7. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

17 svarande

Mycket dåligt»1 5%
Ganska dåligt»2 11%
Ganska bra»10 58%
Mycket bra»4 23%

Genomsnitt: 3

- Såväl exempelsamling som gamla tentor var fyllda med fel. Gav oss otroligt dåliga förutsättningar att lära på egen hand. » (Mycket dåligt)
- Det tog lång tid innan en del föreläsningar och övningar kom upp på kurshemsidan.» (Ganska dåligt)
- Även i de utdelade tentorna fanns det många fel. Svårt att veta om man gjort rätt eller inte. Svårt att följa beräkningsgången.» (Ganska bra)

8. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

17 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»1 5%
Hög»8 47%
För hög»8 47%

Genomsnitt: 4.41

- Konstruktionsuppgiften var mycket krävande.» (Hög)
- Svår konstruktionsuppgift som tog mycket tid.» (Hög)
- Orimligt att allt arbete motsvarar 7,5 poäng. Borde verkligen tänkas om!» (För hög)
- Om 7,5hp ska motsvara lika mycket arbete för alla kurser så fungerar inte det så bra. Den här kursen var dubbelt så jobbig som t.ex produktionsstyrning» (För hög)


Arbetsklimat

9. Hur var möjligheterna att få hjälp och ställa frågor?

17 svarande

Mycket dåliga»1 5%
Ganska dåliga»3 17%
Ganska bra»7 41%
Mycket bra»6 35%
Har ej sökt hjälp»0 0%

Genomsnitt: 3.05

- Jag tycker det har varit lite tid till att kunna sitta själv och räkna och samtidigt ha möjlighet till att fråga en lärare. Det är bra att gå igenom exempel på tavlan då man hänger med i beräkningsgången. Det vore bra om man fick tid till att räkna en eller ett par liknande övningar direkt efter en sådan genomgång, även om genomgången kräver ganska lång tid. Tycker att vissa genomgångar gicks igenom lite för fort vilket resulterade i slarvfel.» (Ganska dåliga)
- Rasmus var väldigt svår att få tag i. Alla lärare var bortresta/på kurs dagarna innan slutredovisning, därav svårt att kunna ställa frågor innan inlämning. Mycket hjälpsamma och duktiga assistenter, men svårt att kommunicera med dem ibland pga språk. Man kan ställa en fråga men få svar på något helt annat, eller få ett felaktigt svar för att frågan missförstods. Sä när facit är fel och lärarna säger fel, hur ska man då veta vad som är rätt? » (Ganska bra)
- Vår övningslärare Mustafa var jättebra! Det märktes att han tyckte att det var roligt att hjälpa och diskutera med oss.» (Mycket bra)

10. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

17 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»2 11%
Mycket bra»15 88%
Har ej sökt samarbete»0 0%

Genomsnitt: 3.88

- Det var räddningen när kurslitteraturen och de utdelade tentorna svek.» (Mycket bra)

11. Hur upplever du den totala arbetsbelastningen under läsperioden?

17 svarande

För låg»0 0%
Låg»1 5%
Lagom»3 17%
Hög»8 47%
För hög»5 29%

Genomsnitt: 4

- De andra kurserna som vi läste tog nästan ingen tid alls och att konstruktionstekniken tog förväntad tid, därav något lite låg belastning.» (Låg)
- Denna kurs för hög men andra kurser låg så det kompenserades» (Hög)
- Jag anser att den totala arbetsbelastningen är för hög, dock är det endast konstruktionstekniken som har hög arbetsbelastning.» (För hög)
- Orimligt att allt arbete motsvarar 7,5 poäng. Borde verkligen tänkas om!» (För hög)


Önskade åtgärder

12. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Noggrann genomgång av instuderingsfrågor gällande betong. »
- Att föreläsnings-powerpointen kommer upp på kurshemsidan dagen innan föreläsningen. Räkneövningarna. Konstruktionsuppgift.»
- Jag tycker att kursen har en bra struktur.»
- Helen!! Hennes föreläsningar är väldigt givande. »
- vet ej»
- Övningarna, de gav väldigt mycket och jag kände att jag fick lära mig mycket på schemalagd tid.»

13. Vad bör främst förändras till nästa år?

- - Rätta de uppgifter som är felaktiga!! Det fanns ett helt gäng, det störde inlärningen! - Arbetsbelastningen var ganska hög, på gränsen till för hög.. »
- Entimmesföreläsningarna var stressande då hela avsnitt skyndades genom. Helt meningslösa. Bättre genomgångar gällande instuderingsfrågor på trä och stål. »
- Facit till exempelsamling och gamla tentor måste uppdateras! Även kurslitteratur bör uppdateras, så alla felaktigheter försvinner.»
- Uppdatera litteraturen»
- - Antal högskolepoäng, om kursens alla moment ska behållas måste hp ökas. - Övningsledare - Föreläsningsupplägget »
- Ta bort alla projektorer och avinstallera alla Powerpoint-program, alternativt erbjuda gratis kaffe inför dessa föreläsningar.»
- Ordentligare genomgång av konstruktionsuppgiften när man ska redovisa det man gjort. »
- upplägget på konstruktionsuppgiften var inte bra, man viste inte om man över huvud taget gjort rätt eller ej, för läran bläddra bara igenom fick ingen bekräftan om man gjort rätt. i sådana fall så ska lärarna lägga ner mer tid på rättning eller ta bort helt och köra att man ska räkna i exempelsamling »
- Ansvariga lärares attityd. Vi har skickat våra kursrepresentanter med våra åsikter om vad som borde förbättras. Dessa representanter och synpunkter har då ideligen mötts av examinatorns attityd som säger: det är som det är, vi har det såhär oavsett vad ni tycker.»
- Många av föreläsningarna kändes ihopklämda och skulle möjligtvis kunna vara längre, eller innehålla mindre information. Särskilt betongföreläsningarna kändes väldigt ihopknödda, vilket var synd då de var bra och antagligen skulle bli bättre av lite mer tid.»
- Se till att rätt exempelsamling säljs på Cremona och rätta facit till de gamla tentorna.»


Övriga kommentarer

14. Övriga kommentarer

- Konstruktionsuppgiften var bra och mycket omfattande, men hade gärna haft mer tid till att räkna exempel än att slita sitt hår för att lösa en uppgift.»
- Jag tycker att man skulle kunna titta lite mer på nedböjning i betong, jag tror inte att det var så många som var förberedda på att det skulle komma någonting med integraler på tentan. Även om det inte var några svåra integraler så tror jag att det finns en ovana att använda det hos oss som läser till byggingengör. Antingen att det gås igenom på schemalagd tid eller åtminstone pekas på tydligt att det ingår i kursen, det hade jag missat helt. »
- Fruktansvärt mycket fel i facit till exempelsamling och gamla tentor, detta måste rättas till! Det är svårt att lära sig rätt om facit består av fullt med fel. Hur ska man veta vad som är rätt. Då vi har tagit upp missnöjdheter har vi bara fått till svar att "Det aldrig tidigare varit ett problem". Dålig attityd, då det viktigaste är hur det fungerar nu. Vad som fungerat tidigare eller ej har inte vi någon hjälp utav. » (den här kommentaren har blivit redigerad i efterhand)

Genomsnitt totalt för alla frågor: 3.35
Beräknat jämförelseindex: 0.58

* obligatoriska frågor


Kursutvärderingssystem från